Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.2.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052226 176 422 753,60 176 422 753,60 176 422 753,60 0,052226 0,051704
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,041559 14 909 096,07 14 908 687,07 14 908 687,07 0,042386 0,041559
IAD - EURO Bond EUR 0,041105 23 558 356,68 23 558 349,41 23 558 349,41 0,041886 0,041105
KBC Renta Dollarenta USD 1 092,880000 50 671 054,00 2 772 627,00 2 772 627,00 1 103,808800 1 092,880000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 735,830000 63 761 936,00 8 837 538,00 8 837 538,00 2 763,188300 2 735,830000
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,049882 161 273 148,52 161 273 148,52 146 975 401,62 0,050381 0,048984
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,074657 255 980 663,81 255 980 663,81 209 261 481,89 0,074657 0,072417
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 39 254,940000 4 886 635 382,00 2 255 247,00 2 255 247,00 39 647,489400 39 254,940000
IAD - CE Bond EUR 0,036488 8 670 029,83 8 594 597,16 8 594 597,16 0,036670 0,036488
ERSTE BOND DANUBIA EUR 134,370000 63 277 466,15 5 347 119,78 2 252 041,20 136,385550 134,370000
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 188,490000 180 889 665,00 1 069 052,14 1 069 052,14 196,029600 188,490000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 309,350000 446 977 227,60 260 865,27 260 865,27 318,630500 309,350000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 233,250000 54 405 203,77 183 819,89 183 819,89 240,247500 233,250000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 185,910000 527 343 239,31 2 953 095,42 2 937 476,22 188,698650 185,910000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 181,520000 228 923 727,56 14 981 796,41 893 031,01 184,242800 181,520000
ERSTE BOND DOLLAR USD 132,770000 58 772 341,11 793 147,26 793 147,26 134,761550 132,770000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 146,773000 25 965 020,21 109 906,70 109 906,70 148,974595 146,773000
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051173 34 117 487,00 10 676 487,00 10 676 487,00 0,051173 0,049637
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 166,300000 29 296 583,94 217 168,61 217 168,61 167,963000 166,300000
IAD - Český konzervativní EUR 0,049324 7 843 696,13 7 745 551,48 7 745 551,48 0,049324 0,049324
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 196,180000 459 661 219,50 6 513,00 6 513,00 205,989000 196,180000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 180,560000 1 057 508 510,00 42 295,00 42 295,00 189,588000 180,560000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 356,630000 1 718 432 955,00 765 888,00 765 888,00 374,461500 356,630000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 143,400000 181 100 275,70 3 892,00 3 892,00 150,570000 143,400000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 481,820000 6 517 688,94 7 709,12 7 709,12 505,911000 481,820000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 143,840000 61 791 736,80 82 953,53 82 953,53 148,155200 143,840000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 120,190000 128 975 323,70 48 340,54 48 340,54 124,997600 120,190000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 198,710000 207 609 553,70 0,00 0,00 204,671300 198,710000
UNIQA Eurobond EUR 0,029684 3 445 454,00 3 444 746,00 3 444 746,00 0,029684 0,028794
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 104,780000 87 793 849,09 0,00 0,00 107,923400 104,780000
KBC Bonds Corporates Euro EUR 853,230000 26 942 760,00 1 688 561,00 1 688 561,00 861,762300 853,230000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 656,930000 5 183 672,00 2 141 563,00 2 141 563,00 663,499300 656,930000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 427,810000 21 648 636,00 1 419 472,00 1 419 472,00 2 452,088100 2 403,531900
KBC Bonds High Interest EUR 1 860,970000 27 994 384,00 1 502 482,00 1 502 482,00 1 879,579700 1 860,970000
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,116681 85 987 409,83 85 987 409,83 85 987 409,83 0,117264 0,112014
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,068312 12 004 552,41 12 004 552,41 12 004 552,41 0,068654 0,067970
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 241,830000 380 336,77 60 892,31 60 892,31 241,830000 229,738500
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 578,590000 4 674 265 969,10 1 290 447,71 1 290 447,71 2 707,519500 2 578,590000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088471 140 516 752,63 140 516 752,63 77 079 812,90 0,088471 0,085817
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,660000 294 180 028,95 286 116,09 286 116,09 21,693000 20,660000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,630000 41 877 521,96 66 204,31 66 204,31 13,261500 12,630000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,070000 1 936 066 253,72 919 120,72 919 120,72 15,823500 15,070000
Franklin High Yield Fund USD 21,890000 951 775 047,45 30 399,84 30 399,84 22,984500 21,890000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,020000 470 134 036,80 275 429,11 275 429,11 15,771000 15,020000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,490000 820 823 947,07 70 416,81 70 416,81 11,014500 10,490000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,570000 101 474 075,04 115 178,88 115 178,88 16,348500 15,570000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,530000 1 995 110 746,45 1 962 693,24 1 962 693,24 12,106500 11,530000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,690000 44 464 814,58 41 183,96 41 183,96 13,324500 12,690000
Templeton Global Bond Fund USD 25,660000 3 059 969 225,66 4 030 745,86 4 030 745,86 26,943000 25,660000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,170000 83 046 757,50 55 167,73 55 167,73 16,978500 16,170000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,450000 2 197 219 914,90 4 566 590,28 4 566 590,28 25,672500 24,450000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 208,850000 84 865 226,61 4 237 641,84 4 168 735,60 211,982750 208,850000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 162,090000 122 498 002,67 1 090 728,96 1 090 728,96 164,521350 162,090000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 197,380000 370 030 751,11 50 128 170,12 2 014 154,27 200,340700 197,380000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,370000 6 080 811 219,67 0,00 0,00 15,088500 14,370000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,330000 3 892 990 794,64 0,00 0,00 16,096500 15,330000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 17,190000 1 583 117 907,06 0,00 0,00 18,049500 17,190000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 125,740000 2 152 085 231,98 0,00 0,00 132,027000 125,740000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 165,960000 4 711 160,20 7 650,16 7 650,16 5 424,258000 5 165,960000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,690000 193 504 925,03 17 224 659,88 837 447,61 144,830350 142,690000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,650000 292 898 052,10 530 756,47 530 756,47 15,162750 14,650000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,034000 193 220 566,90 1 369 075,77 1 369 075,77 9,350190 9,034000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,680000 35 558 148,20 872 686,81 872 686,81 8,983800 8,680000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 177,340000 534 966 923,40 118 137,00 118 137,00 182,660200 177,340000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 105,190000 78 641 232,70 23 322,00 23 322,00 108,345700 105,190000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 178,990000 189 266 880,80 25 591,00 25 591,00 184,359700 178,990000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 143,670000 54 239 786,44 144 009,00 144 009,00 147,980100 143,670000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 144,370000 76 951 368,47 94 603,00 94 603,00 148,701100 144,370000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 105,630000 245 267 586,90 0,00 0,00 106,686300 105,630000
ERSTE MORTAGE EUR 135,880000 53 841 544,54 1 070 152,44 1 070 152,44 138,597600 135,880000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 193,820000 470 514 302,48 18 958 298,49 2 370 708,79 196,727300 193,820000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 133,480000 46 438 409,51 1 221 604,99 117 061,96 135,482200 133,480000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 118,750000 57 759 132,16 9 564 215,38 9 564 215,38 121,125000 118,750000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 235,410000 1 019 297 370,87 9 652 003,27 9 652 003,27 240,118200 235,410000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,080000 322 863 930,60 0,00 0,00 151,782000 148,080000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 111,460000 2 153 493 814,00 39 868,00 39 868,00 114,803800 111,460000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 122,030000 366 101 373,20 46 921,00 46 921,00 125,690900 122,030000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 020,350000 230 226 727,90 36,00 36,00 1 050,960500 1 020,350000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 224,810000 560 348 667,90 2 037,00 2 037,00 231,554300 224,810000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 118,050000 339 299 674,00 96 231,00 96 231,00 121,591500 118,050000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,078300 184 045 801,30 0,00 0,00 7,432215 7,078300
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 138,970000 155 462 849,69 3 065 794,79 3 065 794,79 141,749400 138,970000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 117,830000 246 294 423,20 6 317,00 6 317,00 121,364900 117,830000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 107,360000 337 512 407,10 0,00 0,00 110,580800 107,360000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 104,430000 432 461 581,10 0,00 0,00 107,562900 104,430000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 92,640000 3 588 097,93 2 240 241,60 2 240 241,60 94,492800 92,640000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 389,040000 173 819 215,20 67 115,00 67 115,00 400,711200 389,040000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 107,700000 89 475 681,60 21 505,00 21 505,00 110,931000 107,700000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 96,580000 87 855 552,99 0,00 0,00 97,545800 96,580000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 87,240000 3 342 280,52 3 286 501,61 3 286 501,61 88,548600 87,240000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 158,080000 1 537 755 497,51 5 523 376,38 5 523 376,38 160,451200 158,080000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 121,820000 163 225 671,03 0,00 0,00 124,256400 120,601800
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 122,627000 2 675 555 065,72 0,00 0,00 122,627000 122,627000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 102,331900 4 866 938 833,41 0,00 0,00 102,331900 102,331900
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 224,812500 1 629 703 320,40 0,00 0,00 224,812500 224,812500
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,902700 1 443 913 736,67 0,00 0,00 140,902700 140,902700
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 159,845200 2 181 901 007,50 0,00 0,00 159,845200 159,845200
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,839800 844 014 965,56 0,00 0,00 187,839800 187,839800
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 180,393300 933 642 017,35 0,00 0,00 180,393300 180,393300
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 233,505600 2 905 759 628,33 0,00 0,00 233,505600 233,505600
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,553500 4 651 614 820,79 0,00 0,00 86,553500 86,553500
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 152,887600 641 043 578,89 0,00 0,00 152,887600 152,887600
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 138,008400 1 240 581 210,18 0,00 0,00 138,008400 138,008400
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 107,002100 1 804 714 828,62 0,00 0,00 107,002100 107,002100
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 90,094800 898 400 456,88 0,00 0,00 90,094800 90,094800
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 117,279500 12 161 437 616,89 0,00 0,00 117,279500 117,279500
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 98,605000 563 619 202,88 0,00 0,00 98,605000 98,605000
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 126,039000 753 255 884,51 0,00 0,00 126,039000 126,039000
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 148,709700 260 681 718,60 0,00 0,00 148,709700 148,709700
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 106,347500 1 098 332 311,88 0,00 0,00 106,347500 106,347500
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 103,738000 1 062 039 534,88 0,00 0,00 103,738000 103,738000
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 93,012400 3 374 848 327,64 0,00 0,00 93,012400 93,012400
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,654300 467 766 602,31 0,00 0,00 142,654300 142,654300
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,143800 79 135 255,96 0,00 0,00 150,143800 150,143800
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,694100 4 372 914 506,05 0,00 0,00 109,694100 109,694100
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,274100 4 924 299 921,75 0,00 0,00 44,274100 44,274100
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,348600 168 401 777,15 0,00 0,00 122,348600 122,348600
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 94,025300 5 684 007 898,30 0,00 0,00 94,025300 94,025300
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 84,390200 121 260 256,24 0,00 0,00 84,390200 84,390200
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 96,185800 239 150 954,75 0,00 0,00 96,185800 96,185800
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,262900 823 394 331,52 0,00 0,00 86,262900 86,262900
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 87,642800 1 269 481 150,40 0,00 0,00 87,642800 87,642800
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,098600 783 160 527,83 0,00 0,00 147,098600 147,098600
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 77,535800 123 526 843,67 0,00 0,00 77,535800 77,535800
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 98,901800 333 719 305,51 0,00 0,00 98,901800 98,901800
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 66,360800 2 133 955 102,82 0,00 0,00 66,360800 66,360800
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 86,433800 1 320 450 318,39 0,00 0,00 86,433800 86,433800
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 101,457300 2 727 998 181,03 0,00 0,00 101,457300 101,457300
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,688500 1 514 308 565,15 0,00 0,00 4,688500 4,688500
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,599700 260 572 964,73 0,00 0,00 4,599700 4,599700
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,111000 430 197 688,95 0,00 0,00 5,111000 5,111000
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,476100 39 187 340,14 0,00 0,00 4,476100 4,476100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,929000 2 352 410 981,50 0,00 0,00 4,929000 4,929000
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,560900 589 211 981,33 0,00 0,00 5,560900 5,560900
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,580700 615 145 504,23 0,00 0,00 5,580700 5,580700
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,256400 1 268 064 627,62 0,00 0,00 5,256400 5,256400
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,069400 422 461 328,62 0,00 0,00 5,069400 5,069400
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,520200 357 376 022,84 0,00 0,00 4,520200 4,520200
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,574200 563 137 608,51 0,00 0,00 5,574200 5,574200
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,156000 2 056 161 259,84 0,00 0,00 5,156000 5,156000
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,834100 255 036 280,54 0,00 0,00 3,834100 3,834100
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,694000 418 289 793,37 0,00 0,00 4,694000 4,694000
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,674700 3 410 428 916,39 0,00 0,00 5,674700 5,674700
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,376900 1 227 315 409,29 0,00 0,00 5,376900 5,376900
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,295400 1 760 147 222,34 0,00 0,00 6,295400 6,295400
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,227700 3 369 352 035,21 0,00 0,00 5,227700 5,227700
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,658100 4 556 156 608,01 0,00 0,00 4,658100 4,658100
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,914900 2 885 312 922,82 0,00 0,00 4,914900 4,914900
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,990700 502 643 337,39 0,00 0,00 4,990700 4,990700
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,204700 1 424 087 564,97 0,00 0,00 4,204700 4,204700
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,458500 231 095 779,05 0,00 0,00 4,458500 4,458500
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 104,720000 189 713 103,50 100 853,00 100 853,00 107,861600 104,720000
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,998100 94 522 090,85 0,00 0,00 3,998100 3,998100
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,238200 1 459 625 848,63 0,00 0,00 3,238200 3,238200
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 257,960000 1 401 037,51 815,67 815,67 265,698800 257,960000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 186,420000 22 428 632,81 745,68 745,68 189,216300 186,420000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 201,790000 22 428 632,81 163 663,95 163 663,95 204,816850 201,790000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 100,980000 102 463 440,05 5 553,90 5 553,90 102,494700 100,980000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 125,850000 410 574 869,83 1 132,65 1 132,65 127,737750 125,850000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 110,550000 285 462 924,32 98 168,40 98 168,40 112,208250 110,550000
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,172000 342 265 538,70 0,00 0,00 4,172000 4,172000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,083200 950 012 476,45 0,00 0,00 4,083200 4,083200
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,066200 7 705 658,45 0,00 0,00 5,066200 5,066200
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,051300 263 496 692,91 0,00 0,00 5,051300 5,051300
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,736700 811 078 716,64 0,00 0,00 4,736700 4,736700
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,285700 410 911 095,20 0,00 0,00 4,285700 4,285700
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,106400 117 039 186,27 0,00 0,00 4,106400 4,106400
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,070800 325 257 674,69 0,00 0,00 5,070800 5,070800
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 6,438100 383 537 045,21 0,00 0,00 6,438100 6,438100
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 123,930000 146 898 306,96 185 275,35 185 275,35 125,788950 123,930000
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 13,180000 2 242 778 094,32 0,00 0,00 13,186590 13,177364
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 38,790000 2 242 778 094,32 0,00 0,00 38,809395 38,782242
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 18,890000 1 113 913 439,70 0,00 0,00 18,899445 18,886222
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 26,390000 2 115 820 226,51 0,00 0,00 26,403195 26,384722
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,100000 2 841 914 721,87 0,00 0,00 16,108050 16,096780
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,160000 6 080 811 219,67 0,00 0,00 13,163948 13,157368
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 15,540000 6 575 181 171,83 0,00 0,00 15,547770 15,536892
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 14,230000 6 575 181 171,83 0,00 0,00 14,234269 14,227154
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 14,480000 939 406 012,46 0,00 0,00 14,487240 14,477104
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 28,960000 1 711 825 392,90 0,00 0,00 28,974480 28,954208
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 14,110000 1 613 487 363,35 0,00 0,00 14,117055 14,107178
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 117,180000 2 152 085 231,98 0,00 0,00 117,215154 117,156564
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 128,180000 2 327 049 761,34 0,00 0,00 128,244090 128,154364
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,120000 2 717 797 609,83 0,00 0,00 13,126560 13,117376
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,190000 2 938 754 555,51 0,00 0,00 14,197095 14,187162
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,000000 2 717 797 609,83 0,00 0,00 16,004800 15,996800
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,870000 327 012 394,15 0,00 0,00 9,874935 9,868026
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,670000 327 012 394,15 0,00 0,00 9,672901 9,668066
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 93,300000 284 901 094,84 0,00 0,00 93,346650 93,281340
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 90,310000 284 901 094,84 0,00 0,00 90,337093 90,291938
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 234,710000 152 647,97 11 735,50 11 735,50 238,230650 234,710000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 254,500000 1 021 612,93 582 763,34 582 763,34 258,317500 254,500000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 402,940000 21 270 097,74 73 410,88 73 410,88 408,984100 402,940000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 368,490000 424 215 595,60 1 507 124,10 1 507 124,10 374,017350 368,490000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 137,810000 56 333 928,00 10 686 091,96 10 686 091,96 139,877150 137,810000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 149,730000 749 068,31 361 135,52 361 135,52 151,975950 149,730000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 121,710000 28 302 828,67 56 595,15 56 595,15 123,535650 121,710000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 99,450000 23 240 627,04 198 104,40 198 104,40 101,936250 99,450000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 103,900000 10 595 168,00 256 217,40 256 217,40 105,458500 103,900000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 90,750000 547 571 002,35 169 096,74 169 096,74 93,018750 90,750000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,064500 380 088 271,17 0,00 0,00 5,064500 5,064500
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,106200 1 934 336 087,28 0,00 0,00 4,106200 4,106200
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 173,186400 4 544 157 359,16 0,00 0,00 173,186400 173,186400
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,257800 731 151 409,82 0,00 0,00 13,257800 13,257800
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,500800 346 193 581,79 0,00 0,00 4,500800 4,500800
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,266800 2 286 312 577,79 0,00 0,00 10,266800 10,266800
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,977000 151 373 786,81 0,00 0,00 4,977000 4,977000
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,509100 1 713 744 924,29 0,00 0,00 3,509100 3,509100
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,064800 137 206 669,56 0,00 0,00 5,064800 5,064800
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,537200 72 320 523,54 0,00 0,00 5,537200 5,537200
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,622300 391 670 549,70 0,00 0,00 5,622300 5,622300
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 6,279200 3 825 859,27 0,00 0,00 6,279200 6,279200
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,707900 709 130 387,63 0,00 0,00 7,707900 7,707900
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,641300 213 432 240,73 0,00 0,00 4,641300 4,641300
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,330600 191 700 135,41 0,00 0,00 6,330600 6,330600
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,478800 258 927 575,85 0,00 0,00 5,478800 5,478800
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 7,608200 60 866 328,04 0,00 0,00 7,608200 7,608200
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 7,289300 268 017 741,91 0,00 0,00 7,289300 7,289300
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 109,161700 8 755 504 919,88 0,00 0,00 109,161700 109,161700
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,821300 1 976 481 078,33 0,00 0,00 4,821300 4,821300
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,404900 4 191 859 507,77 0,00 0,00 5,404900 5,404900
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 128,620000 3 680 480 106,54 0,00 0,00 128,620000 128,620000
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,101000 1 254 683 359,95 0,00 0,00 7,101000 7,101000
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 141,164200 3 847 223 564,88 0,00 0,00 141,164200 141,164200
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 101,170000 302 713 088,40 29 289,00 29 289,00 104,205100 101,170000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 130,044500 29 449 945,33 0,00 0,00 130,044500 130,044500
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 118,423200 3 162 037,60 0,00 0,00 118,423200 118,423200
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 92,970000 355 774 152,90 348 362,00 348 362,00 95,759100 92,970000
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010386 103 858,51 103 858,51 103 858,51 0,010386 0,010386
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,210000 378 150 875,00 156 281,58 156 281,58 31,678150 31,210000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 128 277,970000 4 949 804 097,39 579 759,64 579 759,64 130 843,529400 128 277,970000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 751,320000 439 204,78 12 873,12 12 873,12 779,494500 751,320000
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,337900 97 696 070,17 0,00 0,00 103,337900 103,337900
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,133300 248 605 295,35 0,00 0,00 5,133300 5,133300
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,690500 206 118 581,85 0,00 0,00 103,690500 103,690500
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,191300 187 974 570,16 0,00 0,00 5,191300 5,191300
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 258,590000 10 322 719,51 962,72 962,72 266,347700 258,590000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 132,920000 1 432 648,20 11 923,83 11 923,83 134,913800 132,920000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR