KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 24.11.2023

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 4 169,510000 69 997 651,00 3 313 044,00 3 313 044,00 4 294,595300 4 169,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
15,0703 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 42 577,00 -6 393,00 54 484,00 22 889,00 21 224,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 42 577,00 108 687,00 186 463,00 214 362,00 264 963,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 0,00 115 080,00 131 979,00 191 473,00 243 739,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 1,05 9,15 3,25 7,97 10,53 5,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
4 169,510000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
69 997 651,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 313 044,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 313 044,00
Max. predajná cena podielu v EUR
4 294,595300
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 169,510000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
15,0703
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
42 577,00
3 mesiace
-6 393,00
6 mesiacov
54 484,00
YTD
22 889,00
1 rok
21 224,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
42 577,00
3 mesiace
108 687,00
6 mesiacov
186 463,00
YTD
214 362,00
1 rok
264 963,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
0,00
3 mesiace
115 080,00
6 mesiacov
131 979,00
YTD
191 473,00
1 rok
243 739,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
1,05
1 mesiac %
9,15
3 mesiace %
3,25
6 mesiacov %
7,97
1 rok %
10,53
3 roky % p.a.
5,92

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu