Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,047524 76 783 898,30 76 783 898,30 62 211 579,58 0,047999 0,046669
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044227 123 646 552,45 123 646 552,45 80 346 118,89 0,044448 0,044227
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,044091 396 681 298,43 396 681 298,43 396 658 002,99 0,044752 0,043297
ERSTE BOND DANUBIA EUR 125,520000 77 769 461,81 7 361 622,48 1 821 922,80 127,402800 125,520000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 98,370000 56 244 615,14 4 690 989,89 4 690 989,89 101,812950 98,370000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 660,790000 171 227 888,73 3 762 741,27 3 762 741,27 674,005800 660,790000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,053927 112 527 077,95 112 527 077,95 112 527 077,95 0,055006 0,052956
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 290,900000 41 895 849,14 8 472 074,25 8 472 074,25 296,718000 290,900000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,034283 43 076 694,97 43 076 694,97 43 076 694,97 0,034969 0,034283
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 143,800000 31 772 519,55 7 966 541,82 840 892,12 144,519000 143,800000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,230000 351 231 977,85 20 898 228,03 11 889 316,17 115,806150 115,230000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 135,160000 244 514 800,63 7 328 780,68 1 757,08 135,835800 135,160000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 178,200000 446 675 433,73 2 588 555,04 2 588 555,04 180,873000 178,200000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 171,970000 263 133 513,22 22 495 162,20 1 903 876,68 174,549550 171,970000
ERSTE BOND DOLLAR USD 136,290000 146 559 026,08 5 925 961,65 1 622 819,85 138,334350 136,290000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 152,380000 501 925 092,03 15 744 945,83 3 831 853,49 155,427600 152,380000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 115,090000 21 649 074,95 121 880,31 121 880,31 117,391800 115,090000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 185,950000 27 862 215,73 1 928 692,00 1 928 692,00 189,669000 185,950000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 225,600000 208 264 732,36 3 479 880,00 387 129,60 230,112000 225,600000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,062636 520 378 278,44 520 378 278,44 469 618 457,52 0,063889 0,061509
AM SLSP Realitný fond EUR 0,024746 1 363 803,71 1 363 803,71 1 363 803,71 0,025241 0,024746
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,016816 67 195 154,58 67 195 154,58 67 195 154,58 0,017152 0,016816
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012376 9 025 854,26 9 025 854,26 9 025 854,26 0,012624 0,012376
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010008 56 041 831,62 56 041 831,62 56 041 831,62 0,010108 0,009828
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010469 10 861 017,28 10 861 017,28 10 861 017,28 0,010626 0,010281
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,010816 26 703 321,08 26 703 321,08 26 703 321,08 0,011032 0,010621
ERSTE BOND EURO RENT EUR 159,080000 189 491 856,21 40 301 051,92 149 455,66 161,466200 159,080000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 192,420000 361 885 757,37 63 207 824,88 9 240 517,46 195,306300 192,420000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 163,340000 172 546 278,36 9 796 970,40 2 637 265,90 165,790100 163,340000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 178,320000 302 493 981,30 38 875 653,83 3 367 554,75 180,994800 178,320000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 267,530000 465 429 409,99 7 431 528,39 0,00 1 273,867650 1 267,530000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 131,930000 204 509 401,13 18 892 216,95 1 244 847,70 133,908950 131,930000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008879 5 308 889,44 5 308 889,44 5 308 889,44 0,008968 0,008879
ERSTE MORTAGE EUR 142,530000 74 425 169,35 5 783,98 5 783,98 145,380600 142,530000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 185,500000 577 432 069,52 29 189 096,36 10 390 562,24 188,282500 185,500000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,680000 64 513 525,17 125 913,32 125 913,32 134,670200 132,680000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 115,210000 59 060 251,63 11 999 920,44 11 999 920,44 117,514200 115,210000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009775 355 720 803,45 355 720 803,45 355 720 803,45 0,009873 0,009775
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,001082 130 822 027,78 130 822 027,78 95 556 159,35 1,011093 1,001082
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. EUR 0,865635 160 596 323,83 160 596 323,83 159 992 535,63 0,874291 0,865635
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 113,610000 387 197 496,84 2 499,42 2 499,42 114,178050 113,610000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 184,660000 35 252 474,46 0,00 0,00 187,429900 184,660000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 194,540000 35 252 474,46 191 693,25 191 693,25 197,458100 194,540000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,750000 109 037 757,87 5 611,50 5 611,50 98,201250 96,750000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 105,040000 40 977 922,08 0,00 0,00 106,615600 105,040000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 108,240000 68 961 097,22 35 286,24 35 286,24 109,863600 108,240000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 251,560000 69 362 457,53 565 255,32 565 255,32 256,591200 251,560000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 185,890000 48 349 586,35 233 291,95 233 291,95 189,607800 185,890000
ERSTE GREEN INVEST EUR 126,180000 446 663 332,35 5 719 613,22 5 719 613,22 128,703600 126,180000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 269,740000 723 400 745,46 1 304 732,38 1 304 732,38 275,134800 269,740000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 121,560000 228 845 067,68 486,24 486,24 123,383400 121,560000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 117,710000 452 269 278,92 518 512,55 518 512,55 123,595500 117,710000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 179,690000 199 618 037,48 329 910,84 329 910,84 183,283800 179,690000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 102,140000 239 679 215,81 77 115,70 77 115,70 103,672100 102,140000
ERSTE FAIR INVEST EUR 77,560000 55 302 789,66 227 405,92 227 405,92 79,111200 77,560000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 20,530000 251 092 390,85 256 275,99 256 275,99 21,351200 20,530000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 167,590000 154 837 112,48 453 162,35 453 162,35 170,941800 167,590000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR