Dňa 20. februára 2019 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2018.

Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. Absolútne najpredávanejším fondom v roku 2018 sa stal fond VÚB AM - Dynamické portfólio od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol. a.s., s celkovými čistými predajmi vo výške 119,4 mil. EUR.

Jednotlivé typy fondov boli vyhodnotené a ocenené v uvedených kategóriách nasledovne:

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórií peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

KBC Multi Interest Cash USD

od správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy

PP- Stabilný fond o.p.f.

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy

SPORO Fond maximalizovaných výnosov

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórií konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy

AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy 

VÚB AM - Dynamické portfólio

od správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií

PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

od správcovskej spoločnosti  PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií

IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové a dlhopisové fondy

AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórií akciové fondy

Templeton Emerging Markets Fund

od správcovskej spoločnosti Franklin Templeton International Services S.à r.l.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy

J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy

IAD - KD Russia

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií

IAD - Prvý realitný fond

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

 

 

Propozície vyhodnotenia ocenenia Top Fond Slovakia 2018 sú k dispozícii na vyžiadanie na sekretariáte SASS.