Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (7.7.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,200000  60 363 610,00  1 679 494,00  1 679 494,00  38,238200  38,200000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,240000  68 489 259,58  0,00  0,00  265,987200  258,240000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,491164  642 138 011,60  340 588,64  340 588,64  219,965722  209,491164
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,690000  187 284 714,70  471 861,75  471 861,75  50,690000  50,690000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037265  32 961 872,89  32 961 872,89  18 129 626,55  0,037265  0,037265
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7107,4600  1 414 271  120 002,00  120 002,00  7 114,57  7 107,46
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,3700  633 339 973  660 054,00  660 054,00  127,50  127,37
KBC Multi Interest Cash USD USD  5443,0700  18 156 128  3 417 304,00  3 417 304,00  5 448,51  5 443,07
PARVEST Money Market USD USD  207,2667  472 951 448  15 140,29  15 140,29  217,63  207,27


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000