Dňa 17. februára 2016 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2015.

Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa pomeru výkonnosti a rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

Absolútne najpredávanejším fondom v roku 2015 sa stal fond SPORO ŠIP Klasik, o.p.f. od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. s celkovými celoročnými predajmi 121,6 mil. EUR.

Jednotlivé typy fondov boli vyhodnotené a ocenené v uvedených kategóriách nasledovne:

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii dlhopisové fondy

VÚB AM - Active Bond fund

od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management správ. spol. a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy

Pioneer Funds - Global Select

od správcovskej spoločnosti Pioneer  Asset Management S.A.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy

SPORO ŠIP Klasik, o.p.f.

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií

J&T BOND EUR zmiešaný  o.p.f.

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií

IAD - Depozitné konto

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

 

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii eurové dlhopisové fondy

SPORO Eurový dlhopisový fond

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

           

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií akciové fondy

Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth

od správcovskej spoločnosti Pioneer  Asset Management S.A.

 

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii zmiešané fondy

TAM - Zaistený fond        

od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.