Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 83,320000 109 766 690,00 40 849,37 40 849,37 87,486000 83,320000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 224,470000 137 137 559,50 25 674,88 25 674,88 235,693500 224,470000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 195,460000 181 793 597,10 55 678,54 55 678,54 205,233000 195,460000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 412,880000 108 433 179,50 976 857,56 976 857,56 433,524000 412,880000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 153,070000 55 611 804,60 4 242,70 4 242,70 160,723500 153,070000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 121,660000 53 454 566,42 19 826,52 19 826,52 127,743000 121,660000
BNP Paribas Funds Europe Dividend [Classic, C] EUR 111,180000 50 070 162,88 8 630,90 8 630,90 116,739000 111,180000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 193,000000 4 444 605 484,00 127,82 127,82 6 502,650000 6 193,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 466,070000 28 235 303,78 46 167,54 46 167,54 489,373500 466,070000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 219,056758 378 535 119,90 30 424,33 30 424,33 230,009596 219,056758
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 205,190704 490 043 647,10 338 953,55 338 953,55 215,450239 205,190704
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 305,810000 51 968 529,54 9 396,90 9 396,90 321,100500 305,810000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 279,880000 364 343 972,30 992 357,75 992 357,75 293,874000 279,880000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 277,870000 1 195 691 050,00 1 763 221,31 1 763 221,31 291,763500 277,870000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 288,680000 510 754 342,90 1 586 963,45 1 586 963,45 297,340400 288,680000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 959,600000 636 649 609,70 1 541 978,62 1 541 978,62 1 007,580000 959,600000
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity [C] EUR 112,290000 269 428 721,70 1 038 320,93 1 038 320,93 117,904500 112,290000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 114,030000 29 945 881,80 321 105,06 321 105,06 119,731500 114,030000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 659,820000 107 690 948,00 73 470,97 73 470,97 692,811000 659,820000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 603,350000 217 413 430,40 201 905,32 201 905,32 633,517500 603,350000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 181,110000 69 472 606,08 131 820,25 131 820,25 190,165500 181,110000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 63,740000 28 273 257,65 114 775,98 114 775,98 66,927000 63,740000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 110,930000 11 874 653,33 422 226,20 422 226,20 116,476500 110,930000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 179,920000 71 781 701,74 655 930,74 655 930,74 185,317600 179,920000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 690,040000 730 565 684,50 1 198 558,08 1 198 558,08 710,741200 690,040000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 204,670000 1 298 067 326,00 10 628 017,80 10 628 017,80 210,810100 204,670000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 181,010000 38 885 913,75 13 111,57 13 111,57 186,440300 181,010000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 156,660000 120 577 338,20 1 659 485,75 1 659 485,75 161,359800 156,660000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 440,460000 90 631 857,25 956 872,41 956 872,41 453,673800 440,460000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 137,670000 527 981 707,80 274 341,89 274 341,89 141,800100 137,670000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 196,040000 219 131 153,10 134 342,29 134 342,29 201,921200 196,040000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 335,930000 125 359 073,20 351 773,30 351 773,30 346,007900 335,930000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 272,760000 566 766 379,20 167 308,26 167 308,26 280,942800 272,760000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 108,900000 10 316 295,95 29 235,29 29 235,29 112,167000 108,900000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 390,820000 761 711 966,00 167 023,58 167 023,58 1 432,544600 1 390,820000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 191,700000 178 246 386,20 37 255,81 37 255,81 197,451000 191,700000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 156,540000 78 622 676,52 149 392,39 149 392,39 161,236200 156,540000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 152,340000 2 493 152,99 122 307,69 122 307,69 156,910200 152,340000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [EUR, C] EUR 813,140000 288 374 083,40 344 527,42 344 527,42 837,534200 813,140000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 224,640000 449 230 528,90 3 414 559,45 3 414 559,45 231,379200 224,640000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 188,870000 24 769 323,55 710 060,54 710 060,54 194,536100 188,870000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 550,620000 116 009 625,50 2 189 843,28 2 189 843,28 567,138600 550,620000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 297,690000 1 011 787 109,00 1 611 824,96 1 611 824,96 306,620700 297,690000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 110,140000 280 114 327,30 25 073,22 25 073,22 113,444200 110,140000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 127,160000 224 261 133,80 0,00 0,00 130,974800 127,160000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 113,100000 3 099 961,00 311 442,34 311 442,34 116,493000 113,100000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 82,290000 1 580 339,75 130 805,72 130 805,72 84,758700 82,290000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 614,860000 126 045 878,40 3 191 506,21 3 191 506,21 633,305800 614,860000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 529,230000 27 103 990,88 233 364,33 233 364,33 545,106900 529,230000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 174,530000 1 302 395,84 951,37 951,37 1 209,765900 1 174,530000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 228,370000 89 795 967,00 6 172,84 6 172,84 235,221100 228,370000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 115,910000 109 753 004,10 97 763,13 97 763,13 119,387300 115,910000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 909,990000 1 682 608 142,00 5 375 399,45 5 375 399,45 1 967,289700 1 909,990000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 108,530000 2 075 955,16 7 686,47 7 686,47 111,785900 108,530000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 101,910000 2 283 551,09 0,00 0,00 104,967300 101,910000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 100,130000 100 752,32 0,00 0,00 103,133900 100,130000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 183,770000 164 335 310,80 1 290,67 1 290,67 189,283100 183,770000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 141,150000 385 105 188,20 17 914,34 17 914,34 145,384500 141,150000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 371,200000 124 449 171,00 414 883,54 414 883,54 382,336000 371,200000
BNP Paribas Funds Multi-Asset Income [C] EUR 98,790000 111 754 026,80 61 015,03 61 015,03 101,753700 98,790000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 66,720000 25 799 317,48 15 319,23 15 319,23 68,721600 66,720000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 442,010000 131 820 702,00 22 105,57 22 105,57 455,270300 442,010000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 289,560000 376 152 492,80 372 173,09 372 173,09 298,246800 289,560000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 457,180000 1 057 485 023,00 111 659,34 111 659,34 470,895400 457,180000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 244,260000 668 156 418,60 147 012,86 147 012,86 251,587800 244,260000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Balanced [C] EUR 118,340000 124 473 995,80 25 040,61 25 040,61 121,890200 118,340000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 106,240000 64 929 746,62 20 311,17 20 311,17 109,427200 106,240000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 92,810000 32 050 795,75 328 846,49 328 846,49 95,594300 92,810000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 98,860000 3 939 383,70 59 003,49 59 003,49 101,825800 98,860000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR