Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (2.12.2016)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,300000  59 140 770,00  2 033 218,00  2 033 218,00  38,338300  38,300000
NN (L) Euro Liquidity EUR  259,000000  11 605,11  0,00  0,00  266,770000  259,000000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,775048  707 039 051,50  339 055,21  339 055,21  220,263800  209,775048
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,900000  152 783 726,20  540 559,02  540 559,02  50,900000  50,900000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037290  34 472 601,15  34 472 601,15  22 832 274,08  0,037290  0,037290
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7119,1600  1 768 457  114 346,00  114 346,00  7 126,28  7 119,16
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  128,1600  962 118 153  616 482,00  616 482,00  128,29  128,16
KBC Multi Interest Cash USD USD  5419,5200  15 132 999  1 393 904,00  1 393 904,00  5 424,94  5 419,52
PARVEST Money Market USD USD  205,7803  463 924 341  15 961,65  15 961,65  216,07  205,78


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000