Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 23.5.2022 EUR 0,049230 1,07 2,85 2,31
Realitný o.p.f - 365.invest 23.5.2022 EUR 0,062602 0,24 2,57 2,38
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 23.5.2022 EUR 1,190195 -6,11 -2,63 -0,59
Realitný plus o.p.f. - 365.invest 23.5.2022 EUR 0,010809 -3,05 -0,88 1,01
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest 23.5.2022 EUR 1,007625 -18,55 -16,35 2,15
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %