V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

Absolútne najpredávanejším fondom v roku 2016 sa stal fond PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s., s celkovými celoročnými čistými predajmi vo výške 77,6 mil. EUR

Jednotlivé typy fondov boli vyhodnotené a ocenené v uvedených kategóriách nasledovne:

Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii dlhopisové fondy TAM - Dynamický dlhopisový fond od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy IAD - Global Index od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s .

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové dlhopisové fondy VÚB AM – Active Bond fund od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management správ. spol. a.s.

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórií akciové fondy TAM - Americký akciový od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy Archipel Portfolio Pro May 90 od správcovskej spoločnosti KBC Fund Management Limited