Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (13.1.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,280000  75 862 326,00  1 969 701,00  1 969 701,00  38,318280  38,280000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,870000  82 996,42  0,00  0,00  266,636100  258,870000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,728087  680 053 632,30  337 339,24  337 339,24  220,214491  209,728087
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,850000  149 839 876,20  545 864,63  545 864,63  50,850000  50,850000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037288  34 400 202,76  34 400 202,76  22 760 500,00  0,037288  0,037288
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7114,2800  1 712 529  116 180,00  116 180,00  7 121,39  7 114,28
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  128,1000  950 255 076  616 279,00  616 279,00  128,23  128,10
KBC Multi Interest Cash USD USD  5423,9500  56 026 326  1 418 760,00  1 418 760,00  5 429,37  5 423,95
PARVEST Money Market USD USD  205,9657  430 608 865  16 126,39  16 126,39  216,26  205,97


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000