Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (23.9.2016)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
Candriam Money Market Euro EUR  532,350000  1 023 758 326,22  2 020,80  2 020,80  535,011750  532,350000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,280000  637 377 705,00  2 111 456,00  2 111 456,00  38,318280  38,280000
NN (L) Euro Liquidity EUR  259,270000  37 362,14  0,00  0,00  267,048100  259,270000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,791941  681 362 305,50  343 173,46  343 173,46  220,281538  209,791941
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,920000  131 296 848,10  84 408,46  84 408,46  50,920000  50,920000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037297  38 111 212,45  38 111 212,45  25 206 511,47  0,037297  0,037297
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7119,2500  1 747 121  110 688,00  110 688,00  7 126,37  7 119,25
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  128,4100  981 358 365  615 073,00  615 073,00  128,54  128,41
KBC Multi Interest Cash USD USD  5412,3000  15 038 349  1 490 569,00  1 490 569,00  5 417,71  5 412,30
PARVEST Money Market USD USD  205,4941  534 136 607  16 123,39  16 123,39  215,77  205,49


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000