Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 29.9.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039110 66 603 101,94 66 603 101,94 66 603 101,94 0,040401 0,037546
Aktívne portfólio EUR 0,043921 367 483 049,35 367 483 049,35 367 483 049,35 0,044580 0,043130
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,030359 24 860 700,82 24 860 700,82 18 713 871,19 0,030814 0,029145
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041021 157 597 830,60 157 597 830,60 157 597 830,60 0,041021 0,039790
TAM - Private Growth 2 EUR 0,045093 49 037 595,11 49 037 595,11 47 731 003,88 0,045093 0,043740
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035531 119 721 836,31 119 721 836,31 119 721 836,31 0,035531 0,034465
TAM - Premium Strategic EUR 0,037384 55 680 797,17 55 680 797,17 55 680 797,17 0,037384 0,036262
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036792 77 350 749,40 77 350 749,40 77 350 749,40 0,036976 0,035320
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,046088 481 412 367,36 481 412 367,36 481 412 367,36 0,046779 0,044244
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,048414 83 298 775,00 83 293 612,00 83 293 612,00 0,049140 0,048414
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,041652 29 873 026,00 29 873 026,00 29 873 026,00 0,042277 0,041652
IAD - Optimal Balanced EUR 0,021413 8 239 631,99 8 231 943,59 8 231 943,59 0,021905 0,021413
GIS Global Equity Allocation EUR 194,961000 5 660 821,76 248 349,90 248 349,90 201,394713 194,961000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044766 43 044 152,00 43 013 389,00 43 013 389,00 0,044766 0,044766
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 131,130000 5 096 019 166,00 38 215 244,09 38 215 244,09 135,063900 131,130000
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040505 1 958 209,40 1 958 232,09 1 958 232,09 0,041720 0,039695
TAM - Private Growth EUR 0,035780 121 556 157,71 121 556 157,71 121 556 157,71 0,035780 0,034707
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048365 60 178 760,00 19 840 134,00 19 840 134,00 0,048365 0,045947
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039029 115 349 811,75 115 349 811,75 115 349 811,75 0,039614 0,037468
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,039173 1 929 614,80 1 929 592,41 1 929 592,41 0,040348 0,038390
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 921,770000 10 638 725,47 279 928,64 279 928,64 967,858500 921,770000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 666,590000 26 361 269,88 7 313,83 7 313,83 699,919500 666,590000
TAM - SmartFund EUR 0,101659 139 564 438,30 139 564 438,30 139 564 438,30 0,101659 0,098609
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 71,220000 59 501 840,14 210 912,76 210 912,76 74,781000 71,220000
Svetové akcie EUR 0,017477 96 462 303,71 96 462 303,71 96 462 303,71 0,017477 0,017477
Privátny P11 EUR 0,012781 9 321 230,06 9 321 230,06 9 321 230,06 0,012781 0,012781
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,477360 334 861 898,30 334 861 898,30 329 445 654,20 1,521681 1,477360
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,220711 38 219 264,73 38 219 264,73 38 219 264,73 1,239022 1,208504
ESG MIX Klasik EUR 0,009943 46 445 251,58 46 445 251,58 46 445 251,58 0,010042 0,009764
ESG MIX Balans EUR 0,010448 9 609 213,50 9 609 213,50 9 609 213,50 0,010605 0,010260
ESG MIX Aktív EUR 0,010914 24 599 700,53 24 599 700,53 24 599 700,53 0,011132 0,010718
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,460000 20 923 971,90 38 257,47 38 257,47 11,983722 11,460000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 122,070000 467 006 558,20 73 102 465,82 73 102 465,82 128,173500 122,070000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,080000 80 968 081,59 16 143 386,84 16 143 386,84 132,384000 126,080000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,480000 23 225 252,81 6 200 083,65 6 200 083,65 7,854000 7,480000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 77,160000 80 087 281,63 29 281 850,02 29 281 850,02 81,018000 77,160000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 65,180000 53 511 255,52 9 624 377,05 9 624 377,05 68,439000 65,180000
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,192199 21 369 046,35 21 369 046,35 21 369 046,35 1,227965 1,192199
Horizon USD Low USD 117,040000 43 635 293,00 1 517 662,00 1 517 662,00 118,795600 117,040000
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 94,940000 241 486 945,83 63 370,08 63 370,08 94,940000 94,940000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,980000 992 514 807,09 375 100,92 375 100,92 13,726350 12,980000
Franklin Income Fund USD 12,560000 4 115 681 171,04 0,00 0,00 13,282200 12,560000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,220000 105 357 132,45 88 180,37 88 180,37 9,750150 9,220000
Templeton Global Balanced Fund USD 32,820000 464 965 926,65 64 254,30 64 254,30 34,707150 32,820000
Templeton Global Income Fund USD 17,340000 183 121 397,62 742 283,00 742 283,00 18,337050 17,340000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,280000 183 906 648,02 0,00 0,00 15,101100 14,280000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,570000 89 159 760,54 0,00 0,00 12,148500 11,570000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,520000 144 228 030,17 0,00 0,00 16,412400 15,520000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,930000 822 471 962,21 95 046,74 95 046,74 21,075975 19,930000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 247,310000 13 863 696,33 77 627,89 77 627,89 254,729300 247,310000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,094640 65 017 232,42 65 017 232,42 65 017 232,42 0,095350 0,093883
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 63,170000 13 056 897 569,21 0,00 0,00 66,328500 63,170000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,440000 4 367 097 620,80 0,00 0,00 14,112000 13,440000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,040000 20 923 971,90 70 266,83 70 266,83 11,371200 11,040000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,360000 20 923 971,90 0,00 0,00 6,550800 6,360000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,430000 20 923 971,90 0,00 0,00 9,712900 9,430000
Horizon Flexible Plan EUR 53,960000 80 395 068,00 19 092 143,00 19 092 143,00 54,769400 53,960000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 170,820000 1 033 833 265,00 3 049 809,01 3 049 809,01 176,798700 170,820000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 147,210000 1 058 018 257,00 3 778 042,19 3 778 042,19 151,626300 147,210000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 182,870000 350 764 027,30 142 337,78 142 337,78 190,184800 182,870000
TAM - Balanced Fund EUR 0,104349 168 427 199,66 168 427 199,66 168 427 199,66 0,104349 0,101219
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,106701 55 949 872,11 55 949 872,11 55 949 872,11 0,106701 0,103500
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 192,410000 60 334 087,03 524 260,87 524 260,87 18 052,030500 17 192,410000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 099,170000 312 898 702,94 460 103,77 460 103,77 1 132,145100 1 099,170000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 55,420000 42 845 643,98 9 903 703,52 9 903 703,52 58,191000 55,420000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,815000 665 769 002,90 3 407 188,16 3 553 632,52 7,053525 6,815000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 7,900000 24 589 736,41 4 355,36 4 355,36 8,295000 7,900000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 81,500000 84 792 409,43 79 593,05 79 593,05 85,575000 81,500000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 165,340000 4 363 524 735,17 76 276 771,43 76 276 771,43 165,340000 165,340000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 231,940000 246 304 011,40 138 617,00 138 617,00 238,898200 231,940000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 006,440000 1 175 879 684,00 6 379 807,00 6 379 807,00 1 021,536600 1 006,440000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 928,620000 1 364 149 851,00 1 814 314,00 1 814 314,00 942,549300 928,620000
Erste Private Banking Conservative EUR 0,008751 5 024 153,81 5 024 153,81 5 024 153,81 0,008839 0,008751
Horizon 2030 EUR 103,380000 32 940 683,00 584 257,00 584 257,00 104,930700 103,380000
Horizon 2035 EUR 105,350000 16 042 529,00 1 516 846,00 1 516 846,00 106,930250 105,350000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 91,580000 1 785 460,72 334 459,00 334 459,00 94,327400 91,580000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 57,760000 633 632,72 9 004,00 9 004,00 59,492800 57,760000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 89,520000 716 302 676,79 3 099 452,84 3 099 452,84 93,548400 89,520000
Global Renta EUR 0,009629 318 309 354,12 318 309 354,12 318 309 354,12 0,009725 0,009629
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 137,770000 40 582 498,61 4 616 203,32 4 616 203,32 139,147700 137,770000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 146,670000 1 024 206 013,02 15 889 794,39 15 889 794,39 148,136700 146,670000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,000000 1 462 960 991,26 51 634 648,42 51 634 648,42 162,610000 161,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 209,850000 973 881 919,04 126 392 009,50 126 392 009,50 211,948500 209,850000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,474100 311 828 151,30 0,00 0,00 14,147805 13,474100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,479000 20 451 767,28 0,00 0,00 9,952950 9,479000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 23,040000 1 863 391 364,00 0,00 0,00 24,192000 23,040000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,740000 45 867 194,52 0,00 0,00 13,377000 12,740000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 172,200000 563 305 941,77 928 367,74 928 367,74 180,810000 172,200000
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,000145 15 858 352,60 15 858 352,60 15 858 352,60 1,030149 1,000145
TAM - Q Fund EUR 0,085466 164 725 372,96 164 725 372,96 101 808 745,56 0,085466 0,082902
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095315 77 656 988,66 77 656 988,66 77 656 988,66 0,095315 0,092456
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,102143 55 814 635,05 55 814 635,05 55 814 635,05 0,102143 0,099079
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,107297 20 867 698,20 20 867 698,20 20 867 698,20 0,107297 0,104078
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 549,590000 7 831 307,75 9 551,95 9 551,95 10 789,065693 10 549,590000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 47,480000 13 622 081,70 3 792 911,88 3 792 911,88 49,616600 47,480000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 32,330000 98 526 998,69 8 527 877,01 8 527 877,01 33,784850 32,330000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 88,630000 1 323 784,04 109 983,09 109 983,09 92,618350 88,630000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 95,400000 3 122 079,22 532,92 532,92 99,693000 95,400000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 58,390000 585 713,32 43 589,54 43 589,54 61,017550 58,390000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 58,590000 38 815 127,38 135 262,87 135 262,87 61,226550 58,590000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 62,040000 974 592,44 0,00 0,00 64,831800 62,040000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 50,770000 2 192 110,04 1 738 800,81 1 738 800,81 53,054650 50,770000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 43,490000 1 599 665,32 1 599 560,37 1 599 560,37 45,447050 43,490000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 109,170000 41 838 888,69 840 314,35 840 314,35 114,082650 109,170000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 115,590000 2 292 378,71 136 788,66 136 788,66 120,791550 115,590000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 214,830000 1 187 003 988,60 24 563 518,48 24 563 518,48 225,571500 214,830000
Sivek Global Low Div EUR 144,200000 60 342 689,00 18 468 345,00 18 468 345,00 146,363000 144,200000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 137,900000 362 824 990,50 17 662,00 17 662,00 142,037000 137,900000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 685,380000 806 546 614,14 41 620,46 41 620,46 1 710,829238 1 685,380000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 258,820000 242 222 704,20 341 945,00 341 945,00 266,584600 258,820000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 391,380000 476 702 246,70 103 738,00 103 738,00 403,121400 391,380000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 214,040000 440 458 057,40 216 440,00 216 440,00 220,461200 214,040000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 103,690000 96 968 414,46 10 645,00 10 645,00 106,800700 103,690000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 99,340000 694 731 544,00 8 127 466,04 8 127 466,04 102,320200 99,340000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 111,590000 108 846 701,50 4 021 655,17 4 021 655,17 116,053600 111,590000
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 96,500000 220 796 078,83 1 731 612,40 1 731 612,40 100,842500 96,500000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,092987 15 674 364,12 15 674 364,12 15 674 364,12 0,094382 0,090197
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,100000 0,04 0,04 0,04 0,101500 0,097000
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 8,418600 3 932 971 053,15 0,00 0,00 8,418600 8,418600
TAM - MA Fund EUR 0,093164 169 404 038,72 169 404 038,72 109 914 894,59 0,093164 0,090369
Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,838961 140 815 874,78 140 815 874,78 140 815 874,78 0,847351 0,838961
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,096046 67 594 393,53 67 594 393,53 67 594 393,53 0,096046 0,093165
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,092348 6 060 967,56 6 060 967,56 6 060 967,56 0,093271 0,091425
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,095489 22 329 897,93 22 329 897,93 22 329 897,93 0,096444 0,094534
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,096673 5 007 948,79 5 007 948,79 5 007 948,79 0,097640 0,095706
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043814 28 392 162,00 28 392 162,00 28 392 162,00 0,044471 0,043814
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,042790 6 808 792,00 6 808 792,00 6 808 792,00 0,043432 0,042790
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,090050 43 498 518,83 43 498 518,83 43 498 518,83 0,091401 0,087349
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 102,350000 29 287 929,83 451 465,85 451 465,85 103,885250 102,350000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 108,200000 57 378 898,39 245 505,80 245 505,80 109,823000 108,200000
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,088902 18 175 889,56 18 175 889,56 18 175 889,56 0,090236 0,086235
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 66,840000 13 832 477 284,82 0,00 0,00 66,873420 66,826632
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 56,750000 13 056 897 569,21 0,00 0,00 56,767025 56,738650
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,040000 13 832 477 284,82 0,00 0,00 60,058012 60,027992
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,220000 4 626 503 219,48 0,00 0,00 14,227110 14,217156
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 97,840000 145 131 710,36 0,00 0,00 97,888920 97,820432
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 114,420000 153 752 533,96 0,00 0,00 114,477210 114,397116
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 86,970000 145 131 710,36 0,00 0,00 86,996091 86,952606
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 99,710000 95 161 461,24 0,00 0,00 99,759855 99,690058
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 111,670000 100 814 052,04 0,00 0,00 111,725835 111,647666
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 93,450000 95 161 461,24 0,00 0,00 93,478035 93,431310
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 117,520000 650 120 996,68 0,00 0,00 117,578760 117,496496
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 144,430000 688 738 183,88 0,00 0,00 144,502215 144,401114
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 97,330000 650 120 996,68 0,00 0,00 97,359199 97,310534
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 136,920000 481 809 501,34 0,00 0,00 136,988460 136,892616
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 173,530000 510 428 985,72 0,00 0,00 173,616765 173,495294
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 108,560000 481 809 501,34 0,00 0,00 108,592568 108,538288
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,450000 5 780 035 587,22 0,00 0,00 17,458725 17,446510
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 47,500000 6 123 369 701,10 0,00 0,00 47,523750 47,490500
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,440000 5 780 035 587,22 0,00 0,00 15,444632 15,436912
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,020000 6 123 369 701,10 0,00 0,00 42,032606 42,011596
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 95,810000 2 649 303,10 98 684,30 98 684,30 98,205250 95,810000
Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,838958 1 659 332,68 1 659 332,68 1 659 332,68 0,847348 0,823857
Fond reálnych aktív EUR 0,009947 6 216 555,12 6 216 555,12 6 216 555,12 0,010096 0,009768
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,100454 29 159 078,11 29 159 078,11 29 159 078,11 0,100454 0,099449
TAM - Premium Dynamic EUR 0,097380 1 353 947,36 1 353 947,36 1 353 947,36 0,097380 0,094459
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR