Slováci veria investičným fondom stále viac

19. apríla 1743 sa narodil Abraham van Ketwich, holandský obchodník považovaný za otca investičných fondov. Práve na tento deň preto pripadá Svetový deň investičných fondov, ku oslavám ktorého sa už po druhý raz pripája aj Slovensko.

Investíciami do podielových fondov svoje peniaze zhodnocuje stále viac Slovákov. Len v minulom roku narástol objem majetku v otvorených podielových fondoch distribuovaných v SR o takmer 19% a dosiahol historické maximum na hodnote 6,249 miliárd EUR. Cieľom svetového dňa investičných fondov, ktorý je iniciatívou Slovenskej asociácie správcovských spoločností, je tento trend ďalej podporovať, zvyšovať povedomie verejnosti o podielových fondoch a ich benefitoch. Počas apríla a mája bude pri príležitosti Svetového dňa opäť možné využiť v niektorých finančných inštitúciách aj zaujímavé akčné ponuky na produkty investičného bankovníctva.

Svetový deň investičných fondov začalo v roku 2012 ako prvé sláviť Nemecko, o rok neskôr sa pridalo Rakúsko a v roku 2014 sa k iniciatíve pridalo aj Slovensko s Českou republikou. "S pripomienku svetového dňa sme prišli ako s vhodným momentom na objasnenie role podielových investičných fondov v širšom ekonomickom kontexte. Zámerom kampane je poskytnúť potenciálnym investorom lepšie informačné zázemie pre rozhodovanie o ich investíciách, ale aj motivovať ľudí, aby sa úvahy o investícii svojich prostriedkov do podielových fondov nebáli," hovorí RNDr. Roman Vlček, predseda predstavenstva SASS.

Jedným z argumentov v prospech podielových fondov môže byť napríklad porovnanie kolektívneho investovania so zhodnocovaním finančných prostriedkov v rámci druhého a tretieho piliera dôchodkového sporenia. Pri správnom nastavení investičného portfólia sa totiž investovanie do podielových fondov stáva plnohodnotnou alternatívou sporenia napríklad aj na dôchodok. "Dlhodobá výnosnosť investovania do podielových fondov na základe reálnych dát investícií Slovákov ukazuje veľmi podobné výsledky ako druhý alebo tretí pilier, pričom v horizonte posledných desiatych rokov boli investície do podielových fondov dokonca najúspešnejšie," vysvetľuje Ing. Ivan Znášik, výkonný riaditeľ SASS. 

Svetový deň investičných fondov okrem informačnej kampane Slovákom prináša aj možnosť vstúpiť do sveta investorov za zvýhodnených podmienok. Marketingovými kampaňami a bonusovými podmienkami pre klientov iniciatívu počas apríla a mája podporia viacerí členovia SASS. Ich zoznam a priebežné informácie o konkrétnych ponukách okrem iného nájdete aj na facebookovom profile www.facebook.com/investujme.

 Tu si môžete stiahnuť prezentáciu.

 

/Prezentacia