Všetky fondy - Denné údaje
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v DM Výkonnosť fondu v DM 6 mes. % Výkonnosť fondu v DM 1 rok % Výkonnosť fondu v DM 3 roky %
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 22.4.2024 EUR 0,052608 2,42 4,70 3,24
Realitný o.p.f - 365.invest 22.4.2024 EUR 0,067640 0,36 2,80 3,48
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 22.4.2024 EUR 1,245811 1,63 3,67 0,28
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 22.4.2024 EUR 0,010091
Názov fondu Dátum ocenenia Denominačná mena podielu Hodnota podielu v D Výkonnosť fondu v D 6 mes. % Výkonnosť fondu v D 1 rok % Výkonnosť fondu v D 3 roky %