Zástupca SASS s premiérovo aktívnou účasťou na konferencii EFAMA Investment Management Forum

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) mala po prvý krát aktívne zastúpenie na najväčšej európskej investičnej konferencii EFAMA Investment Management Forum. Na 25. ročníku tohto podujatia ju v Bruseli reprezentoval Martin Smrek z Tatra Asset Managementu. Ako člena stáleho výboru Investor Education Platform ho organizátori oslovili so žiadosťou, aby prezentoval praktické skúseností v oblasti zvyšovania finančnej gramotnosti Slovákov.

„Počas uplynulých ročníkov sa na pódiu konferencie striedali výlučne zástupcovia najväčších európskych i svetových investičných spoločností, zákonodarcov či regulátorov,“ objasnil výkonný riaditeľ SASS Ivan Znášik a podotkol, že Smrekovmu vystúpeniu predchádzala pochvala od Denise Vossovej, predsedníčky Investor Education Platform, za aktivity a prínos SASS v tejto sfére.

Martin Smrek si ako prípadovú štúdiu pripravil správu o projekte zameranom na sporenie na vzdelanie detí, ktorý sa na Slovensku stretol s veľmi pozitívnym ohlasom u klientov, bankárov či médií. Predstavil dôvody vedúce k zriadeniu tohto programu, ale aj koncepciu kampane postavenej na búraní mýtov Slovákov o vzdelaní a súvisiace komunikačné aktivity.

„Výrazným zadosťučinením pre pána Smreka ako aj pre SASS, bol osobný e-mail od šéfa európskej investičnej asociácie EFAMA Tanguya van de Werveho pár dní po skončení konferencie. K poďakovaniu a gratulácii pridal konštatovanie o mimoriadne pozitívnej spätnej väzbe, ktorá rezonovala vo feedback dotazníkoch veľkého množstva delegátov,“ uviedol Znášik a dodal: „Je potešujúce konštatovať, že nápady a vedomosti za Slovenska sa nestrácajú ani v konfrontácii s veľkým investičným svetom.“