Správa a zloženie portfólia

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 3,30 2,10
EAM SK Aktívne portfólio Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,67
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,38
TAM - Private Growth 1 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,74
TAM - Private Growth 2 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,95
TAM - Premium Harmonic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,71
TAM - Premium Strategic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,75
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 0,50 1,09
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 4,00 1,50 1,68
ČSOB Rastový o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,29
ČSOB Vyvážený o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 1,90
IAD - Optimal Balanced IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 2,30 3,53
GIS Global Equity Allocation Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Generali Investments SICAV 1,00 0,00 3,30 1,92
UNIQA EUR Konto UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 0,00 0,00 0,69
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,40 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
IAD - Protected Equity 1 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
TAM - Private Growth Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,62
UNIQA Selection Opportunities UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko UNIQA investiční společnost, a.s. 165,00 5,00 0,00 1,88
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 1,00 4,00 1,50 1,47
IAD - Protected Equity 2 IAD Investments, správ. spol., a. s. IAD Investments, správ. spol., a.s. 20,00 2,00 3,00 2,30
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,30 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,27 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
TAM - SmartFund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,43
Raiffeisen-Active-Commodities Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 5,00 1,98 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
EAM SK Svetové akcie Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 0,00 0,00 1,89
EAM SK Privátny P11 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 0,00 0,00 0,52
J&T BOND EUR zmiešaný J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,27
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 365.invest, sprav. spol., a. s. 365.invest, sprav. spol., a. s. 500,00 2,00 1,50 3,36
EAM SK ESG MIX Klasik Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,07
EAM SK ESG MIX Balans Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,42
EAM SK ESG MIX Aktív Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 2,00 1,71
I-AM GreenStars Absolute Return ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 10,00 0,00 4,57 1,77 Poplatok pri vydaní začína od 3%.
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 2,34
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect ARTS Asset Management GmbH Ampega Investment GmbH 1,00 0,00 5,00 1,99
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,00 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,15 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,44 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
J&T SELECT zmiešaný J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,76
Horizon USD Low KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 250,00 0,00 1,50 1,23
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 0,00 1,11
Franklin Global Fundamental Strategies Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Emerging Markets Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,80 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,30 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Templeton Global Income Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,35 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Balanced Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 0,70 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Conservative Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,00 0,55 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Strategic Dynamic Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 0,90 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
Franklin Global Convertible Securities Fund FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS 4 500,00 0,00 5,75 1,25 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD.
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,25 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 0,80 0,75 1,38
BGF Global Allocation Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR BlackRock Investment Management JP Morgan Lux (Transfer Agent) 4,00 0,00 5,00 1,50 Minimálna výška prvej investície je 5000 USD
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,79 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,79 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T ARTS Asset Management GmbH Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 50,00 0,00 3,00 1,00
Horizon Flexible Plan KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,48
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,50 1,84 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 3,00 1,45 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 0,00 4,00 2,13 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
TAM - Balanced Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,43
TAM - Dynamic Balanced Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,49
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 5,00 2,32 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 3,00 1,50 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu.
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 250,00 0,00 5,00 1,30 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) FIL (Luxembourg) S.A. Zweigniederlassung Wien FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2,00 0,00 3,50 1,73
Amundi Fund Solutions - Conservative USD Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,00 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Amundi Fund Solutions - Balanced USD Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 300,00 0,00 5,00 2,15 Min. výška nasledujúcej investície: 150 EUR
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 0,00 2,06
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,10 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Horizon KBC Dynamic Balanced KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,82
Horizon KBC Defensive Balanced KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,62
EAM SK Erste Private Banking Conservative Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,35
Horizon 2030 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,65 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
Horizon 2035 KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,66 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,42
EAM SK Global Renta Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,48
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,56
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,83
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 1,97
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 1,00 2,21
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,62
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,62
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,62
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR Invesco Global Asset Management DAC Invesco Management SA 1,00 0,00 5,00 1,62
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) Amundi Asset Management First Eagle Amundi 1 000,00 0,00 5,00 2,20
J&T PROFIT EUR zmiešaný J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. 20,00 0,00 3,00 1,25
TAM - Q Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,56
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,63
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 1,99
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 500,00 3,00 0,00 2,44
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 2,27 2,27 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie triedy akcií fondu 05.11.2009
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5,00 0,00 4,50 1,75
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1,00 0,00 4,50 1,75
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 5,00 0,00 4,50 1,75
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,75
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) Amundi Asset Management Amundi Luxembourg S.A. 1 000,00 0,00 4,50 1,75
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) Amundi Asset Management First Eagle Amundi 1 000,00 0,00 5,00 2,20
Sivek Global Low Div KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Asset Management 150,00 0,00 1,50 1,38 Poplatok za správu a depozitára je maximálny, môže byť aj menší.
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,00 Minimálna výška prvej investície nie je určená.
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch Goldman Sachs Asset Management B.V. 0,00 1,51 1,49 Minimálnu výšku investície určuje predajca fondu. Založenie tiredy akcií fondu 05.11.2009.
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,40 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,10 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,00 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Vienna Branch BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,00 3,00 1,25 Minimálna výška prvej investície je jeden podiel.
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 3,00 1,12 Minimálna výška prvej investície nie je určená
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. 0,00 4,00 1,68 Minimálna výška prvej investície nie je určená
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) Amundi Asset Management Amundi Funds 1,00 0,00 4,50 1,45
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,44
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) BlackRock Investment Management BlackRock Asset Management Ireland Limited 0,00 0,00 0,65
TAM - MA Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,67
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 0,00 1,00 1,27
TAM - Konzervatívny PLUS fond Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 0,00 1,38
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,66
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,65
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 50,00 1,00 1,00 0,64
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,30
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. 150,00 0,00 1,50 2,01
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,68
PRIVATE BANKING DYNAMIC Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 1,84
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH 500,00 0,00 1,50 2,27
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. 150,00 3,00 1,50 1,58
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,02
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,05 0,01
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged BlackRock Investment Management BlackRock (Luxembourg) S.A. 5 000,00 0,02 0,03 0,02
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. Eurizon Capital S.A. 500,00 0,00 2,50 1,67
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,00 1,27
EAM SK Fond reálnych aktív Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika 500,00 1,80 1,50 1,90
TAM - Zaistený fond 2026 Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. 150,00 1,00 0,00 0,90
TAM - Premium Dynamic Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 3,00 0,00 1,85
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka