PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 59 60 22 22
Fax: +421 2 59 60 38 48
E-mail: prva@penzijna.sk
www - stránka: www.penzijna.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Martin Kaňa - predseda
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Mgr. Ivana Kubisová - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Andrej Zaťko - predseda
Ing. Dávid Lupták, PhD. - člen
Ing. Peter Hajko - člen

Akcionári člena ASS nad 5 %

(100%) Poštová banka, a. s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Sídlo
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Fax
+421 2 59 60 38 48
E-mail
prva@penzijna.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Martin Kaňa - predseda
Ing. Vladimír Salkovič - člen
Mgr. Ivana Kubisová - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Andrej Zaťko - predseda
Ing. Dávid Lupták, PhD. - člen
Ing. Peter Hajko - člen

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

(100%) Poštová banka, a. s.