Dovoľte, aby sme Vás informovali o zmenách v Slovenskej asociácii správcovských spoločností (SASS) platných od 1.1.2021. Novým predsedom predstavenstva SASS sa stal Mgr. Marek Prokopec, súčasný predseda predstavenstva spoločnosti Tatra asset manangement, správ. spol., a.s. Doterajší predseda predstavenstva SASS RNDr. Roman Vlček zostáva členom predstavenstva SASS a zároveň sa stal výkonným riaditeľom SASS. Ing. Ivan Znášik, ktorý vykonával funkciu výkonného riaditeľa do 31.12.2020, odchádza po vzájomnej dohode z SASS. Ing. Znášikovi by sme radi aj na tomto mieste poďakovali za 13 rokov práce, ktorú odvádzal pre SASS. Ing. Znášik zostáva pracovať v SASS v pozícii zástupcu výkonného riaditeľa do konca januára 2021.