GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Telefón: +421 2 2060 2500
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.goldsidefunds.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Peter Janiga - predseda
Mgr. Vladimír Ravinger, PhD. - podpredseda
Ing. Radko Semančík - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing, Rastislav Velič
Ing. Henrich Kiš
Ing. Miloš Krššák

Akcionári člena ASS nad 5 %

Arca Capital Finance Group, a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.
Sídlo
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Mgr. Peter Janiga - predseda
Mgr. Vladimír Ravinger, PhD. - podpredseda
Ing. Radko Semančík - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing, Rastislav Velič
Ing. Henrich Kiš
Ing. Miloš Krššák

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

Arca Capital Finance Group, a.s.