NN Investment Partners C.R., a.s.

NN Investment Partners C.R., a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: NN Investment Partners C.R., a.s.
Sídlo: Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5, Česká republika
Telefón: +420 840 888 228, +420 251 091 711
Fax:
E-mail: info@nnip.cz
www - stránka: www.nnip.com

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Lubomír Vystavěl - predseda predstavenstva
Jan Kabelka - podpredseda predstavenstva
Petr Křemen - člen
Joost Berkers - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Henk Brink - predseda dozornej rady
Herman Zoetmulder - podpredseda dozornej rady
Marice Thewessen

Akcionári člena ASS nad 5 %

NN Investment Partners International Holdings B.V.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
NN Investment Partners C.R., a.s.
Sídlo
Bozděchova 344/2, 150 00 Praha 5, Česká republika
Fax
E-mail
info@nnip.cz
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Lubomír Vystavěl - predseda predstavenstva
Jan Kabelka - podpredseda predstavenstva
Petr Křemen - člen
Joost Berkers - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Henk Brink - predseda dozornej rady
Herman Zoetmulder - podpredseda dozornej rady
Marice Thewessen

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

NN Investment Partners International Holdings B.V.