Informujeme
Kolektívne investovanie na Slovensku 2021
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 19. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2021
Viac
Škola investovania
Základné princípy investovania a 5 najväčších chýb pri investovaní
Viac
SASS prispieva hodnotným obsahom na webový portál NBS 5peňazí
SASS sa dohodla s NBS na participácii na obsahu webu 5peňazí.sk.
Viac
Výročné zhromaždenie členov SASS 2021
Dňa 10. júna 2021 sa konalo Výročného zhromaždenia členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Podujatie sa uskutočnilo formou konferenčného video hovoru.
Viac
Top fond Slovakia 2020
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali prezentáciu výsledkov finančného trhu a kolektívneho investovania v roku 2020 spojenú s vyhlásením výsledkov súťaže Top fond Slovakia 2020.
Viac
Personálne zmeny v SASS
Novým predsedom predstavenstva SASS sa stal Mgr. Marek Prokopec. RNDr. Roman Vlček zostáva členom predstavenstva SASS a zároveň sa stal výkonným riaditeľom SASS.
Viac
Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2020
Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 18. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2020, ktorý sa konal 4. novembra 2020.
Viac
Vyhlásenie SASS k aktuálnej situácii
Slovenská Asociácia správcovských spoločností (SASS) pozorne sleduje súčasnú situáciu v spoločnosti spojenú pandémiou nového korona vírusu a preto prichádza s výzvou k Vláde SR.
Viac
Tlačová správa k výročným výsledkom kolektívneho investovania na Slovensku za rok 2019
Celkový majetok v podielových a investičných fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2019 hodnotu 10,40 miliárd Eur.
Viac
Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2019
Dňa 27. februára 2020 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2019.
Viac