Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (3.3.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,260000  65 717 663,00  1 899 460,00  1 899 460,00  38,298260  38,260000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,700000  78 547,36  0,00  0,00  266,461000  258,700000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,653122  620 739 721,70  337 510,08  337 510,08  220,135778  209,653122
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,770000  157 253 173,50  526 465,35  526 465,35  50,770000  50,770000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037282  34 405 517,90  34 405 517,90  20 767 768,56  0,037282  0,037282
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7111,7000  1 719 018  114 900,00  114 900,00  7 118,81  7 111,70
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,8100  931 716 179  633 175,00  633 175,00  127,94  127,81
KBC Multi Interest Cash USD USD  5429,5100  56 592 406  2 010 249,00  2 010 249,00  5 434,94  5 429,51
PARVEST Money Market USD USD  206,2502  397 437 207  16 244,22  16 244,22  216,56  206,25


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000