Správa a zloženie portfólia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
KBC Equity Fund North America KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
KBC Equity Fund Europe KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,46
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,69
KBC Equity Fund Medical Technologies KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,69
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,72
KBC Equity Fund US Small Caps KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 0,73
KBC Equity Fund World KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
KBC Renta Dollarenta KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,79
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,69
KBC Multi Interest Cash USD KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,37
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 0,10 0,56
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC RENTA 150,00 0,00 1,00 0,90
KBC Equity Fund Belgium KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,86
KBC Equity Fund Flanders KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,85
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,72
KBC Equity Fund Asia Pacific KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
KBC Equity Fund New Asia KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,81
KBC Equity Fund Eurozone KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,70
KBC Equity Fund USA and Canada KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,70
KBC Equity Fund Emerging Markets KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,78
KBC Equity Fund Trends KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,75
KBC Equity Fund New Shares KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
ČSOB Privátny o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., .a.s. 150,00 0,00 0,00 0,47
ČSOB Rastový o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,29
ČSOB Vyvážený o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 1,90
KBC Equity Fund Strategic Satellites KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,72 Nové investície do tohto fondu nie sú možné.
Horizon Access India Fund KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,30
ČSOB Svetový akciový o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 3,00 2,62
KBC Bonds Corporates Euro KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 0,99
KBC Bonds Emerging Europe KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 1,33
KBC Bonds Emerging Markets KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 1,00 1,36
KBC Bonds High Interest KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,00 1,27
Horizon USD Low KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 250,00 0,00 1,50 1,23
Horizon Access Fund China KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,66
Horizon Flexible Plan KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,48
Horizon KBC Dynamic Balanced KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,82
Horizon KBC Defensive Balanced KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,62
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,39 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,46 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,81 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,65 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon 2030 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,65 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon 2035 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,66 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,84
Horizon CSOB Globalny Rast 2 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,68
Horizon CSOB Europsky Rast 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,48
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,56
Horizon CSOB Financie 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,18
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 250,00 1,00 3,00 1,29
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,92
Perspective North America 100 Timing USD 5 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,16 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon CSOB Investicna Prilezitost KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 1,00 0,61 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 1,34 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective North America 100 Timing USD 6 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 0,98 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Sivek Global Low Div KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,38 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective Global Timing USD 3 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 1,00 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Perspective Global Timing USD 4 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 1,00 1,00 3,00 0,83 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
KBC Eco Fund Water Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,84 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,30
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,01
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,77
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,80
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 3,00 1,75
Horizon Start 100 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 1,00 3,00 0,63
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,73
KBC Equity Fund EM Responsible Investing KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,74
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,00 3,00 2,08
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,00 3,00 2,08 Celý oficiálny názov vrátane triedy: KBC Equity Fund Global Value Responsible Investing - Classic Shares USD CAP
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,00 3,00 1,76
Horizon Start 100 Plus KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 1,00 1,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 2,00 1,20
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 0,08 2,13 0,73
Perspective Global 95 USD 1 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV 1,00 2,00 1,17 Nákup bol možný len počas upisovacieho obdobia
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka