Konferencia a vyhlásenie výsledkov súťaže Top fond Slovakia 2020 prebiehalo vo forme online vysielania zo štúdia HN Televízie dňa 24. februára 2021. Situáciu na finančných trhoch v roku 2020 prezentoval predseda predstavenstva SASS Mgr. Marek Prokopec. Vývoj kolektívneho investovania na Slovensku ako aj výsledky súťaže Top Fond Slovakia prezentoval výkonný riaditeľ a člen predstavenstva SASS RNDr. Roman Vlček. Všetkým oceneným blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Tlačové správy a prezentácie sú k dispozícii na stiahnutie.