Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (24.6.2016)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
Candriam Money Market Euro EUR  532,890000  1 129 294 968,62  2 022,85  2 022,85  535,554450  532,890000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,310000  1 109 720 086,00  2 314 879,00  2 314 879,00  38,348310  38,310000
NN (L) Euro Liquidity EUR  259,520000  82 535,20  0,00  0,00  267,305600  259,520000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,823686  658 425 482,10  336 838,36  336 838,36  220,314870  209,823686
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  51,010000  147 324 931,50  90 578,46  90 578,46  51,010000  51,010000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037304  45 695 964,42  45 695 964,42  25 647 863,56  0,037304  0,037304
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7130,9500  1 795 667  114 697,00  114 697,00  7 138,08  7 130,95
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,9900  964 586 436  312 135,00  312 135,00  128,12  127,99
KBC Multi Interest Cash USD USD  5405,5200  14 088 247  1 257 490,00  1 257 490,00  5 410,93  5 405,52
PARVEST Money Market USD USD  205,1814  510 391 504  16 249,49  16 249,49  215,44  205,18


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000