Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (15.9.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,150000  59 790 189,00  1 588 807,00  1 588 807,00  38,188150  38,150000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,010000  65 873 062,49  0,00  0,00  265,750300  258,010000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,353583  631 807 755,20  335 606,35  335 606,35  219,821262  209,353583
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,540000  193 017 657,40  377 313,80  377 313,80  50,540000  50,540000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037259  31 585 762,98  31 585 762,98  16 755 904,76  0,037259  0,037259
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7089,9900  1 403 187  122 675,00  122 675,00  7 097,08  7 089,99
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,3300  591 083 351  648 714,00  648 714,00  127,46  127,33
KBC Multi Interest Cash USD USD  5453,6000  20 321 411  3 990 312,00  3 990 312,00  5 459,05  5 453,60
PARVEST Money Market USD USD  207,7492  457 484 418  14 446,16  14 446,16  218,14  207,75


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000