Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (10.11.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,130000  59 600 288,00  1 587 744,00  1 587 744,00  38,168130  38,130000
NN (L) Euro Liquidity EUR  257,810000  57 363 051,19  0,00  0,00  265,544300  257,810000
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,460000  196 610 666,40  371 851,30  371 851,30  50,460000  50,460000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037254  30 738 968,66  30 738 968,66  15 911 100,55  0,037254  0,037254
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7102,7900  1 405 401  120 430,00  120 430,00  7 109,89  7 102,79
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,1900  579 088 234  640 365,00  640 365,00  127,32  127,19
KBC Multi Interest Cash USD USD  5464,9200  22 578 186  5 370 822,00  5 370 822,00  5 470,38  5 464,92


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000