Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 17.3.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,047571 79 341 193,56 79 341 193,56 66 189 689,83 0,048047 0,046715
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044546 94 673 498,29 94 673 498,29 50 950 802,85 0,044769 0,044546
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,043885 382 079 802,40 382 079 802,40 382 079 802,40 0,044543 0,043095
ERSTE BOND DANUBIA EUR 123,490000 63 281 986,17 4 690 891,14 1 846 422,48 125,342350 123,490000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 52,470000 29 748 183,10 2 420 451,61 2 420 451,61 54,306450 52,470000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 679,100000 240 285 077,13 5 051 305,12 5 051 305,12 692,682000 679,100000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,052712 125 468 020,51 125 468 020,51 125 468 020,51 0,053766 0,051763
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 244,670000 29 503 294,94 7 315 310,19 7 315 310,19 249,563400 244,670000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 147,200000 19 523 405,68 5 165 556,50 833 741,50 147,936000 147,200000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 114,800000 234 956 077,94 7 363 042,40 20 549,20 115,374000 114,800000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 136,020000 199 260 788,70 7 383 029,58 9 385,38 136,700100 136,020000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 175,300000 385 717 566,52 2 784 591,38 2 769 922,58 177,929500 175,300000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 169,420000 219 701 988,26 20 613 361,50 941 769,82 171,961300 169,420000
ERSTE BOND DOLLAR USD 134,230000 222 916 112,39 21 003 847,33 779 347,65 136,243450 134,230000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 162,460000 461 598 737,45 7 319 534,55 1 412 799,20 165,709200 162,460000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 115,650000 28 033 076,87 131 031,45 131 031,45 117,963000 115,650000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 354,650000 29 142 963,84 1 325 007,87 1 325 007,87 361,743000 354,650000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 211,600000 194 401 615,05 1 960 262,40 433 568,40 215,832000 211,600000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,061857 589 720 969,66 589 720 969,66 553 343 407,91 0,063094 0,060744
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,016778 83 937 733,45 83 937 733,45 83 937 733,45 0,016778 0,016778
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012564 9 162 929,76 9 162 929,76 9 162 929,76 0,012564 0,012564
AM SLSP ESG MIX Klasik EUR 0,009933 49 804 018,05 49 804 018,05 49 804 018,05 0,010032 0,009754
AM SLSP ESG MIX Balans EUR 0,010384 10 210 643,31 10 210 643,31 10 210 643,31 0,010540 0,010197
AM SLSP ESG MIX Aktív EUR 0,010769 25 407 103,30 25 407 103,30 25 407 103,30 0,010984 0,010575
ERSTE BOND EURO RENT EUR 151,460000 182 124 839,50 148 960,91 148 960,91 153,731900 151,460000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 194,220000 190 191 589,54 48 510 679,92 4 632 366,39 197,133300 194,220000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,840000 300 606 002,64 48 664 507,12 3 058 473,56 160,207600 157,840000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 180,920000 186 626 195,03 12 441 292,16 1 073 136,58 183,633800 180,920000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 269,240000 245 737 714,49 7 441 554,12 0,00 1 275,586200 1 269,240000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 134,860000 181 655 832,26 18 034 199,06 885 638,06 136,882900 134,860000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,008813 5 260 074,49 5 260 074,49 5 260 074,49 0,008901 0,008813
ERSTE MORTAGE EUR 138,120000 63 566 060,20 1 162 608,28 1 162 608,28 140,882400 138,120000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 186,610000 475 737 088,62 19 138 812,04 2 382 593,84 189,409150 186,610000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 131,780000 53 390 485,52 569 972,45 112 671,90 133,756700 131,780000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 114,030000 61 268 526,14 10 735 840,02 10 735 840,02 116,310600 114,030000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009628 333 948 759,21 333 948 759,21 333 948 759,21 0,009724 0,009628
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R02 EUR 0,997420 137 135 145,31 137 135 145,31 104 214 672,83 1,007394 0,997420
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R02 EUR 0,853724 151 424 225,24 151 424 225,24 151 424 225,24 0,862261 0,853724
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 113,780000 338 968 146,58 3 185,84 3 185,84 114,348900 113,780000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 181,800000 31 816 952,09 727,20 727,20 184,527000 181,800000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 193,210000 31 816 952,09 171 148,08 171 148,08 196,108150 193,210000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 96,790000 102 856 317,79 5 710,61 5 710,61 98,241850 96,790000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 102,450000 37 296 723,74 451 906,95 451 906,95 103,986750 102,450000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 105,890000 63 243 133,96 231 687,32 231 687,32 107,478350 105,890000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 250,550000 67 697 529,39 832 327,10 832 327,10 255,561000 250,550000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 196,420000 48 200 746,78 297 576,30 297 576,30 200,348400 196,420000
ERSTE GREEN INVEST EUR 132,610000 518 845 451,76 6 343 929,79 6 343 929,79 135,262200 132,610000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 260,770000 729 557 758,52 1 395 380,27 1 395 380,27 265,985400 260,770000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 119,450000 402 562 597,43 1 194,50 1 194,50 121,241750 119,450000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 122,120000 502 313 724,36 601 563,12 601 563,12 128,226000 122,120000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 183,540000 208 135 651,89 434 255,64 434 255,64 187,210800 183,540000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 101,470000 208 768 508,83 80 059,83 80 059,83 102,992050 101,470000
ERSTE FAIR INVEST EUR 82,270000 68 431 463,28 248 866,75 248 866,75 83,915400 82,270000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 20,760000 268 692 420,91 254 702,36 254 702,36 21,590400 20,760000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 185,800000 171 810 042,31 516 538,86 516 538,86 189,516000 185,800000
AM SLSP Fond zodpovedného invest, o.p.f., R01 EUR 0,853722 1 074 342,42 1 074 342,42 1 074 342,42 0,862259 0,838355
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f., R01 EUR 1,012464 16 585 687,38 16 585 687,38 16 585 687,38 1,022589 0,994240
ERSTE STOCK TECHNO EUR 133,510000 378 556 266,59 263 014,70 263 014,70 136,180200 133,510000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 495,680000 234 562 187,83 12 392,00 12 392,00 505,593600 495,680000
AM SLSP ESG fond dividendových akcií EUR 0,009721 3 600 487,79 3 600 487,79 3 600 487,79 0,009915 0,009546
AM SLSP Privátny P12, o.p.f. EUR 0,991808 49 590,42 49 590,42 49 590,42 0,991808 0,991808
AM SLSP Fond reálnych aktív, o.p.f. EUR 0,009846 3 485 745,43 3 485 745,43 3 485 745,43 0,009994 0,009669
AM SLSP ESG fond dlhopisových príležitostí, o.p.f. EUR 0,009928 99 280,29 99 280,29 99 280,29 0,009928 0,009928
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,038074 71 136 164,76 71 136 164,76 71 136 164,76 0,039330 0,036551
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,029271 26 477 914,75 26 477 914,75 19 279 722,21 0,029710 0,028100
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,036380 84 047 116,78 84 047 116,78 84 047 116,78 0,036562 0,034925
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,045000 442 230 042,61 442 230 042,61 442 230 042,61 0,045675 0,043200
GIS European Equities Opportunity EUR 202,448000 28 933 994,12 1 298 252,26 1 298 252,26 209,128784 202,448000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 195,542000 2 222 471,06 305 941,69 305 941,69 201,994886 195,542000
GIS Global Equity Allocation EUR 186,508000 5 885 980,00 267 141,19 267 141,19 192,662764 186,508000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 139,914000 26 395 315,58 104 770,54 104 770,54 142,012710 139,914000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036499 101 246 223,30 101 246 223,30 41 783 386,54 0,036499 0,036499
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,038611 128 887 006,61 128 887 006,61 128 887 006,61 0,039190 0,037067
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,109910 98 807 756,53 98 807 756,53 98 807 756,53 0,110460 0,105514
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,090000 299 009 022,64 76 936,65 76 936,65 95,090000 95,090000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,096423 79 085 013,07 79 085 013,07 79 085 013,07 0,097146 0,095652
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 185,110000 543 068 071,51 10 870 569,01 10 870 569,01 192,514400 185,110000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 164,110000 4 608 563 226,37 77 901 967,09 77 901 967,09 164,110000 164,110000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 119,230000 922 200 220,88 87 347 906,53 87 347 906,53 123,999200 119,230000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 213,040000 807 622 481,10 8 146 164,78 8 146 164,78 217,300800 213,040000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,097608 20 832 505,08 20 832 505,08 20 832 505,08 0,097608 0,096632
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 140,400000 49 024 088,90 5 931 043,56 5 931 043,56 141,804000 140,400000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 148,000000 1 180 151 358,34 18 729 490,39 18 729 490,39 149,480000 148,000000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 161,200000 1 585 263 292,49 56 743 645,49 56 743 645,49 162,812000 161,200000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 204,090000 923 944 050,33 125 004 605,52 125 004 605,52 206,130900 204,090000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 139,340000 248 043 970,01 3 926 746,44 3 926 746,44 142,126800 139,340000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 88,140000 3 897 698,74 2 630 817,35 2 630 817,35 89,902800 88,140000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 118,960000 297 321 216,89 35 631 275,08 35 631 275,08 122,528800 118,960000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,131631 333 720 964,20 333 720 964,20 333 720 964,20 0,134922 0,127682
Eurizon Fund - Equity China A EUR 95,230000 236 307 705,05 18 702 698,59 18 702 698,59 98,086900 95,230000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 84,250000 3 469 847,40 3 353 792,58 3 353 792,58 85,513750 84,250000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 197,040000 901 043 666,78 45 802 529,08 45 802 529,08 202,951200 197,040000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 156,850000 1 185 753 405,40 3 941 078,82 3 941 078,82 159,202750 156,850000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,093205 18 864 637,99 18 864 637,99 18 864 637,99 0,094603 0,090409
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 124,340000 1 443 157 857,72 93 848 507,14 93 848 507,14 128,070200 124,340000
Eurizon Fund Equity People EUR 106,780000 727 330 906,12 23 973 945,95 23 973 945,95 109,983400 106,780000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 114,220000 1 260 685 561,02 41 544 483,22 41 544 483,22 117,646600 114,220000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,089838 41 522 606,58 41 522 606,58 41 522 606,58 0,091186 0,087143
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,088897 19 557 774,39 19 557 774,39 19 557 774,39 0,090230 0,086230
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 125,990000 277 221 715,18 142 368,70 142 368,70 127,879850 125,990000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 225,800000 138 613,89 11 290,00 11 290,00 229,187000 225,800000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 240,540000 1 272 656,51 560 648,63 560 648,63 244,148100 240,540000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 370,260000 557 580,67 68 663,48 68 663,48 375,813900 370,260000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 344,740000 311 153 267,13 1 271 401,12 1 271 401,12 349,911100 344,740000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 127,310000 51 322 765,28 9 164 336,51 9 164 336,51 129,219650 127,310000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 135,900000 1 154 393,85 258 546,46 258 546,46 137,938500 135,900000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 125,150000 626 563 578,13 1 695 249,36 1 695 249,36 128,904500 125,150000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 116,170000 2 724 135,38 413 109,40 413 109,40 119,655100 116,170000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 108,520000 114 605 232,08 1 104 515,47 1 104 515,47 111,775600 108,520000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 110,140000 31 214 597,83 687 826,50 687 826,50 113,444200 110,140000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 703,040000 47 440 550,49 3 165 543,06 3 165 543,06 724,131200 703,040000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 126,670000 1 851 178,64 742 577,39 742 577,39 130,470100 126,670000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 120,950000 36 338 018,75 56 241,75 56 241,75 122,764250 120,950000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 96,510000 2 968 252,34 99 405,30 99 405,30 98,922750 96,510000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 102,620000 21 221 062,45 98 925,68 98 925,68 105,185500 102,620000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,460000 11 463 047,64 385 364,56 385 364,56 101,966900 100,460000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 86,740000 591 710 998,91 155 318,64 155 318,64 88,908500 86,740000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 91,580000 455 268 624,64 10 623,28 10 623,28 94,327400 91,580000
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,460000 20 915 798,04 35 177,35 35 177,35 11,983722 11,460000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 122,030000 477 743 204,80 71 148 309,90 71 148 309,90 128,131500 122,030000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 125,740000 80 870 836,17 15 681 171,70 15 681 171,70 132,027000 125,740000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,050000 20 915 798,04 68 058,99 68 058,99 11,381500 11,050000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,370000 20 915 798,04 0,00 0,00 6,561100 6,370000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,390000 20 915 798,04 0,00 0,00 9,671700 9,390000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 141,740000 235 168 855,20 1 768,92 1 768,92 148,827000 141,740000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 132,560000 235 168 855,20 0,00 0,00 139,188000 132,560000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 153,410000 28 298 164,66 13 641,06 13 641,06 161,080500 153,410000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,038584 13 616 004,88 13 615 997,58 13 615 997,58 0,039352 0,038584
IAD - EURO Bond EUR 0,038565 18 671 853,73 18 671 887,32 18 671 887,32 0,039298 0,038565
IAD - Global Index EUR 0,043679 122 621 938,50 122 497 214,20 122 497 214,20 0,045382 0,043679
IAD - CE Bond EUR 0,033797 8 862 181,66 8 785 419,94 8 785 419,94 0,033966 0,033797
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020782 8 154 334,86 8 146 822,35 8 146 822,35 0,021260 0,020782
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,083518 402 695 961,50 393 240 204,50 387 810 768,90 0,086024 0,083518
IAD - Growth Opportunities EUR 0,036941 23 014 721,50 23 014 530,29 23 014 530,29 0,038049 0,036941
IAD - Český konzervativní EUR 0,048132 7 883 456,94 7 784 880,80 7 784 880,80 0,048132 0,048132
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039892 1 925 642,05 1 925 656,21 1 925 656,21 0,041089 0,039094
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039480 26 399 694,84 26 398 799,20 26 398 799,20 0,039480 0,039480
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038311 1 886 509,93 1 886 524,51 1 886 524,51 0,039460 0,037545
IAD - Energy Fund EUR 1,808171 4 406 821,06 4 402 843,95 3 258 023,98 1,808171 1,808171
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,334116 86 538 420,79 22 765 970,45 22 765 970,45 1,374139 1,334116
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,016849 7 908 641,45 7 875 841,23 7 875 841,23 1,016849 1,016849
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 416,600000 43 667 929,00 1 880 456,00 1 880 456,00 429,098000 416,600000
TAM - Americký akciový EUR 0,065681 117 607 425,68 117 607 425,68 117 607 425,68 0,065681 0,063711
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072396 223 600 916,63 223 600 916,63 164 894 967,36 0,072396 0,070224
TAM - Private Growth 1 EUR 0,040304 166 088 994,79 166 088 994,79 166 088 994,79 0,040304 0,039095
TAM - Private Growth 2 EUR 0,043681 47 441 828,24 47 441 828,24 47 441 828,24 0,043681 0,042371
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035315 126 909 978,21 126 909 978,21 126 909 978,21 0,035315 0,034256
TAM - Premium Strategic EUR 0,036715 54 011 362,69 54 011 362,69 54 011 362,69 0,036715 0,035614
TAM - Realitný Fond EUR 0,034203 370 713 144,21 370 713 144,21 292 084 462,30 0,034203 0,033177
TAM - Private Growth EUR 0,035556 137 693 971,88 137 693 971,88 137 693 971,88 0,035556 0,034489
TAM - SmartFund EUR 0,100867 158 318 206,68 158 318 206,68 158 318 206,68 0,100867 0,097841
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,19 65,19 65,19 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,087499 3 249 287,43 3 249 287,43 3 249 287,43 0,087936 0,087062
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,063383 6 164 656,27 6 164 656,27 6 164 656,27 0,063700 0,063066
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,063974 3 247 154,89 3 247 154,89 3 247 154,89 0,064294 0,063654
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,086633 154 429 257,26 154 429 257,26 78 526 778,74 0,086633 0,084034
TAM - Balanced Fund EUR 0,103182 172 474 568,42 172 474 568,42 172 474 568,42 0,103182 0,100087
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,105461 52 482 344,36 52 482 344,36 52 482 344,36 0,105461 0,102297
TAM - Q Fund EUR 0,086868 163 435 147,10 163 435 147,10 93 128 378,50 0,086868 0,084262
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,095943 89 127 507,03 89 127 507,03 89 127 507,03 0,095943 0,093065
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,102961 59 570 519,23 59 570 519,23 59 570 519,23 0,102961 0,099872
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,108612 19 770 100,28 19 770 100,28 19 770 100,28 0,108612 0,105354
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,109785 88 869 195,59 88 869 195,59 88 869 195,59 0,109785 0,106491
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,091604 297 845,93 297 845,93 297 845,93 0,092978 0,088856
TAM - MA Fund EUR 0,090220 165 648 384,77 165 648 384,77 102 599 024,55 0,090220 0,087513
TAM - Realitný fond II. EUR 0,117336 51 985 850,47 51 985 850,47 27 458 691,96 0,117336 0,117336
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,095128 81 160 709,30 81 160 709,30 81 160 709,30 0,095128 0,092274
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,091080 6 157 559,79 6 157 559,79 6 157 559,79 0,091991 0,090169
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,092607 22 097 068,75 22 097 068,75 22 097 068,75 0,093533 0,091681
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,092221 5 197 142,54 5 197 142,54 5 197 142,54 0,093143 0,091299
TAM - AP Realitný fond EUR 60 327,902614 51 580 356,74 51 580 356,74 51 580 356,74 60 327,902614 60 327,902614
KBC Equity Fund North America USD 3 598,340000 62 416 247,00 2 914 953,00 2 914 953,00 3 706,290200 3 598,340000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 883,860000 18 826 830,00 2 929 185,00 2 929 185,00 1 940,375800 1 883,860000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 739,240000 105 565 586,00 16 093 169,00 16 093 169,00 761,417200 739,240000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 194,890000 203 282 118,00 3 882 405,00 3 882 405,00 5 350,736700 5 194,890000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 320,610000 233 551 077,00 39 808 630,00 39 808 630,00 2 390,228300 2 320,610000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 555,430000 172 193 203,00 5 410 817,00 5 410 817,00 572,092900 555,430000
KBC Equity Fund Communication Services EUR 477,160000 19 846 439,00 0,00 0,00 491,474800 477,160000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 212,300000 37 107 007,00 1 079 943,00 1 079 943,00 2 278,669000 2 212,300000
KBC Equity Fund World EUR 569,200000 135 906 407,00 23 303 138,00 23 303 138,00 586,276000 569,200000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 461,260000 33 843 571,00 907 253,00 907 253,00 1 505,097800 1 461,260000
KBC Equity Fund Strategic Com Services & Tech EUR 358,420000 40 126 406,00 0,00 0,00 369,172600 358,420000
KBC Renta Dollarenta USD 1 110,220000 33 192 759,00 2 187 929,00 2 187 929,00 1 121,322200 1 110,220000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 697,290000 54 421 444,00 8 015 088,00 8 015 088,00 2 724,262900 2 697,290000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 853,878000 223 529 408,00 22 131 601,00 22 131 601,00 5 859,731878 5 853,878000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 135,853000 558 931 161,00 4 311 391,00 4 311 391,00 135,988853 135,853000
KBC Renta Czechrenta CZK 36 225,520000 525 924 323,00 642 646,00 642 646,00 36 587,775200 36 225,520000
KBC Equity Fund Belgium EUR 980,000000 35 189 089,00 1 649 837,00 1 649 837,00 1 009,400000 980,000000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 819,760000 40 163 449,00 2 664 081,00 2 664 081,00 3 934,352800 3 819,760000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 808,430000 123 549 481,00 892 969,00 892 969,00 2 892,682900 2 808,430000
KBC Renta Canarenta CAD 2 485,950000 12 730 064,00 209 206,00 209 206,00 2 510,809500 2 485,950000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 286,720000 50 037 803,00 4 595 036,00 4 595 036,00 2 355,321600 2 286,720000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 73 858,000000 1 133 605 856,00 232 401,00 232 401,00 76 073,740000 73 858,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 872,510000 134 178 102,00 15 257 740,00 15 257 740,00 898,685300 872,510000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 614,610000 14 116 795,00 1 876 112,00 1 876 112,00 633,048300 614,610000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 096,670000 5 888 969,00 1 406 238,00 1 406 238,00 1 129,570100 1 096,670000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 288,480000 71 727 134,00 677 175,00 677 175,00 1 327,134400 1 288,480000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 832,930000 43 395 950,00 6 137 576,00 6 137 576,00 1 887,917900 1 832,930000
KBC Equity Fund Trends EUR 199,220000 245 262 418,00 11 568 638,00 11 568 638,00 205,196600 199,220000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 534,780000 13 850 435,00 2 459 777,00 2 459 777,00 1 580,823400 1 534,780000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038340 29 274 510,00 29 269 220,00 22 719 903,00 0,038340 0,038340
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,046553 76 092 209,00 75 988 827,00 75 988 827,00 0,047251 0,046553
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,040969 30 574 038,00 30 568 267,00 30 568 267,00 0,041584 0,040969
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 871,220000 116 644 131,00 7 596 425,00 7 596 425,00 1 927,356600 1 871,220000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 262,010000 7 449 271,00 9 171,00 9 171,00 1 299,870300 1 262,010000
Horizon Access India Fund USD 1 739,390000 26 821 293,00 969 880,00 969 880,00 1 791,571700 1 739,390000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,080139 44 101 616,00 44 007 406,00 44 007 406,00 0,082543 0,080139
KBC Bonds Corporates Euro EUR 809,070000 22 338 539,00 597 018,00 597 018,00 817,160700 809,070000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 599,860000 4 229 875,00 1 552 233,00 1 552 233,00 605,858600 599,860000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 225,630000 21 496 747,00 1 316 919,00 1 316 919,00 2 247,886300 2 203,373700
KBC Bonds High Interest EUR 1 878,780000 30 746 508,00 1 520 649,00 1 520 649,00 1 897,567800 1 878,780000
Horizon USD Low USD 115,100000 44 319 917,00 1 491 956,00 1 491 956,00 116,826500 115,100000
Horizon Access Fund China USD 1 120,350000 30 676 799,00 1 882 719,00 1 882 719,00 1 153,960500 1 120,350000
Horizon Flexible Plan EUR 53,210000 83 858 026,00 20 143 690,00 20 143 690,00 54,008150 53,210000
Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 978,170000 1 172 489 356,00 6 800 180,00 6 800 180,00 992,842550 978,170000
Horizon KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 923,130000 1 404 403 563,00 1 897 699,00 1 897 699,00 936,976950 923,130000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 12,140000 5 797 445,00 3 995 723,00 3 995 723,00 12,504200 12,018600
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 985,720000 26 190 664,00 553 963,00 553 963,00 1 015,291600 975,862800
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 979,080000 26 103 241,00 359 448,00 359 448,00 1 008,452400 969,289200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,120000 7 002 121,00 6 971 597,00 6 971 597,00 10,423600 10,018800
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,170000 3 823 705,00 3 205 042,00 3 205 042,00 11,505100 11,058300
Horizon 2030 EUR 101,710000 33 733 057,00 556 099,00 556 099,00 103,235650 101,710000
Horizon 2035 EUR 103,200000 16 030 206,00 1 385 283,00 1 385 283,00 104,748000 103,200000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,450000 299 271 174,00 1 636 650,00 1 636 650,00 9,733500 9,355500
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,670000 3 312 591,00 3 012 543,00 3 012 543,00 9,960100 9,573300
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,600000 2 957 241,00 2 957 241,00 2 957 241,00 10,918000 10,494000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,330000 7 559 117,00 2 692 772,00 2 692 772,00 10,639900 10,226700
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,870000 5 259 575,00 5 256 699,00 5 256 699,00 11,196100 10,761300
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 9,980000 4 971 935,00 2 085 870,00 2 085 870,00 10,279400 9,880200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,170000 4 877 505,00 3 489 075,00 3 489 075,00 9,445100 9,078300
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 149,430000 23 967 330,00 661 114,00 661 114,00 1 183,912900 1 137,935700
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,430000 11 827 455,00 11 827 455,00 11 827 455,00 9,524300 9,335700
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 8,960000 266 091 765,00 1 861 634,00 1 861 634,00 9,228800 8,870400
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 144,190000 28 657 356,00 597 784,00 597 784,00 1 178,515700 1 132,748100
Sivek Global Low Div EUR 144,960000 68 774 644,00 19 218 211,00 19 218 211,00 147,134400 144,960000
Perspective Global Timing USD 3 USD 992,360000 44 932 280,00 1 149 019,00 1 149 019,00 1 022,130800 982,436400
Perspective Global Timing USD 4 USD 977,770000 33 096 574,00 225 505,00 225 505,00 1 007,103100 967,992300
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 1 976,750000 959 515 787,00 55 511 430,00 55 511 430,00 2 036,052500 1 976,750000
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,042966 28 517 223,00 28 517 223,00 28 517 223,00 0,043610 0,042966
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,042735 7 336 891,00 7 336 891,00 7 336 891,00 0,043376 0,042735
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 740,880000 79 762 614,00 5 935 885,00 5 935 885,00 763,106400 740,880000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 608,710000 159 656 111,00 1 767 631,00 1 767 631,00 626,971300 608,710000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 700,810000 175 319 334,00 403 922,00 403 922,00 721,834300 700,810000
Horizon Start 100 EUR 10,150000 18 704 379,00 18 405 888,00 18 405 888,00 10,454500 10,048500
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 135,540000 52 944 602,00 5 516 592,00 5 516 592,00 139,606200 135,540000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,050051 178 176 538,30 178 176 538,30 116 758 104,40 0,050176 0,049926
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,065637 906 001 272,70 906 001 272,70 893 419 991,60 0,066622 0,064981
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,198927 44 542 660,52 44 542 660,52 44 542 660,52 1,216911 1,186938
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013058 30 654 627,07 30 654 627,07 18 162 688,20 0,013058 0,013058
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,011364 157 102 253,50 157 102 253,50 117 961 969,00 0,011534 0,011250
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009524 843 135,26 843 135,26 843 135,26 0,009524 0,009524
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,010000 52,45 52,45 52,45 0,010150 0,009900
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010394 30 667 990,17 30 667 990,17 27 094 765,55 0,010914 0,009874
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010441 78 710 325,93 78 710 325,93 76 100 075,93 0,010963 0,009919
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,008627 27 483 942,80 27 483 942,80 25 370 997,07 0,008713 0,008368
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,006697 3 019 408,30 3 019 408,30 2 240 426,74 0,006764 0,006496
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,005706 161 712,02 161 712,02 161 712,02 0,005991 0,005421
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 27,360000 48 571 398,62 7 500 861,73 7 500 861,73 28,728000 27,360000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 77,720000 2 933 583,44 490 845,32 490 845,32 81,606000 77,720000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,620000 24 799 405,45 6 450 872,36 6 450 872,36 8,001000 7,620000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 77,460000 80 590 042,87 28 706 343,23 28 706 343,23 81,333000 77,460000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 65,780000 54 323 774,09 9 272 416,03 9 272 416,03 69,069000 65,780000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 45,880000 3 293 448,15 469 257,57 469 257,57 48,174000 45,880000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 55,130000 44 385 976,50 10 451 635,76 10 451 635,76 57,886500 55,130000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 65,600000 25 555 752,94 6 822 822,27 6 822 822,27 68,880000 65,600000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,090000 26 400 207,07 4 447,93 4 447,93 8,494500 8,090000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 82,270000 85 792 130,14 80 851,51 80 851,51 86,383500 82,270000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 39,650000 10 406 979,64 41 199,01 41 199,01 41,632500 39,650000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 90,210000 1 002 814 822,33 3 733 976,29 3 733 976,29 94,269450 90,210000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 168,730000 592 970 585,66 782 241,56 782 241,56 177,166500 168,730000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 423,490000 1 872 214 930,83 13 567 200,77 13 567 200,77 1 494,664500 1 423,490000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 425,170000 25 377 749,23 511 203,64 511 203,64 1 496,428500 1 425,170000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 423,780000 136 558 552,65 4 284 166,55 4 284 166,55 1 494,969000 1 423,780000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 287,300000 459 705,99 110 646,85 110 646,85 1 351,665000 1 287,300000
CPR Invest - Megatrends EUR 130,360000 155 174 813,35 3 170 992,56 3 170 992,56 136,878000 130,360000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 34,380000 34 849 058,39 11 504 106,02 11 504 106,02 36,099000 34,380000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 36,600000 37 098 565,11 14 314,24 14 314,24 38,430000 36,600000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,620000 3 951 113,07 2 310,56 2 310,56 99,922900 95,620000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 45,680000 8 474,72 189,55 189,55 47,735600 45,680000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 149,240000 30 928 985,11 1 613 070,39 1 613 070,39 155,955800 149,240000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 31,180000 32 401 516,48 172 588,01 172 588,01 32,583100 31,180000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 135,130000 191 357 159,68 48 786 775,76 48 786 775,76 141,210850 135,130000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 104,010000 43 040 226,62 121 186,58 121 186,58 108,690450 104,010000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 89,030000 11 368 991,56 2 092 437,99 2 092 437,99 93,036350 89,030000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 84,720000 463 749,19 112 786,78 112 786,78 88,532400 84,720000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 105,040000 10 617 900,02 4 674 203,53 4 674 203,53 109,766800 105,040000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 51,610000 2 829 623,26 152 893,81 152 893,81 53,932450 51,610000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 57,770000 207 816 687,27 4 202 658,26 4 202 658,26 60,369650 57,770000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,490000 51 302 547,27 2 960 314,96 2 960 314,96 17,232050 16,490000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,530000 45 384 379,49 215 037,90 215 037,90 18,318850 17,530000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 46,220000 2 542 169,02 995 064,37 995 064,37 48,299900 46,220000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 86,670000 38 914 505,93 18 236 415,93 18 236 415,93 90,570150 86,670000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 42,550000 38 264 989,92 17 504 300,06 17 504 300,06 44,464750 42,550000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 39,950000 893 053,74 63 364,58 63 364,58 41,747750 39,950000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 9,800000 816 112 218,34 23 227 742,32 23 227 742,32 10,241000 9,800000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 10,430000 6 298 565,61 10 417,21 10 417,21 10,899350 10,430000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 47,300000 372 297 406,05 16 452 332,80 16 452 332,80 49,428500 47,300000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 66,970000 70 937 700,30 4 696 896,15 4 696 896,15 69,983650 66,970000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 136,470000 566 858 820,18 30 880 235,63 30 880 235,63 142,611150 136,470000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 145,470000 8 328 935,19 46 225,17 46 225,17 152,016150 145,470000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 169,810000 84 784 927,40 14 521 440,04 14 521 440,04 177,451450 169,810000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 180,720000 8 249 670,82 95 693,48 95 693,48 188,852400 180,720000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 52,170000 7 298 076,48 52 972,27 52 972,27 54,517650 52,170000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 108,160000 26 873 425,35 24 704,02 24 704,02 113,027200 108,160000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 360,300000 1 334 529 000,89 9 504 711,48 9 504 711,48 376,513500 360,300000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 383,290000 34 755 872,05 295 121,03 295 121,03 400,538050 383,290000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 58,330000 259 698 618,92 21 341 932,70 21 341 932,70 60,954850 58,330000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 61,910000 41 058 939,45 878 537,23 878 537,23 64,695950 61,910000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 112,770000 186 979 060,08 8 293 722,65 8 293 722,65 117,844650 112,770000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 120,050000 8 684 006,84 471 359,83 471 359,83 125,452250 120,050000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,960000 12 027 369,52 4 238 160,37 4 238 160,37 51,163200 48,960000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 34,270000 104 496 798,02 9 623 415,55 9 623 415,55 35,812150 34,270000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 95,610000 14 993 702,74 980 119,91 980 119,91 99,912450 95,610000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 84,080000 1 499 613,68 94 369,46 94 369,46 87,863600 84,080000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 91,000000 3 241 956,44 506,95 506,95 95,095000 91,000000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 56,410000 592 157,69 52 501,13 52 501,13 58,948450 56,410000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 114,020000 2 209 732,67 905 969,51 905 969,51 119,150900 114,020000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 121,390000 6 469 893,31 128 505,31 128 505,31 126,852550 121,390000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,990000 16 772 708,37 1 184 674,30 1 184 674,30 11,484550 10,990000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 78,390000 21 516 660,01 5 451 737,12 5 451 737,12 81,917550 78,390000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,700000 135 706 298,65 1 501 109,96 1 501 109,96 12,226500 11,700000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 94,450000 5 855 705,99 53 350,27 53 350,27 98,700250 94,450000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 100,550000 153 115 213,67 165 748,48 165 748,48 105,074750 100,550000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 388,440000 258 194 481,01 29 487 820,13 29 487 820,13 405,919800 388,440000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 413,730000 304 354 755,89 803 661,66 803 661,66 432,347850 413,730000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,430000 10 359 181,68 252 461,63 252 461,63 14,034350 13,430000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 89,990000 1 305 703,37 152 447,56 152 447,56 94,039550 89,990000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,300000 39 906 225,67 499 010,15 499 010,15 14,943500 14,300000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 58,720000 54 548 047,49 130 047,54 130 047,54 61,362400 58,720000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 62,530000 1 912 447,13 0,00 0,00 65,343850 62,530000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 10,050000 146 726 460,49 12 419 959,16 12 419 959,16 10,502250 10,050000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 10,700000 7 957 599,75 53 135,50 53 135,50 11,181500 10,700000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 64,530000 114 397 469,37 3 172 509,88 3 172 509,88 67,433850 64,530000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 68,930000 3 124 339,30 34 780,16 34 780,16 72,031850 68,930000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 44,820000 5 804 794,57 1 826 079,21 1 826 079,21 46,836900 44,820000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 52,240000 1 923 860,35 1 906 814,49 1 906 814,49 54,590800 52,240000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 45,660000 1 544 695,85 1 587 006,45 1 587 006,45 47,714700 45,660000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 37,050000 6 813 168,48 2 014 755,33 2 014 755,33 38,717250 37,050000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 87,440000 33 899 721,01 16 843 242,01 16 843 242,01 91,374800 87,440000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 110,860000 43 199 653,17 890 976,72 890 976,72 115,848700 110,860000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 118,030000 2 385 684,14 139 294,84 139 294,84 123,341350 118,030000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 13,710000 97 584 687,20 3 979 953,83 3 979 953,83 14,326950 13,710000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 14,590000 74 263 152,32 429 444,21 429 444,21 15,246550 14,590000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 146,120000 545 106 905,86 127 421 636,57 127 421 636,57 152,695400 146,120000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 155,590000 53 132 893,03 125 680,34 125 680,34 162,591550 155,590000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,070000 177 731 803,40 533 538,03 533 538,03 7,388150 7,070000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,640000 8 559 305,37 71 956,52 71 956,52 6,938800 6,640000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 16,110000 77 871 907,52 2 026 183,60 2 026 183,60 16,834950 16,110000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 17,160000 47 147 427,24 332 850,48 332 850,48 17,932200 17,160000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 208,210000 457 442 490,90 490 295,41 490 295,41 217,579450 208,210000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 222,430000 78 614 703,08 121 594,44 121 594,44 232,439350 222,430000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 15,440000 635 154 437,54 54 778 597,15 54 778 597,15 16,134800 15,440000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 16,440000 745 138 823,16 573 119,18 573 119,18 17,179800 16,440000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 46,400000 119 860 718,07 5 733 778,24 5 733 778,24 48,488000 46,400000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 49,400000 227 183,23 38 424,72 38 424,72 51,623000 49,400000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 206,850000 1 282 478 708,89 20 234 128,43 20 234 128,43 217,192500 206,850000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 49,890000 2 942 936,61 2 155 585,11 2 155 585,11 51,137250 49,391100
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 48,410000 4 953 020,42 1 115 715,39 1 115 715,39 49,620250 47,925900
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 49,480000 13 213 443,43 2 926 656,25 2 926 656,25 50,717000 48,985200
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 47,190000 1 106 612,39 358 164,93 358 164,93 48,369750 46,718100
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 48,550000 6 690 915,20 1 721 896,20 1 721 896,20 49,763750 48,064500
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 47,070000 9 001 968,84 0,00 0,00 48,246750 46,599300
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 97,100000 364 716 632,88 1 595 792,47 1 595 792,47 101,469500 97,100000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 106,850000 272 821 727,24 3 132 439,07 3 132 439,07 112,192500 106,850000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 127,120000 147 577 145,94 11 575 428,98 11 575 428,98 132,840400 127,120000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 59,600000 49 853 667,08 571 152,10 571 152,10 62,282000 59,600000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 49,890000 950 006,85 7 537,18 7 537,18 52,135050 49,890000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 64,230000 36 711 721,37 275 604,56 275 604,56 67,120350 64,230000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 46,400000 8 805 031,65 1 520 046,14 1 520 046,14 47,560000 45,472000
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 14,160000 219 002 695,18 2 259 564,70 2 259 564,70 14,868000 14,160000
CPR Invest - Climate Action EUR 137,970000 740 859 687,06 1 303 327,35 1 303 327,35 144,868500 137,970000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 44,600000 6 803 175,79 1 314 194,44 1 314 194,44 45,715000 43,708000
AF - European Equity ESG Improvers EUR 65,200000 12 385 001,54 10 905 611,24 10 905 611,24 68,134000 65,200000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 42,260000 84 513,08 0,00 0,00 44,161700 42,260000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 45,090000 6 988,40 0,00 0,00 47,119050 45,090000
AF - European Equty ESG Improvers USD 45,450000 92 686,29 908,10 908,10 47,495250 45,450000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 48,430000 141 112 347,65 127 713,49 127 713,49 50,609350 48,430000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 46,860000 6 314 495,62 1 347 198,34 1 347 198,34 47,797200 45,922800
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 49,570000 7 294 021,87 3 973 870,95 3 973 870,95 50,561400 48,578600
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 228,380000 14 879 468,96 151,16 151,16 1 265,231400 1 228,380000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 78,110000 77 940 493,20 8 940,78 8 940,78 80,453300 78,110000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 147,700000 127 932 056,68 66 049,82 66 049,82 153,460300 147,700000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 591,360000 56 178 179,32 146 817,54 146 817,54 609,100800 591,360000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 189,350000 44 348 670,83 6 116,37 6 116,37 195,030500 189,350000
GS Global Energy Equity - X Cap USD USD 1 094,240000 24 174 079,86 7 026,65 7 026,65 1 148,952000 1 094,240000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 637,900000 36 055 956,54 15 016,80 15 016,80 669,795000 637,900000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 709,650000 5 586 593,50 1 593,14 1 593,14 1 795,132500 1 709,650000
GS Asia Equity Growth & Income - X Cap USD USD 919,910000 5 214 468,09 2 666,71 2 666,71 965,905500 919,910000
GS Europe Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 717,390000 3 603 096,60 8 618,01 8 618,01 753,259500 717,390000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 458,220000 6 460 935,65 7 331,52 7 331,52 481,131000 458,220000
GS Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 742,610000 498 534,21 11 609,96 11 609,96 779,740500 742,610000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 246,390000 1 283 340,27 96 630,12 96 630,12 1 308,709500 1 246,390000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 450,940000 6 225 528,78 5 830,65 5 830,65 473,487000 450,940000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 489,340000 53 237 704,69 53 477,03 53 477,03 513,807000 489,340000
GS Global Health & Well-being Eq - X Cap EUR EUR 946,650000 27 827 474,35 185 399,51 185 399,51 993,982500 946,650000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap USD USD 700,690000 8 601 258,25 7 025,00 7 025,00 735,724500 700,690000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 698,670000 14 465 075,44 19 183,14 19 183,14 1 783,603500 1 698,670000
GS Global Food & Beverages Equity - X Cap EUR EUR 2 426,650000 16 426 700,10 1 175 512,94 1 175 512,94 2 547,982500 2 426,650000
GS Global Health Care Equity - X Cap USD USD 2 401,410000 12 178 964,53 37 103,37 37 103,37 2 521,480500 2 401,410000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 204,040000 38 256 602,12 7 839,18 7 839,18 1 264,242000 1 204,040000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 653,440000 54 400 722,23 12 840,46 12 840,46 686,112000 653,440000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 963,770000 35 914 745,62 6 076,58 6 076,58 1 011,958500 963,770000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 5 673,000000 1 156 223 853,33 8 546,22 8 546,22 5 956,650000 5 673,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 892,790000 10 480 501,01 273 898,15 273 898,15 937,429500 892,790000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 669,110000 26 387 825,72 10 111,59 10 111,59 702,565500 669,110000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap EUR EUR 1 246,610000 5 047 993,61 36 536,89 36 536,89 1 308,940500 1 246,610000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 158,410000 1 561 974,70 11 014,09 11 014,09 163,162300 158,410000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 49,100000 799 152,91 26,11 26,11 51,555000 49,100000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 120,960000 3 603 607,59 524,15 524,15 1 177,008000 1 120,960000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 14 552,160000 59 752 022,56 77 088,99 77 088,99 15 279,768000 14 552,160000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 3 403,680000 903 859 054,83 7 264,78 7 264,78 3 573,864000 3 403,680000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 233,260000 496 208,00 56 765,69 56 765,69 233,260000 221,597000
GS Global Food & Beverages Equity - X cap USD USD 2 259,820000 38 469 111,52 13 057,30 13 057,30 2 372,811000 2 259,820000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 403,170000 1 715 857 934,70 821 555,13 821 555,13 2 523,328500 2 403,170000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 254,120000 14 866 842,39 79 909,56 79 909,56 261,743600 254,120000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 770,400000 5 394 164,92 7 628,46 7 628,46 5 008,920000 4 770,400000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 687,370000 6 953 991,63 2 421,65 2 421,65 5 971,738500 5 687,370000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 9 077,950000 33 060 800,59 1 016,08 1 016,08 9 531,847500 9 077,950000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 89,530000 11 257 884,49 555,74 555,74 92,215900 89,530000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 16 335,350000 58 274 476,94 550 059,59 550 059,59 17 152,117500 16 335,350000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 060,030000 304 419 251,71 418 227,42 418 227,42 1 091,830900 1 060,030000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 278,610000 18 373 088,52 18 574,41 18 574,41 286,968300 278,610000
GS Europe RE Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 19 348,350000 2 097 941,57 4 394,14 4 394,14 19 758,535020 19 348,350000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 26 219,860000 35 619 213,06 10 706,46 10 706,46 26 744,257200 26 219,860000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 533,460000 266 276 424,16 184 074,64 184 074,64 543,062280 533,460000
GS Global Food & Bev Eq - P Cap EUR (hdg ii) EUR 711,310000 28 791 344,60 213,39 213,39 746,875500 711,310000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 21 768,640000 10 148 528,02 1 449,58 1 449,58 22 857,072000 21 768,640000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 565,520000 193 077 483,80 603 978,00 603 978,00 1 573,347600 1 565,520000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 451,410000 82 182 838,94 6 971,58 6 971,58 473,980500 451,410000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 378,130000 8 180 563,06 9 462,38 9 462,38 10 613,713551 10 378,130000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 657,620000 810 933 006,96 38 370,59 38 370,59 1 682,650062 1 657,620000
GS Global Health & Well-being Eq - X Cap USD USD 177,400000 3 225 663,42 4 831,49 4 831,49 186,270000 177,400000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 1 859,210000 10 226 475,05 39 943,27 39 943,27 1 952,170500 1 859,210000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 5 483,490000 11 178 909,37 58 185,31 58 185,31 5 757,664500 5 483,490000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 000,170000 4 026 202,51 3 142,53 3 142,53 7 350,178500 7 000,170000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 244,100000 2 861 831,98 434,50 434,50 251,423000 244,100000
GS Global Health Care Equity - P Cap EUR EUR 1 100,840000 29 383 335,71 89,17 89,17 1 133,865200 1 100,840000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 139 782,560000 488 385 862,26 1 063 121,98 1 063 121,98 142 578,211200 139 782,560000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044568 45 875 868,00 45 845 149,00 45 845 149,00 0,044568 0,044568
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,048710 32 610 752,00 10 708 614,00 10 708 614,00 0,048710 0,047249
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,038580 108 475 883,00 32 533 885,00 32 533 885,00 0,038580 0,036651
UNIQA Realitní fond EUR 0,041541 52 379 751,00 20 722 684,00 20 722 684,00 0,041541 0,039879
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,080530 195 112 579,00 64 351 581,00 64 351 581,00 0,080530 0,076504
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,042522 75 319 844,00 29 866 379,00 29 866 379,00 0,042522 0,040396
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,047378 60 686 242,00 19 696 626,00 19 696 626,00 0,047378 0,045009
UNIQA Eurobond EUR 0,028605 1 605 150,00 1 604 934,00 1 604 934,00 0,028605 0,027747
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,048998 26 819 194,00 12 500 007,00 12 500 007,00 0,050762 0,048998
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 75,050000 66 844 832,14 31 028,00 31 028,00 78,802500 75,050000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 190,510000 100 397 490,50 5 533,00 5 533,00 200,035500 190,510000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 168,760000 112 140 280,10 42 066,00 42 066,00 177,198000 168,760000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 350,400000 68 153 024,90 799 452,00 799 452,00 367,920000 350,400000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 142,900000 49 651 165,35 3 838,00 3 838,00 150,045000 142,900000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 102,720000 35 893 293,50 7 850,00 7 850,00 107,856000 102,720000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 388,000000 4 279 829 786,00 120,00 120,00 6 707,400000 6 388,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 461,230000 26 724 235,72 42 953,00 42 953,00 484,291500 461,230000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 225,067687 441 341 726,00 42 325,00 42 325,00 236,321071 225,067687
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 205,924324 1 078 716 048,00 324 488,00 324 488,00 216,220540 205,924324
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 287,200000 40 741 685,15 9 134,00 9 134,00 301,560000 287,200000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 232,790000 230 824 857,50 680 399,00 680 399,00 244,429500 232,790000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 250,270000 1 520 729 004,00 1 549 119,00 1 549 119,00 262,783500 250,270000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 268,280000 432 177 874,80 1 372 003,00 1 372 003,00 276,328400 268,280000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 673,880000 487 083 528,70 1 247 290,00 1 247 290,00 707,574000 673,880000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 103,810000 299 343 012,20 963 835,00 963 835,00 109,000500 103,810000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 490,760000 71 713 697,52 58 216,00 58 216,00 515,298000 490,760000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 409,710000 130 754 943,80 156 720,00 156 720,00 430,195500 409,710000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 155,240000 57 190 515,88 115 587,00 115 587,00 163,002000 155,240000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 57,670000 21 839 037,54 88 031,00 88 031,00 60,553500 57,670000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 209,510000 22 812 910,89 230 385,00 230 385,00 219,985500 209,510000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 155,840000 56 827 356,64 583 411,00 583 411,00 160,515200 155,840000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 654,670000 839 347 236,60 1 130 934,00 1 130 934,00 674,310100 654,670000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 190,780000 1 214 350 985,00 9 944 566,00 9 944 566,00 196,503400 190,780000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 132,630000 28 560 901,27 10 260,00 10 260,00 136,608900 132,630000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 411,290000 60 105 857,37 832 078,00 832 078,00 423,628700 411,290000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 124,720000 532 857 031,40 249 751,00 249 751,00 128,461600 124,720000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 168,460000 157 286 668,70 111 982,00 111 982,00 173,513800 168,460000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 293,560000 82 582 170,08 278 367,00 278 367,00 302,366800 293,560000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 233,940000 327 570 088,90 142 507,00 142 507,00 240,958200 233,940000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 96,580000 5 769 321,64 22 464,00 22 464,00 99,477400 96,580000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 469,960000 1 044 043 375,00 226 597,00 226 597,00 1 514,058800 1 469,960000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 177,510000 130 325 777,20 30 301,00 30 301,00 182,835300 177,510000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 137,700000 53 034 005,94 133 550,00 133 550,00 141,831000 137,700000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 143,320000 1 883 199,43 93 604,00 93 604,00 147,619600 143,320000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 636,660000 182 152 304,80 273 913,00 273 913,00 655,759800 636,660000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 162,990000 354 684 462,00 2 718 452,00 2 718 452,00 167,879700 162,990000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 172,980000 21 860 131,36 684 378,00 684 378,00 178,169400 172,980000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 500,820000 302 063 086,70 3 276 612,00 3 276 612,00 515,844600 500,820000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 276,550000 831 990 095,90 1 740 012,00 1 740 012,00 284,846500 276,550000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 106,990000 147 917 760,10 25 460,00 25 460,00 110,199700 106,990000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 116,340000 164 692 615,30 25 237,00 25 237,00 119,830200 116,340000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 91,590000 2 002 502,46 326 204,00 326 204,00 94,337700 91,590000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 60,840000 805 241,91 21 010,00 21 010,00 62,665200 60,840000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 427,390000 78 973 878,14 2 358 465,00 2 358 465,00 440,211700 427,390000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 360,010000 17 191 761,37 163 534,00 163 534,00 370,810300 360,010000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 023,430000 896 279,45 48,00 48,00 1 054,132900 1 023,430000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 203,430000 53 095 163,21 1 842,00 1 842,00 209,532900 203,430000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 109,450000 105 572 124,90 104 911,00 104 911,00 112,733500 109,450000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 764,410000 1 531 242 190,00 5 776 767,00 5 776 767,00 1 817,342300 1 764,410000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 103,570000 1 955 467,54 5 835,00 5 835,00 106,677100 103,570000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 99,700000 1 221 154,59 0,00 0,00 102,691000 99,700000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 99,330000 472 233,57 0,00 0,00 102,309900 99,330000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 169,360000 156 515 383,20 1 270,00 1 270,00 174,440800 169,360000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 134,680000 371 281 550,10 17 219,00 17 219,00 138,720400 134,680000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 65,940000 22 920 419,88 14 791,00 14 791,00 67,918200 65,940000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 375,250000 89 174 120,15 20 156,00 20 156,00 386,507500 375,250000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 258,840000 274 994 285,60 339 928,00 339 928,00 266,605200 258,840000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 397,980000 576 614 492,80 90 812,00 90 812,00 409,919400 397,980000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 216,090000 527 060 804,90 201 330,00 201 330,00 222,572700 216,090000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 104,690000 132 160 368,10 17 043,00 17 043,00 107,830700 104,690000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 104,020000 58 388 424,55 20 310,00 20 310,00 107,140600 104,020000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 77,250000 11 226 092,01 272 487,00 272 487,00 79,567500 77,250000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 98,790000 14 504 971,49 65 991,00 65 991,00 101,753700 98,790000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 98,830000 101 161 418,60 25 043,00 25 043,00 101,794900 98,830000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 91,700000 114 698 763,00 350 262,00 350 262,00 94,451000 91,700000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 311,030000 129 847 620,15 119 628 156,75 119 628 156,75 1 311,030000 1 311,030000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 101,720000 75 888,46 75 888,46 75 888,46 104,771600 96,634000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 964,460000 5 735 820,55 5 735 820,55 5 735 820,55 974,104600 954,815400
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 174,090000 180 062 820,40 1 137 638,28 1 137 638,28 181,053600 174,090000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 136,320000 128 791 118,30 466 352,49 466 352,49 143,136000 136,320000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 236,240000 414 065 181,70 134 076,83 134 076,83 248,052000 236,240000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 279,530000 458 159 521,90 416 790,69 416 790,69 287,915900 279,530000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 212,190000 55 583 137,24 327 518,66 327 518,66 218,555700 212,190000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,870000 28 846 801,07 427 997,66 427 997,66 162,478700 160,870000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 132,650000 5 197 898 912,00 43 107 060,52 43 107 060,52 136,629500 132,650000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 142,260000 83 877 269,66 82 042,34 82 042,34 146,527800 142,260000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 68,590000 59 175 595,22 300 660,22 300 660,22 72,019500 68,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 111,930000 151 338 842,80 193 117,64 193 117,64 116,407200 111,930000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 188,920000 199 012 489,60 71 858,37 71 858,37 194,587600 188,920000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 104,100000 92 645 876,31 0,00 0,00 107,223000 104,100000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 168,030000 1 029 790 748,00 3 058 318,57 3 058 318,57 173,911050 168,030000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 147,600000 1 105 455 076,00 4 489 181,09 4 489 181,09 152,028000 147,600000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 176,530000 341 063 014,00 150 443,63 150 443,63 183,591200 176,530000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 101,970000 261 144 571,40 0,00 0,00 102,989700 101,970000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 143,820000 242 130 182,40 0,00 0,00 147,415500 143,820000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 100,150000 723 035 141,00 9 033 049,98 9 033 049,98 103,154500 100,150000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 93,850000 68 660 188,71 0,00 0,00 94,788500 93,850000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 113,540000 95 975 741,97 4 613 689,61 4 613 689,61 118,081600 113,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 202,400000 1 496 787 096,00 9 323 791,19 9 323 791,19 210,496000 202,400000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 117,440000 343 470 717,60 15 803,31 15 803,31 117,440000 117,440000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 107,730000 314 293 593,90 16 560,26 16 560,26 107,730000 107,730000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,370000 1 029 278 415,62 272 395,62 272 395,62 12,023775 11,370000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,600000 1 011 927 985,81 366 122,60 366 122,60 13,324500 12,600000
Franklin Income Fund USD 12,560000 3 299 411 267,10 0,00 0,00 13,282200 12,560000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 8,870000 108 773 565,68 81 687,49 81 687,49 9,380025 8,870000
Templeton Global Balanced Fund USD 31,940000 467 084 925,61 64 912,95 64 912,95 33,776550 31,940000
Templeton Global Income Fund USD 17,180000 194 553 736,72 721 712,48 721 712,48 18,167850 17,180000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 31,910000 1 710 756 463,78 3 427 573,53 3 427 573,53 33,744825 31,910000
Franklin European Dividend Fund EUR 17,020000 26 619 292,89 9 394,29 9 394,29 17,998650 17,020000
Franklin European Growth Fund EUR 13,980000 117 036 209,99 533 839,05 533 839,05 14,783850 13,980000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 37,270000 77 524 835,11 345 913,17 345 913,17 39,413025 37,270000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,710000 105 596 899,60 61 912,21 61 912,21 12,383325 11,710000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,730000 428 487 557,52 1 271 638,49 1 271 638,49 6,059475 5,730000
Franklin India Fund USD 46,200000 1 177 381 478,03 1 893 846,55 1 893 846,55 48,856500 46,200000
Franklin Japan Fund USD 8,080000 53 041 917,29 16 050,22 16 050,22 8,544600 8,080000
Franklin MENA Fund USD 8,250000 51 491 522,33 106 686,86 106 686,86 8,724375 8,250000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 86,240000 269 172 225,69 172 839,24 172 839,24 91,198800 86,240000
Franklin Mutual European Fund EUR 25,850000 532 311 870,56 713 022,50 713 022,50 27,336375 25,850000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 21,650000 491 275 683,50 1 995 419,72 1 995 419,72 22,894875 21,650000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,150000 353 141 650,92 18 367 913,48 18 367 913,48 7,561125 7,150000
Franklin Technology Fund USD 30,160000 7 912 468 488,45 19 208 496,09 19 208 496,09 31,894200 30,160000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 21,700000 5 422 361 596,60 9 418 381,92 9 418 381,92 22,947750 21,700000
Franklin World Perspectives Fund USD 24,500000 227 137 577,34 2 530 873,29 2 530 873,29 25,908750 24,500000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,390000 1 922 525 643,50 2 360 593,99 2 360 593,99 34,252425 32,390000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 52,240000 738 278 090,22 9 071 533,03 9 071 533,03 55,243800 52,240000
Templeton BRIC Fund USD 16,830000 369 756 413,83 268 170,29 268 170,29 17,797725 16,830000
Templeton China Fund USD 21,930000 340 097 656,87 82 098,42 82 098,42 23,190975 21,930000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,870000 74 359 468,55 16 903,23 16 903,23 22,070025 20,870000
Templeton Emerging Markets Fund USD 40,970000 684 438 229,12 23 103 757,17 23 103 757,17 43,325775 40,970000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 12,790000 399 289 024,17 1 340 908,90 1 340 908,90 13,525425 12,790000
Templeton Euroland Fund EUR 22,700000 152 310 622,06 25 782,44 25 782,44 24,005250 22,700000
Templeton Frontier Markets Fund USD 17,290000 215 313 213,67 621 804,47 621 804,47 18,284175 17,290000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 31,470000 1 115 914 755,04 440 268,06 440 268,06 33,279525 31,470000
Templeton Global Fund USD 38,500000 556 602 252,22 66 285,40 66 285,40 40,713750 38,500000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 18,410000 6 617 660 355,44 1 846 809,89 1 846 809,89 19,468575 18,410000
Templeton Latin America Fund USD 54,460000 635 763 839,83 404 870,07 404 870,07 57,591450 54,460000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,010000 185 403 338,92 0,00 0,00 14,815575 14,010000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,710000 98 866 293,13 0,00 0,00 12,295500 11,710000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,030000 138 608 389,20 0,00 0,00 15,894225 15,030000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 20,000000 954 296 416,51 109 148,95 109 148,95 21,150000 20,000000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,630000 244 373 058,97 275 344,75 275 344,75 19,561500 18,630000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 11,960000 54 446 021,19 58 195,58 58 195,58 12,558000 11,960000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,270000 1 138 137 321,73 748 717,51 748 717,51 14,983500 14,270000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,890000 10 925 763,36 0,00 0,00 10,384500 9,890000
Franklin High Yield Fund USD 19,580000 944 693 130,43 28 689,26 28 689,26 20,559000 19,580000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,480000 427 426 127,00 310 972,63 310 972,63 15,204000 14,480000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,590000 679 121 654,93 69 757,41 69 757,41 11,119500 10,590000
Templeton Asian Bond Fund USD 16,060000 131 442 659,97 122 834,17 122 834,17 16,863000 16,060000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 9,680000 2 087 682 470,24 2 063 342,27 2 063 342,27 10,164000 9,680000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,120000 46 721 040,06 45 890,95 45 890,95 12,726000 12,120000
Templeton Global Bond Fund USD 26,220000 4 094 902 714,95 4 458 689,51 4 458 689,51 27,531000 26,220000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,160000 76 443 271,61 51 566,40 51 566,40 14,868000 14,160000
Templeton Global Total Return Fund USD 23,080000 2 557 497 557,12 5 014 569,49 5 014 569,49 24,234000 23,080000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 36,810000 1 138 177 482,48 0,00 0,00 38,650500 36,810000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 46,010000 772 378 526,02 0,00 0,00 48,310500 46,010000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,870000 7 260 505 902,51 0,00 0,00 14,563500 13,870000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 14,920000 4 387 760 384,94 0,00 0,00 15,666000 14,920000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 23,020000 1 623 789 250,37 0,00 0,00 24,171000 23,020000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 61,470000 13 491 440 637,16 0,00 0,00 64,543500 61,470000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 18,430000 850 163 921,62 0,00 0,00 19,351500 18,430000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,210000 4 795 970 805,44 0,00 0,00 13,870500 13,210000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 15,750000 1 561 558 685,98 0,00 0,00 16,537500 15,750000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 121,050000 3 222 348 237,08 0,00 0,00 127,102500 121,050000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 43,060000 5 725 623 459,86 0,00 0,00 43,921200 42,629400
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 124,310000 5 397 327 759,68 0,00 0,00 126,796200 123,066900
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 121,500000 361 062 269,68 0,00 0,00 123,930000 120,285000
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 36,610000 186 164 442,80 0,00 0,00 37,342200 36,243900
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 72,820000 1 144 854 687,15 0,00 0,00 74,276400 72,091800
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,160200 10 518 874 929,61 0,00 0,00 7,160200 7,160200
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 118,754100 2 649 574 620,68 0,00 0,00 118,754100 118,754100
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 101,802700 4 847 923 414,02 0,00 0,00 101,802700 101,802700
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 56,484800 5 302 452 174,00 0,00 0,00 56,484800 56,484800
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 16,539300 706 342 861,76 0,00 0,00 16,539300 16,539300
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 221,614600 1 656 126 872,50 0,00 0,00 221,614600 221,614600
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 36,929500 3 610 414 556,67 0,00 0,00 36,929500 36,929500
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 24,823200 840 189 145,90 0,00 0,00 24,823200 24,823200
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 49,164200 1 212 195 420,86 0,00 0,00 49,164200 49,164200
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 72,516000 880 910 890,66 0,00 0,00 72,516000 72,516000
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 138,058500 1 257 239 808,27 0,00 0,00 138,058500 138,058500
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 21,480400 1 236 704 806,22 0,00 0,00 21,480400 21,480400
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 29,691800 1 801 783 311,10 0,00 0,00 29,691800 29,691800
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 158,509400 2 199 341 226,72 0,00 0,00 158,509400 158,509400
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 188,121300 387 921 240,42 0,00 0,00 188,121300 188,121300
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 186,602000 775 814 962,28 0,00 0,00 186,602000 186,602000
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 230,463100 2 827 391 347,07 0,00 0,00 230,463100 230,463100
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 22,339800 834 256 246,18 0,00 0,00 22,339800 22,339800
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 56,033600 2 049 979 420,17 0,00 0,00 56,033600 56,033600
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,525300 5 265 956 076,19 0,00 0,00 10,525300 10,525300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 27,196800 6 301 908 658,79 0,00 0,00 27,196800 27,196800
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 83,271100 5 566 215 297,88 0,00 0,00 83,271100 83,271100
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,764000 36 838 029,87 0,00 0,00 14,764000 14,764000
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 152,579500 684 172 237,08 0,00 0,00 152,579500 152,579500
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 136,411200 1 073 479 605,28 0,00 0,00 136,411200 136,411200
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 106,082400 1 426 619 601,45 0,00 0,00 106,082400 106,082400
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 93,761400 1 077 837 936,38 0,00 0,00 93,761400 93,761400
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,783700 9 770 186 232,34 0,00 0,00 114,783700 114,783700
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,481100 594 940 242,46 0,00 0,00 96,481100 96,481100
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 123,722900 553 937 225,16 0,00 0,00 123,722900 123,722900
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 83,513200 4 389 455 082,16 0,00 0,00 83,513200 83,513200
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 147,462000 228 472 526,87 0,00 0,00 147,462000 147,462000
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 59,787400 655 270 336,96 0,00 0,00 59,787400 59,787400
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 65,221300 2 500 585 550,02 0,00 0,00 65,221300 65,221300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 63,980900 5 029 605 364,03 0,00 0,00 63,980900 63,980900
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 74,943300 46 133 015 251,72 0,00 0,00 74,943300 74,943300
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 32,994300 1 590 329 147,70 0,00 0,00 32,994300 32,994300
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 44,413500 3 400 234 708,45 0,00 0,00 44,413500 44,413500
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 104,052800 1 162 056 823,09 0,00 0,00 104,052800 104,052800
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 102,300600 1 095 143 890,06 0,00 0,00 102,300600 102,300600
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 89,765600 2 930 976 999,61 0,00 0,00 89,765600 89,765600
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,969000 422 173 361,17 0,00 0,00 142,969000 142,969000
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,844100 64 832 822,22 0,00 0,00 150,844100 150,844100
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,596800 3 885 366 523,32 0,00 0,00 109,596800 109,596800
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 26 801,558800 29 448 105 532,54 0,00 0,00 26 801,558800 26 801,558800
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 162,587100 2 824 998 461,51 0,00 0,00 162,587100 162,587100
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 389,906400 470 726 655,02 0,00 0,00 389,906400 389,906400
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 57,493000 3 419 466 459,46 0,00 0,00 57,493000 57,493000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 142,210500 3 189 019 352,45 0,00 0,00 142,210500 142,210500
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 107,498200 112 881 532,41 0,00 0,00 107,498200 107,498200
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 142,375700 2 656 429 853,05 0,00 0,00 142,375700 142,375700
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 711,184000 7 854 319 652,16 0,00 0,00 711,184000 711,184000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 406,531600 51 900 351 956,02 0,00 0,00 406,531600 406,531600
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 150,549400 2 172 261 038,38 0,00 0,00 150,549400 150,549400
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,191800 4 239 259 008,34 0,00 0,00 43,191800 43,191800
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 123,242700 200 989 051,31 0,00 0,00 123,242700 123,242700
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 87,846400 3 982 162 787,08 0,00 0,00 87,846400 87,846400
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 86,247400 174 564 363,12 0,00 0,00 86,247400 86,247400
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 63,092400 6 813 983 700,87 0,00 0,00 63,092400 63,092400
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 91,223900 421 616 911,81 0,00 0,00 91,223900 91,223900
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 79,619800 733 812 265,64 0,00 0,00 79,619800 79,619800
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,699900 1 140 492 332,89 0,00 0,00 84,699900 84,699900
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 144,589500 729 823 607,65 0,00 0,00 144,589500 144,589500
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 50,696800 779 400 198,27 0,00 0,00 50,696800 50,696800
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 78,003800 87 009 962,81 0,00 0,00 78,003800 78,003800
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 94,566400 461 784 120,04 0,00 0,00 94,566400 94,566400
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 65,097500 2 282 486 869,39 0,00 0,00 65,097500 65,097500
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 86,529200 1 367 325 062,33 0,00 0,00 86,529200 86,529200
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 44,727100 138 861 475,99 0,00 0,00 44,727100 44,727100
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 46,287000 171 327 687,16 0,00 0,00 46,287000 46,287000
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,769300 3 011 324 785,70 0,00 0,00 99,769300 99,769300
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 7,862600 2 811 615 657,44 0,00 0,00 7,862600 7,862600
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,636500 1 457 168 778,11 0,00 0,00 4,636500 4,636500
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,645700 173 241 294,22 0,00 0,00 4,645700 4,645700
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,560100 1 557 758 598,62 0,00 0,00 6,560100 6,560100
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,142600 448 567 777,96 0,00 0,00 5,142600 5,142600
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,500100 65 533 949,51 0,00 0,00 4,500100 4,500100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,669100 1 671 065 735,16 0,00 0,00 4,669100 4,669100
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,277000 546 057 548,48 0,00 0,00 5,277000 5,277000
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,057600 294 944 506,99 0,00 0,00 5,057600 5,057600
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,832600 1 130 157 728,81 0,00 0,00 4,832600 4,832600
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,635500 858 677 795,64 0,00 0,00 6,635500 6,635500
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 6,698500 2 065 814 778,14 0,00 0,00 6,698500 6,698500
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 7,621700 4 450 126 215,97 0,00 0,00 7,621700 7,621700
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,471200 2 298 506 301,77 0,00 0,00 5,471200 5,471200
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,909700 511 497 277,80 0,00 0,00 4,909700 4,909700
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,519600 340 986 585,45 0,00 0,00 6,519600 6,519600
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,227700 804 118 631,26 0,00 0,00 6,227700 6,227700
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 4,903700 2 918 855 393,07 0,00 0,00 4,903700 4,903700
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,598900 755 715 799,74 0,00 0,00 5,598900 5,598900
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,100700 989 938 914,44 0,00 0,00 6,100700 6,100700
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 7,038100 4 193 947 623,75 0,00 0,00 7,038100 7,038100
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,204400 212 122 839,33 0,00 0,00 4,204400 4,204400
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 4,999500 409 307 267,65 0,00 0,00 4,999500 4,999500
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,690500 1 709 972 592,75 0,00 0,00 4,690500 4,690500
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 28,526500 15 671 686 323,04 0,00 0,00 28,526500 28,526500
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 48,806100 63 447 954,41 0,00 0,00 48,806100 48,806100
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,030000 221 579 183,83 0,00 0,00 4,030000 4,030000
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,515600 483 715 776,33 0,00 0,00 4,515600 4,515600
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,593800 3 994 340 773,43 0,00 0,00 6,593800 6,593800
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 11,696100 7 723 539 692,71 0,00 0,00 11,696100 11,696100
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,200400 988 990 200,86 0,00 0,00 6,200400 6,200400
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,410600 131 791 509,06 0,00 0,00 7,410600 7,410600
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,445700 2 280 851 967,53 0,00 0,00 5,445700 5,445700
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,891600 1 071 395 773,99 0,00 0,00 4,891600 4,891600
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,731300 1 334 823 062,39 0,00 0,00 5,731300 5,731300
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,175400 2 427 339 228,49 0,00 0,00 5,175400 5,175400
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,220400 488 601 018,63 0,00 0,00 5,220400 5,220400
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 10,572800 2 797 650 283,49 0,00 0,00 10,572800 10,572800
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,115300 1 248 742 887,45 0,00 0,00 7,115300 7,115300
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,528000 3 667 636 317,19 0,00 0,00 4,528000 4,528000
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,809900 3 633 193 891,66 0,00 0,00 4,809900 4,809900
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,942600 334 275 331,07 0,00 0,00 4,942600 4,942600
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,260700 164 827 383,25 0,00 0,00 7,260700 7,260700
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 403,415100 600 456 803,49 0,00 0,00 1 403,415100 1 403,415100
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,763400 87 338 826,77 0,00 0,00 7,763400 7,763400
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,135600 963 149 520,65 0,00 0,00 4,135600 4,135600
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,475900 261 524 417,75 0,00 0,00 4,475900 4,475900
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,964700 67 620 228,17 0,00 0,00 3,964700 3,964700
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,747500 580 477 888,27 0,00 0,00 3,747500 3,747500
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,059800 504 809 103,48 0,00 0,00 4,059800 4,059800
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,381000 1 164 104 531,89 0,00 0,00 5,381000 5,381000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,168400 779 479 507,32 0,00 0,00 4,168400 4,168400
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,290300 332 403 655,76 0,00 0,00 5,290300 5,290300
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,729900 2 022 464 981,81 0,00 0,00 5,729900 5,729900
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,010400 5 420 716 135,42 0,00 0,00 7,010400 7,010400
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,196000 60 277 905,16 0,00 0,00 6,196000 6,196000
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,042500 8 138 228,96 0,00 0,00 5,042500 5,042500
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,993700 319 450 395,81 0,00 0,00 4,993700 4,993700
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,533500 824 004 133,67 0,00 0,00 4,533500 4,533500
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,028500 437 546 959,71 0,00 0,00 4,028500 4,028500
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,256900 778 984 849,39 0,00 0,00 6,256900 6,256900
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,886200 719 378 304,99 0,00 0,00 5,886200 5,886200
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,294600 144 074 615,47 0,00 0,00 6,294600 6,294600
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,121300 128 072 487,40 0,00 0,00 4,121300 4,121300
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,645800 216 981 941,27 0,00 0,00 4,645800 4,645800
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,737300 67 576 799,61 0,00 0,00 4,737300 4,737300
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 22,560000 248 748 496,16 0,00 0,00 23,011200 22,334400
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 14,120000 132 765 399,03 0,00 0,00 14,402400 13,978800
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 32,710000 1 203 385 553,53 0,00 0,00 33,364200 32,382900
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 98,330000 619 945 146,36 0,00 0,00 100,296600 97,346700
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 76,600000 265 953 240,93 0,00 0,00 78,132000 75,834000
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 19,390000 284 536 348,13 0,00 0,00 19,777800 19,196100
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 54,250000 161 151 965,73 0,00 0,00 55,335000 53,707500
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 27,170000 2 090 976 565,24 0,00 0,00 27,713400 26,898300
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 41,070000 772 378 526,02 0,00 0,00 41,090535 41,061786
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 43,680000 820 497 708,19 0,00 0,00 43,701840 43,671264
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 37,020000 772 378 526,02 0,00 0,00 37,031106 37,012596
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 39,360000 820 497 708,19 0,00 0,00 39,371808 39,352128
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,590000 3 117 524 024,73 0,00 0,00 12,596295 12,587482
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 37,210000 3 117 524 024,73 0,00 0,00 37,228605 37,202558
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,280000 957 407 924,79 0,00 0,00 16,288140 16,276744
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,670000 2 922 426 715,24 0,00 0,00 25,682835 25,664866
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,210000 2 746 524 061,42 0,00 0,00 15,217605 15,206958
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,760000 7 260 505 902,51 0,00 0,00 12,763828 12,757448
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,750000 7 712 835 420,24 0,00 0,00 14,757375 14,747050
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,570000 7 712 835 420,24 0,00 0,00 13,574071 13,567286
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 65,370000 14 331 957 388,86 0,00 0,00 65,402685 65,356926
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 55,370000 13 491 440 637,16 0,00 0,00 55,386611 55,358926
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 58,880000 14 331 957 388,86 0,00 0,00 58,897664 58,868224
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,850000 999 963 659,38 0,00 0,00 13,856925 13,847230
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 19,590000 903 129 133,94 0,00 0,00 19,599795 19,586082
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,020000 1 658 843 792,12 0,00 0,00 26,033010 26,014796
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,040000 5 094 759 786,62 0,00 0,00 14,047020 14,037192
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 55,560000 741 217 070,78 0,00 0,00 55,587780 55,548888
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,140000 457 720 066,93 0,00 0,00 12,146070 12,137572
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 14,960000 6 380 078 995,00 0,00 0,00 14,967480 14,957008
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 15,910000 6 777 557 916,39 0,00 0,00 15,917955 15,906818
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 13,420000 6 380 078 995,00 0,00 0,00 13,424026 13,417316
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 14,270000 6 777 557 916,39 0,00 0,00 14,274281 14,267146
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 102,800000 689 296 086,50 0,00 0,00 102,851400 102,779440
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,610000 1 705 117 508,40 0,00 0,00 13,616805 13,607278
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 32,990000 4 070 187 083,10 0,00 0,00 33,006495 32,983402
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 56,470000 13 165 383 165,65 0,00 0,00 56,498235 56,458706
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 60,050000 13 985 586 536,87 0,00 0,00 60,080025 60,037990
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 50,670000 13 165 383 165,65 0,00 0,00 50,685201 50,659866
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 53,880000 13 985 586 536,87 0,00 0,00 53,896164 53,869224
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 60,380000 5 632 934 465,68 0,00 0,00 60,410190 60,367924
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 113,350000 3 222 348 237,08 0,00 0,00 113,384005 113,327330
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 121,100000 3 423 100 532,25 0,00 0,00 121,160550 121,075780
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 51,370000 7 771 110 142,25 0,00 0,00 51,395685 51,359726
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 54,630000 8 255 250 304,11 0,00 0,00 54,657315 54,619074
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 46,500000 7 771 110 142,25 0,00 0,00 46,513950 46,490700
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 49,450000 8 255 250 304,11 0,00 0,00 49,464835 49,440110
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 11,920000 2 272 938 671,71 0,00 0,00 11,925960 11,917616
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 13,560000 2 414 542 750,96 0,00 0,00 13,566780 13,557288
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 16,960000 2 272 938 671,71 0,00 0,00 16,965088 16,956608
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,450000 1 525 329 933,43 0,00 0,00 12,456225 12,447510
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 14,160000 1 620 357 988,28 0,00 0,00 14,167080 14,157168
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 17,160000 1 525 329 933,43 0,00 0,00 17,165148 17,156568
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 10,860000 1 648 671 568,98 0,00 0,00 10,865430 10,857828
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 11,550000 1 751 383 807,73 0,00 0,00 11,555775 11,547690
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 10,670000 1 648 671 568,98 0,00 0,00 10,673201 10,667866
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,350000 1 751 383 807,73 0,00 0,00 11,353405 11,347730
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,000000 164 183 793,04 0,00 0,00 11,005500 10,997800
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 11,700000 174 412 443,35 0,00 0,00 11,705850 11,697660
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,270000 164 183 793,04 0,00 0,00 12,273681 12,267546
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,590000 4 089 886 128,39 0,00 0,00 13,596795 13,587282
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,450000 4 344 686 034,19 0,00 0,00 14,457225 14,447110
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,640000 4 089 886 128,39 0,00 0,00 16,644992 16,636672
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 99,640000 148 742 020,98 0,00 0,00 99,689820 99,620072
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 115,220000 158 008 648,89 0,00 0,00 115,277610 115,196956
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,810000 148 742 020,98 0,00 0,00 88,836643 88,792238
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 99,080000 91 170 414,90 0,00 0,00 99,129540 99,060184
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 109,730000 96 850 331,75 0,00 0,00 109,784865 109,708054
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 93,110000 91 170 414,90 0,00 0,00 93,137933 93,091378
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 116,080000 637 397 676,02 0,00 0,00 116,138040 116,056784
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 141,070000 677 107 551,24 0,00 0,00 141,140535 141,041786
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 96,400000 637 397 676,02 0,00 0,00 96,428920 96,380720
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 131,360000 454 789 951,21 0,00 0,00 131,425680 131,333728
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 164,630000 483 123 365,17 0,00 0,00 164,712315 164,597074
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 104,440000 454 789 951,21 0,00 0,00 104,471332 104,419112
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,530000 522 765 988,87 0,00 0,00 9,534765 9,528094
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,380000 522 765 988,87 0,00 0,00 9,382814 9,378124
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 88,680000 209 836 263,82 0,00 0,00 88,724340 88,662264
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 86,240000 209 836 263,82 0,00 0,00 86,265872 86,222752
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,870000 6 514 324 716,70 0,00 0,00 17,878935 17,866426
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,110000 6 920 167 146,55 0,00 0,00 48,134055 48,100378
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,850000 6 514 324 716,70 0,00 0,00 15,854755 15,846830
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,670000 6 920 167 146,55 0,00 0,00 42,682801 42,661466
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 149,480000 1 398 875 886,13 0,00 0,00 149,554740 149,450104
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 141,250000 1 398 875 886,13 0,00 0,00 141,292375 141,221750
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 108,090000 3 610 290 062,56 0,00 0,00 108,144045 108,068382
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 127,000000 3 835 211 133,46 0,00 0,00 127,063500 126,974600
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 132,860000 3 610 290 062,56 0,00 0,00 132,899858 132,833428
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 102,590000 409 591 247,62 0,00 0,00 102,641295 102,569482
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 106,120000 435 108 782,35 0,00 0,00 106,173060 106,098776
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 90,900000 48 022 397,67 0,00 0,00 90,945450 90,881820
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 104,170000 51 014 193,04 0,00 0,00 104,201251 104,149166
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 6,786700 895 849 906,60 0,00 0,00 6,786700 6,786700
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,145400 1 651 223 169,31 0,00 0,00 6,145400 6,145400
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 7,973500 263 126 920,99 0,00 0,00 7,973500 7,973500
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 24,870000 302 284 093,23 0,00 0,00 25,367400 24,621300
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 93,920000 148 742 020,98 0,00 0,00 98,616000 93,920000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 104,850000 148 742 020,98 0,00 0,00 110,092500 104,850000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 99,220000 91 170 414,90 0,00 0,00 104,181000 99,220000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 102,370000 91 170 414,90 0,00 0,00 107,488500 102,370000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 112,320000 637 397 676,02 0,00 0,00 117,936000 112,320000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 126,740000 637 397 676,02 0,00 0,00 133,077000 126,740000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 130,250000 454 789 951,21 0,00 0,00 136,762500 130,250000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 147,190000 454 789 951,21 0,00 0,00 154,549500 147,190000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,143700 523 782 014,76 0,00 0,00 5,143700 5,143700
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,405700 1 823 944 672,11 0,00 0,00 4,405700 4,405700
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 182,125200 4 087 760 171,28 0,00 0,00 182,125200 182,125200
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 14,357700 731 689 578,98 0,00 0,00 14,357700 14,357700
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,307200 159 174 735,61 0,00 0,00 4,307200 4,307200
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,856800 1 467 659 696,29 0,00 0,00 10,856800 10,856800
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,902400 178 693 575,94 0,00 0,00 4,902400 4,902400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,969600 1 289 673 803,88 0,00 0,00 3,969600 3,969600
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,041300 113 253 228,11 0,00 0,00 5,041300 5,041300
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,163700 158 773 483,00 0,00 0,00 5,163700 5,163700
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,571100 928 354 817,78 0,00 0,00 5,571100 5,571100
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,343500 2 597 709,86 0,00 0,00 5,343500 5,343500
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 6,755000 847 759 333,26 0,00 0,00 6,755000 6,755000
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,534100 269 718 557,71 0,00 0,00 4,534100 4,534100
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 5,744300 121 125 776,00 0,00 0,00 5,744300 5,744300
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,235200 84 507 433,40 0,00 0,00 4,235200 4,235200
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,510000 61 845 946,37 0,00 0,00 6,510000 6,510000
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,084200 294 761 683,72 0,00 0,00 6,084200 6,084200
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 104,166500 5 768 253 681,04 0,00 0,00 104,166500 104,166500
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,781400 930 672 220,60 0,00 0,00 4,781400 4,781400
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,265800 3 822 057 758,88 0,00 0,00 5,265800 5,265800
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 127,575000 3 938 174 413,67 0,00 0,00 127,575000 127,575000
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 6,813600 1 073 402 434,82 0,00 0,00 6,813600 6,813600
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 143,875900 2 649 762 864,42 0,00 0,00 143,875900 143,875900
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 11,910000 174 412 443,35 0,00 0,00 12,505500 11,910000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,200000 164 183 793,04 0,00 0,00 11,760000 11,200000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 117,565000 33 111 283,76 0,00 0,00 117,565000 117,565000
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 105,270000 2 631 399,16 0,00 0,00 105,270000 105,270000
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 72,084500 281 490 141,72 0,00 0,00 72,084500 72,084500
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 37,063200 239 182 651,81 0,00 0,00 37,063200 37,063200
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 158,686100 433 581 700,13 0,00 0,00 158,686100 158,686100
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,179200 760 051 580,06 0,00 0,00 6,179200 6,179200
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 47,028300 747 750 381,69 0,00 0,00 47,028300 47,028300
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 28,905900 80 936 624,78 0,00 0,00 28,905900 28,905900
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 24,533800 176 152 418,24 0,00 0,00 24,533800 24,533800
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 412,776400 1 197 222 736,92 0,00 0,00 412,776400 412,776400
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 243,912300 530 599 211,19 0,00 0,00 243,912300 243,912300
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 372,524100 894 056 070,23 0,00 0,00 372,524100 372,524100
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,000700 2 592 337 228,92 0,00 0,00 6,000700 6,000700
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 8,688600 4 661 866 470,78 0,00 0,00 8,688600 8,688600
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 12,492400 52 468 310,35 0,00 0,00 12,492400 12,492400
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,647200 11 844 092,09 0,00 0,00 4,647200 4,647200
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,077600 20 902 732,15 0,00 0,00 5,077600 5,077600
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 5,306000 35 014 668,73 0,00 0,00 5,306000 5,306000
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 4,582900 893 533,19 0,00 0,00 4,582900 4,582900
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 4,554500 51 207 920,91 0,00 0,00 4,554500 4,554500
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 4,864300 18 734 536,23 0,00 0,00 4,864300 4,864300
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 4,690000 66 568 255,74 0,00 0,00 4,783800 4,643100
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 33,520000 431 420 630,00 4 290 229,58 4 290 229,58 35,279800 33,520000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 38,040000 126 765 033,60 1 465 120,32 1 465 120,32 38,770368 38,040000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 13,900000 101 580 192,90 262 177,72 262 177,72 14,629750 13,900000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,330000 86 572 437,87 321 775,40 321 775,40 17,187325 16,330000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,190000 281 333 320,90 522 562,00 522 562,00 14,686650 14,190000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 21,530000 292 076 142,50 3 755 228,82 3 755 228,82 22,660325 21,530000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,404000 224 619 587,40 1 384 379,92 1 384 379,92 8,698140 8,404000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 23,580000 931 166 160,40 13 394 046,08 13 394 046,08 24,817950 23,580000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 88,920000 131 534 314,40 110 928,39 110 928,39 93,588300 88,920000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 38,770000 465 354 563,60 2 357 988,53 2 357 988,53 40,805425 38,770000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,116000 799 147 700,00 5 845 592,79 5 845 592,79 7,365060 7,116000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 26,420000 47 657 407,17 386 462,27 386 462,27 27,807050 26,420000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 47,960000 6 467 192 110,00 762 254,77 762 254,77 50,477900 47,960000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 19,860000 1 208 818 293,00 3 591 765,46 3 591 765,46 20,902650 19,860000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 18,570000 56 039 435,99 47 930,32 47 930,32 19,544925 18,570000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 24,250000 20 793 134,82 639 754,58 639 754,58 25,523125 24,250000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 27,720000 260 548 191,40 9 614 696,49 9 614 696,49 29,175300 27,720000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,110000 502 044 218,70 8 947 554,27 8 947 554,27 38,005775 36,110000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,468000 33 709 247,93 944 208,27 944 208,27 8,764380 8,468000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,372000 53 491 621,03 2 477 784,77 2 477 784,77 9,864030 9,372000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,731900 168 467 909,70 0,00 0,00 7,068495 6,731900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 150,360000 157 656 110,80 0,00 0,00 157,878000 150,360000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,231400 314 995 513,90 0,00 0,00 13,892970 13,231400
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,308300 20 428 421,54 0,00 0,00 9,773715 9,308300
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 53,290000 1 247 919 954,00 0,00 0,00 55,954500 53,290000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 9,620000 142 646 399,00 0,00 0,00 10,101000 9,620000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,420000 1 899 199 018,00 0,00 0,00 23,541000 22,420000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,400000 47 265 755,32 0,00 0,00 13,020000 12,400000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 20,560000 644 779 486,60 0,00 0,00 21,588000 20,560000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,050000 756 805,61 0,00 0,00 9,502500 9,050000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,450000 945 075,15 0,00 0,00 6,772500 6,450000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,450000 2 484 883,13 0,00 0,00 6,450000 6,450000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,460000 3 232 006,57 0,00 0,00 6,460000 6,460000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,640000 2 196 102,58 0,00 0,00 6,640000 6,640000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,600000 520 789,14 0,00 0,00 6,600000 6,600000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 6,950000 18 111 111,00 0,00 0,00 6,950000 6,950000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 6,930000 972 736,92 0,00 0,00 6,930000 6,930000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,460000 5 903,35 0,00 0,00 6,460000 6,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,460000 5 527,57 0,00 0,00 6,460000 6,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,440000 5 539,46 0,00 0,00 6,440000 6,440000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 6,640000 5 125,13 0,00 0,00 6,640000 6,640000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 6,610000 5 126,68 0,00 0,00 6,610000 6,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 6,960000 4 873,71 0,00 0,00 6,960000 6,960000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 6,930000 4 875,18 0,00 0,00 6,930000 6,930000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 9,540000 1 643 389,67 0,00 0,00 10,017000 9,540000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117614 210 602,44 210 602,44 210 602,44 0,119966 0,116438
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,454800 848 967 581,80 0,00 0,00 1,454800 1,411156
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,002400 7 604 031,08 0,00 0,00 1,002400 0,972328
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,053059 91 790 369,96 91 790 369,96 91 790 369,96 1,079385 1,021467
Wood & Company Office Podfond EUR 1,840400 208 271 370,00 0,00 0,00 1,895612 1,785188
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,519900 92 387 195,00 0,00 0,00 2,595497 2,444303
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,445178 321 008 463,90 321 008 463,90 314 366 430,20 1,488533 1,445178
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,168903 22 915 181,15 22 915 181,15 22 915 181,15 1,203970 1,168903
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,984118 16 893 870,95 16 893 870,95 16 893 870,95 1,013642 0,984118
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR