Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (14.4.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,240000  63 846 534,00  1 779 660,00  1 779 660,00  38,278240  38,240000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,550000  22 967,18  0,00  0,00  266,306500  258,550000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,591106  664 400 907,10  337 422,57  337 422,57  220,070661  209,591106
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,740000  169 097 295,00  373 500,64  373 500,64  50,740000  50,740000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037300  34 131 513,99  34 131 513,99  19 495 959,48  0,037300  0,037300
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7111,5400  1 442 596  115 648,00  115 648,00  7 118,65  7 111,54
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,5400  654 285 978  649 394,00  649 394,00  127,67  127,54
KBC Multi Interest Cash USD USD  5432,2500  16 117 227  2 307 636,00  2 307 636,00  5 437,68  5 432,25
PARVEST Money Market USD USD  206,6099  560 923 373  16 066,34  16 066,34  216,94  206,61


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000