Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (20.5.2016)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
Candriam Money Market Euro EUR  533,100000  1 089 607 759,60  2 023,65  2 023,65  535,765500  533,100000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,330000  1 048 195 431,00  2 401 813,00  2 401 813,00  38,368330  38,330000
NN (L) Euro Liquidity EUR  259,610000  23 383,96  0,00  0,00  267,398300  259,610000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,850000  659 822 174,10  332 956,11  332 956,11  220,342500  209,850000
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  51,050000  162 311 163,00  90 649,49  90 649,49  51,050000  51,050000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037306  45 695 848,64  45 695 848,64  25 646 672,93  0,037306  0,037306
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7129,6400  1 892 956  200 990,00  200 990,00  7 136,77  7 129,64
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  128,0100  976 138 488  313 085,00  313 085,00  128,14  128,01
KBC Multi Interest Cash USD USD  5402,4700  13 788 016  997 608,00  997 608,00  5 407,87  5 402,47
PARVEST Money Market USD USD  205,0700  418 748 907  16 099,06  16 099,06  215,32  205,07


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000