Wood & Company, a.s.

Wood & Company, a.s.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: Wood & Company, a.s.
Sídlo: Gorkého 4, 811 01 Bratislava
Telefón: +421 2 3240 9000
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.wood.com

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Ľubomír Šoltýs – predseda
Mgr. Michal Staroň - člen
Ing. Boris Kostík - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jan Sýkora - predseda
Vladimír Jaroš - člen
JUDr. David Kuboň - člen

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
Wood & Company, a.s.
Sídlo
Gorkého 4, 811 01 Bratislava
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Ľubomír Šoltýs – predseda
Mgr. Michal Staroň - člen
Ing. Boris Kostík - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Jan Sýkora - predseda
Vladimír Jaroš - člen
JUDr. David Kuboň - člen

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)