Údaje o fondoch
Viac
Pravidlá podnikania
Viac
Informujeme
Viac
Akcie a projekty
Viac

Aktuálny stav kolektívneho investovania

Čisté predaje podielových a investičných fondov v SR (mil. EUR)
Čistá hodnota aktív v podielových a investičných fondoch v SR (mil. EUR)
Priemerné ročné zhodnotenie fondov v SR: 10.90% - Hodnota SFI: 1,2570 - Dáta k 5.7.2024
SFI

O Asociácií

Sme organizácia ktorej prioritou je spolupráca s legislatívnymi orgánmi štátu pri tvorbe zákonných noriem upravujúcich oblasť finančného trhu. Okrem práce v oblasti legislatívy sa usilujeme informovať o výhodách kolektívneho investovania aj najširšiu verejnosť. Korektné vzťahy s najvýznamnejšími inštitúciami finančného trhu a médiami sú z tohto hľadiska samozrejmosťou. V súčasnosti združujeme 6 riadnych a 17 pridružených členov.

Viac

Orgány SASS

Zobraziť orgány
Mgr. Marek Prokopec
predseda predstavenstva
Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky fyziky a informatiky
Kontakt
RNDr. Roman Vlček
výkonný riaditeľ, člen predstavenstva
Vzdelanie
Univerzita Komenského Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta
Kontakt
RNDr. Ing. Marián Matušovič PhD.
podpredseda predstavenstva
Vzdelanie
Univerzita Komenského Bratislava, Matematicko-fyzikálna fakulta, špecializácia Matematická informatika; Ekonomická Univerzita Bratislava, Obchodná fakulta
Kontakt
Ing. Vladimír Bencz
člen predstavenstva
Vzdelanie
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska Fakulta, odbor Finančná sústava a peňažníctvo
Kontakt
Ing. Dana Škublová
členka predstavenstva
Vzdelanie
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta
Kontakt
Ing. Pavol Vejmelka
člen predstavenstva
Vzdelanie
Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodárska fakulta
Kontakt
Ing. Gabriel Balog
člen predstavenstva
Vzdelanie
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Kontakt

Podielové fondy

Obdobie vysokého úročenia vkladov v bankách sa definitívne skončilo. Ak chcete byť so svojimi úsporami aspoň krok pred infláciou, je nevyhnutné rozhliadnuť sa po iných investičných príležitostiach. Dá sa však zarábať na svetových finančných trhoch aj s relatívne malou investíciou a bez dostatočných vedomostí? Na túto otázku dáva kladnú odpoveď už vyše 70 rokov vynález, nazvaný podielový fond. Viac

Riadni členovia SASS

Pridružení členovia SASS

Kontakt

Adresa

Slovenská asociácia správcovských spoločností
Drieňová 3
821 01 Bratislava