Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (21.10.2016)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,260000  639 711 075,00  2 094 475,00  2 094 475,00  38,298260  38,260000
NN (L) Euro Liquidity EUR  259,150000  82 267,81  0,00  0,00  266,924500  259,150000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,783789  664 027 974,20  342 415,39  342 415,39  220,272978  209,783789
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,890000  163 575 885,10  84 358,73  84 358,73  50,890000  50,890000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037295  35 496 013,69  35 496 013,69  24 904 294,70  0,037295  0,037295
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7119,6900  1 747 228  112 417,00  112 417,00  7 126,81  7 119,69
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  128,4200  980 314 030  615 144,00  615 144,00  128,55  128,42
KBC Multi Interest Cash USD USD  5415,4000  14 781 739  1 362 382,00  1 362 382,00  5 420,82  5 415,40
PARVEST Money Market USD USD  205,6007  508 395 833  15 733,53  15 733,53  215,88  205,60


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000