Dňa 28. apríla 2016 sa uskutočnil v Bratislave už siedmy ročník konferencie Next Steps in Asset Management, ktorú spoločne usporiadali Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) a Asociácia pre kapitálový trh (AKAT)  pod záštitou Miroslava Singera, guvernéra Českej národnej banky, Lenkou Juroškovou, námestkyňou, ministra financií  ČR a zastúpením Európskej komisie v ČR a SR.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o skúsenostiach s aplikáciou nových legislatívnych pravidiel, o nových produktových možnostiach a smerovaniu ďalšieho rozvoja sektoru asset managemetnu a podielových fondov, a tiež možnosť aktívne sa podieľať o praktické poznatky, navzájom sa inšpirovať a naviazať aktívnejšiu spoluprácu spoločností a inštitúciám pôsobiacich v ČR a SR.

Na konferencii vystúpili poprední odborníci zo spoločností pôsobiacich v kapitálovom trhu, zástupmi Ministerstva financií Českej a Slovenskej republiky, Českej národnej banky, Národnej banky Slovenska aj z renomovaných poradenských spoločností, zástupca Európskej komisie a zástupca britskej asociácie alternatívnych fondov AIMA.