Prehľad predajov
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 15,0703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 577,00 -6 393,00 54 484,00 22 889,00 21 224,00
KBC Equity Fund Europe 12,9668 11 658,00 5 089,00 11 658,00 5 089,00 -6 569,00 -764,00 -5 353,00 -37 488,00 -66 605,00 -48 861,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 15,4620 25 893,00 12 209,00 25 893,00 12 209,00 -13 684,00 21 485,00 45 813,00 -853 744,00 -641 654,00 -945 256,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,8914 0,00 9 400,00 0,00 9 400,00 9 400,00 3 696,00 -22 894,00 12 876,00 -11 957,00 -7 674,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,5187 222 175,00 276 470,00 222 175,00 276 470,00 54 295,00 37 677,00 979 832,00 1 999 832,00 6 059 815,00 7 600 916,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 22,5539 16 733,00 15 680,00 16 733,00 15 680,00 -1 053,00 21 765,00 -114 990,00 -140 472,00 -95 171,00 -84 229,00
KBC Equity Fund US Small Caps 20,9198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 186,00 22 531,00 26 791,00
KBC Equity Fund World 11,3341 71 270,00 71 589,00 71 270,00 71 589,00 319,00 -49 541,00 99 551,00 125 641,00 1 164 730,00 1 463 432,00
KBC Renta Dollarenta 6,0103 1 031,00 64 155,00 1 031,00 64 155,00 63 124,00 139 785,00 177 034,00 159 470,00 170 558,00 155 086,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 7,3579 2 674,00 48 328,00 2 674,00 48 328,00 45 654,00 50 271,00 56 092,00 274 376,00 600 706,00 642 740,00
KBC Multi Interest Cash USD 0,1120 0,00 108 575,00 0,00 108 575,00 108 575,00 163 662,00 6 220 822,00 6 225 306,00 4 729 425,00 5 270 201,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1,1992 0,00 296 646,00 0,00 296 646,00 296 646,00 462 785,00 404 939,00 232 963,00 1 382 947,00 1 611 488,00
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,7131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 049,00 10 762,00 -50 354,00 -19 769,00
KBC Equity Fund Belgium 14,6601 5 369,00 0,00 5 369,00 0,00 -5 369,00 2 157,00 -16 671,00 9 245,00 -13 997,00 -36 747,00
KBC Equity Fund Flanders 14,6580 0,00 41 942,00 0,00 41 942,00 41 942,00 73 345,00 67 221,00 273 742,00 213 395,00 317 007,00
KBC Renta Canarenta 6,1301 75 501,00 0,00 75 501,00 0,00 -75 501,00 -75 501,00 -75 501,00 -75 501,00 -106 534,00 -106 534,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 10,4188 13 041,00 51 639,00 13 041,00 51 639,00 38 598,00 116 073,00 431 640,00 1 091 537,00 2 039 909,00 2 385 661,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,9929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500,00 -22 382,00 -22 382,00 -26 633,00 -26 841,00
KBC Equity Fund New Asia 13,6904 105 476,00 16 271,00 105 476,00 16 271,00 -89 205,00 -319 903,00 -409 121,00 -260 611,00 679 650,00 783 125,00
KBC Equity Fund Eurozone 13,5912 12 017,00 0,00 12 017,00 0,00 -12 017,00 -14 931,00 10 414,00 -114 006,00 -275 304,00 -274 974,00
KBC Equity Fund USA and Canada 13,2828 25 482,00 0,00 25 482,00 0,00 -25 482,00 -32 594,00 -55 494,00 -83 446,00 -28 292,00 -20 486,00
KBC Equity Fund Emerging Markets 13,8567 10 934,00 20 603,00 10 934,00 20 603,00 9 669,00 12 206,00 135 520,00 272 184,00 549 820,00 1 681 391,00
KBC Equity Fund Trends 14,7746 67 254,00 8 304,00 67 254,00 8 304,00 -58 950,00 -52 311,00 -66 091,00 -209 689,00 -102 825,00 -183 906,00
KBC Equity Fund New Shares 14,5900 256,00 1 303,00 256,00 1 303,00 1 047,00 6 251,00 17 796,00 24 453,00 114 298,00 172 754,00
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1894 31 845,00 2 397 776,00 31 845,00 2 397 776,00 2 365 931,00 7 072 906,00 12 657 369,00 11 740 033,00 11 586 199,00 19 533 682,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,9530 369 930,00 195 734,00 369 930,00 195 734,00 -174 196,00 -215 275,00 -432 087,00 1 012 651,00 5 001 503,00 5 361 145,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,3033 273 928,00 35 452,00 273 928,00 35 452,00 -238 476,00 -477 298,00 -1 184 570,00 -1 797 655,00 -2 114 577,00 -2 129 261,00
KBC Equity Fund Strategic Satellites 13,1181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Access India Fund 11,9253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 985,00 -5 628,00 80 483,00 130 321,00 126 013,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 12,5542 288 712,00 410 520,00 288 712,00 410 520,00 121 808,00 660 613,00 2 044 384,00 3 454 043,00 5 845 167,00 6 293 427,00
KBC Bonds Corporates Euro 4,3338 464,00 8 509,00 464,00 8 509,00 8 045,00 18 495,00 60 500,00 114 551,00 159 915,00 159 915,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,9923 529,00 0,00 529,00 0,00 -529,00 54 471,00 -48 920,00 63 161,00 419 266,00 717 266,00
KBC Bonds Emerging Markets 7,4212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00 1 045,00 1 045,00
KBC Bonds High Interest 4,9917 1 724,00 3 508,00 1 724,00 3 508,00 1 784,00 -89 755,00 -186 857,00 -109 312,00 -233 249,00 -235 707,00
Horizon USD Low 5,3609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 203,00 -145 251,00 -111 578,00 -111 578,00
Horizon Access Fund China 17,3652 14 855,00 960,00 14 855,00 960,00 -13 895,00 -20 780,00 -29 972,00 194 538,00 267 342,00 268 841,00
Horizon Flexible Plan 5,8854 89 301,00 14 367,00 89 301,00 14 367,00 -74 934,00 -174 421,00 -631 374,00 -1 480 677,00 -1 937 080,00 -2 045 923,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,1840 12 527,00 4 406,00 12 527,00 4 406,00 -8 121,00 -93 309,00 -320 139,00 -659 585,00 -960 993,00 -1 067 830,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,7784 13 818,00 1 017,00 13 818,00 1 017,00 -12 801,00 -32 541,00 -120 475,00 -147 775,00 -229 140,00 -229 150,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,7551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,9541 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00 -3 530,00 -3 530,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 4,9502 203,00 0,00 203,00 0,00 -203,00 -21 260,00 -126 135,00 -198 573,00 -361 197,00 -374 110,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 8,3496 569,00 0,00 569,00 0,00 -569,00 -569,00 -87 106,00 -114 223,00 -248 894,00 -248 894,00
Horizon 2030 6,0949 0,00 1 107,00 0,00 1 107,00 1 107,00 2 426,00 1 294,00 -9 304,00 25 888,00 37 508,00
Horizon 2035 6,6308 8 531,00 1 693,00 8 531,00 1 693,00 -6 838,00 -3 587,00 -73 477,00 -75 514,00 95 429,00 96 582,00
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 2,4100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31 896,00 -54 809,00 -54 809,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 6,8489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 884,00 -36 332,00 -74 314,00 -83 974,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 9,3292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 186,00 -88 085,00 -143 761,00 -148 901,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 1,9383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 142,00 -35 486,00 -35 486,00
Horizon CSOB Financie 1 8,6619 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53 174,00 -134 047,00 -293 968,00 -293 968,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 1,2584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 391,00 -52 668,00 -76 205,00 -91 383,00 -91 383,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 8,9640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 005,00 -53 646,00 -79 260,00 -83 437,00 -92 256,00
Perspective North America 100 Timing USD 5 10,7072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 014,00 -1 014,00 -6 640,00 -6 640,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 5,1726 3 812,00 0,00 3 812,00 0,00 -3 812,00 -59 353,00 -119 859,00 -173 078,00 -585 881,00 -595 004,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 5,0736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 210,00 -2 210,00 -51 436,00 -51 436,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 10,2537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 279,00 -28 486,00
Sivek Global Low Div 4,9539 44 039,00 4 941,00 44 039,00 4 941,00 -39 098,00 -194 153,00 -471 172,00 -977 712,00 -1 220 502,00 -1 265 471,00
Perspective Global Timing USD 3 9,3787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -92 388,00 -96 976,00 -96 976,00 -97 899,00 -97 899,00
Perspective Global Timing USD 4 8,2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00 -4 711,00 -4 711,00 -4 711,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 15,0372 266 601,00 174 276,00 266 601,00 174 276,00 -92 325,00 65 699,00 896 317,00 1 418 670,00 3 928 464,00 4 724 373,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 6,0382 83 144,00 63 402,00 83 144,00 63 402,00 -19 742,00 -199 640,00 -598 874,00 -1 149 942,00 -785 300,00 -68 654,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,9824 10 588,00 9 010,00 10 588,00 9 010,00 -1 578,00 -32 978,00 -157 476,00 -360 767,00 -576 358,00 -378 929,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 16,1429 3 473,00 26 112,00 3 473,00 26 112,00 22 639,00 168 663,00 314 522,00 661 790,00 1 413 743,00 1 760 361,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 19,7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 182,00 94 218,00 159 452,00 537 436,00 685 932,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 15,6347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00 -9 226,00 141 774,00 167 274,00
Horizon Start 100 6,7884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 399,00 -266 559,00 -321 802,00 -736 146,00 -813 940,00
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 22 484,00 20 793,00 22 484,00 20 793,00 -1 691,00 -49 506,00 -4 951,00 -28 792,00 118 500,00 83 841,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 23 065,00 583,00 23 065,00 583,00 -22 482,00 -22 659,00 -32 203,00 -98 013,00 -18 763,00 -74 178,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 24 686,00 16 164,00 24 686,00 16 164,00 -8 522,00 -13 204,00 -47 733,00 -269 941,00 -258 322,00 -258 322,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -276,00 45 081,00 38 437,00 38 437,00 38 437,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 315 023,00 179 164,00 315 023,00 179 164,00 -135 859,00 -485 453,00 334 806,00 1 385 933,00 1 767 008,00 1 662 704,00
Horizon Start 100 Plus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 355,00 20 315 352,00 27 621 682,00 27 621 682,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 759 600,00 8 291 200,00 8 291 200,00 8 291 200,00 8 291 200,00
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )