Dňa 20. mája 2019 sa uskutočnil v Olomouci desiaty ročník konferencie Next Steps in Asset Management, ktorú spoločne usporiadali Slovenská Asociácia správcovských spoločnosti (SASS) a Asociace pro kapitálový trh České Republiky (AKAT).

Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o vývoji súčastnej a budúcej legislatívy v oblasti investícií v ČR a SR, o skúsenostiach s aplikáciou nových legislatívnych pravidiel a o smerovaní ďalšieho rozvoja sektora AM a investičných fondov. 

Na konferencií vystúpili zástupcovia regulátorov z Českej a Slovenskej republiky a prední odborníci členských spoločností SASS a AKAT. 

 

Pozvánku a jednotlivé prezentácie z konferencie nájdete v prílohe: