KBC Equity Fund North America

KBC Equity Fund North America

Týždenné dáta sú aktuálne k dátumu 10.5.2024

ISIN
BE0126162628
Stupeň rizika
6

Základné údaje

Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. nákupná cena podielu v DM
USD 4 752,730000 78 686 844,00 3 480 820,00 3 480 820,00 4 895,311900 4 752,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov
12,7683 0,00 0,00 0,00 0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 -17 714,00 -238 938,00 -334 544,00 -246 907,00 -280 272,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 6 432,00 47 527,00 74 357,00 74 357,00 260 961,00

Redemácie

1 týždeň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
0,00 24 146,00 286 465,00 408 901,00 321 264,00 541 233,00

Správa a zloženie portfólia

Členská spoločnosť ASS Správca fondu Minimálna výška prvej investície Max. poplatok pri vrátení v % Max. poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v %
KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti KBC Equity Fund 150,00 0,00 3,00 1,71
Poznámka

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a.
USD 2,27 -1,04 3,32 19,67 24,72 5,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu

Základné údaje

Denominačná mena podielu (DM)
USD
Hodnota podielu v DM
4 752,730000
Celková čistá hodnota aktív fondu v DM
78 686 844,00
Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 480 820,00
Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR
3 480 820,00
Max. predajná cena podielu v EUR
4 895,311900
Min. nákupná cena podielu v EUR
4 752,730000

Prehľad predajov

Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.)

Volatilita fondu [%]
12,7683
Suma vrátených podielov
0,00
Suma vydaných podielov
0,00
Upravená suma vrátených podielov
0,00
Upravená suma vydaných podielov
0,00

Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
-17 714,00
3 mesiace
-238 938,00
6 mesiacov
-334 544,00
YTD
-246 907,00
1 rok
-280 272,00

Hrubé predaje SR v EUR (v tis.)

1 týždeň
0,00
1 mesiac
6 432,00
3 mesiace
47 527,00
6 mesiacov
74 357,00
YTD
74 357,00
1 rok
260 961,00

Redemácie

1 týždeň
0,00
1 mesiac
24 146,00
3 mesiace
286 465,00
6 mesiacov
408 901,00
YTD
321 264,00
1 rok
541 233,00

Prehľad výkonosti - týždenné údaje - denominačná mena

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu

Denominačná mena podielu
USD
1 týždeň %
2,27
1 mesiac %
-1,04
3 mesiace %
3,32
6 mesiacov %
19,67
1 rok %
24,72
3 roky % p.a.
5,32

Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu

Za posledný týždeň
0,00

Graf vývoja hodnoty podielu