Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 19. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2021, ktorá sa uskutočnila 4. - 5. novembra 2021 v hoteli Zochova Chata, Modra. Konferencia bola tiež prenášaná on-line.

Cieľom tohtoročného podujatia bolo priniesť komplexný pohľad na momentálnu situáciu v kolektívnom investovaní na Slovensku a vo svete. Nosnou témou konferencie bola tematika udržateľného investovania. Účastníci konferencie získali tiež mnoho informácií z oblasti regulácie kolektívneho investovania a daní, správy realitných fondov, ako aj moderných trendov v správe portfólií. V neposlednom rade lídri významných asset managemtov pôsobiacich na slovenskom trhu kolektívneho investovania prezentovali svoj pohľad na budúcnosť kolektívneho investovania.

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2021 bola určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom, odborným pracovníkom bánk a poisťovní, odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.  

Prezentácie prednášajúcich na konferencii Kolektívne investovanie na Slovensku 2021 nájdete aj v záložke Akcie a projekty.