KBC Equity Fund America

KBC Equity Fund America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 20.5.2022

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
5

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 3 622,550000 61 892 918,00 2 767 354,00 2 767 354,00 3 731,226500 3 622,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
17,2382 3 516,00 38 776,00 3 516,00 38 776,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
35 260,00 113 831,00 270 977,00 629 791,00 560 045,00 1 238 359,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
38 776,00 124 620,00 304 729,00 683 879,00 598 195,00 1 352 889,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
3 516,00 10 789,00 33 752,00 54 088,00 38 150,00 114 530,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,33
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD -0,02 -11,23 -13,25 -22,35 -11,49 8,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
3 622,550000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
61 892 918,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 767 354,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
2 767 354,00
Max. predajná cena podielu v EUR
3 731,226500
Min. nákupná cena podielu v EUR
3 622,550000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
17,2382
Suma vrátených podielov
3 516,00
Suma vydaných podielov
38 776,00
Upravená suma vrátených podielov
3 516,00
Upravená suma vydaných podielov
38 776,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
35 260,00
1 mesiac
113 831,00
3 mesiace
270 977,00
6 mesiacov
629 791,00
YTD
560 045,00
1 rok
1 238 359,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
38 776,00
1 mesiac
124 620,00
3 mesiace
304 729,00
6 mesiacov
683 879,00
YTD
598 195,00
1 rok
1 352 889,00

Redemácie

1 týždeň
3 516,00
1 mesiac
10 789,00
3 mesiace
33 752,00
6 mesiacov
54 088,00
YTD
38 150,00
1 rok
114 530,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
-0,02
1 mesiac %
-11,23
3 mesiace %
-13,25
6 mesiacov %
-22,35
1 rok %
-11,49
3 roky % p.a.
8,27

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu