Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,5981 494 083,41 116 432,03 494 083,41 116 432,03 -377 651,38 -1 055 192,61 -3 536 388,69 -6 341 493,05 -10 824 741,03 -11 764 351,21
EAM SK Aktívne portfólio 4,5365 1 922 537,56 694 162,03 1 922 537,56 694 162,03 -1 228 375,53 -4 615 419,21 -10 359 601,80 -18 330 173,71 -26 360 714,75 -26 684 966,68
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,2356 25 657,03 9 127,23 25 657,03 9 127,23 -16 529,80 -164 544,07 -757 106,99 -2 175 629,16 -4 679 507,79 -5 319 666,64
TAM - Private Growth 1 6,8028 186 769,33 24 600,00 186 769,33 24 600,00 -162 169,33 -985 000,42 -3 663 183,45 -10 491 575,11 -18 605 570,51 -19 419 049,69
TAM - Private Growth 2 9,4458 136 023,59 34 950,00 136 023,59 14 950,00 -101 073,59 -144 799,61 655 861,70 669 021,19 -60 699,92 432 412,07
TAM - Premium Harmonic 4,3970 451 584,57 96 756,59 451 584,57 96 756,59 -354 827,98 -1 187 639,78 -3 749 706,71 -7 069 909,19 -12 836 792,54 -13 426 080,71
TAM - Premium Strategic 6,7713 161 330,03 69 947,79 161 330,03 69 947,79 -91 382,24 -114 849,07 137 588,44 668 325,78 1 121 654,34 1 303 636,25
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,3849 214 174,78 96 198,72 214 174,78 96 198,72 -117 976,06 -554 303,73 -2 256 408,93 -6 091 699,20 -12 724 896,52 -13 995 437,31
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,2722 907 354,65 1 900 888,09 907 354,65 1 900 888,09 993 533,44 1 265 467,57 6 168 877,07 22 327 735,45 43 672 636,29 47 667 354,95
ČSOB Rastový o.p.f. 5,9530 369 930,00 195 734,00 369 930,00 195 734,00 -174 196,00 -215 275,00 -432 087,00 1 012 651,00 5 001 503,00 5 361 145,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 4,3033 273 928,00 35 452,00 273 928,00 35 452,00 -238 476,00 -477 298,00 -1 184 570,00 -1 797 655,00 -2 114 577,00 -2 129 261,00
IAD - Optimal Balanced 8,4523 10 881,36 1 822,16 10 881,36 1 822,16 -9 059,20 -359 855,80 -358 740,45 -510 988,09 -852 088,44 -765 587,12
GIS Global Equity Allocation 11,5388 2 608,10 0,00 2 608,10 0,00 -2 608,10 -2 608,10 -2 608,10 -2 608,10 -40 129,94 -42 642,56
UNIQA EUR Konto 0,4074 1 085 283,00 948 227,00 1 085 283,00 948 227,00 -137 056,00 699 669,00 2 580 932,00 5 203 027,00 10 295 139,00 10 561 569,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix 6,4704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -964 953,11 -2 274 626,56 -4 636 488,00 -6 866 923,91 -7 084 586,62
IAD - Protected Equity 1 1,1855 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 82,00 47,33 771,76 3 214,24 3 298,24
TAM - Private Growth 4,4517 921 701,20 0,00 921 701,20 0,00 -921 701,20 -3 556 056,06 -9 310 799,49 -18 441 968,52 -31 781 000,37 -35 455 056,82
UNIQA Selection Opportunities 6,4077 22 085,00 66 594,00 22 085,00 66 594,00 44 509,00 -69 556,00 1 994 326,00 2 033 694,00 2 084 881,00 1 954 026,00
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,4624 949 732,51 136 112,06 949 732,51 136 112,06 -813 620,45 -2 225 743,59 -6 819 095,54 -14 240 491,59 -25 608 282,69 -27 949 220,39
IAD - Protected Equity 2 1,5025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 90,90 704,33 876,97 906,97
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,0582 2,85 0,00 2,85 0,00 -2,85 -3 199,65 -6 762,87 -4 207,93 1 472,24 4 236,75
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,15 -2 909,11 -2 770,45 -2 474,40 -2 415,32
TAM - SmartFund 4,6979 1 235 233,62 173 567,51 1 235 233,62 173 567,51 -1 061 666,11 -2 278 658,70 -17 595 001,21 -25 807 735,04 -40 025 954,22 -41 234 443,93
Raiffeisen-Active-Commodities 13,4608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 548,22 -63 978,28 -105 038,55 -151 465,12
EAM SK Svetové akcie 9,7070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 199 999,99 3 609 999,97 7 909 999,95 16 019 999,92 17 759 999,89
EAM SK Privátny P11 2,3657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T BOND EUR zmiešaný 0,9193 1 282 182,18 1 190 090,24 1 282 182,18 1 190 090,24 -92 091,94 9 822 786,64 17 210 022,61 23 818 192,08 9 356 813,23 13 349 443,60
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,9354 41 265,51 17 828,70 41 265,51 17 828,70 -23 436,81 -165 015,68 -937 266,13 -2 769 313,55 -11 146 255,12 -11 887 771,93
EAM SK ESG MIX Klasik 4,2062 294 697,15 8 174,11 294 697,15 8 174,11 -286 523,04 -914 008,37 -2 238 675,98 -3 957 609,63 -6 113 353,07 -6 521 833,83
EAM SK ESG MIX Balans 4,6040 11 683,70 8 009,31 11 683,70 8 009,31 -3 674,39 -123 467,51 -191 657,90 -661 649,53 -963 084,37 -998 345,40
EAM SK ESG MIX Aktív 5,5359 188 810,38 23 956,42 188 810,38 23 956,42 -164 853,96 -383 544,57 -862 525,06 -1 486 087,32 -2 099 603,79 -2 188 952,71
I-AM GreenStars Absolute Return 5,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,82 454,24 1 951,28 4 562,56 5 417,88
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,0091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 005,31 5 962 585,61 5 962 585,61
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 177,48 888 304,89 888 304,89
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR 5,5129 16 971,48 34 485,16 16 971,48 34 485,16 17 513,68 -116 294,20 -169 872,77 -247 831,86 -248 653,95 -301 150,63
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR 6,3832 97 833,80 256 662,46 97 833,80 256 662,46 158 828,66 31 570,45 133 224,79 185 728,00 1 391 491,95 1 658 829,11
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth 7,8680 37 281,88 91 975,53 37 281,88 91 975,53 54 693,65 24 708,82 131 345,76 296 045,09 747 640,65 854 621,10
J&T SELECT zmiešaný 4,0803 211 880,44 8 142,62 211 880,44 8 142,62 -203 737,82 -308 413,50 -1 013 001,16 -2 045 155,20 -4 146 371,90 -3 743 012,93
Horizon USD Low 5,3609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93 203,00 -145 251,00 -111 578,00 -111 578,00
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 2,3234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -959,56 -14 470,58 -21 779,98 -21 779,98
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,8589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 565,52 -5 896,47 -8 475,00 -16 411,38 -12 786,26
Franklin Income Fund 8,3033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 13,1305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 084,97 2 243,64 4 397,96 10 106,38 11 189,96
Templeton Global Balanced Fund 13,2326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,67 704,98 63,10 562,54 922,97
Templeton Global Income Fund 10,6463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 418,34 15 012,39 29 952,13 43 126,31 44 204,60
Franklin Strategic Balanced Fund 6,2133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,6960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,6388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 8,5987 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -222,13 -532,91 -3 738,25 -11 461,99 -11 461,99
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,2239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 316,82 -3 448,13 -4 347,39 -6 654,06 -6 481,08
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,4693 441 684,55 7 055,95 441 684,55 7 055,95 -434 628,60 -1 363 663,39 -4 922 728,65 -10 935 737,19 -22 554 322,20 -25 257 041,05
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,4570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 6,3496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,1442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -329,25 -2 577,53 261,10 5 834,68 4 637,91
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,7454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon Flexible Plan 5,8854 89 301,00 14 367,00 89 301,00 14 367,00 -74 934,00 -174 421,00 -631 374,00 -1 480 677,00 -1 937 080,00 -2 045 923,00
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA 5,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113 685,64 -113 685,64 -171 875,09 -207 284,31 -210 362,31
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA 4,2119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 104,05 -631 040,82 -718 972,85 -718 972,85
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA 7,1383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 176,55 -13 176,55
TAM - Balanced Fund 4,1626 784 238,57 322 379,15 784 238,57 322 379,15 -461 859,42 -1 122 797,96 -2 893 455,16 -4 734 241,80 -9 889 392,41 -9 572 684,29
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,0659 216 065,54 229 216,07 216 065,54 229 216,07 13 150,53 224 771,60 1 581 755,61 3 335 853,64 5 572 550,00 6 275 967,54
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,0382 1 693,24 0,00 1 693,24 0,00 -1 693,24 1 084,83 1 885,68 -30 909,71 -57 480,74 -54 144,51
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,0537 292,17 0,00 292,17 0,00 -292,17 3 215,31 731,28 6 972,40 42 572,81 55 381,37
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset 5,4777 61 627,85 894,71 61 627,85 894,71 -60 733,14 -68 038,27 -210 773,30 -702 596,89 -703 939,30 -751 892,05
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,1177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 837,35 -3 859 302,30 -4 429 379,78 -4 429 334,37
Amundi Fund Solutions - Conservative USD 10,3203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 531,00 -3 531,00
Amundi Fund Solutions - Balanced USD 10,7633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,66 -856,37 -723,29 -497,68 -451,47
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 7,2781 195 220,38 81 021,31 195 220,38 81 021,31 -114 199,07 -601 559,04 -1 811 603,52 -2 778 942,76 -5 219 351,92 -5 974 652,34
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 6,1605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 -3 747,00 -10 005,00 -1 668,00 320,00
Horizon KBC Dynamic Balanced 7,1840 12 527,00 4 406,00 12 527,00 4 406,00 -8 121,00 -93 309,00 -320 139,00 -659 585,00 -960 993,00 -1 067 830,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,7784 13 818,00 1 017,00 13 818,00 1 017,00 -12 801,00 -32 541,00 -120 475,00 -147 775,00 -229 140,00 -229 150,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative 4,0342 44 225,21 0,00 44 225,21 0,00 -44 225,21 -44 225,21 -88 932,54 -147 743,84 -290 113,28 -289 618,24
Horizon 2030 6,0949 0,00 1 107,00 0,00 1 107,00 1 107,00 2 426,00 1 294,00 -9 304,00 25 888,00 37 508,00
Horizon 2035 6,6308 8 531,00 1 693,00 8 531,00 1 693,00 -6 838,00 -3 587,00 -73 477,00 -75 514,00 95 429,00 96 582,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 8,0772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350,00 3 226,00 3 169,00 11 224,00 11 237,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 9,9160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -376,00 -4 249,00 -4 101,00 -32 841,00 -43 449,00
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) 2,5242 6 837,02 1 924,08 6 837,02 1 924,08 -4 912,94 -39 960,29 -158 469,50 -360 261,82 -782 568,62 -957 530,71
EAM SK Global Renta 4,0974 2 212 277,03 36 573,86 2 212 277,03 36 573,86 -2 175 703,17 -7 160 868,62 -15 964 225,35 -24 095 757,90 -32 666 230,33 -33 562 532,95
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,7251 72 015,55 0,00 72 015,55 0,00 -72 015,55 -204 155,81 -412 878,69 -925 190,69 -1 885 553,77 -2 161 921,29
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,8684 80 499,06 0,00 80 499,06 0,00 -80 499,06 -425 333,04 -1 231 876,90 -2 431 308,05 -4 531 427,98 -5 087 872,59
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,9954 287 985,17 992,50 287 985,17 992,50 -286 992,67 -978 500,90 -2 909 326,29 -5 592 040,85 -8 411 143,60 -9 158 840,97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 9,0525 822 375,04 129 822,07 822 375,04 129 822,07 -692 552,97 -1 528 430,27 -2 608 638,34 -4 344 225,47 -1 331 589,29 537 196,69
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 7,2984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 12,2181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 5,6536 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 9,7295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) 11,1995 0,00 2 024,30 0,00 2 024,30 2 024,30 3 357,01 62 854,99 72 385,93 176 566,83 201 537,09
J&T PROFIT EUR zmiešaný 3,6038 122 684,50 496,96 122 684,50 496,96 -122 187,54 -290 634,48 -824 964,74 -1 383 913,73 -2 911 746,81 -3 120 293,91
TAM - Q Fund 9,7108 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 4 200 000,00 5 849 999,47 15 799 999,34 14 999 999,33
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,4688 399 335,48 44 314,37 399 335,48 44 314,37 -355 021,11 -953 195,37 -6 303 293,20 -13 710 091,25 -19 139 514,54 -18 172 458,64
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 6,7252 491 301,93 141 843,77 491 301,93 141 843,77 -349 458,16 -1 326 481,71 -3 117 804,44 -4 779 417,65 -7 064 169,12 -5 870 850,90
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 8,7555 217 686,77 123 076,93 217 686,77 123 076,93 -94 609,84 -102 337,08 520 148,30 1 162 936,36 1 948 358,28 2 481 184,95
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,5751 21,82 0,00 21,82 0,00 -21,82 -1,94 37,45 55,99 113,77 133,44
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) 7,0379 20 168,43 494,73 20 168,43 494,73 -19 673,70 -46 215,38 -164 026,82 -292 432,83 -526 890,03 -644 047,70
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) 7,4155 10 902,32 0,00 10 902,32 0,00 -10 902,32 -21 602,68 -286 389,55 -558 252,49 -1 130 041,62 -1 247 233,13
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) 8,7147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 646,06 -5 526,34 -5 376,51 3 577,19 3 607,16
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) 9,8048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) 9,7789 0,00 48,76 0,00 48,76 48,76 48,76 146,25 -10 899,96 -15 043,28 -15 088,92
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) 9,6264 0,00 276,94 0,00 276,94 276,94 496,96 2 466,40 5 621,61 5 121,43 15 324,75
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) 10,7636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) 6,6262 9 712,78 59,97 9 712,78 59,97 -9 652,81 -8 910,27 -57 549,82 -111 237,49 -163 981,81 -173 698,35
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) 6,7956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 865,18 22 685,83 233 770,19 219 836,34 194 704,29
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) 6,8041 0,00 127,71 0,00 127,71 127,71 -256,13 -824,03 -87 073,35 -71 475,08 -78 032,60
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) 10,8469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) 9,5714 55 982,93 199 663,38 55 982,93 199 663,38 143 680,45 322 916,14 1 354 529,25 2 900 700,12 5 702 153,06 6 496 155,90
Sivek Global Low Div 4,9539 44 039,00 4 941,00 44 039,00 4 941,00 -39 098,00 -194 153,00 -471 172,00 -977 712,00 -1 220 502,00 -1 265 471,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 10,1490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424,00 819,00 819,00 819,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,16 1 481,48 2 583,20 5 267,43 6 429,39
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 9,3821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 180,00 3 556,00 -1 574,00 -30 148,00 -27 627,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 6,2447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00 892,00 11 321,00 24 704,00 25 691,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 7,3943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 381,00 3 825,00 10 977,00 11 781,00 9 722,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 7,3889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 -26 184,00 -208 024,00 -214 275,00 -214 233,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide 4,6284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354 458,85 -441 878,84 -805 920,92 -1 247 388,53 -1 346 839,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum 8,2300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -365 971,26 -540 102,56 -552 590,03
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) 5,3817 140,93 5 565,65 140,93 5 565,65 5 424,72 9 475,18 36 030,10 84 767,51 221 692,16 227 496,13
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,7470 124 896,78 7 113,96 124 896,78 7 113,96 -117 782,82 -417 121,35 -1 474 856,64 -2 954 599,25 -5 335 110,36 -5 781 884,47
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 23,2286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - MA Fund 7,7972 0,00 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 2 850 000,00 499 999,83 -350 000,30 5 499 999,54 5 499 999,54
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,1971 478 038,79 839,98 478 038,79 839,98 -477 198,81 -2 022 640,21 -5 538 853,73 -9 973 396,53 -13 455 352,24 -13 790 216,74
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,2986 1 065 825,21 0,00 1 065 825,21 0,00 -1 065 825,21 -2 021 029,93 -7 289 685,24 -13 761 859,32 -26 436 098,69 -27 792 493,41
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,7644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 250,06 83 149,94 -100 098,09 -100 098,09 -40 698,09
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,0917 0,00 69 300,00 0,00 69 300,00 69 300,00 174 870,47 -748 616,61 -937 426,80 -1 549 229,50 -1 489 829,50
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 8,4728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 425,56 -229 638,37 -485 145,57 -618 507,37 -618 507,37
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 6,0382 83 144,00 63 402,00 83 144,00 63 402,00 -19 742,00 -199 640,00 -598 874,00 -1 149 942,00 -785 300,00 -68 654,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,9824 10 588,00 9 010,00 10 588,00 9 010,00 -1 578,00 -32 978,00 -157 476,00 -360 767,00 -576 358,00 -378 929,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 5,2876 201 357,50 7 140,82 201 357,50 7 140,82 -194 216,68 -776 703,82 -2 958 675,26 -9 897 125,06 -24 063 960,40 -25 266 454,56
PRIVATE BANKING DYNAMIC 6,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 116,27 455 116,27
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 7,8402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 947,70 8 961,39 206 752,82 206 752,82
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,7197 183 771,54 38 544,92 183 771,54 38 544,92 -145 226,62 -337 274,32 -1 092 920,50 -1 778 379,19 -2 480 491,98 -2 311 976,90
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,9931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,4698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,9993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 7,5543 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 5,0728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 5,0887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 5,0698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,5762 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,6067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,5715 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,3882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,4247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,3824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,7455 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,7444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,5803 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,5980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,5821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,5913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,5282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,1971 3 179,89 28 221,81 3 179,89 28 221,81 25 041,92 77 418,22 205 325,77 501 206,38 1 152 782,94 1 381 158,06
EAM SK Fond reálnych aktív 3 164,11 61 852,16 3 164,11 61 852,16 58 688,05 175 207,05 907 664,58 1 818 611,04 6 624 497,59 6 624 497,59
TAM - Zaistený fond 2026 85 756,72 0,00 85 756,72 0,00 -85 756,72 -179 243,06 -436 406,15 -961 880,78 28 959 004,43 28 959 004,43
TAM - Premium Dynamic 80,21 20 020,33 80,21 20 020,33 19 940,12 71 725,68 1 069 571,88 1 886 108,65 1 886 108,65 1 886 108,65
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )