Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (12.8.2016)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
Candriam Money Market Euro EUR  532,570000  1 072 084 544,00  2 021,64  2 021,64  535,232850  532,570000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,300000  674 819 207,00  2 193 453,00  2 193 453,00  38,338300  38,300000
NN (L) Euro Liquidity EUR  259,400000  85 656,76  0,00  0,00  267,182000  259,400000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,809128  681 064 692,80  339 095,61  339 095,61  220,299584  209,809128
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,970000  161 697 942,10  90 525,19  90 525,19  50,970000  50,970000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037301  39 770 836,02  39 770 836,02  25 524 192,05  0,037301  0,037301
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7121,8200  1 747 752  111 230,00  111 230,00  7 128,94  7 121,82
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  128,2800  998 077 798  565 777,00  565 777,00  128,41  128,28
KBC Multi Interest Cash USD USD  5408,3100  14 692 852  988 853,00  988 853,00  5 413,72  5 408,31
PARVEST Money Market USD USD  205,3473  493 884 726  16 143,53  16 143,53  215,61  205,35


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000