Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 18. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2020, ktorý sa konal 4. novembra 2020 vo forme online vysielania zo štúdia HN Televízie.  Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2020 bola určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacim v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.

V prílohe nájdete zborník s prezentáciami jednotlivých prednášajucich.