OVB Allfinanz Slovensko a.s.

OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: OVB Allfinanz Slovensko a.s.
Sídlo: Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, Slovenská republika
Telefón: +420 2 58 10 24 11 - 12
Fax: +420 2 58 10 24 06
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.ovb.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jaroslav Vonkomer - predseda predstavenstva
Ing. Benedikt Fronc - člen
Mgr. Robert Schmidt - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Richard Horváth
Oskar Heitz
Mario Freis

Akcionári člena SASS nad 5 %

OVB Holding AG

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
OVB Allfinanz Slovensko a.s.
Sídlo
Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3, Slovenská republika
Fax
+420 2 58 10 24 06
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jaroslav Vonkomer - predseda predstavenstva
Ing. Benedikt Fronc - člen
Mgr. Robert Schmidt - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Richard Horváth
Oskar Heitz
Mario Freis

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

OVB Holding AG