Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (19.5.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,220000  63 075 982,00  1 752 395,00  1 752 395,00  38,258220  38,220000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,410000  22 954,85  0,00  0,00  266,162300  258,410000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,548206  656 076 289,60  341 869,52  341 869,52  220,025616  209,548206
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,680000  181 732 218,60  384 140,77  384 140,77  50,680000  50,680000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037272  33 590 615,83  33 590 615,83  18 956 631,83  0,037272  0,037272
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7113,4000  1 388 551  102 174,00  102 174,00  7 120,51  7 113,40
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,4700  645 041 746  653 960,00  653 960,00  127,60  127,47
KBC Multi Interest Cash USD USD  5436,7600  16 162 915  2 272 000,00  2 272 000,00  5 442,20  5 436,76
PARVEST Money Market USD USD  206,9071  563 773 361  15 302,13  15 302,13  217,25  206,91


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000