Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 12,7683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 714,00 -238 938,00 -334 544,00 -246 907,00 -280 272,00
KBC Equity Fund Europe 10,8824 3 924,00 9 352,00 3 924,00 9 352,00 5 428,00 -10 015,00 -9 691,00 -52 196,00 -17 222,00 -72 066,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 12,7599 90 708,00 41 674,00 90 708,00 41 674,00 -49 034,00 -306 269,00 -1 677 787,00 -2 928 994,00 -2 233 178,00 -3 731 763,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,8834 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58 774,00 -191 002,00 -364 650,00 -341 773,00 -349 648,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,2561 168 736,00 354 598,00 168 736,00 354 598,00 185 862,00 777 087,00 2 598 905,00 3 329 220,00 3 306 381,00 5 590 012,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,3584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 503,00 126 722,00 323 555,00 497 546,00 197 237,00
KBC Equity Fund US Small Caps 18,3303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 800,00 42 639,00 36 249,00 48 767,00
KBC Equity Fund World 10,0614 61 681,00 87 483,00 61 681,00 87 483,00 25 802,00 161 024,00 353 845,00 33 252,00 126 977,00 259 469,00
KBC Renta Dollarenta 5,7428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 388,00 278 108,00 726 128,00 489 513,00 809 862,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 6,1847 0,00 13 357,00 0,00 13 357,00 13 357,00 65 880,00 36 971,00 420 378,00 151 535,00 673 232,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,0858 75 199,00 0,00 75 199,00 0,00 -75 199,00 898 777,00 1 000 273,00 2 208 149,00 1 067 390,00 8 207 492,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 0,7459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 565,00 219 051,00 3 915 630,00 2 686 640,00 3 829 597,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 4,8528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46 275,00 266 483,00 1 563 072,00 1 575 664,00 1 559 594,00
KBC Equity Fund Belgium 13,3883 623,00 0,00 623,00 0,00 -623,00 -14 092,00 -74 207,00 -126 394,00 -95 164,00 -101 306,00
KBC Equity Fund Flanders 13,1297 5 058,00 8 414,00 5 058,00 8 414,00 3 356,00 14 103,00 -119 938,00 -185 472,00 -87 652,00 77 240,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,1810 6 725,00 107 854,00 6 725,00 107 854,00 101 129,00 447 219,00 1 400 999,00 1 805 168,00 1 663 172,00 2 871 006,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 14,2821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 566,00 50 336,00 39 265,00 50 336,00 38 144,00
KBC Equity Fund New Asia 12,7846 62 297,00 44 492,00 62 297,00 44 492,00 -17 805,00 -301 825,00 -251 308,00 -734 145,00 -342 092,00 -672 575,00
KBC Equity Fund Eurozone 11,2656 15 023,00 0,00 15 023,00 0,00 -15 023,00 -70 510,00 -103 915,00 -238 326,00 -151 678,00 -344 751,00
KBC Equity Fund USA and Canada 11,4544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 607,00 131 546,00 66 172,00 199 592,00 -40 530,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 12,9048 64 103,00 12 874,00 64 103,00 12 874,00 -51 229,00 -4 652,00 -122 204,00 -103 340,00 -116 343,00 208 766,00
KBC Equity Fund Trends 13,3215 20 028,00 35 096,00 20 028,00 35 096,00 15 068,00 -135 998,00 -739 831,00 -1 064 664,00 -838 781,00 -1 227 974,00
KBC Equity Fund New Shares 11,5253 410,00 882,00 410,00 882,00 472,00 9 634,00 -107 465,00 -162 564,00 -159 647,00 -114 047,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1167 429 432,00 757 468,00 429 432,00 757 468,00 328 036,00 -1 256 140,00 -6 296 620,00 28 935 159,00 6 200 185,00 36 960 040,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,6383 373 680,00 370 858,00 373 680,00 370 858,00 -2 822,00 952 975,00 1 810 505,00 1 725 646,00 2 196 870,00 2 951 339,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,0961 150 655,00 106 560,00 150 655,00 106 560,00 -44 095,00 -113 617,00 -739 026,00 -2 037 406,00 -1 319 996,00 -3 790 807,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,1692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Access India Fund 10,8973 4 994,00 17 829,00 4 994,00 17 829,00 12 835,00 108 183,00 151 636,00 128 269,00 136 711,00 246 789,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 10,8296 207 306,00 436 986,00 207 306,00 436 986,00 229 680,00 1 396 306,00 4 739 803,00 7 179 397,00 6 362 558,00 10 381 175,00
KBC Bonds Corporates Euro 3,8264 2 119,00 60 401,00 2 119,00 60 401,00 58 282,00 573 371,00 1 829 312,00 2 514 975,00 2 389 148,00 2 622 159,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,9425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -324 803,00 4 170,00 18 436,00 50 815,00 87 126,00
KBC Bonds Emerging Markets 7,0601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250 405,00 -63 681,00 -85 283,00 -85 283,00 -84 538,00
KBC Bonds High Interest 4,9789 447,00 0,00 447,00 0,00 -447,00 -447,00 -172 537,00 -128 187,00 -234 185,00 -141 448,00
Horizon USD Low 5,2540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36 167,00 37 700,00 -54 008,00 -58 523,00 -194 643,00
Horizon Access Fund China 17,1384 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 933,00 214 873,00 191 412,00 201 249,00 398 943,00
Horizon Flexible Plan 5,6577 130 330,00 26 111,00 130 330,00 26 111,00 -104 219,00 -321 465,00 -1 025 101,00 -2 230 109,00 -1 854 384,00 -3 713 897,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,1012 45 041,00 1 685,00 45 041,00 1 685,00 -43 356,00 -142 347,00 -451 198,00 -795 964,00 -660 479,00 -1 470 306,00
Horizon KBC Defensive Balanced 5,0526 3 038,00 264,00 3 038,00 264,00 -2 774,00 -55 381,00 -183 633,00 -327 118,00 -266 403,00 -457 210,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,3128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -888,00 -888,00 -888,00 -888,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,8724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 2,7460 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 108,00 -41 527,00 -13 408,00 -277 878,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 4,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 368,00 -18 764,00 -31 159,00 -30 590,00 -177 911,00
Horizon 2030 5,9300 7 039,00 10 555,00 7 039,00 10 555,00 3 516,00 69 521,00 100 641,00 104 162,00 111 207,00 102 943,00
Horizon 2035 6,4953 0,00 1 008,00 0,00 1 008,00 1 008,00 8 875,00 7 857,00 41 069,00 47 734,00 -27 906,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 1,6648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 896,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 4,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 534,00 -13 075,00 -4 534,00 -58 931,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 5,4733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 804,00 -77 421,00 -99 085,00 -90 477,00 -187 170,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,8862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 142,00
Horizon CSOB Financie 1 3,3179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 976,00 -33 234,00 -85 775,00 -46 492,00 -226 058,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,9937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 461,00 -51 174,00 -8 232,00 -104 988,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,6819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 514,00 -51 996,00 -42 227,00 -131 256,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,7122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 166,00 -170 751,00 -347 596,00 -309 589,00 -617 672,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,2739 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 108,00 0,00 -11 318,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,3666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 378,00 -159 391,00 -159 391,00 -159 391,00
Sivek Global Low Div 5,2889 42 127,00 9 938,00 42 127,00 9 938,00 -32 189,00 -448 501,00 -1 138 389,00 -1 612 110,00 -1 390 947,00 -2 539 435,00
Perspective Global Timing USD 3 7,6526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 005,00 -98 208,00 -98 208,00 -195 184,00
Perspective Global Timing USD 4 6,9592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 13,7579 306 531,00 208 751,00 306 531,00 208 751,00 -97 780,00 125 881,00 -687 163,00 -2 653 019,00 -1 324 392,00 -937 925,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,7530 110 617,00 103 962,00 110 617,00 103 962,00 -6 655,00 -140 790,00 -656 028,00 -1 270 749,00 -1 147 134,00 -2 517 712,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,6304 1 743,00 27 125,00 1 743,00 27 125,00 25 382,00 -76 330,00 -376 183,00 -390 018,00 -291 455,00 -834 865,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 15,4742 17 643,00 30 083,00 17 643,00 30 083,00 12 440,00 -14 243,00 198 561,00 483 969,00 413 817,00 1 186 993,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 19,9476 31 033,00 0,00 31 033,00 0,00 -31 033,00 14 541,00 523 119,00 725 372,00 525 224,00 904 628,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 14,2670 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 19 430,00 9 658,00 9 658,00 10 432,00
Horizon Start 100 6,3706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 186,00 -388 747,00 -913 150,00 -591 619,00 -1 251 264,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 12,4903 37 504,00 33 072,00 37 504,00 33 072,00 -4 432,00 113 385,00 149 447,00 -60 422,00 55 812,00 -29 989,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 13,3185 582,00 350,00 582,00 350,00 -232,00 -22 379,00 -71 360,00 -76 483,00 -31 680,00 -151 464,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 10,7770 4 297,00 17 784,00 4 297,00 17 784,00 13 487,00 19 549,00 -446 370,00 -789 177,00 -600 171,00 -1 031 535,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 13,3408 0,00 2 783,00 0,00 2 783,00 2 783,00 2 783,00 20 497,00 -13 107,00 -18 645,00 25 606,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 20,9344 281 885,00 405 126,00 281 885,00 405 126,00 123 241,00 1 657 665,00 6 024 305,00 6 999 036,00 7 462 195,00 8 909 785,00
Horizon Start 100 Plus 5,6587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 659,00 -450 291,00 -508 468,00 -488 269,00 27 113 214,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 175,00 -10 175,00 -100 638,00 -12 188,00 8 190 562,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 446,00 4 123,00 4 446,00
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )