Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 10.5.2024

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,050288 185 250 182,50 185 250 182,50 170 836 063,26 0,050791 0,049383
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,046543 148 464 724,58 148 464 724,58 98 356 802,08 0,046776 0,046543
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,047195 366 084 065,55 366 084 065,55 366 084 065,55 0,047903 0,046345
ERSTE BOND DANUBIA EUR 135,040000 63 308 106,72 5 300 184,96 2 189 673,60 137,065600 135,040000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 78,780000 45 660 565,25 3 716 485,89 3 716 485,89 81,537300 78,780000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 846,370000 308 037 593,76 6 217 494,06 6 217 494,06 863,297400 846,370000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,060539 156 557 893,35 156 557 893,35 156 557 893,35 0,061750 0,059449
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 269,450000 30 993 582,16 8 333 740,30 8 333 740,30 274,839000 269,450000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 156,880000 26 584 255,24 5 249 970,68 1 020 635,68 157,664400 156,880000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 120,210000 241 257 515,66 7 710 149,19 21 637,80 120,811050 120,210000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 144,070000 207 299 157,66 7 818 967,04 8 932,34 144,790350 144,070000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 187,720000 534 618 106,62 2 858 430,48 2 842 616,08 190,535800 187,720000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 183,450000 235 749 570,56 14 291 598,88 845 089,24 186,201750 183,450000
ERSTE BOND DOLLAR USD 132,090000 58 179 222,28 808 297,44 808 297,44 134,071350 132,090000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 198,150000 541 363 473,18 11 289 481,99 1 507 171,53 202,113000 198,150000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 139,980000 37 706 672,45 194 572,20 194 572,20 142,779600 139,980000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 459,290000 25 849 796,73 962 717,77 962 717,77 468,475800 459,290000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 243,000000 215 212 230,56 492 804,00 492 804,00 247,860000 243,000000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,079387 860 983 497,37 860 983 497,37 819 166 327,09 0,080975 0,077958
EAM SK Svetové akcie EUR 0,019966 116 590 761,04 116 590 761,04 116 590 761,04 0,019966 0,019966
EAM SK Privátny P11 EUR 0,013623 9 935 256,86 9 935 256,86 9 935 256,86 0,013623 0,013623
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010519 40 389 015,09 40 389 015,09 40 389 015,09 0,010624 0,010330
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,011168 9 189 947,59 9 189 947,59 9 189 947,59 0,011336 0,010967
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011792 23 260 914,81 23 260 914,81 23 260 914,81 0,012028 0,011580
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 209,830000 83 054 874,53 896 565,46 827 298,42 212,977450 209,830000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 162,230000 115 047 226,64 1 043 194,74 1 043 194,74 164,663450 162,230000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 199,230000 373 740 143,29 49 816 728,24 1 885 014,54 202,218450 199,230000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 326,620000 350 016 550,81 68 547 413,76 6 633,10 1 333,253100 1 326,620000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 142,110000 194 058 935,94 17 597 119,89 768 246,66 144,241650 142,110000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,009324 4 298 406,57 4 298 406,57 4 298 406,57 0,009417 0,009324
ERSTE MORTAGE EUR 135,680000 53 152 753,13 1 069 671,00 1 069 671,00 138,393600 135,680000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 194,840000 463 655 980,68 17 731 599,92 1 041 153,02 197,762600 194,840000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 134,340000 45 880 785,45 1 464 755,08 101 292,36 136,355100 134,340000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 119,140000 46 443 172,81 70 186,38 70 186,38 121,522800 119,140000
EAM SK Global Renta EUR 0,010206 291 445 988,38 291 445 988,38 291 445 988,38 0,010308 0,010206
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,000352 116 663 226,72 116 663 226,72 96 782 252,08 1,010356 1,000352
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,901328 140 734 510,04 140 734 510,04 140 734 510,04 0,910341 0,901328
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 118,950000 389 938 687,92 3 449,55 3 449,55 119,544750 118,950000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 187,990000 22 958 856,83 1 127,94 1 127,94 190,809850 187,990000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 202,630000 22 958 856,83 164 863,63 164 863,63 205,669450 202,630000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 101,770000 102 287 563,82 5 699,12 5 699,12 103,296550 101,770000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 110,960000 28 990 645,27 489 444,56 489 444,56 112,624400 110,960000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 122,210000 60 856 101,61 277 294,49 277 294,49 124,043150 122,210000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 326,610000 87 507 728,79 1 316 564,91 1 316 564,91 333,142200 326,610000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 233,090000 54 141 051,94 414 434,02 414 434,02 237,751800 233,090000
ERSTE GREEN INVEST EUR 134,530000 523 841 046,06 6 178 021,19 6 178 021,19 137,220600 134,530000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 211,710000 543 713 715,28 1 208 017,26 1 208 017,26 215,944200 211,710000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 127,060000 424 875 260,17 1 143,54 1 143,54 128,965900 127,060000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 139,970000 587 187 620,30 713 007,18 713 007,18 146,968500 139,970000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 230,310000 264 263 974,04 748 968,12 748 968,12 234,916200 230,310000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 112,490000 297 123 543,86 99 891,12 99 891,12 114,177350 112,490000
ERSTE FAIR INVEST EUR 100,620000 87 836 399,94 199 026,36 199 026,36 102,632400 100,620000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 27,200000 360 985 607,07 421 393,82 421 393,82 28,288000 27,200000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 223,740000 194 229 260,06 567 212,22 567 212,22 228,214800 223,740000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,901326 2 863 004,93 2 863 004,93 2 863 004,93 0,910339 0,885102
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,037222 103 337 256,79 103 337 256,79 103 337 256,79 1,047594 1,018552
ERSTE STOCK TECHNO EUR 199,710000 534 074 318,71 1 583 300,88 1 583 300,88 203,704200 199,710000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 509,590000 221 053 534,85 12 739,75 12 739,75 519,781800 509,590000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010469 14 182 073,10 14 182 073,10 14 182 073,10 0,010678 0,010281
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010822 9 209 129,67 9 209 129,67 9 209 129,67 0,010984 0,010627
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010456 104 564,89 104 564,89 104 564,89 0,010456 0,010456
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 31,270000 391 233 603,43 157 082,34 157 082,34 31,739050 31,270000
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,043741 62 809 667,30 62 809 667,30 62 809 667,30 0,045184 0,041991
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,033396 26 234 291,54 26 234 291,54 20 447 340,89 0,033897 0,032060
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,038345 74 439 156,62 74 439 156,62 74 439 156,62 0,038537 0,036811
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,051031 548 888 701,52 548 888 701,52 548 888 701,52 0,051796 0,048990
GIS European Equities Opportunity EUR 245,398000 26 980 980,10 1 566 067,95 1 566 067,95 253,496134 245,398000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 296,439000 3 169 163,82 386 374,44 386 374,44 306,221487 296,439000
GIS Global Equity Allocation EUR 224,923000 9 148 580,42 278 858,19 278 858,19 232,345459 224,923000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 148,135000 25 910 245,44 110 926,60 110 926,60 150,357025 148,135000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,038013 163 383 827,52 163 383 827,52 118 412 522,36 0,038013 0,038013
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,042228 104 568 153,76 104 568 153,76 104 568 153,76 0,042861 0,040539
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,117375 87 369 759,75 87 369 759,75 87 369 759,75 0,117962 0,112680
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,098983 56 404 468,95 56 404 468,95 56 404 468,95 0,099725 0,098191
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 204,550000 399 910 886,74 11 019 318,53 11 019 318,53 212,732000 204,550000
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy EUR 180,680000 4 196 945 661,25 78 362 760,75 78 362 760,75 180,680000 180,680000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 143,040000 1 137 753 834,11 122 143 869,63 122 143 869,63 148,761600 143,040000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 236,670000 1 069 496 260,59 9 759 998,04 9 759 998,04 241,403400 236,670000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 148,040000 37 580 833,46 3 960 044,69 3 960 044,69 149,520400 148,040000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 159,520000 1 026 484 461,51 13 350 128,24 13 350 128,24 161,115200 159,520000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 178,230000 1 434 720 703,84 49 225 681,33 49 225 681,33 180,012300 178,230000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 239,700000 974 148 151,08 132 690 687,77 132 690 687,77 242,097000 239,700000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 139,370000 141 217 637,81 2 886 431,11 2 886 431,11 142,157400 139,370000
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE EUR 93,220000 3 493 346,97 2 132 538,07 2 132 538,07 95,084400 93,220000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 150,820000 389 432 194,05 44 625 659,97 44 625 659,97 155,344600 150,820000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,171714 641 802 753,67 641 802 753,67 641 802 753,67 0,176007 0,166563
Eurizon Fund - Equity China A EUR 85,200000 214 509 052,91 17 303 089,96 17 303 089,96 87,756000 85,200000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 87,280000 3 534 039,31 3 444 214,14 3 444 214,14 88,589200 87,280000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 260,110000 1 896 339 932,95 78 924 192,22 78 924 192,22 267,913300 260,110000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 157,700000 1 740 606 004,20 6 398 074,22 6 398 074,22 160,065500 157,700000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,098343 13 615 008,54 13 615 008,54 13 615 008,54 0,099818 0,095393
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 165,600000 1 692 683 400,83 146 636 683,97 146 636 683,97 170,568000 165,600000
Eurizon Fund Equity People EUR 126,050000 663 899 854,66 26 298 969,88 26 298 969,88 129,831500 126,050000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 137,970000 1 178 016 982,92 47 329 806,28 47 329 806,28 142,109100 137,970000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,097245 39 244 174,56 39 244 174,56 39 244 174,56 0,098704 0,094328
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,096516 17 085 387,34 17 085 387,34 17 085 387,34 0,097964 0,093621
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 124,710000 137 692 451,32 186 441,45 186 441,45 126,580650 124,710000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 236,420000 155 723,56 11 821,00 11 821,00 239,966300 236,420000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 254,310000 1 043 585,82 584 870,48 584 870,48 258,124650 254,310000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 407,060000 413 511,64 74 485,25 74 485,25 413,165900 407,060000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 375,230000 432 241 525,16 1 568 461,40 1 568 461,40 380,858450 375,230000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 137,480000 56 491 300,82 10 845 391,63 10 845 391,63 139,542200 137,480000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 148,180000 1 049 292,33 409 332,45 409 332,45 150,402700 148,180000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 149,960000 799 342 773,79 2 381 454,78 2 381 454,78 154,458800 149,960000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 109,230000 2 943 400,28 464 592,75 464 592,75 112,506900 109,230000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 101,030000 101 066 982,40 870 417,90 870 417,90 104,060900 101,030000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 121,020000 31 973 742,59 847 512,74 847 512,74 124,650600 121,020000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 779,620000 48 589 621,85 4 003 496,83 4 003 496,83 803,008600 779,620000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 153,800000 4 306 705,00 1 298 108,57 1 298 108,57 158,414000 153,800000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 122,980000 26 832 185,74 57 185,70 57 185,70 124,824700 122,980000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 103,220000 3 113 447,95 106 316,60 106 316,60 105,800500 103,220000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 98,850000 23 453 352,63 229 826,25 229 826,25 101,321250 98,850000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 102,400000 10 163 372,93 252 518,40 252 518,40 103,936000 102,400000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 127,720000 437 868 162,55 77 542,64 77 542,64 127,758316 127,720000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 91,040000 555 113 488,41 169 670,43 169 670,43 93,316000 91,040000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 114,140000 795 541 813,15 13 240,24 13 240,24 117,564200 114,140000
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,114616 58 529 730,68 58 529 730,68 58 529 730,68 0,117481 0,111178
Eurizon Fund Absolute Prudent R EUR 119,370000 327 548 144,49 62 834,82 62 834,82 122,354250 119,370000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC USD 134,040000 1 602 987,96 12 076,80 12 076,80 136,050600 134,040000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA EUR 12,520000 22 387 186,61 37 031,78 37 031,78 13,092164 12,520000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 138,810000 529 294 988,00 84 891 870,79 84 891 870,79 145,750500 138,810000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 134,770000 84 956 104,41 17 567 311,28 17 567 311,28 141,508500 134,770000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 12,070000 22 387 186,61 79 078,01 79 078,01 12,432100 12,070000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,740000 22 387 186,61 0,00 0,00 6,942200 6,740000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 10,350000 22 387 186,61 0,00 0,00 10,660500 10,350000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA EUR 173,760000 233 521 995,20 2 508,92 2 508,92 182,448000 173,760000
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA EUR 164,280000 233 521 995,20 0,00 0,00 172,494000 164,280000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 182,660000 28 239 834,42 26 630,00 26 630,00 191,793000 182,660000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,042045 15 258 659,40 15 256 860,99 15 256 860,99 0,042882 0,042045
IAD - EURO Bond EUR 0,041270 23 544 300,93 23 544 573,67 23 544 573,67 0,042054 0,041270
IAD - Global Index EUR 0,054804 136 893 612,40 136 742 334,20 136 742 334,20 0,056941 0,054804
IAD - CE Bond EUR 0,037000 8 705 613,99 8 643 319,92 8 643 319,92 0,037185 0,037000
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023754 8 155 395,08 8 146 898,98 8 146 898,98 0,024300 0,023754
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,087121 462 494 572,70 453 607 596,70 448 864 514,10 0,089735 0,087121
IAD - Growth Opportunities EUR 0,046865 27 684 677,85 27 684 497,57 27 684 497,57 0,048271 0,046865
IAD - Český konzervativní EUR 0,050074 7 870 573,26 7 786 628,33 7 786 628,33 0,050074 0,050074
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,042280 2 046 945,76 2 046 968,99 2 046 968,99 0,043548 0,041434
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040683 38 613 572,86 38 612 646,96 38 612 646,96 0,040683 0,040683
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040761 2 009 348,39 2 009 330,25 2 009 330,25 0,041984 0,039946
IAD - Energy Fund EUR 1,905648 10 124 755,64 10 107 084,39 2 947 604,86 1,905648 1,905648
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,433972 97 916 860,89 33 795 906,59 33 795 906,59 1,476991 1,433972
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,104582 8 739 016,46 8 719 684,08 8 419 685,13 1,104582 1,104582
TAM - Americký akciový EUR 0,079494 159 223 059,82 159 223 059,82 159 223 059,82 0,079494 0,077109
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,075008 272 022 326,86 272 022 326,86 230 393 821,76 0,075008 0,072758
TAM - Private Growth 1 EUR 0,045665 163 854 153,73 163 854 153,73 163 854 153,73 0,045665 0,044295
TAM - Private Growth 2 EUR 0,051642 52 137 812,36 52 137 812,36 52 137 812,36 0,051642 0,050093
TAM - Premium Harmonic EUR 0,038313 120 149 767,50 120 149 767,50 120 149 767,50 0,038313 0,037164
TAM - Premium Strategic EUR 0,041552 60 361 478,57 60 361 478,57 60 361 478,57 0,041552 0,040305
TAM - Realitný Fond EUR 0,035555 313 281 660,88 313 281 660,88 313 281 660,88 0,035555 0,034488
TAM - Private Growth EUR 0,038624 119 120 594,06 119 120 594,06 119 120 594,06 0,038624 0,037465
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,105719 123 702 379,31 123 702 379,31 123 702 379,31 0,105719 0,102547
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,069119 12 243 693,81 12 243 693,81 12 243 693,81 0,069465 0,068773
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088721 139 496 164,03 139 496 164,03 76 882 360,48 0,088721 0,086059
TAM - Balanced Fund EUR 0,110119 168 113 256,48 168 113 256,48 168 113 256,48 0,110119 0,106815
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,115953 62 828 335,12 62 828 335,12 62 828 335,12 0,115953 0,112474
TAM - Q Fund EUR 0,100000 0,00 0,00 0,00 0,100000 0,097000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,101977 74 561 981,85 74 561 981,85 74 561 981,85 0,101977 0,098918
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,111746 55 774 649,09 55 774 649,09 55 774 649,09 0,111746 0,108394
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,118900 23 561 031,11 23 561 031,11 23 561 031,11 0,118900 0,115333
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,137964 129 742 301,68 129 742 301,68 129 742 301,68 0,137964 0,133825
TAM - MA Fund EUR 0,119013 200 017 978,70 200 017 978,70 138 356 151,61 0,119013 0,115443
TAM - Realitný fond II. EUR 0,118385 122 418 710,45 122 418 710,45 42 488 183,30 0,118385 0,118385
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,101685 56 064 555,79 56 064 555,79 56 064 555,79 0,101685 0,098634
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,097202 11 368 640,37 11 368 640,37 11 368 640,37 0,098174 0,096230
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,104207 26 901 354,74 26 901 354,74 26 901 354,74 0,105249 0,103165
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,109171 5 305 245,00 5 305 245,00 5 305 245,00 0,110263 0,108079
TAM - AP Realitný fond EUR 61 070,584234 52 215 349,52 52 215 349,52 52 215 349,52 61 070,584234 61 070,584234
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,105071 29 258 185,76 29 258 185,76 29 258 185,76 0,105071 0,104020
TAM - Premium Dynamic EUR 0,110588 2 755 679,98 2 755 679,98 2 755 679,98 0,110588 0,107270
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,114836 2 750 745,26 2 750 745,26 2 750 745,26 0,114836 0,111391
KBC Equity Fund North America USD 4 752,730000 78 686 844,00 3 480 820,00 3 480 820,00 4 895,311900 4 752,730000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 278,330000 21 097 689,00 3 475 362,00 3 475 362,00 2 346,679900 2 278,330000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 891,950000 111 527 240,00 15 750 793,00 15 750 793,00 918,708500 891,950000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 6 334,000000 235 411 711,00 4 287 869,00 4 287 869,00 6 524,020000 6 334,000000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 722,310000 303 964 656,00 53 779 376,00 53 779 376,00 2 803,979300 2 722,310000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 853,780000 272 644 328,00 8 281 864,00 8 281 864,00 879,393400 853,780000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 623,470000 41 745 397,00 1 310 337,00 1 310 337,00 2 702,174100 2 623,470000
KBC Equity Fund World EUR 713,130000 168 910 601,00 29 953 935,00 29 953 935,00 734,523900 713,130000
KBC Renta Dollarenta USD 1 081,650000 47 237 127,00 2 874 492,00 2 874 492,00 1 092,466500 1 081,650000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 748,920000 63 956 832,00 8 871 257,00 8 871 257,00 2 776,409200 2 748,920000
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 192,317000 297 849 405,00 31 483 363,00 31 483 363,00 6 198,509317 6 192,317000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 143,066000 693 817 247,00 8 383 383,00 8 383 383,00 143,209066 143,066000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 39 026,260000 4 807 754 192,00 2 201 167,00 2 201 167,00 39 416,522600 39 026,260000
KBC Equity Fund Belgium EUR 182,700000 75 499 695,00 1 749 823,00 1 749 823,00 188,181000 182,700000
KBC Equity Fund Flanders EUR 4 244,360000 38 244 558,00 3 051 741,00 3 051 741,00 4 371,690800 4 244,360000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 723,740000 61 555 480,00 8 806 018,00 8 806 018,00 2 805,452200 2 723,740000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 100 747,000000 1 588 365 433,00 299 546,00 299 546,00 103 769,410000 100 747,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 990,440000 127 770 042,00 16 989 393,00 16 989 393,00 1 020,153200 990,440000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 771,420000 15 651 969,00 1 899 055,00 1 899 055,00 794,562600 771,420000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 430,340000 7 126 757,00 1 742 667,00 1 742 667,00 1 473,250200 1 430,340000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 2 060,070000 44 621 767,00 7 313 206,00 7 313 206,00 2 121,872100 2 060,070000
KBC Equity Fund Trends EUR 229,250000 273 553 236,00 11 969 911,00 11 969 911,00 236,127500 229,250000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 795,620000 15 187 647,00 2 896 042,00 2 896 042,00 1 849,488600 1 795,620000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039666 66 989 988,00 66 989 534,00 66 989 534,00 0,039666 0,039666
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,053843 93 924 841,00 93 924 104,00 93 924 104,00 0,054651 0,053843
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,045147 29 661 191,00 29 660 910,00 29 660 910,00 0,045824 0,045147
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 499,540000 8 496 563,00 10 897,00 10 897,00 1 544,526200 1 499,540000
Horizon Access India Fund USD 2 392,000000 41 803 920,00 1 524 057,00 1 524 057,00 2 463,760000 2 392,000000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,102440 68 382 475,00 68 382 234,00 68 382 234,00 0,105513 0,102440
KBC Bonds Corporates Euro EUR 861,420000 28 253 503,00 3 224 546,00 3 224 546,00 870,034200 861,420000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 658,800000 4 775 203,00 1 777 638,00 1 777 638,00 665,388000 658,800000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 461,280000 21 700 101,00 1 352 595,00 1 352 595,00 2 485,892800 2 436,667200
KBC Bonds High Interest EUR 1 849,710000 27 341 554,00 1 346 457,00 1 346 457,00 1 868,207100 1 849,710000
Horizon USD Low USD 127,300000 44 765 145,00 1 502 320,00 1 502 320,00 129,209500 127,300000
Horizon Access Fund China USD 997,560000 22 618 279,00 2 090 616,00 2 090 616,00 1 027,486800 997,560000
Horizon Flexible Plan EUR 58,890000 80 742 299,00 18 263 622,00 18 263 622,00 59,773350 58,890000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 123,400000 1 261 770 936,00 6 148 236,00 6 148 236,00 1 140,251000 1 123,400000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 1 006,720000 1 397 599 440,00 1 590 850,00 1 590 850,00 1 021,820800 1 006,720000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 972,510000 24 983 753,00 537 727,00 537 727,00 1 001,685300 962,784900
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 969,580000 25 242 911,00 347 210,00 347 210,00 998,667400 959,884200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,440000 0,00 0,00 0,00 10,753200 10,335600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,870000 3 844 769,00 3 188 092,00 3 188 092,00 12,226100 11,751300
Horizon 2030 EUR 114,300000 35 294 037,00 716 424,00 716 424,00 116,014500 114,300000
Horizon 2035 EUR 117,570000 17 761 681,00 1 700 003,00 1 700 003,00 119,333550 117,570000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 10,000000 301 101 170,00 0,00 0,00 10,300000 9,900000
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,740000 3 249 613,00 2 946 029,00 2 946 029,00 10,032200 9,642600
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 11,230000 2 939 971,00 2 920 227,00 2 920 227,00 11,566900 11,117700
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,790000 7 828 296,00 0,00 0,00 11,113700 10,682100
Horizon CSOB Financie 1 EUR 11,200000 0,00 0,00 0,00 11,536000 11,088000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,390000 4 997 988,00 2 016 011,00 2 016 011,00 10,701700 10,286100
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,250000 4 747 529,00 3 381 227,00 3 381 227,00 9,527500 9,157500
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 150,550000 23 185 331,00 608 418,00 608 418,00 1 185,066500 1 139,044500
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,770000 11 330 842,00 11 310 387,00 11 310 387,00 9,867700 9,672300
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,390000 271 721 759,00 1 814 709,00 1 814 709,00 9,671700 9,296100
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 136,130000 27 443 302,00 419 501,00 419 501,00 1 170,213900 1 124,768700
Sivek Global Low Div EUR 153,830000 59 145 841,00 17 814 844,00 17 814 844,00 156,137450 153,830000
Perspective Global Timing USD 3 USD 1 042,390000 45 784 827,00 988 332,00 988 332,00 1 073,661700 1 031,966100
Perspective Global Timing USD 4 USD 1 034,580000 34 193 834,00 230 355,00 230 355,00 1 065,617400 1 024,234200
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 420,630000 1 202 671 047,00 68 267 563,00 68 267 563,00 2 493,248900 2 420,630000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,048934 29 951 117,00 29 951 117,00 29 951 117,00 0,049668 0,048934
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,046668 6 940 981,00 6 940 978,00 6 940 978,00 0,047368 0,046668
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 742,710000 74 042 723,00 7 361 681,00 7 361 681,00 764,991300 742,710000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 512,940000 115 923 200,00 2 468 352,00 2 468 352,00 528,328200 512,940000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 771,320000 185 196 926,00 464 083,00 464 083,00 794,459600 771,320000
Horizon Start 100 EUR 10,820000 18 307 934,00 18 286 146,00 18 286 146,00 11,144600 10,711800
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 167,730000 61 346 350,00 6 956 045,00 6 956 045,00 172,761900 167,730000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 465,960000 44 793 245,00 2 000 011,00 2 000 011,00 479,938800 465,960000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 109,230000 265 125 269,00 8 609 460,00 8 609 460,00 112,506900 109,230000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 111,730000 175 864 349,00 2 006 134,00 2 006 134,00 115,081900 111,730000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 150,360000 135 467 515,00 51 577 850,00 51 577 850,00 154,870800 150,360000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,720000 40 425 108,00 29 098 186,00 29 098 186,00 10,827200 10,612800
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,410000 8 432 912,00 8 432 912,00 8 432 912,00 10,618200 10,305900
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 37 696,000000 1 279 981 331,00 16 049,00 16 049,00 38 498,924800 37 665,843200
Perspective Global 95 USD 1 USD 942,000000 35 325 826,00 1 786 296,00 1 786 296,00 960,840000 932,580000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,052789 180 076 366,30 180 076 366,30 180 076 366,30 0,052789 0,052261
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067655 1 076 459 364,00 1 076 459 364,00 1 076 459 364,00 0,067655 0,066302
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,250964 35 684 151,21 35 684 151,21 35 684 151,21 1,250964 1,225945
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013931 38 230 053,36 38 230 053,36 38 230 053,36 0,013931 0,013931
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010966 36 897 237,23 36 897 237,23 36 897 237,23 0,010966 0,010966
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,011298 97 282 246,88 97 282 246,88 97 282 246,88 0,011298 0,011298
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,010790 32 149 916,38 32 149 916,38 32 149 916,38 0,010790 0,010574
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,009422 5 719 837,29 5 719 837,29 5 719 837,29 0,009422 0,009234
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,012248 247 244,09 247 244,09 247 244,09 0,012248 0,011881
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,010105 8 422 732,21 8 422 732,21 8 422 732,21 0,010105 0,010105
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 28,010000 34 729 486,29 6 776 064,33 6 776 064,33 29,410500 28,010000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 78,420000 3 263 119,31 588 123,65 588 123,65 82,341000 78,420000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,040000 22 591 448,15 6 087 740,62 6 087 740,62 8,442000 8,040000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 85,330000 83 860 752,81 31 500 295,40 31 500 295,40 89,596500 85,330000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 72,380000 57 108 126,90 10 517 188,71 10 517 188,71 75,999000 72,380000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 48,330000 2 847 376,45 467 351,29 467 351,29 50,746500 48,330000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 61,300000 42 529 134,41 9 561 820,67 9 561 820,67 64,365000 61,300000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 78,910000 25 914 312,33 6 806 707,00 6 806 707,00 82,855500 78,910000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,650000 24 317 434,79 4 686,99 4 686,99 9,082500 8,650000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 91,730000 90 267 714,32 88 423,24 88 423,24 96,316500 91,730000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 41,380000 17 340 085,31 55 609,40 55 609,40 43,449000 41,380000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 93,620000 525 231 664,82 2 748 117,83 2 748 117,83 97,832900 93,620000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 196,220000 585 050 246,37 1 145 102,25 1 145 102,25 206,031000 196,220000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 899,010000 1 998 321 812,39 21 698 979,66 21 698 979,66 1 993,960500 1 899,010000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 922,430000 25 012 553,95 676 800,59 676 800,59 2 018,551500 1 922,430000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 568,520000 138 762 907,99 4 578 050,15 4 578 050,15 1 646,946000 1 568,520000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 416,640000 376 960,93 118 254,94 118 254,94 1 487,472000 1 416,640000
CPR Invest - Megatrends EUR 146,320000 170 292 127,79 3 982 719,24 3 982 719,24 153,636000 146,320000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 99,010000 3 082 715,87 2 392,48 2 392,48 103,465450 99,010000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 47,880000 6 827,51 195,80 195,80 50,034600 47,880000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 164,220000 29 751 003,97 1 804 123,22 1 804 123,22 171,609900 164,220000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 34,690000 29 171 621,11 171 856,46 171 856,46 36,251050 34,690000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 154,080000 103 172 292,70 52 543 881,79 52 543 881,79 161,013600 154,080000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 119,910000 49 641 467,48 123 006,03 123 006,03 125,305950 119,910000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 94,530000 13 516 956,22 2 091 731,67 2 091 731,67 98,783850 94,530000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 90,960000 509 824,76 105 098,59 105 098,59 95,053200 90,960000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 116,450000 10 853 624,30 4 974 347,25 4 974 347,25 121,690250 116,450000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 57,850000 2 794 156,05 167 995,99 167 995,99 60,453250 57,850000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 60,320000 50 461 876,61 3 515 448,15 3 515 448,15 63,034400 60,320000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 18,440000 56 343 709,90 3 176 010,63 3 176 010,63 19,269800 18,440000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 19,820000 59 419 464,73 222 282,69 222 282,69 20,711900 19,820000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 51,110000 2 337 250,81 929 510,02 929 510,02 53,409950 51,110000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 89,500000 39 509 151,06 18 270 772,46 18 270 772,46 93,527500 89,500000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 43,490000 53 915 454,64 18 508 220,09 18 508 220,09 45,447050 43,490000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 41,290000 797 542,53 64 542,14 64 542,14 43,148050 41,290000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 12,360000 1 403 480 650,90 37 154 325,66 37 154 325,66 12,916200 12,360000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 13,300000 7 719 646,37 7 771,19 7 771,19 13,898500 13,300000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 59,190000 449 891 429,52 18 071 540,57 18 071 540,57 61,853550 59,190000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 86,870000 80 257 904,12 5 300 737,30 5 300 737,30 90,779150 86,870000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 167,940000 448 768 613,32 41 982 679,24 41 982 679,24 175,497300 167,940000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 181,020000 6 094 155,14 56 671,23 56 671,23 189,165900 181,020000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 200,050000 95 948 601,24 21 396 743,25 21 396 743,25 209,052250 200,050000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 215,260000 9 018 111,21 84 407,32 84 407,32 224,946700 215,260000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 55,050000 9 254 928,75 268 885,72 268 885,72 57,527250 55,050000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 115,400000 14 803 090,65 25 976,19 25 976,19 120,593000 115,400000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 440,150000 1 258 679 669,48 10 590 088,67 10 590 088,67 459,956750 440,150000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 473,450000 34 265 946,11 310 528,12 310 528,12 494,755250 473,450000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 70,850000 361 590 381,42 25 249 088,90 25 249 088,90 74,038250 70,850000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 76,050000 42 427 201,52 1 059 253,17 1 059 253,17 79,472250 76,050000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 142,880000 314 126 580,87 10 742 337,78 10 742 337,78 149,309600 142,880000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 153,800000 10 861 925,49 500 633,91 500 633,91 160,721000 153,800000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 51,410000 13 147 085,63 3 621 532,31 3 621 532,31 53,723450 51,410000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 33,520000 95 056 912,45 7 823 870,02 7 823 870,02 35,028400 33,520000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 106,360000 13 119 815,25 842 734,74 842 734,74 111,146200 106,360000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 97,400000 1 271 133,94 115 082,97 115 082,97 101,783000 97,400000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 106,580000 3 018 599,55 585,16 585,16 111,376100 106,580000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 64,510000 644 103,48 47 085,66 47 085,66 67,412950 64,510000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 126,670000 2 178 122,20 829 133,81 829 133,81 132,370150 126,670000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 136,350000 6 805 243,13 167 845,72 167 845,72 142,485750 136,350000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,120000 21 017 258,60 1 345 580,00 1 345 580,00 11,620400 11,120000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 78,350000 25 577 997,58 5 347 534,09 5 347 534,09 81,875750 78,350000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,970000 133 600 340,19 1 398 077,71 1 398 077,71 12,508650 11,970000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 93,220000 8 413 600,01 367 352,15 367 352,15 97,414900 93,220000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 100,350000 142 448 276,69 229 434,79 229 434,79 104,865750 100,350000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 540,680000 436 921 394,93 43 067 123,05 43 067 123,05 565,010600 540,680000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 582,530000 429 700 682,82 960 270,36 960 270,36 608,743850 582,530000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 14,660000 10 635 638,31 250 457,54 250 457,54 15,319700 14,660000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 97,150000 879 872,02 127 210,64 127 210,64 101,521750 97,150000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 15,780000 36 778 228,55 540 836,63 540 836,63 16,490100 15,780000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 61,700000 21 954 004,20 145 372,67 145 372,67 64,476500 61,700000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 66,430000 1 063 170,79 0,00 0,00 69,419350 66,430000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 12,040000 236 117 543,02 15 215 513,41 15 215 513,41 12,581800 12,040000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 12,960000 7 846 805,07 60 396,17 60 396,17 13,543200 12,960000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 20,150000 36 699 229,80 10 478 863,83 10 478 863,83 21,056750 20,150000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 21,720000 12 448 677,64 119 277,36 119 277,36 22,697400 21,720000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 68,700000 80 256 808,79 2 962 035,33 2 962 035,33 71,791500 68,700000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 74,200000 2 796 012,18 69 505,97 69 505,97 77,539000 74,200000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 50,560000 6 229 653,99 1 747 675,72 1 747 675,72 52,835200 50,560000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 55,060000 2 561 571,89 1 705 477,06 1 705 477,06 57,537700 55,060000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 45,620000 1 513 853,17 1 513 906,09 1 513 906,09 47,672900 45,620000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 38,730000 6 507 266,35 1 858 561,72 1 858 561,72 40,472850 38,730000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 98,150000 36 097 461,40 18 131 963,34 18 131 963,34 102,566750 98,150000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 118,860000 41 877 238,12 870 036,66 870 036,66 124,208700 118,860000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 127,950000 2 382 311,54 148 016,75 148 016,75 133,707750 127,950000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 12,140000 67 836 156,14 3 693 265,47 3 693 265,47 12,686300 12,140000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 13,070000 62 984 101,14 380 456,98 380 456,98 13,658150 13,070000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 184,920000 971 851 049,76 157 262 982,20 157 262 982,20 193,241400 184,920000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 199,100000 58 278 052,88 138 884,58 138 884,58 208,059500 199,100000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,590000 223 085 685,22 588 183,65 588 183,65 7,931550 7,590000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 7,060000 9 341 570,76 1 162 022,53 1 162 022,53 7,377700 7,060000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 19,670000 20 919 329,05 2 116 112,76 2 116 112,76 20,555150 19,670000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 21,190000 50 328 598,81 340 173,77 340 173,77 22,143550 21,190000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 237,100000 147 780 968,45 422 926,41 422 926,41 247,769500 237,100000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 256,090000 78 075 876,28 30 009,50 30 009,50 267,614050 256,090000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 21,910000 872 723 787,34 72 868 357,20 72 868 357,20 22,895950 21,910000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 23,580000 1 018 427 750,32 773 844,54 773 844,54 24,641100 23,580000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 46,060000 73 729 803,04 4 441 039,43 4 441 039,43 48,132700 46,060000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 49,580000 250 458,23 38 006,60 38 006,60 51,811100 49,580000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 243,560000 1 356 198 931,44 30 132 244,12 30 132 244,12 255,738000 243,560000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 54,210000 2 992 160,64 2 304 172,96 2 304 172,96 55,565250 53,667900
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 52,380000 5 118 119,70 1 161 500,99 1 161 500,99 53,689500 51,856200
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 53,520000 13 408 434,13 2 945 274,91 2 945 274,91 54,858000 52,984800
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 50,420000 1 173 023,23 382 680,14 382 680,14 51,680500 49,915800
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 53,910000 7 171 925,09 1 904 596,96 1 904 596,96 55,257750 53,370900
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 52,120000 6 417 394,27 0,00 0,00 52,677684 51,598800
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 103,360000 210 996 381,69 1 795 330,85 1 795 330,85 108,011200 103,360000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 117,640000 177 334 270,81 3 109 895,65 3 109 895,65 123,522000 117,640000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 158,700000 295 271 141,97 17 080 687,86 17 080 687,86 165,841500 158,700000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 68,680000 62 955 446,01 597 331,87 597 331,87 71,770600 68,680000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 56,730000 2 194 320,05 9 091,61 9 091,61 59,282850 56,730000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 75,240000 51 754 773,51 304 562,08 304 562,08 78,625800 75,240000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 50,380000 9 324 916,74 1 596 133,32 1 596 133,32 51,639500 49,372400
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 14,130000 194 025 942,58 2 482 862,69 2 482 862,69 14,836500 14,130000
CPR Invest - Climate Action EUR 170,200000 774 105 300,98 1 308 479,90 1 308 479,90 178,710000 170,200000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 47,980000 7 269 057,26 1 383 638,94 1 383 638,94 49,179500 47,020400
AF - European Equity ESG Improvers EUR 75,980000 14 308 014,52 13 498 882,08 13 498 882,08 79,399100 75,980000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 43,380000 86 760,84 0,00 0,00 45,332100 43,380000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 51,100000 7 246,30 0,00 0,00 53,399500 51,100000
AF - European Equty ESG Improvers USD 53,560000 106 372,35 1 054,65 1 054,65 55,970200 53,560000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 52,770000 115 937 336,62 69 253,98 69 253,98 55,144650 52,770000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 50,850000 6 688 106,32 1 430 702,12 1 430 702,12 51,867000 49,833000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 53,780000 7 819 173,90 4 229 682,34 4 229 682,34 54,855600 52,704400
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR 55,340000 2 703 149,52 2 703 544,50 2 703 544,50 56,446800 54,233200
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR 108,640000 1 947 027,93 571 314,40 571 314,40 114,072000 108,640000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 EUR 108,040000 101 226 957,35 3 249 258,01 3 249 258,01 113,442000 108,040000
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 11/2028 - A EUR EUR 54,530000 4 050 912,64 2 889 007,03 2 889 007,03 55,620600 53,439400
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) USD 58,580000 36 071 401,49 11 578 729,19 11 578 729,19 61,216100 58,580000
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) EUR 58,460000 296 407,02 16 980,46 16 980,46 61,090700 58,460000
AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR © EUR 254,400000 92 218 160,41 145 153,52 145 153,52 265,848000 254,400000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR EUR 102,010000 1 788 104 337,39 33 010 628,49 33 010 628,49 106,600450 102,010000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD EUR 119,200000 1 733 123 089,70 2 618 203,17 2 618 203,17 124,564000 119,200000
CPR Invest - Hydrogen - A EUR - Acc EUR 96,970000 392 182 408,94 254 189,84 254 189,84 101,818500 96,970000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 99,940000 88 893 430,39 11 859,68 11 859,68 102,938200 99,940000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 215,690000 171 626 220,83 106 263,99 106 263,99 224,101910 215,690000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 704,840000 59 984 725,76 168 071,21 168 071,21 725,985200 704,840000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 255,250000 53 073 721,74 10 763,47 10 763,47 262,907500 255,250000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 385,800000 21 057 642,75 7 100,23 7 100,23 1 455,090000 1 385,800000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 779,040000 46 704 725,19 6 668,58 6 668,58 817,992000 779,040000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 949,470000 6 061 584,51 1 256,91 1 256,91 2 046,943500 1 949,470000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 1 099,750000 5 576 711,09 3 126,38 3 126,38 1 154,737500 1 099,750000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 484,380000 6 309 751,02 7 750,08 7 750,08 508,599000 484,380000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 310,310000 5 056 051,15 134 453,53 134 453,53 1 375,825500 1 310,310000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 521,110000 8 006 633,30 7 414,35 7 414,35 547,165500 521,110000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 534,180000 47 911 087,87 56 480,99 56 480,99 560,889000 534,180000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 974,760000 45 347 208,37 87 172,73 87 172,73 2 073,498000 1 974,760000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 350,960000 45 181 053,29 11 536,63 11 536,63 1 418,508000 1 350,960000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 845,860000 54 026 886,57 106 721,10 106 721,10 888,153000 845,860000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 1 082,550000 39 801 410,97 7 060,11 7 060,11 1 136,677500 1 082,550000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 7 901,000000 2 478 991 369,33 9 970,45 9 970,45 8 296,050000 7 901,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 052,550000 12 407 324,53 312 271,59 312 271,59 1 105,177500 1 052,550000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 748,570000 26 986 183,41 8 696,89 8 696,89 785,998500 748,570000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 159,520000 1 356 315,07 10 344,71 10 344,71 164,305600 159,520000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 60,080000 2 153 817,56 31,59 31,59 63,084000 60,080000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 400,220000 3 958 460,78 793,86 793,86 1 470,231000 1 400,220000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 802,190000 72 477 487,48 82 037,92 82 037,92 18 692,299500 17 802,190000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 5 161,510000 1 240 516 745,79 18 920,25 18 920,25 5 419,585500 5 161,510000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 242,260000 376 936,95 61 356,95 61 356,95 242,260000 230,147000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 556,430000 4 907 048 808,06 1 422 898,81 1 422 898,81 2 684,251500 2 556,430000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 271,670000 5 137 327,77 80 735,43 80 735,43 279,820100 271,670000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 209,670000 4 605 206,23 7 847,68 7 847,68 5 470,153500 5 209,670000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 245,810000 6 456 761,62 1 391,54 1 391,54 7 608,100500 7 245,810000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 379,420000 32 465 439,62 1 283,22 1 283,22 10 898,391000 10 379,420000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 110,180000 10 917 825,02 676,39 676,39 113,485400 110,180000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 19 893,540000 74 233 736,94 545 077,40 545 077,40 20 888,217000 19 893,540000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 261,240000 353 952 738,22 540 721,34 540 721,34 1 299,077200 1 261,240000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 287,560000 19 889 718,49 18 714,47 18 714,47 296,186800 287,560000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 33 209,280000 45 483 562,33 4 953,23 4 953,23 33 873,465600 33 209,280000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 657,690000 337 405 786,95 220 444,53 220 444,53 669,528420 657,690000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 29 415,410000 13 081 448,33 2 173,03 2 173,03 30 886,180500 29 415,410000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 623,580000 142 266 442,87 851 374,37 851 374,37 1 631,697900 1 623,580000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 568,110000 106 182 296,21 8 773,89 8 773,89 596,515500 568,110000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 11 994,560000 8 133 925,64 10 712,90 10 712,90 12 266,836512 11 994,560000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 883,830000 846 663 408,39 50 074,09 50 074,09 1 912,275833 1 883,830000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 2 063,110000 8 672 364,74 19 541,78 19 541,78 2 166,265500 2 063,110000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 6 303,850000 70 108 986,52 1 261 186,05 1 261 186,05 6 619,042500 6 303,850000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 309,020000 4 194 372,11 3 985,66 3 985,66 8 724,471000 8 309,020000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 259,530000 1 396 888,87 880,07 880,07 267,315900 259,530000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 145 349,060000 483 151 911,22 2 393 421,74 2 393 421,74 148 256,041200 145 349,060000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 11 241,420000 244 112 649,03 281,04 281,04 11 466,248400 11 241,420000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 421,150000 22 304 415,72 1 118,57 1 118,57 433,784500 421,150000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 127 307,320000 4 923 133 210,37 667 670,72 667 670,72 129 853,466400 127 307,320000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 754,100000 359 380,42 13 120,59 13 120,59 782,378750 754,100000
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 220,600000 2 174 842,02 5 362,35 5 362,35 24 381,630000 23 220,600000
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR EUR 1 701,840000 58 276 487,61 102,11 102,11 1 752,895200 1 701,840000
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR 109,530000 90 750 803,53 224,21 224,21 112,815900 109,530000
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 258,130000 9 989 021,25 1 106,48 1 106,48 265,873900 258,130000
GS Europe High Yield - P Cap EUR EUR 452,260000 3 569 022,24 7 656,31 7 656,31 465,827800 452,260000
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 164,200000 981 212 293,20 57,63 57,63 24 322,410000 23 164,200000
UNIQA EUR Konto EUR 0,045583 41 402 797,00 41 378 553,00 41 378 553,00 0,045583 0,045583
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,051498 33 846 058,00 10 560 301,00 10 560 301,00 0,051498 0,049953
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,054558 145 104 441,00 45 058 124,00 45 058 124,00 0,054558 0,051830
UNIQA Realitní fond EUR 0,051682 61 103 351,00 24 258 544,00 24 258 544,00 0,051682 0,049615
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,098657 260 565 067,00 107 480 617,00 107 480 617,00 0,098657 0,093724
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,047295 83 506 824,00 33 044 253,00 33 044 253,00 0,047295 0,044930
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,052966 64 614 292,00 22 764 108,00 22 764 108,00 0,052966 0,050317
UNIQA Eurobond EUR 0,029838 4 361 565,00 4 360 797,00 4 360 797,00 0,029838 0,028942
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,056166 32 343 795,00 14 414 120,00 14 414 120,00 0,058188 0,056166
UNIQA Future Trends EUR 0,038416 5 121 965,00 477 101,00 477 101,00 0,040337 0,036495
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 84,970000 67 357 170,55 35 828,00 35 828,00 89,218500 84,970000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 197,040000 473 988 905,40 6 648,00 6 648,00 206,892000 197,040000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 182,780000 1 050 990 353,00 41 012,00 41 012,00 191,919000 182,780000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 357,320000 1 719 132 988,00 767 958,00 767 958,00 375,186000 357,320000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 144,390000 179 114 233,20 3 957,00 3 957,00 151,609500 144,390000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 125,260000 139 682 015,00 5 512,00 5 512,00 131,523000 125,260000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 8 891,000000 35 269 298 302,00 141,00 141,00 9 335,550000 8 891,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 529,280000 42 126 880,68 45 403,00 45 403,00 555,744000 529,280000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 238,875692 636 340 021,00 49 401,00 49 401,00 250,819477 238,875692
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 214,349783 2 487 059 850,00 2 257 083,00 2 257 083,00 225,067272 214,349783
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 341,850000 73 068 708,49 11 015,00 11 015,00 358,942500 341,850000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 257,740000 453 873 750,60 628 822,00 628 822,00 270,627000 257,740000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 269,910000 2 574 847 056,00 0,00 0,00 283,405500 269,910000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 308,220000 869 119 712,90 1 487 318,00 1 487 318,00 317,466600 308,220000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 428,210000 956 787 914,00 953 896,00 953 896,00 449,620500 428,210000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 116,690000 680 941 698,10 1 033 049,00 1 033 049,00 122,524500 116,690000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 559,060000 176 334 505,00 51 884,00 51 884,00 587,013000 559,060000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 351,200000 765 253 673,20 116 410,00 116 410,00 368,760000 351,200000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 211,580000 300 971 665,80 131 042,00 131 042,00 222,159000 211,580000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 64,040000 121 273 720,90 90 665,00 90 665,00 67,242000 64,040000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 324,110000 49 854 688,15 223 339,00 223 339,00 340,315500 324,110000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 199,900000 334 211 625,10 667 074,00 667 074,00 205,897000 199,900000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 750,380000 1 292 290 980,00 1 298 859,00 1 298 859,00 772,891400 750,380000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 228,980000 3 847 237 841,00 10 242 897,00 10 242 897,00 235,849400 228,980000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 143,690000 251 810 732,00 8 159,00 8 159,00 148,000700 143,690000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 496,000000 902 694 922,20 833 941,00 833 941,00 510,880000 496,000000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 126,430000 929 068 849,00 248 551,00 248 551,00 130,222900 126,430000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 178,320000 526 719 584,50 112 604,00 112 604,00 183,669600 178,320000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 358,330000 902 694 922,20 336 861,00 336 861,00 369,079900 358,330000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 249,320000 342 320 217,50 137 754,00 137 754,00 256,799600 249,320000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 105,850000 75 608 095,11 22 734,00 22 734,00 109,025500 105,850000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 685,600000 1 644 875 753,00 161 020,00 161 020,00 1 736,168000 1 685,600000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 181,480000 180 898 242,70 25 949,00 25 949,00 186,924400 181,480000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 147,770000 56 040 347,81 149 553,00 149 553,00 152,203100 147,770000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 145,270000 72 058 178,60 94 957,00 94 957,00 149,628100 145,270000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 681,440000 251 810 732,00 280 691,00 280 691,00 701,883200 681,440000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 138,040000 765 253 673,20 2 408 193,00 2 408 193,00 142,181200 138,040000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 232,920000 300 971 665,80 1 099 584,00 1 099 584,00 239,907600 232,920000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 686,540000 1 537 804 139,00 3 350 394,00 3 350 394,00 707,136200 686,540000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 316,890000 1 973 460 538,00 1 913 321,00 1 913 321,00 326,396700 316,890000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 112,360000 2 303 425 003,00 45 017,00 45 017,00 115,730800 112,360000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 123,050000 361 414 701,70 0,00 0,00 126,741500 123,050000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 94,050000 166 013 754,70 349 356,00 349 356,00 96,871500 94,050000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 56,430000 166 013 754,70 8 919,00 8 919,00 58,122900 56,430000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 493,190000 126 187 461,30 2 441 814,00 2 441 814,00 507,985700 493,190000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 392,340000 126 187 461,30 189 929,00 189 929,00 404,110200 392,340000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 015,880000 244 418 598,10 36,00 36,00 1 046,356400 1 015,880000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 226,540000 489 410 693,50 2 049,00 2 049,00 233,336200 226,540000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 118,830000 339 939 432,70 111 308,00 111 308,00 122,394900 118,830000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 2 387,350000 4 310 954 177,00 7 774 791,00 7 774 791,00 2 458,970500 2 387,350000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 119,600000 264 242 224,20 6 523,00 6 523,00 123,188000 119,600000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 108,530000 352 345 340,80 0,00 0,00 111,785900 108,530000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 105,400000 452 070 280,80 0,00 0,00 108,562000 105,400000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 214,350000 1 173 651 974,00 1 591,00 1 591,00 220,780500 214,350000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 168,260000 591 039 684,20 7 926,00 7 926,00 173,307800 168,260000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 71,420000 248 519 929,10 14 649,00 14 649,00 73,562600 71,420000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 388,600000 168 952 786,80 67 112,00 67 112,00 400,258000 388,600000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 287,780000 502 556 609,00 356 437,00 356 437,00 296,413400 287,780000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 423,290000 695 029 461,10 125 518,00 125 518,00 435,988700 423,290000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 234,270000 906 193 739,00 238 172,00 238 172,00 241,298100 234,270000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 113,500000 906 193 739,00 11 783,00 11 783,00 116,905000 113,500000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 108,660000 86 736 335,70 21 906,00 21 906,00 111,919800 108,660000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 43,120000 14 743 638,24 136 076,00 136 076,00 44,413600 43,120000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 104,550000 249 018 936,80 1 233 236,00 1 233 236,00 107,686500 104,550000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 102,480000 293 164 933,90 23 131,00 23 131,00 105,554400 102,480000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 91,880000 330 241 938,10 343 764,00 343 764,00 94,636400 91,880000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 906,100000 79 905 473,21 69 557 797,89 69 557 797,89 906,100000 906,100000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 70,620000 4 360 306,99 4 320 259,68 4 320 259,68 72,738600 67,089000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 663,500000 5 256 110,84 5 206 685,94 5 206 685,94 670,135000 656,865000
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA EUR 190,810000 208 083 722,70 1 082 210,40 1 082 210,40 198,442400 190,810000
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA EUR 152,320000 118 931 635,90 373 122,01 373 122,01 159,936000 152,320000
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA EUR 255,300000 430 316 934,30 121 126,06 121 126,06 268,065000 255,300000
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA EUR 312,490000 461 947 068,50 263 513,13 263 513,13 321,864700 312,490000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA EUR 235,130000 53 890 187,57 265 559,35 265 559,35 242,183900 235,130000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA EUR 178,590000 124 807 161,10 32 954,68 32 954,68 187,519500 178,590000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA USD 167,080000 30 559 836,66 219 098,29 219 098,29 168,750800 167,080000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA EUR 144,250000 5 332 033 612,00 36 283 646,07 36 283 646,07 148,577500 144,250000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA EUR 144,440000 58 426 663,95 72 248,31 72 248,31 148,773200 144,440000
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA EUR 72,800000 60 065 424,99 229 115,72 229 115,72 76,440000 72,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA EUR 119,390000 123 659 733,30 33 662,85 33 662,85 124,165600 119,390000
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA EUR 200,270000 181 593 825,40 0,00 0,00 206,278100 200,270000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA EUR 103,680000 83 138 008,78 0,00 0,00 106,790400 103,680000
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA EUR 187,320000 1 120 368 958,00 3 163 758,37 3 163 758,37 193,876200 187,320000
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA EUR 158,110000 1 092 073 138,00 3 943 489,81 3 943 489,81 162,853300 158,110000
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA EUR 205,080000 391 117 682,80 159 625,04 159 625,04 213,283200 205,080000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA EUR 106,400000 246 969 778,10 0,00 0,00 107,464000 106,400000
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,540000 319 265 891,80 0,00 0,00 152,253500 148,540000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA EUR 106,800000 701 329 827,80 7 245 629,41 7 245 629,41 110,004000 106,800000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA EUR 97,190000 78 647 399,25 0,00 0,00 98,161900 97,190000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA EUR 124,410000 135 417 164,50 3 356 763,07 3 356 763,07 129,386400 124,410000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA EUR 230,060000 1 512 571 724,00 6 008 342,90 6 008 342,90 239,262400 230,060000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA EUR 126,420000 267 160 037,20 17 011,71 17 011,71 126,420000 126,420000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 115,250000 293 718 817,10 0,00 0,00 115,250000 115,250000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,350000 652 142 381,42 246 832,84 246 832,84 13,060125 12,350000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 15,050000 1 080 815 604,76 396 074,65 396 074,65 15,915375 15,050000
Franklin Income Fund USD 13,650000 5 465 152 315,51 315 704,26 315 704,26 14,434875 13,650000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,400000 107 945 587,78 101 040,06 101 040,06 10,998000 10,400000
Templeton Global Balanced Fund USD 37,270000 498 773 803,40 65 861,37 65 861,37 39,413025 37,270000
Templeton Global Income Fund USD 19,500000 185 747 740,83 700 019,00 700 019,00 20,621250 19,500000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 40,360000 1 637 097 627,95 3 691 216,75 3 691 216,75 42,680700 40,360000
Franklin European Dividend Fund EUR 20,510000 24 849 476,93 11 550,29 11 550,29 21,689325 20,510000
Franklin European Growth Fund EUR 15,060000 104 988 829,31 533 981,06 533 981,06 15,925950 15,060000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 42,880000 81 813 189,74 389 951,78 389 951,78 45,345600 42,880000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,570000 100 644 596,71 77 516,87 77 516,87 13,292775 12,570000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,490000 432 583 775,76 1 148 318,36 1 148 318,36 6,863175 6,490000
Franklin India Fund USD 64,080000 2 442 482 548,51 2 614 628,98 2 614 628,98 67,764600 64,080000
Franklin Japan Fund USD 9,850000 124 835 151,80 31 043,12 31 043,12 10,416375 9,850000
Franklin MENA Fund USD 10,070000 69 649 149,64 126 838,30 126 838,30 10,649025 10,070000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 105,700000 258 062 953,08 184 527,46 184 527,46 111,777750 105,700000
Franklin Mutual European Fund EUR 32,850000 560 413 605,32 762 260,95 762 260,95 34,738875 32,850000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 26,800000 544 776 025,19 2 293 519,34 2 293 519,34 28,341000 26,800000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,810000 287 668 113,22 21 513 161,35 21 513 161,35 9,316575 8,810000
Franklin Technology Fund USD 44,360000 10 785 406 789,70 28 645 331,72 28 645 331,72 46,910700 44,360000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 31,550000 7 111 539 120,72 12 121 109,53 12 121 109,53 33,364125 31,550000
Franklin World Perspectives Fund USD 27,970000 209 744 116,40 2 960 241,99 2 960 241,99 29,578275 27,970000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,900000 1 836 404 739,84 2 144 033,82 2 144 033,82 37,964250 35,900000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 61,310000 983 345 405,39 10 902 854,75 10 902 854,75 64,835325 61,310000
Templeton BRIC Fund USD 18,780000 372 594 328,54 423 598,23 423 598,23 19,859850 18,780000
Templeton China Fund USD 18,730000 279 147 037,16 60 568,74 60 568,74 19,806975 18,730000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 15,480000 126 101 802,41 39 757,15 39 757,15 16,370100 15,480000
Templeton Emerging Markets Fund USD 45,820000 762 068 885,24 27 707 116,17 27 707 116,17 48,454650 45,820000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 15,000000 390 621 802,01 1 458 719,41 1 458 719,41 15,862500 15,000000
Templeton Euroland Fund EUR 28,270000 158 300 408,44 32 862,76 32 862,76 29,895525 28,270000
Templeton Frontier Markets Fund USD 23,840000 270 096 028,63 770 314,16 770 314,16 25,210800 23,840000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 36,710000 1 371 610 440,76 639 540,88 639 540,88 38,820825 36,710000
Templeton Global Fund USD 46,400000 610 702 083,98 66 914,24 66 914,24 49,068000 46,400000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,500000 7 724 917 933,54 2 435 937,77 2 435 937,77 23,793750 22,500000
Templeton Latin America Fund USD 67,350000 661 364 054,81 410 657,08 410 657,08 71,222625 67,350000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,490000 192 974 897,99 0,00 0,00 16,380675 15,490000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,150000 84 564 270,05 0,00 0,00 12,757500 12,150000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 17,260000 161 136 961,72 0,00 0,00 18,252450 17,260000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 21,750000 756 530 331,63 101 122,47 101 122,47 23,000625 21,750000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 20,820000 284 254 805,21 281 740,35 281 740,35 21,861000 20,820000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,700000 43 440 207,95 66 289,29 66 289,29 13,335000 12,700000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,090000 2 035 684 414,32 927 964,79 927 964,79 15,844500 15,090000
Franklin High Yield Fund USD 22,130000 954 360 561,19 31 249,73 31 249,73 23,236500 22,130000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,130000 490 815 899,40 236 602,86 236 602,86 15,886500 15,130000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,430000 803 179 655,39 70 570,50 70 570,50 10,951500 10,430000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,210000 94 035 186,03 109 895,38 109 895,38 15,970500 15,210000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,650000 1 965 867 937,03 1 940 023,74 1 940 023,74 12,232500 11,650000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,490000 42 684 392,30 39 534,12 39 534,12 13,114500 12,490000
Templeton Global Bond Fund USD 24,880000 2 851 951 766,92 3 681 440,89 3 681 440,89 26,124000 24,880000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,350000 87 512 459,74 53 758,18 53 758,18 17,167500 16,350000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,040000 2 075 215 996,42 4 395 968,66 4 395 968,66 25,242000 24,040000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 45,700000 1 379 289 722,49 0,00 0,00 47,985000 45,700000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 47,620000 692 761 544,50 0,00 0,00 50,001000 47,620000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,480000 6 144 609 287,74 0,00 0,00 15,204000 14,480000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,410000 3 608 823 766,79 0,00 0,00 16,180500 15,410000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 28,230000 1 560 111 717,71 0,00 0,00 29,641500 28,230000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 70,690000 13 891 284 648,14 0,00 0,00 74,224500 70,690000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 21,860000 862 440 052,21 0,00 0,00 22,953000 21,860000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 14,480000 4 219 723 513,89 0,00 0,00 15,204000 14,480000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 17,360000 1 617 099 096,07 0,00 0,00 18,228000 17,360000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 126,960000 2 103 120 262,94 0,00 0,00 133,308000 126,960000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 52,033400 6 174 621 082,73 0,00 0,00 53,074068 51,513066
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 156,595600 7 201 549 667,87 0,00 0,00 159,727512 155,029644
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 121,649100 217 888 727,26 0,00 0,00 124,082082 120,432609
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 40,139300 328 454 614,79 0,00 0,00 40,942086 39,737907
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 74,466500 1 552 970 719,14 0,00 0,00 75,955830 73,721835
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 8,269400 12 338 828 995,81 0,00 0,00 8,269400 8,269400
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 122,659400 2 535 202 668,86 0,00 0,00 122,659400 122,659400
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 100,395100 4 281 202 919,42 0,00 0,00 100,395100 100,395100
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 73,001300 7 019 405 253,08 0,00 0,00 73,001300 73,001300
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 18,928400 789 443 375,33 0,00 0,00 18,928400 18,928400
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 226,298100 1 544 962 646,82 0,00 0,00 226,298100 226,298100
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 41,839000 4 642 277 961,19 0,00 0,00 41,839000 41,839000
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 29,270700 1 057 923 434,65 0,00 0,00 29,270700 29,270700
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 51,487400 827 701 467,32 0,00 0,00 51,487400 51,487400
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 96,537200 1 147 615 118,42 0,00 0,00 96,537200 96,537200
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 139,988800 1 404 005 678,59 0,00 0,00 139,988800 139,988800
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 22,254600 1 175 288 899,22 0,00 0,00 22,254600 22,254600
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 31,446500 1 479 742 520,69 0,00 0,00 31,446500 31,446500
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 159,971400 2 256 018 320,20 0,00 0,00 159,971400 159,971400
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 187,871900 1 136 661 112,06 0,00 0,00 187,871900 187,871900
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 179,574300 977 119 652,10 0,00 0,00 179,574300 179,574300
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 232,892400 2 962 705 852,48 0,00 0,00 232,892400 232,892400
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 32,618600 772 699 284,94 0,00 0,00 32,618600 32,618600
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 69,004900 2 373 977 005,17 0,00 0,00 69,004900 69,004900
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 7,967900 3 081 495 812,47 0,00 0,00 7,967900 7,967900
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 32,784500 7 896 626 293,39 0,00 0,00 32,784500 32,784500
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 86,596600 4 823 729 368,43 0,00 0,00 86,596600 86,596600
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 16,079100 30 471 768,42 0,00 0,00 16,079100 16,079100
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 152,239000 618 312 150,99 0,00 0,00 152,239000 152,239000
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 138,514200 1 403 241 599,96 0,00 0,00 138,514200 138,514200
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 107,250500 1 759 669 043,25 0,00 0,00 107,250500 107,250500
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,598600 914 029 477,48 0,00 0,00 88,598600 88,598600
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,151000 11 209 505 336,84 0,00 0,00 118,151000 118,151000
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 99,287600 613 171 099,24 0,00 0,00 99,287600 99,287600
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 126,173300 864 677 031,30 0,00 0,00 126,173300 126,173300
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 109,815600 5 622 561 733,05 0,00 0,00 109,815600 109,815600
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 149,256500 321 718 946,14 0,00 0,00 149,256500 149,256500
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 89,447900 722 739 576,16 0,00 0,00 89,447900 89,447900
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 84,532100 3 193 625 820,48 0,00 0,00 84,532100 84,532100
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 79,432900 7 523 169 800,51 0,00 0,00 79,432900 79,432900
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 98,457000 73 207 670 805,34 0,00 0,00 98,457000 98,457000
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 38,277200 3 008 594 439,28 0,00 0,00 38,277200 38,277200
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 53,665900 5 540 989 628,59 0,00 0,00 53,665900 53,665900
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 106,939600 1 014 639 864,93 0,00 0,00 106,939600 106,939600
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 104,205500 1 018 760 083,44 0,00 0,00 104,205500 104,205500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 93,847100 3 397 608 884,24 0,00 0,00 93,847100 93,847100
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 142,812100 487 791 922,07 0,00 0,00 142,812100 142,812100
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 150,276000 127 683 971,06 0,00 0,00 150,276000 150,276000
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 109,728300 4 502 454 631,94 0,00 0,00 109,728300 109,728300
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 38 196,570800 56 292 043 474,92 0,00 0,00 38 196,570800 38 196,570800
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 175,214900 2 702 740 287,96 0,00 0,00 175,214900 175,214900
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 528,951200 1 379 124 301,16 0,00 0,00 528,951200 528,951200
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 70,652000 3 962 059 638,22 0,00 0,00 70,652000 70,652000
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 185,931600 4 527 367 588,52 0,00 0,00 185,931600 185,931600
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 155,000300 244 137 611,37 0,00 0,00 155,000300 155,000300
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 179,594900 3 501 896 163,72 0,00 0,00 179,594900 179,594900
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 1 035,980400 13 185 655 384,10 0,00 0,00 1 035,980400 1 035,980400
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 549,853100 83 508 850 454,33 0,00 0,00 549,853100 549,853100
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 171,801100 2 298 506 999,00 0,00 0,00 171,801100 171,801100
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 43,959000 3 651 170 054,09 0,00 0,00 43,959000 43,959000
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 121,777500 174 486 386,14 0,00 0,00 121,777500 121,777500
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,602700 5 854 587 513,27 0,00 0,00 91,602700 91,602700
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 82,975700 106 718 117,87 0,00 0,00 82,975700 82,975700
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 81,813200 12 913 080 993,74 0,00 0,00 81,813200 81,813200
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 97,687400 246 499 024,71 0,00 0,00 97,687400 97,687400
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,249700 914 632 891,75 0,00 0,00 84,249700 84,249700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 85,791300 1 209 043 591,04 0,00 0,00 85,791300 85,791300
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 148,220500 846 473 851,08 0,00 0,00 148,220500 148,220500
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 58,999900 729 801 828,64 0,00 0,00 58,999900 58,999900
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 75,860100 122 985 037,72 0,00 0,00 75,860100 75,860100
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 98,422100 306 044 794,91 0,00 0,00 98,422100 98,422100
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 66,234900 2 115 774 075,98 0,00 0,00 66,234900 66,234900
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 84,657800 1 242 994 353,24 0,00 0,00 84,657800 84,657800
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 53,330600 138 906 965,84 0,00 0,00 53,330600 53,330600
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 58,772000 135 258 873,57 0,00 0,00 58,772000 58,772000
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 102,210800 2 860 930 575,96 0,00 0,00 102,210800 102,210800
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 9,426100 1 994 163 899,65 0,00 0,00 9,426100 9,426100
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,669700 1 725 213 367,56 0,00 0,00 4,669700 4,669700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,551400 246 470 146,78 0,00 0,00 4,551400 4,551400
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,939900 1 482 660 708,08 0,00 0,00 6,939900 6,939900
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,082200 342 295 052,80 0,00 0,00 5,082200 5,082200
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,519000 40 526 594,30 0,00 0,00 4,519000 4,519000
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,965700 2 159 956 745,88 0,00 0,00 4,965700 4,965700
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,567400 668 040 406,71 0,00 0,00 5,567400 5,567400
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,609100 791 192 439,03 0,00 0,00 5,609100 5,609100
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 5,304700 1 294 872 735,39 0,00 0,00 5,304700 5,304700
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 8,418100 1 173 191 875,13 0,00 0,00 8,418100 8,418100
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 8,451000 2 903 440 161,10 0,00 0,00 8,451000 8,451000
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 10,485100 6 881 812 295,29 0,00 0,00 10,485100 10,485100
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 6,408900 2 926 470 428,42 0,00 0,00 6,408900 6,408900
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 5,090700 389 639 361,26 0,00 0,00 5,090700 5,090700
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 7,804500 667 560 215,43 0,00 0,00 7,804500 7,804500
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 7,813000 1 650 146 137,68 0,00 0,00 7,813000 7,813000
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,581700 4 457 535 617,72 0,00 0,00 5,581700 5,581700
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,705100 1 407 746 669,07 0,00 0,00 6,705100 6,705100
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 7,584200 1 367 078 607,44 0,00 0,00 7,584200 7,584200
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 9,407500 6 341 624 149,04 0,00 0,00 9,407500 9,407500
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,555700 381 050 955,76 0,00 0,00 4,555700 4,555700
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,616700 543 000 681,10 0,00 0,00 5,616700 5,616700
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 5,203300 2 105 450 465,47 0,00 0,00 5,203300 5,203300
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 33,504200 19 624 285 813,34 0,00 0,00 33,504200 33,504200
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 59,355600 106 840 149,27 0,00 0,00 59,355600 59,355600
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,780500 384 221 351,88 0,00 0,00 3,780500 3,780500
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,735300 437 644 683,33 0,00 0,00 4,735300 4,735300
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,089600 3 260 330 360,60 0,00 0,00 7,089600 7,089600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 14,692100 6 097 921 697,07 0,00 0,00 14,692100 14,692100
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,834400 760 820 700,57 0,00 0,00 6,834400 6,834400
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 8,938500 87 678 648,14 0,00 0,00 8,938500 8,938500
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,635700 3 507 208 734,29 0,00 0,00 5,635700 5,635700
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,437600 1 362 826 335,73 0,00 0,00 5,437600 5,437600
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,351900 1 802 974 455,68 0,00 0,00 6,351900 6,351900
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,190000 3 466 530 867,01 0,00 0,00 5,190000 5,190000
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 6,236600 692 666 559,38 0,00 0,00 6,236600 6,236600
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 12,975700 3 417 282 914,32 0,00 0,00 12,975700 12,975700
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,467600 1 064 135 787,67 0,00 0,00 7,467600 7,467600
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,693100 4 415 200 939,05 0,00 0,00 4,693100 4,693100
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,950300 2 681 157 407,59 0,00 0,00 4,950300 4,950300
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 5,026500 479 863 805,40 0,00 0,00 5,026500 5,026500
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 9,424500 247 691 700,64 0,00 0,00 9,424500 9,424500
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 692,417700 402 074 451,52 0,00 0,00 1 692,417700 1 692,417700
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 10,480800 102 188 100,89 0,00 0,00 10,480800 10,480800
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,206500 1 570 095 495,00 0,00 0,00 4,206500 4,206500
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,438500 247 991 593,05 0,00 0,00 4,438500 4,438500
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,011400 96 434 671,58 0,00 0,00 4,011400 4,011400
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,100800 1 615 021 961,07 0,00 0,00 3,100800 3,100800
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,210300 360 332 069,13 0,00 0,00 4,210300 4,210300
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 6,542500 1 500 486 259,12 0,00 0,00 6,542500 6,542500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,054800 1 009 091 567,96 0,00 0,00 4,054800 4,054800
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 6,224700 438 135 547,83 0,00 0,00 6,224700 6,224700
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,922700 3 307 671 478,57 0,00 0,00 6,922700 6,922700
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 9,257400 8 673 104 635,40 0,00 0,00 9,257400 9,257400
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 7,479700 51 916 588,44 0,00 0,00 7,479700 7,479700
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,117100 7 479 128,05 0,00 0,00 5,117100 5,117100
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,089000 346 352 453,00 0,00 0,00 5,089000 5,089000
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,719500 859 020 130,92 0,00 0,00 4,719500 4,719500
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,310500 403 352 784,52 0,00 0,00 4,310500 4,310500
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 7,620700 316 262 372,61 0,00 0,00 7,620700 7,620700
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,886100 592 034 350,36 0,00 0,00 6,886100 6,886100
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 7,399900 112 725 114,89 0,00 0,00 7,399900 7,399900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,108200 125 140 484,48 0,00 0,00 4,108200 4,108200
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,093800 346 411 518,99 0,00 0,00 5,093800 5,093800
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 6,515000 483 234 393,81 0,00 0,00 6,515000 6,515000
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 25,234300 298 395 107,43 0,00 0,00 25,738986 24,981957
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 18,453400 136 038 234,36 0,00 0,00 18,822468 18,268866
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 38,980000 552 969 971,42 0,00 0,00 39,759600 38,590200
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 116,612700 713 669 557,58 0,00 0,00 118,944954 115,446573
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 72,599100 240 157 676,63 0,00 0,00 74,051082 71,873109
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,820500 98 073 818,68 0,00 0,00 19,196910 18,632295
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 62,312200 148 673 336,68 0,00 0,00 63,558444 61,689078
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 29,234900 2 378 779 507,05 0,00 0,00 29,819598 28,942551
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 42,150000 692 761 544,50 0,00 0,00 42,171075 42,141570
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 45,470000 746 727 668,82 0,00 0,00 45,492735 45,460906
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 37,770000 692 761 544,50 0,00 0,00 37,781331 37,762446
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 40,740000 746 727 668,82 0,00 0,00 40,752222 40,731852
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 13,290000 2 202 819 486,21 0,00 0,00 13,296645 13,287342
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 39,070000 2 202 819 486,21 0,00 0,00 39,089535 39,062186
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 19,330000 1 119 841 901,79 0,00 0,00 19,339665 19,326134
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 26,560000 2 113 893 609,41 0,00 0,00 26,573280 26,554688
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,260000 2 934 834 249,64 0,00 0,00 16,268130 16,256748
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,240000 6 144 609 287,74 0,00 0,00 13,243972 13,237352
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 15,620000 6 623 274 351,26 0,00 0,00 15,627810 15,616876
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 14,290000 6 623 274 351,26 0,00 0,00 14,294287 14,287142
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 76,250000 14 973 415 722,23 0,00 0,00 76,288125 76,234750
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 63,310000 13 891 284 648,14 0,00 0,00 63,328993 63,297338
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 68,290000 14 973 415 722,23 0,00 0,00 68,310487 68,276342
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 14,570000 916 964 224,91 0,00 0,00 14,577285 14,567086
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 23,580000 929 624 132,28 0,00 0,00 23,591790 23,575284
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 29,320000 1 743 071 115,65 0,00 0,00 29,334660 29,314136
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 15,620000 4 548 439 975,62 0,00 0,00 15,627810 15,616876
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 73,200000 727 984 499,19 0,00 0,00 73,236600 73,185360
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 13,740000 341 319 218,53 0,00 0,00 13,746870 13,737252
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 15,770000 5 390 149 887,66 0,00 0,00 15,777885 15,766846
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 17,010000 5 810 042 563,91 0,00 0,00 17,018505 17,006598
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 14,070000 5 390 149 887,66 0,00 0,00 14,074221 14,067186
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 15,180000 5 810 042 563,91 0,00 0,00 15,184554 15,176964
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 129,020000 785 631 949,24 0,00 0,00 129,084510 128,994196
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 14,190000 1 617 061 341,70 0,00 0,00 14,197095 14,187162
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 38,410000 4 168 250 752,84 0,00 0,00 38,429205 38,402318
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 64,960000 13 123 944 135,42 0,00 0,00 64,992480 64,947008
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 70,080000 14 146 299 383,57 0,00 0,00 70,115040 70,065984
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 57,960000 13 123 944 135,42 0,00 0,00 57,977388 57,948408
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 62,520000 14 146 299 383,57 0,00 0,00 62,538756 62,507496
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 66,710000 5 242 665 897,21 0,00 0,00 66,743355 66,696658
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 118,200000 2 103 120 262,94 0,00 0,00 118,235460 118,176360
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 129,780000 2 266 953 331,42 0,00 0,00 129,844890 129,754044
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 75,090000 10 482 207 468,67 0,00 0,00 75,127545 75,074982
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 80,990000 11 298 771 430,48 0,00 0,00 81,030495 80,973802
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 67,580000 10 482 207 468,67 0,00 0,00 67,600274 67,566484
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 72,890000 11 298 771 430,48 0,00 0,00 72,911867 72,875422
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 15,170000 2 435 640 047,89 0,00 0,00 15,177585 15,166966
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 17,650000 2 625 376 407,62 0,00 0,00 17,658825 17,646470
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 21,640000 2 435 640 047,89 0,00 0,00 21,646492 21,635672
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,040000 1 111 874 977,56 0,00 0,00 12,046020 12,037592
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 14,050000 1 198 490 038,31 0,00 0,00 14,057025 14,047190
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,680000 1 111 874 977,56 0,00 0,00 16,685004 16,676664
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 12,940000 1 308 279 524,40 0,00 0,00 12,946470 12,937412
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 13,950000 1 410 194 499,35 0,00 0,00 13,956975 13,947210
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 12,640000 1 308 279 524,40 0,00 0,00 12,643792 12,637472
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 13,630000 1 410 194 499,35 0,00 0,00 13,634089 13,627274
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 12,290000 166 108 513,45 0,00 0,00 12,296145 12,287542
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 13,250000 179 048 366,65 0,00 0,00 13,256625 13,247350
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 13,630000 166 108 513,45 0,00 0,00 13,634089 13,627274
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 13,220000 2 562 608 857,76 0,00 0,00 13,226610 13,217356
BGF China Bond Fund A2 USD USD 14,260000 2 762 236 087,78 0,00 0,00 14,267130 14,257148
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 16,100000 2 562 608 857,76 0,00 0,00 16,104830 16,096780
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 103,530000 149 273 832,04 0,00 0,00 103,581765 103,509294
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 122,330000 160 902 263,56 0,00 0,00 122,391165 122,305534
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 91,730000 149 273 832,04 0,00 0,00 91,757519 91,711654
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 108,900000 105 071 652,39 0,00 0,00 108,954450 108,878220
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 123,240000 113 256 734,11 0,00 0,00 123,301620 123,215352
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 101,750000 105 071 652,39 0,00 0,00 101,780525 101,729650
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 130,060000 717 243 921,54 0,00 0,00 130,125030 130,033988
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 161,520000 773 117 223,03 0,00 0,00 161,600760 161,487696
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 107,380000 717 243 921,54 0,00 0,00 107,412214 107,358524
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 156,720000 592 229 904,43 0,00 0,00 156,798360 156,688656
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 200,770000 638 364 613,99 0,00 0,00 200,870385 200,729846
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 123,890000 592 229 904,43 0,00 0,00 123,927167 123,865222
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,910000 263 190 232,60 0,00 0,00 9,914955 9,908018
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,700000 263 190 232,60 0,00 0,00 9,702910 9,698060
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 94,260000 332 354 499,62 0,00 0,00 94,307130 94,241148
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 91,140000 332 354 499,62 0,00 0,00 91,167342 91,121772
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 19,010000 5 079 282 764,67 0,00 0,00 19,019505 19,006198
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 52,340000 5 474 958 892,04 0,00 0,00 52,366170 52,329532
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,770000 5 079 282 764,67 0,00 0,00 16,775031 16,766646
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 46,160000 5 474 958 892,04 0,00 0,00 46,173848 46,150768
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 162,940000 899 198 673,89 0,00 0,00 163,021470 162,907412
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 153,300000 899 198 673,89 0,00 0,00 153,345990 153,269340
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 112,420000 1 836 303 682,09 0,00 0,00 112,476210 112,397516
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 135,190000 1 979 351 738,92 0,00 0,00 135,257595 135,162962
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 138,640000 1 836 303 682,09 0,00 0,00 138,681592 138,612272
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 119,070000 330 249 002,77 0,00 0,00 119,129535 119,046186
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 125,700000 355 975 400,08 0,00 0,00 125,762850 125,674860
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 101,050000 27 681 067,12 0,00 0,00 101,100525 101,029790
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 115,900000 29 837 422,25 0,00 0,00 115,934770 115,876820
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 8,818800 917 156 221,61 0,00 0,00 8,818800 8,818800
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 7,749800 1 308 138 988,51 0,00 0,00 7,749800 7,749800
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 12,191800 580 452 995,02 0,00 0,00 12,191800 12,191800
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 25,878700 285 013 751,17 0,00 0,00 26,396274 25,619913
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 97,300000 149 273 832,04 0,00 0,00 102,165000 97,300000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 109,720000 149 273 832,04 0,00 0,00 115,206000 109,720000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 109,280000 105 071 652,39 0,00 0,00 114,744000 109,280000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 113,320000 105 071 652,39 0,00 0,00 118,986000 113,320000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 126,260000 717 243 921,54 0,00 0,00 132,573000 126,260000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 143,030000 717 243 921,54 0,00 0,00 150,181500 143,030000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 156,530000 592 229 904,43 0,00 0,00 164,356500 156,530000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 176,880000 592 229 904,43 0,00 0,00 185,724000 176,880000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 5,101400 367 544 372,36 0,00 0,00 5,101400 5,101400
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 4,035800 1 922 970 842,96 0,00 0,00 4,035800 4,035800
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 170,756100 4 573 547 337,82 0,00 0,00 170,756100 170,756100
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 13,326900 706 877 229,85 0,00 0,00 13,326900 13,326900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,542200 426 818 273,56 0,00 0,00 4,542200 4,542200
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 10,279100 2 391 985 114,85 0,00 0,00 10,279100 10,279100
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,969500 154 968 648,00 0,00 0,00 4,969500 4,969500
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,371400 1 644 293 867,05 0,00 0,00 3,371400 3,371400
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,119600 153 441 798,95 0,00 0,00 5,119600 5,119600
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,602700 93 071 866,79 0,00 0,00 5,602700 5,602700
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,647500 346 766 171,12 0,00 0,00 5,647500 5,647500
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 6,749500 4 468 461,44 0,00 0,00 6,749500 6,749500
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 7,682800 656 886 071,93 0,00 0,00 7,682800 7,682800
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,684300 210 525 675,13 0,00 0,00 4,684300 4,684300
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,390200 200 899 881,89 0,00 0,00 6,390200 6,390200
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 5,510400 476 468 110,29 0,00 0,00 5,510400 5,510400
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 7,784500 62 276 679,44 0,00 0,00 7,784500 7,784500
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 7,402200 284 027 458,98 0,00 0,00 7,402200 7,402200
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 110,221000 9 113 343 761,93 0,00 0,00 110,221000 110,221000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,817600 2 067 920 408,84 0,00 0,00 4,817600 4,817600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,416600 3 763 359 491,73 0,00 0,00 5,416600 5,416600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,260100 3 564 648 173,79 0,00 0,00 126,260100 126,260100
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,557800 1 476 316 395,61 0,00 0,00 7,557800 7,557800
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 139,193100 4 332 925 915,21 0,00 0,00 139,193100 139,193100
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 13,600000 179 048 366,65 0,00 0,00 14,280000 13,600000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 12,610000 166 108 513,45 0,00 0,00 13,240500 12,610000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 130,623600 27 823 045,13 0,00 0,00 130,623600 130,623600
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 120,658700 1 166 442,75 0,00 0,00 120,658700 120,658700
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 88,850300 492 102 122,09 0,00 0,00 88,850300 88,850300
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 40,954000 239 719 422,06 0,00 0,00 40,954000 40,954000
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 194,293600 600 818 463,50 0,00 0,00 194,293600 194,293600
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 7,175900 473 612 526,55 0,00 0,00 7,175900 7,175900
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 46,811200 468 112 280,99 0,00 0,00 46,811200 46,811200
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 31,276600 81 319 379,56 0,00 0,00 31,276600 31,276600
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 28,763400 194 730 982,99 0,00 0,00 28,763400 28,763400
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 498,215500 1 642 324 486,92 0,00 0,00 498,215500 498,215500
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 284,157400 817 057 128,02 0,00 0,00 284,157400 284,157400
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 468,991600 1 143 868 141,78 0,00 0,00 468,991600 468,991600
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 7,183200 3 857 411 887,73 0,00 0,00 7,183200 7,183200
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 10,708300 6 975 805 675,96 0,00 0,00 10,708300 10,708300
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 21,735900 169 540 145,77 0,00 0,00 21,735900 21,735900
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,809100 13 837 787,62 0,00 0,00 4,809100 4,809100
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,611800 22 253 785,64 0,00 0,00 5,611800 5,611800
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 6,264900 43 458 358,28 0,00 0,00 6,264900 6,264900
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 5,506900 656 190,53 0,00 0,00 5,506900 5,506900
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 5,933800 60 966 877,91 0,00 0,00 5,933800 5,933800
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 5,176300 39 227 312,74 0,00 0,00 5,176300 5,176300
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 6,037400 78 486 124,95 0,00 0,00 6,158148 5,977026
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,846900 119 880 127,40 0,00 0,00 103,846900 103,846900
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,165700 251 877 753,18 0,00 0,00 5,165700 5,165700
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 103,817000 295 992 699,01 0,00 0,00 103,817000 103,817000
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,222400 257 195 567,53 0,00 0,00 5,222400 5,222400
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 41,000000 344 319 105,30 5 628 447,17 5 628 447,17 43,152500 41,000000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 41,410000 110 955 633,60 1 144 634,95 1 144 634,95 42,205072 41,410000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 16,000000 92 481 763,80 239 439,71 239 439,71 16,840000 16,000000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 19,670000 74 942 088,54 364 727,67 364 727,67 20,702675 19,670000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,760000 309 582 754,80 530 836,81 530 836,81 15,276600 14,760000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 25,180000 316 504 917,20 4 007 695,34 4 007 695,34 26,501950 25,180000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 9,044000 191 176 853,70 1 325 255,01 1 325 255,01 9,360540 9,044000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 28,380000 1 042 476 481,00 15 001 907,45 15 001 907,45 29,869950 28,380000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 108,500000 99 834 012,59 157 807,24 157 807,24 114,196250 108,500000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 44,580000 464 173 875,30 2 391 793,34 2 391 793,34 46,920450 44,580000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,006000 568 775 612,60 1 744 612,55 1 744 612,55 7,251210 7,006000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 33,540000 49 584 375,82 463 649,97 463 649,97 35,300850 33,540000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 64,320000 8 686 811 994,00 1 007 276,89 1 007 276,89 67,696800 64,320000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,980000 957 577 298,60 3 045 470,63 3 045 470,63 18,923950 17,980000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 24,220000 61 690 553,86 47 514,35 47 514,35 25,491550 24,220000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 36,630000 52 430 453,90 856 957,94 856 957,94 38,553075 36,630000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 32,900000 270 800 635,60 10 188 001,15 10 188 001,15 34,627250 32,900000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 39,080000 440 397 494,50 8 631 030,54 8 631 030,54 41,131700 39,080000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,806000 36 664 223,39 889 038,99 889 038,99 9,114210 8,806000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 10,850000 58 977 231,30 2 711 045,81 2 711 045,81 11,419625 10,850000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,139900 188 862 061,70 0,00 0,00 7,496895 7,139900
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 182,860000 117 468 496,80 0,00 0,00 192,003000 182,860000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 14,963900 336 026 504,80 0,00 0,00 15,712095 14,963900
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 10,002100 22 839 988,54 0,00 0,00 10,502205 10,002100
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 63,610000 1 202 926 984,00 0,00 0,00 66,790500 63,610000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 11,190000 126 915 366,50 0,00 0,00 11,749500 11,190000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 25,080000 1 961 154 027,00 0,00 0,00 26,334000 25,080000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,300000 42 377 702,94 0,00 0,00 13,965000 13,300000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 24,740000 404 257 889,60 0,00 0,00 25,977000 24,740000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,310000 539 722,28 0,00 0,00 10,825500 10,310000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,600000 449 474,29 0,00 0,00 7,980000 7,600000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,460000 2 352 565,87 0,00 0,00 7,460000 7,460000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,630000 3 078 690,49 0,00 0,00 7,630000 7,630000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,940000 1 762 123,86 0,00 0,00 7,940000 7,940000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,880000 297 047,26 0,00 0,00 7,880000 7,880000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 8,430000 14 709 161,95 0,00 0,00 8,430000 8,430000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 8,370000 757 957,06 0,00 0,00 8,370000 8,370000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,460000 1 889,61 0,00 0,00 7,460000 7,460000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,630000 924 033,07 0,00 0,00 7,630000 7,630000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,580000 2 011,19 0,00 0,00 7,580000 7,580000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,940000 1 743,75 0,00 0,00 7,940000 7,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,870000 1 740,95 0,00 0,00 7,870000 7,870000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 8,440000 46 974 723,40 0,00 0,00 8,440000 8,440000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 8,380000 2 214,49 0,00 0,00 8,380000 8,380000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 13,440000 14 263 755,70 0,00 0,00 14,112000 13,440000
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,690000 992 393 724,63 0,00 0,00 1,690000 1,639300
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,165700 9 267 460,83 0,00 0,00 1,165700 1,130729
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,068873 122 078 119,77 122 078 119,77 122 078 119,77 1,095595 1,036807
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,021242 16 577 997,73 16 577 997,73 16 577 997,73 1,021242 1,021242
Wood & Company Office Podfond EUR 1,968900 231 210 000,00 0,00 0,00 2,027967 1,909833
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,859000 113 840 000,00 0,00 0,00 2,944770 2,773230
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,522812 362 150 436,90 362 150 436,90 362 150 436,90 1,568496 1,522812
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,280578 22 992 841,80 22 992 841,80 22 992 841,80 1,318995 1,280578
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 0,989540 13 275 464,43 13 275 464,43 13 275 464,43 1,019226 0,989540
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,133316 4 751 006,49 4 751 006,49 4 751 006,49 1,167315 1,121983
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR