Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 26,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 130,00 -51 574,00 -50 284,00 -51 130,00 -51 395,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 481,00 -36,00 414,00 -13 771,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 669,00 50 681,00 688,00 74 143,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,8528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 530,00 -3 566,00 -4 732,00 -4 530,00 -40 568,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,5201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 532,00 747,00 522,00 4 970,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 11,1040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 277,00 -3 513,00 -7 423,00 -3 566,00 -16 399,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,5272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 181,00 -95,00 181,00 -17 490,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 22,4474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 649,00 -17 649,00 -41 553,00 -17 649,00 -56 333,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 784,00 -135 763,00 39 741,00 -137 784,00 47 185,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 153 533,00 -2 148 559,00 -2 943 471,00 -2 153 533,00 4 939 886,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 1 355,00 7 363,00 1 355,00 14 140,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 14,4331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 227,00 -76 011,00 -66 974,00 -66 227,00 12 050,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 15,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -123 341,00 -165 614,00 -139 435,00 -123 341,00 -59 839,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,6718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 417,00 -110 729,00 -185 606,00 -110 417,00 -256 380,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 37,4681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 877,00 -117 044,00 -82 359,00 -98 877,00 56 983,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 108,00 -24 765,00 -23 352,00 -22 108,00 -68 405,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 43,9864 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 453,54 -6 571,38 -3 453,54 -10 860,56
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 15,0015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 773,00 -4 293,00 -9 887,00 -3 773,00 -25 509,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 21,4238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 260,00 -22 866,00 -72 559,00 -19 260,00 -170 670,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 10,2210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 -977,00 40,00 361,00 -3 890,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,9372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -742,00 -677,00 -724,00 -741,00 -17 399,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 29,9768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 304,00 -62 134,00 -43 863,00 -48 304,00 -252 729,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00 -7 406,00 -7 948,00 1 571,00 -45 941,00
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 278,00 -13 866,00 9 689,00 -16 278,00 -37 741,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -776 567,00 -870 653,00 -870 116,00 -776 567,00 -1 496 450,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 15,8022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 63,8756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 456,09 29 718,85 -30 456,09 83 064,92
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,7848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 179,00 -81 006,00 -100 796,00 -63 179,00 -166 923,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 186,00 -4 129,00 -2 560,00 -4 186,00 -624,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,5461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 362,00 -14 360,00 -17 441,00 -14 362,00 -293,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 122,00 -44 118,00 -15 754,00 -45 122,00 63 940,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,4534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 417,00 -10 988,00 -14 735,00 -12 417,00 -12 878,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,3383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 514,00 717,00 444,00 2 524,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,5034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 455,00 -4 775,00 18 464,00 -9 455,00 122 618,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 -4 691,00 -7 507,00 67,00 -6 806,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 966,00 4 084,00 -462,00 -8 477,00 6 219,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 150,00 75,00 375,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,8824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 1 641,00 3 403,00 1 130,00 -12 143,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,0631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 037,00 -48 412,00 -46 656,00 -62 037,00 167 862,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 10,9133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 284,00 15 795,00 13 297,00 -43 284,00 -33 197,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 14,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 298,00 -109 862,00 -105 161,00 -91 298,00 391 291,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,5058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 347,00 -78 994,00 -67 227,00 -87 347,00 -30 186,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 669,00 -413,00 1 432,00 -11 669,00 9 529,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,7294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 444,00 2 590,00 3 289,00 965,00 29 678,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 6 735,00 9 961,00 4 271,00 17 395,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 9,4921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 331,00 -6 910,00 -11 159,00 -4 912,00 -39 791,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 16,6956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 254,00 -54 212,00 -77 692,00 -28 254,00 -35 750,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 17,0843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616,00 1 974,00 3 411,00 1 735,00 12 231,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,4573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 748,00 -3 708,00 -3 668,00 -3 708,00 -4 020,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,2821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 695,00 -6 560,00 121 609,00 5 695,00 139 873,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,5779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162 283,00 -246 829,00 -113 748,00 -162 283,00 96 898,00
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 2,0301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 235,00 3 185,00 143,00 3 278,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 101 634,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,5122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,2924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 529,00 -16 529,00 -8 554,00 -16 529,00 -6 360,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 9,7338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 857,00 -13 438,00 -13 014,00 -13 438,00 -12 619,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,3064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204,00 112,00 919,00 112,00 41,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,7884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -743,00 -368,00 59,00 -474,00 41 706,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,5245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 014,00 -597,00 2 959,00 -5 014,00 -8 833,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,8998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 873,00 7 687,00 8 579,00 7 272,00 28 772,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,8282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 -3 818,00 7,00 1 224,00 11 206,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,8208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 163,00 -95 115,00 -121 299,00 -95 163,00 -309 420,00
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 428,00 4 740,00 361,00 54 266,00
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 28,4045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 385,00 -29 613,00 -29 423,00 -29 385,00 -21 871,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 7 203,00 8 970,00 5 316,00 42 881,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 886,00 -1 317,00 -39 177,00 -1 886,00 -37 773,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,7467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 971,00 -965,00 401,00 -1 506,00 2 771,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )