Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 24.11.2023 EUR 0,051568 1,94 4,22 3,14
Realitný o.p.f - 365.invest 24.11.2023 EUR 0,067453 2,32 4,09 3,63
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 24.11.2023 EUR 1,230355 1,85 3,17 0,21
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %