Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,051246 162 285 971,80 162 285 971,80 112 172 219,40 0,051374 0,051118
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,039843 13 986 770,16 13 986 294,88 13 986 294,88 0,040636 0,039843
IAD - EURO Bond EUR 0,039522 19 080 758,70 19 080 791,92 19 080 791,92 0,040273 0,039522
KBC Renta Dollarenta USD 1 053,740000 39 137 754,00 2 092 269,00 2 092 269,00 1 064,277400 1 053,740000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 597,530000 52 150 824,00 7 984 881,00 7 984 881,00 2 623,505300 2 597,530000
Eurový dlhopisový fond EUR 0,048448 117 154 962,71 117 154 962,71 101 262 550,01 0,048932 0,047576
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072565 206 776 676,22 206 776 676,22 152 543 638,79 0,072565 0,070388
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 36 333,270000 2 508 217 657,00 613 007,00 613 007,00 36 696,602700 36 333,270000
KBC Renta Canarenta CAD 2 353,140000 11 499 935,00 192 910,00 192 910,00 2 376,671400 2 353,140000
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 194,390000 13 814 985,06 595,64 595,64 1 230,221700 1 194,390000
IAD - CE Bond EUR 0,034736 8 883 195,18 8 805 519,38 8 805 519,38 0,034910 0,034736
ERSTE BOND DANUBIA EUR 127,570000 62 213 060,78 4 930 197,79 1 991 750,41 129,483550 127,570000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 174,990000 171 114 017,40 1 029 564,69 1 029 564,69 181,989600 174,990000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 290,060000 437 303 091,80 344 222,32 344 222,32 298,761800 290,060000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 222,060000 52 570 725,78 240 996,61 240 996,61 228,721800 222,060000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 176,620000 394 001 048,14 2 841 229,26 2 826 418,06 179,269300 176,620000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 167,960000 221 331 418,60 18 276 267,31 858 020,41 170,479400 167,960000
ERSTE BOND DOLLAR USD 128,110000 139 957 479,15 8 632 907,40 742 136,40 130,031650 128,110000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 140,871000 24 509 465,25 105 487,16 105 487,16 142,984065 140,871000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,049449 31 851 345,00 10 634 471,00 10 634 471,00 0,049449 0,047966
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 162,150000 31 664 326,59 216 931,16 216 931,16 163,771500 162,150000
IAD - Český konzervativní EUR 0,048514 7 415 611,79 7 319 281,32 7 319 281,32 0,048514 0,048514
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 185,740000 93 882 600,45 5 936,00 5 936,00 195,027000 185,740000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 170,690000 105 313 244,00 40 764,00 40 764,00 179,224500 170,690000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 337,940000 69 958 095,63 728 171,00 728 171,00 354,837000 337,940000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 137,430000 41 717 821,10 3 791,00 3 791,00 144,301500 137,430000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 451,020000 6 256 801,28 7 216,32 7 216,32 473,571000 451,020000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 139,980000 71 885 912,73 80 727,45 80 727,45 144,179400 139,980000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 75,170000 3 610 075,19 602 761,77 602 761,77 78,928500 75,170000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 115,190000 122 312 688,50 106 116,48 106 116,48 119,797600 115,190000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 188,590000 197 067 108,20 71 732,85 71 732,85 194,247700 188,590000
UNIQA Eurobond EUR 0,028936 1 899 460,00 1 899 255,00 1 899 255,00 0,028936 0,028068
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 102,060000 84 859 576,01 0,00 0,00 105,121800 102,060000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 814,520000 24 991 464,00 691 001,00 691 001,00 822,665200 814,520000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 624,420000 4 499 019,00 1 736 997,00 1 736 997,00 630,664200 624,420000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 224,480000 20 612 935,00 1 321 961,00 1 321 961,00 2 246,724800 2 202,235200
KBC Bonds High Interest EUR 1 826,680000 28 668 184,00 1 568 301,00 1 568 301,00 1 844,946800 1 826,680000
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,110388 87 219 780,57 87 219 780,57 87 219 780,57 0,110940 0,105972
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063562 10 896 163,36 10 896 163,36 10 896 163,36 0,063880 0,063244
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 231,810000 424 059,93 57 440,90 57 440,90 231,810000 220,219500
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 399,590000 2 504 879 608,91 812 704,19 812 704,19 2 519,569500 2 399,590000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,085600 145 527 715,38 145 527 715,38 75 562 421,15 0,085600 0,083032
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,440000 298 205 658,02 267 302,27 267 302,27 20,412000 19,440000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,040000 50 670 584,34 60 379,33 60 379,33 12,642000 12,040000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,200000 1 420 490 581,08 828 716,54 828 716,54 14,910000 14,200000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,480000 9 812 512,17 0,00 0,00 9,954000 9,480000
Franklin High Yield Fund USD 20,350000 922 135 794,05 28 385,74 28 385,74 21,367500 20,350000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,600000 420 687 861,70 273 099,08 273 099,08 15,330000 14,600000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,030000 711 825 314,63 68 410,86 68 410,86 10,531500 10,030000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,170000 109 228 600,93 112 134,65 112 134,65 15,928500 15,170000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,210000 1 888 347 058,57 1 889 151,43 1 889 151,43 10,720500 10,210000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,050000 47 083 015,64 40 423,84 40 423,84 12,652500 12,050000
Templeton Global Bond Fund USD 24,580000 3 141 291 426,68 4 031 954,70 4 031 954,70 25,809000 24,580000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,840000 76 322 617,94 52 178,33 52 178,33 15,582000 14,840000
Templeton Global Total Return Fund USD 22,590000 2 218 879 372,67 4 392 819,78 4 392 819,78 23,719500 22,590000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 198,000000 84 206 407,14 4 052 660,54 3 986 833,26 200,970000 198,000000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 153,790000 238 904 080,29 26 121 365,09 1 954 117,67 156,096850 153,790000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 186,810000 240 581 814,53 30 776 296,59 1 338 838,29 189,612150 186,810000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,010000 6 672 316 952,85 0,00 0,00 14,710500 14,010000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,010000 4 618 524 688,49 0,00 0,00 15,760500 15,010000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,170000 1 542 625 772,23 0,00 0,00 16,978500 16,170000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 121,390000 2 463 210 651,54 0,00 0,00 127,459500 121,390000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 852,400000 4 893 985,35 7 479,27 7 479,27 5 095,020000 4 852,400000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 137,230000 187 301 260,44 18 023 637,89 824 944,25 139,288450 137,230000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 45,100000 3 146 711,34 453 708,30 453 708,30 47,355000 45,100000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 13,750000 264 414 716,30 478 591,04 511 633,53 14,231250 13,750000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,486000 194 015 317,40 1 351 095,28 1 410 070,46 8,783010 8,486000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,361000 33 509 834,88 901 746,77 932 935,51 8,653635 8,361000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 168,260000 143 001 296,80 112 055,00 112 055,00 173,307800 168,260000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 98,510000 5 854 676,02 21 618,00 21 618,00 101,465300 98,510000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 175,010000 116 757 103,70 29 828,00 29 828,00 180,260300 175,010000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 136,580000 48 458 349,38 124 077,00 124 077,00 140,677400 136,580000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 140,940000 1 658 881,57 92 497,00 92 497,00 145,168200 140,940000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 103,490000 256 917 693,30 0,00 0,00 104,524900 103,490000
ERSTE MORTAGE EUR 131,440000 65 769 404,46 1 047 826,35 1 047 826,35 134,068800 131,440000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 184,860000 447 484 632,92 18 684 857,63 2 285 792,13 187,632900 184,860000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 130,250000 49 679 484,01 1 002 881,67 114 489,75 132,203750 130,250000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 113,290000 58 186 249,54 10 695 367,13 10 695 367,13 115,555800 113,290000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 220,060000 792 834 998,82 8 423 134,29 8 423 134,29 224,461200 220,060000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 140,040000 310 635 711,20 0,00 0,00 143,541000 140,040000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 108,900000 138 321 681,60 29 367,00 29 367,00 112,167000 108,900000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 118,280000 141 824 558,20 37 420,00 37 420,00 121,828400 118,280000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 978,230000 856 299,19 34,00 34,00 1 007,576900 978,230000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 210,210000 51 627 726,79 1 909,00 1 909,00 216,516300 210,210000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 112,770000 116 321 021,10 119 056,00 119 056,00 116,153100 112,770000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,672100 172 056 108,00 0,00 0,00 7,005705 6,672100
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 134,260000 191 435 143,32 3 357 790,50 3 357 790,50 136,945200 134,260000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 111,080000 1 948 407,53 6 912,00 6 912,00 114,412400 111,080000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 103,940000 20 486 270,43 0,00 0,00 107,058200 103,940000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 102,040000 358 799,51 0,00 0,00 105,101200 102,040000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 88,730000 3 621 317,77 2 350 083,26 2 350 083,26 90,504600 88,730000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 89,460000 10 840 218,10 2 067 593,17 2 067 593,17 93,485700 89,460000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 84,670000 443 939,51 99 539,28 99 539,28 88,480150 84,670000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,770000 49 921 685,00 3 121 679,54 3 121 679,54 17,524650 16,770000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,730000 44 127 376,65 218 086,63 218 086,63 18,527850 17,730000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 46,190000 2 341 036,67 928 335,26 928 335,26 48,268550 46,190000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 85,140000 38 509 770,44 17 879 802,97 17 879 802,97 88,971300 85,140000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 41,310000 37 046 458,01 17 205 357,51 17 205 357,51 43,168950 41,310000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 38,570000 820 857,73 61 343,23 61 343,23 40,305650 38,570000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 52,720000 10 019 983,07 48 475,14 48 475,14 55,092400 52,720000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 108,720000 18 044 817,92 24 899,90 24 899,90 113,612400 108,720000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 99,110000 13 165 653,87 939 791,94 939 791,94 103,569950 99,110000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 118,630000 2 069 117,98 870 779,20 870 779,20 123,968350 118,630000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 125,610000 6 392 965,83 131 899,99 131 899,99 131,262450 125,610000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,670000 17 920 744,33 1 083 389,10 1 083 389,10 11,150150 10,670000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 74,770000 24 621 092,42 5 271 612,64 5 271 612,64 78,134650 74,770000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,300000 129 996 482,30 1 371 237,85 1 371 237,85 11,808500 11,300000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 90,610000 7 636 467,52 77 834,35 77 834,35 94,687450 90,610000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 95,930000 162 454 995,81 158 565,66 158 565,66 100,246850 95,930000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,830000 10 396 654,96 236 415,40 236 415,40 14,452350 13,830000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 91,060000 919 967,45 134 610,54 134 610,54 95,157700 91,060000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,650000 37 151 485,71 514 023,94 514 023,94 15,309250 14,650000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 66,570000 109 664 518,77 3 149 265,27 3 149 265,27 69,565650 66,570000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 70,720000 2 983 026,40 35 781,02 35 781,02 73,902400 70,720000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 45,600000 5 414 737,05 1 747 460,35 1 747 460,35 47,652000 45,600000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 35,510000 6 132 853,15 1 746 706,25 1 746 706,25 37,107950 35,510000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 89,970000 34 289 772,46 17 495 688,83 17 495 688,83 94,018650 89,970000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 45,600000 98 287 844,02 5 236 903,36 5 236 903,36 47,652000 45,600000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 48,280000 213 568,56 37 656,35 37 656,35 50,452600 48,280000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 51,920000 2 884 395,22 2 221 615,68 2 221 615,68 53,218000 51,400800
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 50,310000 5 078 098,94 1 140 507,37 1 140 507,37 51,567750 49,806900
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 51,880000 13 260 626,21 2 986 830,85 2 986 830,85 53,177000 51,361200
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 49,470000 1 160 845,85 375 469,78 375 469,78 50,706750 48,975300
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 51,950000 6 980 714,70 1 837 389,00 1 837 389,00 53,248750 51,430500
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 50,370000 8 638 410,11 0,00 0,00 51,629250 49,866300
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 364,620000 78 056 662,13 64 545,00 64 545,00 375,558600 364,620000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,470000 44 456 824,56 20 801,00 20 801,00 107,604100 104,470000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 94,780000 82 302 159,71 0,00 0,00 95,727800 94,780000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 82,340000 3 108 306,80 3 043 409,91 3 043 409,91 83,575100 82,340000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 149,710000 1 250 856 451,99 3 935 814,97 3 935 814,97 151,955650 149,710000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 118,890000 307 385 271,45 0,00 0,00 121,267800 117,701100
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 117,863000 2 630 406 774,04 0,00 0,00 117,863000 117,863000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 95,949600 4 608 391 462,44 0,00 0,00 95,949600 95,949600
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 216,967900 1 422 861 432,66 0,00 0,00 216,967900 216,967900
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 138,299400 1 485 588 044,34 0,00 0,00 138,299400 138,299400
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 156,642800 2 149 614 491,80 0,00 0,00 156,642800 156,642800
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 179,500800 872 569 564,74 0,00 0,00 179,500800 179,500800
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 164,630100 990 665 440,63 0,00 0,00 164,630100 164,630100
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 224,090200 2 788 415 645,57 0,00 0,00 224,090200 224,090200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 80,972300 4 723 721 217,28 0,00 0,00 80,972300 80,972300
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 145,082000 617 466 137,98 0,00 0,00 145,082000 145,082000
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 134,235100 1 153 119 854,32 0,00 0,00 134,235100 134,235100
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 102,830400 1 656 554 396,55 0,00 0,00 102,830400 102,830400
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,001800 978 115 944,47 0,00 0,00 87,001800 87,001800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 113,854800 12 294 130 438,42 0,00 0,00 113,854800 113,854800
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 97,730300 717 066 974,18 0,00 0,00 97,730300 97,730300
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 121,702400 673 924 773,10 0,00 0,00 121,702400 121,702400
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 141,987500 256 600 946,30 0,00 0,00 141,987500 141,987500
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 102,764100 1 123 048 097,49 0,00 0,00 102,764100 102,764100
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 101,866300 1 098 280 514,15 0,00 0,00 101,866300 101,866300
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 89,851400 3 154 895 211,35 0,00 0,00 89,851400 89,851400
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 138,398300 527 166 142,54 0,00 0,00 138,398300 138,398300
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,896300 70 063 535,53 0,00 0,00 140,896300 140,896300
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 104,972600 4 084 931 431,40 0,00 0,00 104,972600 104,972600
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 42,859700 4 445 277 337,51 0,00 0,00 42,859700 42,859700
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 117,901400 177 913 101,00 0,00 0,00 117,901400 117,901400
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 88,819000 4 521 078 436,50 0,00 0,00 88,819000 88,819000
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 82,575800 179 491 233,99 0,00 0,00 82,575800 82,575800
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 95,141900 335 093 513,41 0,00 0,00 95,141900 95,141900
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 79,919400 806 559 254,41 0,00 0,00 79,919400 79,919400
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 81,853200 1 133 563 535,57 0,00 0,00 81,853200 81,853200
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 139,454900 765 662 667,54 0,00 0,00 139,454900 139,454900
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 73,387900 107 371 692,38 0,00 0,00 73,387900 73,387900
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 95,551300 327 176 086,61 0,00 0,00 95,551300 95,551300
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 62,529000 2 071 350 161,39 0,00 0,00 62,529000 62,529000
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 83,257900 1 345 395 093,41 0,00 0,00 83,257900 83,257900
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 101,382700 2 763 032 649,52 0,00 0,00 101,382700 101,382700
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,484100 1 399 743 147,43 0,00 0,00 4,484100 4,484100
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,405300 238 935 310,26 0,00 0,00 4,405300 4,405300
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 4,943400 412 277 030,35 0,00 0,00 4,943400 4,943400
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,516800 51 446 675,09 0,00 0,00 4,516800 4,516800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,703700 1 745 301 651,11 0,00 0,00 4,703700 4,703700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,219100 537 621 715,83 0,00 0,00 5,219100 5,219100
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,271700 288 442 186,39 0,00 0,00 5,271700 5,271700
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,832600 1 116 356 322,85 0,00 0,00 4,832600 4,832600
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,944200 406 176 168,10 0,00 0,00 4,944200 4,944200
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,156300 156 357 487,32 0,00 0,00 4,156300 4,156300
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,176900 452 128 457,90 0,00 0,00 5,176900 5,176900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,858800 1 927 582 482,36 0,00 0,00 4,858800 4,858800
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,465600 212 013 015,26 0,00 0,00 3,465600 3,465600
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,533100 452 801 643,61 0,00 0,00 4,533100 4,533100
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,257500 2 883 151 033,82 0,00 0,00 5,257500 5,257500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,900700 1 002 348 537,37 0,00 0,00 4,900700 4,900700
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,901200 1 598 880 378,86 0,00 0,00 5,901200 5,901200
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,964700 3 008 784 487,01 0,00 0,00 4,964700 4,964700
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,514000 3 333 879 817,56 0,00 0,00 4,514000 4,514000
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,855600 3 463 137 787,48 0,00 0,00 4,855600 4,855600
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,938800 409 523 849,97 0,00 0,00 4,938800 4,938800
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 48,290000 9 124 468,06 1 553 836,89 1 553 836,89 49,497250 47,324200
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 3,993000 1 225 806 744,81 0,00 0,00 3,993000 3,993000
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,351100 220 108 988,96 0,00 0,00 4,351100 4,351100
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 101,650000 24 273 579,78 84 826,00 84 826,00 104,699500 101,650000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,826700 76 850 551,34 0,00 0,00 3,826700 3,826700
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,071600 756 325 561,99 0,00 0,00 3,071600 3,071600
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 244,370000 2 891 923,88 598,22 598,22 251,701100 244,370000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 45,860000 6 995 414,53 1 345 027,39 1 345 027,39 47,006500 44,942800
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 180,040000 29 304 118,91 720,16 720,16 182,740600 180,040000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 190,270000 29 304 118,91 145 836,55 145 836,55 193,124050 190,270000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,510000 99 039 463,96 5 597,58 5 597,58 97,957650 96,510000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 119,840000 395 046 730,98 1 078,56 1 078,56 121,637600 119,840000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 103,930000 227 968 558,90 92 081,98 92 081,98 105,488950 103,930000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 41,100000 82 200,62 0,00 0,00 42,949500 41,100000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 46,830000 6 322,69 0,00 0,00 48,937350 46,830000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 50,420000 70 841 140,21 78 008,01 78 008,01 52,688900 50,420000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,946400 521 449 331,47 0,00 0,00 3,946400 3,946400
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 3,942200 776 786 865,79 0,00 0,00 3,942200 3,942200
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,076000 5 540 933,31 0,00 0,00 5,076000 5,076000
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,050600 318 226 121,39 0,00 0,00 5,050600 5,050600
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,429000 801 555 646,94 0,00 0,00 4,429000 4,429000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 3,974800 427 487 697,94 0,00 0,00 3,974800 3,974800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 3,943900 106 177 209,47 0,00 0,00 3,943900 3,943900
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,749900 206 673 737,66 0,00 0,00 4,749900 4,749900
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,245500 163 072 829,03 0,00 0,00 5,245500 5,245500
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 48,380000 6 459 783,13 1 372 826,82 1 372 826,82 49,347600 47,412400
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 119,560000 180 388 698,59 178 742,20 178 742,20 121,353400 119,560000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,260000 2 416 496 791,29 0,00 0,00 12,266130 12,257548
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 36,130000 2 416 496 791,29 0,00 0,00 36,148065 36,122774
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,840000 947 458 726,62 0,00 0,00 16,848420 16,836632
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,160000 1 887 691 709,23 0,00 0,00 25,172580 25,154968
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,370000 2 770 420 645,04 0,00 0,00 15,377685 15,366926
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,850000 6 672 316 952,85 0,00 0,00 12,853855 12,847430
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,820000 7 068 652 579,85 0,00 0,00 14,827410 14,817036
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,600000 7 068 652 579,85 0,00 0,00 13,604080 13,597280
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,690000 858 978 081,67 0,00 0,00 13,696845 13,687262
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 27,020000 1 634 257 743,10 0,00 0,00 27,033510 27,014596
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,690000 1 590 614 649,10 0,00 0,00 13,696845 13,687262
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 113,370000 2 463 210 651,54 0,00 0,00 113,404011 113,347326
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 122,850000 2 609 525 364,24 0,00 0,00 122,911425 122,825430
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 12,820000 3 254 777 042,56 0,00 0,00 12,826410 12,817436
BGF China Bond Fund A2 USD USD 13,490000 3 448 110 798,88 0,00 0,00 13,496745 13,487302
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 15,660000 3 254 777 042,56 0,00 0,00 15,664698 15,656868
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,470000 523 745 532,03 0,00 0,00 9,474735 9,468106
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,290000 523 745 532,03 0,00 0,00 9,292787 9,288142
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 89,230000 227 704 723,92 0,00 0,00 89,274615 89,212154
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 86,550000 227 704 723,92 0,00 0,00 86,575965 86,532690
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 222,170000 140 546,05 11 108,50 11 108,50 225,502550 222,170000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 235,380000 2 192 348,72 550 123,54 550 123,54 238,910700 235,380000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 366,010000 244 890,49 68 061,14 68 061,14 371,500150 366,010000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 342,530000 389 317 131,11 1 337 237,12 1 337 237,12 347,667950 342,530000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 130,620000 52 933 986,72 9 687 654,35 9 687 654,35 132,579300 130,620000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 138,690000 872 433,67 299 530,60 299 530,60 140,770350 138,690000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 121,690000 30 390 918,84 56 585,85 56 585,85 123,515350 121,690000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 96,380000 20 410 799,50 191 988,96 191 988,96 98,789500 96,380000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 99,950000 11 109 889,87 383 408,20 383 408,20 101,449250 99,950000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 85,150000 530 107 484,33 147 351,73 147 351,73 87,278750 85,150000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,120200 414 221 334,75 0,00 0,00 5,120200 5,120200
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,022800 1 596 278 369,22 0,00 0,00 4,022800 4,022800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 168,145600 4 215 509 193,16 0,00 0,00 168,145600 168,145600
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,740600 711 388 649,03 0,00 0,00 12,740600 12,740600
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,357500 204 463 478,78 0,00 0,00 4,357500 4,357500
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 9,938100 2 129 209 172,86 0,00 0,00 9,938100 9,938100
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,820300 138 441 433,00 0,00 0,00 4,820300 4,820300
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,295100 1 275 143 025,57 0,00 0,00 3,295100 3,295100
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,069600 143 146 135,96 0,00 0,00 5,069600 5,069600
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,333200 93 339 498,26 0,00 0,00 5,333200 5,333200
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,380600 639 375 592,02 0,00 0,00 5,380600 5,380600
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,591400 3 203 419,54 0,00 0,00 5,591400 5,591400
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,204800 774 516 885,82 0,00 0,00 7,204800 7,204800
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,496500 255 025 786,56 0,00 0,00 4,496500 4,496500
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,885700 123 101 959,24 0,00 0,00 5,885700 5,885700
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,579500 95 290 218,78 0,00 0,00 4,579500 4,579500
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,717400 67 174 670,44 0,00 0,00 6,717400 6,717400
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,229100 273 367 795,21 0,00 0,00 6,229100 6,229100
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 106,727600 8 105 337 905,30 0,00 0,00 106,727600 106,727600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,728300 1 033 775 221,63 0,00 0,00 4,728300 4,728300
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,264200 3 890 076 105,85 0,00 0,00 5,264200 5,264200
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 125,270000 4 106 301 474,52 0,00 0,00 125,270000 125,270000
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,273000 1 269 656 031,54 0,00 0,00 7,273000 7,273000
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 134,728500 3 310 349 770,44 0,00 0,00 134,728500 134,728500
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 100,360000 93 114 932,73 26 913,00 26 913,00 103,370800 100,360000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 115,286100 30 725 965,04 0,00 0,00 115,286100 115,286100
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 109,981100 2 426 296,90 0,00 0,00 109,981100 109,981100
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 51,040000 7 498 910,51 4 064 460,36 4 064 460,36 52,060800 50,019200
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 88,490000 99 346 356,93 343 782,00 343 782,00 91,144700 88,490000
ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,009900 98 998,78 98 998,78 98 998,78 0,009900 0,009900
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR 50,050000 2 522 252,28 2 512 296,09 2 512 296,09 51,051000 49,049000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR 100,340000 1 907 953,97 534 569,49 534 569,49 105,357000 100,340000
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 29,420000 361 348 122,73 146 170,92 146 170,92 29,861300 29,420000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 EUR 100,000000 95 855 691,31 0,00 0,00 105,000000 100,000000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 119 101,150000 4 601 847 881,41 30 817,88 30 817,88 121 483,173000 119 101,150000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 718,780000 396 274,99 11 830,40 11 830,40 745,734250 718,780000
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 99,499300 6 278 310,26 0,00 0,00 99,499300 99,499300
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 4,994600 14 820 714,57 0,00 0,00 4,994600 4,994600
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 98,443300 6 589 699,96 0,00 0,00 98,443300 98,443300
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 4,977500 9 613 312,36 0,00 0,00 4,977500 4,977500
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR