Dňa 21. februára 2017 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2017.

Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. Absolútne najpredávanejším fondom v roku 2017 sa stal fond TAM - Private Growth od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., s celkovými celoročnými čistými predajmi vo výške 114,6 mil. EUR.

 

Jednotlivé typy fondov boli vyhodnotené a ocenené v uvedených kategóriách nasledovne:

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii dlhopisové fondy

TAM - Dynamický dlhopisový fond

od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy

SPORO Fond maximalizovaných výnosov

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy

TAM - Private Growth

od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií

PP - Office real estate fund o.p.f.

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií

PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové dlhopisové fondy

Amundi Funds II - Emerging Markets Bond Hedged EUR

od správcovskej spoločnosti Amundi Luxembourg S.A.

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórií akciové fondy

AXA CEE Akciový fond

od správcovskej spoločnosti AXA investiční společnost a. s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii zmiešané fondy

J&T BOND EUR zmiešaný  o.p.f.

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.Propozície vyhodnotenia ocenenia Top Fond Slovakia 2017 sú k dispozícii na vyžiadanie na sekretariáte SASS.