Vyhlásenie SASS k aktuálnej situácii

Slovenská Asociácia správcovských spoločností (SASS) pozorne sleduje súčasnú situáciu v spoločnosti spojenú pandémiou nového korona vírusu, pričom jej členovia prijímajú mnohé opatrenia, ktorých primárnym cieľom je zastupovanie záujmov klientov. Špeciálne v období  klesajúcej výkonnosti ekonomiky a z toho plynúcich klesajúcich príjmov obyvateľstva je úloha ochrany investícií a úspor našich klientov nesmierne dôležitá. Našimi klientmi sú v drvivej väčšine bežní slovenskí občania, ktorí akýkoľvek pokles hodnoty svojich investícií, či úspor vnímajú zvlášť citlivo.

Preto vyzývame  vládu SR, aby:

  • Zodpovedne zvažovala mieru reštriktívnych opatrení s cieľom dosiahnutia vyváženého prístupu k zdravotným a ekonomickým aspektom krízy.
  • Stanovila jasný cieľ, kedy a ako chce zmierňovať reštriktívne opatrenia tlmiace ekonomiku a obmedzujúce slobodu pohybu obyvateľov.
  • Finančne podporila firmy, ktoré boli v dôsledku vládou prijatých obmedzení negatívne zasiahnuté, a to aj v oblasti pokrytia platieb nájomného.

Sme si istí, že vláda si naliehavosť situácie uvedomuje a preto pevne veríme, že pri svojej činnosti bude brať vážne do úvahy aj nami akcentované názory.

Slovenská Asociácia správcovských spoločností (SASS) je profesionálnym združením subjektov pôsobiacich na Slovensko trhu kolektívneho investovania. Členmi SASS sú všetky významné slovenské správcovské spoločnosti, ako aj zahraničné investičné spoločnosti ponúkajúce svoje služby na slovenskom trhu. Členovia SASS riadia investície vo výške takmer  9 mld. EUR vo viac ako 650 fondoch a ich služby využíva viac ako 1 milión fyzických a právnických osôb.

Za SASS: 

Roman Vlček predseda predstavenstva
Marian Matušovič podpredseda predstavenstva
Marek Prokopec člen predstavenstva
Martin Kaňa člen predstavenstva
Vladimír Bencz člen predstavenstva
Dana Škublová členka predstavenstva
Ivan Znášik  výkonný riaditeľ