Dňa 27. februára 2020 pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2019.

Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva MAFRA Slovakia a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia. V rámci vyhlasovania výsledkov sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov. Absolútne najpredávanejším fondom v roku 2019 sa stal fond AM SLSP Global Renta, o.p.f. od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. s celkovými celoročnými čistými predajmi vo výške 106,0 mil. EUR.

Jednotlivé typy fondov boli vyhodnotené a ocenené v uvedených kategóriách nasledovne:

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

KBC Multi Interest Cash USD   

od správcovskej spoločnosti KBC Asset Management NV

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii dlhopisové fondy

PP - Stabilný fond o.p.f.

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

 Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy

SPORO Fond maximalizovaných výnosov

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy

AM SLSP Global Renta, o.p.f.

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy

TAM - Q Fund        

od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

 

Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií

IAD - Prvý realitný fond

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií

ESPA Reserve Euro Plus

od správcovskej spoločnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.B.H.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové dlhopisové fondy

ESPA Bond USA Corporate      

od správcovskej spoločnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.B.H.

           

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórií akciové fondy

Franklin Technology Fund

od správcovskej spoločnosti Franklin Templeton International Services S.à r.l.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy

J&T BOND EUR zmiešaný  o.p.f.                     

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy

TAM - Private Growth 2               

od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

 

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií

IAD - Prvý realitný fond

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s.

 

 

Propozície vyhodnotenia ocenenia Top Fond Slovakia 2019 sú k dispozícii na vyžiadanie na sekretariáte SASS.