Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 13. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2015, ktorá sa uskutočnila 13 a 14. novembra 2015 v ELIZABETH Hotel, Trenčín.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť komplexný prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku bola určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností  pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacim v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.