Svetový deň investičných fondov sa začal oslavovať v roku 2012 v Nemecku, o rok neskôr sa pridalo Rakúsko a od roku 2014 sa do tejto iniciatívy zapája aj Slovensko s Českou republikou. „Svetový deň investičných fondov je vhodným momentom, ktorý by sme radi využili na objasnenie roly podielových investičných fondov v širšom ekonomickom kontexte. Zámerom kampane je poskytnúť verejnosti a teda aj potenciálnym investorom lepšie informačné zázemie pre rozhodovanie o ich investíciách, ale aj motivovať ich, aby sa úvahy o investícii svojich prostriedkov do podielových fondov nebáli,“ 

SASS dnes zverejňuje informácie o 546 podielových fondoch s celkovým majetkom až 6,769 mld. eur. „Našim cieľom je informovať verejnosť o všetkých možnostiach, ktoré podielové fondy ponúkajú. Jedným z argumentov v prospech podielových fondov môžu byť napríklad reálne výsledky zhodnocovania investícií slovenských investorov za posledných 15 rokov. Pri správnom nastavení investičného portfólia a pri pravidelnom niekoľkoročnom sporení sa totiž investovanie do podielových fondov stáva plnohodnotnou a výhodnejšou alternatívou akéhokoľvek sporenia, napríklad aj sporenia na dôchodok.,“ vysvetľuje Ing. I. Znášik.

 Svetový deň investičných fondov pre Slovákov znamená aj možnosť vstúpiť do sveta investorov za zvýhodnených podmienok a v niektorých finančných inštitúciách môžu využiť aj zaujímavé akčné ponuky na produkty investičného bankovníctva. V priebehu apríla a mája iniciatívu podporia členovia SASS aj marketingovými kampaňami, o ktorých sa priebežne dozviete aj na fanúšikovskom profile www.facebook.com/investujme.