Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (17.2.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,260000  67 849 951,00  1 946 278,00  1 946 278,00  38,298260  38,260000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,750000  89 602,64  759,83  759,83  266,512500  258,750000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,675137  622 030 362,00  335 195,06  335 195,06  220,158894  209,675137
Pioneer Funds - Euro Liquidity EUR  50,790000  154 788 369,30  545 640,98  545 640,98  50,790000  50,790000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037284  34 065 780,68  34 065 780,68  21 427 353,38  0,037284  0,037284
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7114,8400  1 719 778  116 865,00  116 865,00  7 121,95  7 114,84
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,8000  939 149 984  613 218,00  613 218,00  127,93  127,80
KBC Multi Interest Cash USD USD  5428,7500  56 590 682  1 418 643,00  1 418 643,00  5 434,18  5 428,75
PARVEST Money Market USD USD  206,1474  398 523 551  16 133,78  16 133,78  216,45  206,15


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000