Projekt 5peňazí je projekt NBS zameraný na finančné vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku. Jednou z jeho častí je aj webový portál 5.penazi.sk, ktorý vytvorili experti Národnej banky Slovenska. Na tvorbe vzdelávacích materiálov a článkov sa podieľajú aj odborníci z externého prostredia a keďže cieľom SASS je rovnako zlepšenie finančnej gramotnosti, jedným z prispievateľov budú aj členovia SASS. Cieľom webu je prístupnou formou priblížiť širokej verejnosti a hlavne mládeži všetko, čo potrebuje vedieť o peniazoch v rôznych životných situáciách. Projekt prináša aktuality, názory, skúsenosti a odporúčania odborníkov. SASS prispeje na web sériou členkov na rôzne investičné témy, ktoré budú zverejnené na webovej stráne 5peňazí.sk v rámci spoločne vytvorenej sekcie Škola investovania. Vzdelávacie články a celá sekcia bude promovaná aj na sociálnych sietiach.

Jednotlivé články si môžete pričítať tu https://5penazi.sk/rady/skola-investovania/