Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnil v Bratislave už deviaty ročník konferencie Next Steps in Asset Management, ktorú spoločne usporiadali Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) a Asociácia pre kapitálový trh (AKAT).

Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o skúsenostiach s aplikáciou nových legislatívnych pravidiel, o nových produktových možnostiach a smerovaniu ďalšieho rozvoja sektoru asset managemetnu a podielových fondov, a tiež možnosť aktívne sa podieľať o praktické poznatky, navzájom sa inšpirovať a naviazať aktívnejšiu spoluprácu spoločností a inštitúciám pôsobiacich v ČR a SR.

Na konferencii vystúpili poprední odborníci zo spoločností pôsobiacich v kapitálovom trhu, zástupmi Ministerstva financií Českej a Slovenskej republiky, Českej národnej banky, Národnej banky Slovenska, renomovaných poradenských spoločností, ako aj zástupca Európskej komisie a zástupca britskej asociácie alternatívnych fondov AIMA.

Web verziu zborníka s príspevkami prednášajúcich nájdete v prílohe: