Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 24.11.2023

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,048876 129 318 590,01 129 318 590,01 114 790 212,74 0,049365 0,047996
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,045606 120 717 769,45 120 717 769,45 71 707 844,78 0,045834 0,045606
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,044681 365 997 716,24 365 997 716,24 365 997 716,24 0,045351 0,043877
ERSTE BOND DANUBIA EUR 130,520000 62 801 438,94 5 052 559,72 2 046 162,04 132,477800 130,520000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 64,610000 36 294 094,68 3 019 238,24 3 019 238,24 66,871350 64,610000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 747,330000 279 679 241,29 5 624 439,22 5 624 439,22 762,276600 747,330000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,054188 138 138 258,64 138 138 258,64 138 138 258,64 0,055272 0,053213
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 263,900000 31 452 846,73 8 114 580,65 8 114 580,65 269,178000 263,900000
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 152,760000 21 647 438,41 9 412 066,31 894 047,73 153,523800 152,760000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 117,870000 240 072 197,44 7 560 063,93 21 216,60 118,459350 117,870000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 140,380000 197 214 404,70 7 619 686,02 9 686,22 141,081900 140,380000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 180,440000 437 427 151,22 2 892 246,76 2 877 104,36 183,146600 180,440000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 173,080000 228 298 815,57 18 827 904,76 866 300,92 175,676200 173,080000
ERSTE BOND DOLLAR USD 130,160000 114 688 066,09 725 085,70 725 085,70 132,112400 130,160000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 173,210000 481 152 265,98 11 053 978,06 1 379 844,91 176,674200 173,210000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 124,930000 27 404 880,24 142 545,13 142 545,13 127,428600 124,930000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 361,750000 21 611 772,91 1 133 037,18 1 133 037,18 368,985000 361,750000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 217,830000 197 469 018,40 430 662,98 430 662,98 222,186600 217,830000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,070370 742 344 369,33 742 344 369,33 702 253 689,87 0,071777 0,069103
EAM SK Svetové akcie EUR 0,018032 102 023 782,77 102 023 782,77 102 023 782,77 0,018032 0,018032
EAM SK Privátny P11 EUR 0,012997 9 478 144,56 9 478 144,56 9 478 144,56 0,012997 0,012997
EAM SK ESG MIX Klasik EUR 0,010107 45 600 785,03 45 600 785,03 45 600 785,03 0,010208 0,009925
EAM SK ESG MIX Balans EUR 0,010623 9 608 709,37 9 608 709,37 9 608 709,37 0,010782 0,010432
EAM SK ESG MIX Aktív EUR 0,011091 24 306 493,77 24 306 493,77 24 306 493,77 0,011313 0,010891
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 201,050000 84 302 673,40 4 100 406,61 4 034 124,37 204,065750 201,050000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 157,260000 145 350 302,10 1 065 611,58 1 065 611,58 159,618900 157,260000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 189,900000 353 308 988,91 48 936 634,30 1 982 311,26 192,748500 189,900000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 301,670000 330 026 214,12 7 631 691,21 0,00 1 308,178350 1 301,670000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 139,020000 187 799 066,23 18 252 105,82 815 908,38 141,105300 139,020000
EAM SK Erste Private Banking Conservative EUR 0,008895 5 016 333,07 5 016 333,07 5 016 333,07 0,008984 0,008895
ERSTE MORTAGE EUR 133,380000 64 571 465,50 1 063 939,30 1 063 939,30 136,047600 133,380000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 187,160000 446 621 659,43 18 918 584,43 2 303 667,18 189,967400 187,160000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 132,220000 48 661 982,94 1 083 179,08 115 560,28 134,203300 132,220000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 114,870000 56 269 088,81 9 164 420,89 9 164 420,89 117,167400 114,870000
EAM SK Global Renta EUR 0,009785 310 314 515,18 310 314 515,18 310 314 515,18 0,009883 0,009785
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,025029 130 021 368,45 130 021 368,45 103 717 842,00 1,035279 1,025029
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,838036 137 075 853,95 137 075 853,95 137 075 853,95 0,846416 0,838036
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 116,470000 372 964 184,18 3 494,10 3 494,10 117,052350 116,470000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 178,610000 23 361 902,53 714,44 714,44 181,289150 178,610000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 194,950000 23 361 902,53 145 015,94 145 015,94 197,874250 194,950000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 97,830000 99 756 963,51 10 565,64 10 565,64 99,297450 97,830000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 104,100000 29 078 510,30 459 185,10 459 185,10 105,661500 104,100000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 110,850000 57 847 533,66 251 518,65 251 518,65 112,512750 110,850000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 285,060000 76 907 881,20 944 973,90 944 973,90 290,761200 285,060000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 205,250000 49 328 328,95 328 605,25 328 605,25 209,355000 205,250000
ERSTE GREEN INVEST EUR 117,420000 475 157 629,81 5 585 199,72 5 585 199,72 119,768400 117,420000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 203,030000 545 310 692,64 1 142 449,81 1 142 449,81 207,090600 203,030000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 122,360000 431 666 422,70 1 101,24 1 101,24 124,195400 122,360000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 124,370000 524 492 717,54 640 008,02 640 008,02 130,588500 124,370000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 200,100000 229 001 265,25 548 874,30 548 874,30 204,102000 200,100000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 106,190000 253 913 532,52 94 084,34 94 084,34 107,782850 106,190000
ERSTE FAIR INVEST EUR 88,550000 77 209 946,49 196 935,20 196 935,20 90,321000 88,550000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 23,330000 309 028 112,13 347 533,43 347 533,43 24,263200 23,330000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 193,310000 178 290 604,43 533 418,07 533 418,07 197,176200 193,310000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,838034 1 836 884,16 1 836 884,16 1 836 884,16 0,846414 0,822949
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,040489 76 651 702,21 76 651 702,21 76 651 702,21 1,050894 1,021760
ERSTE STOCK TECHNO EUR 168,510000 451 563 529,69 1 050 322,83 1 050 322,83 171,880200 168,510000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 456,470000 220 849 301,86 11 411,75 11 411,75 465,599400 456,470000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,009484 9 844 441,91 9 844 441,91 9 844 441,91 0,009674 0,009313
EAM SK Privátny P12 EUR 0,992341 49 617,06 49 617,06 49 617,06 0,992341 0,992341
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,010021 6 672 187,17 6 672 187,17 6 672 187,17 0,010171 0,009841
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010106 101 062,51 101 062,51 101 062,51 0,010106 0,010106
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 30,340000 371 054 032,82 149 983,36 149 983,36 30,795100 30,340000
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039528 64 865 494,62 64 865 494,62 64 865 494,62 0,040832 0,037947
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio EUR 0,031688 25 398 667,33 25 398 667,33 19 219 220,49 0,032163 0,030420
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,037266 76 902 560,39 76 902 560,39 76 902 560,39 0,037452 0,035775
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,047432 498 838 350,41 498 838 350,41 498 838 350,41 0,048143 0,045535
GIS European Equities Opportunity EUR 209,954000 26 007 186,91 1 339 873,31 1 339 873,31 216,882482 209,954000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 257,875000 3 587 484,06 356 021,19 356 021,19 266,384875 257,875000
GIS Global Equity Allocation EUR 198,444000 6 707 231,74 250 155,53 250 155,53 204,992652 198,444000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 142,369000 25 517 189,25 106 608,90 106 608,90 144,504535 142,369000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,037274 133 887 278,17 133 887 278,17 86 218 700,15 0,037274 0,037274
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,039378 111 632 897,85 111 632 897,85 111 632 897,85 0,039969 0,037803
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,111844 85 593 387,83 85 593 387,83 85 593 387,83 0,112403 0,107370
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 95,950000 228 736 996,70 63 071,49 63 071,49 95,950000 95,950000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,096369 63 119 143,69 63 119 143,69 63 119 143,69 0,097092 0,095598
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 188,280000 440 437 616,79 10 997 988,34 10 997 988,34 195,811200 188,280000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 167,230000 4 274 908 388,64 75 548 093,04 75 548 093,04 167,230000 167,230000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 128,140000 916 980 213,01 105 846 923,20 105 846 923,20 133,265600 128,140000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 225,440000 850 782 187,50 8 785 940,56 8 785 940,56 229,948800 225,440000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 141,300000 39 951 702,84 4 443 421,82 4 443 421,82 142,713000 141,300000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 150,280000 989 496 141,59 15 481 012,00 15 481 012,00 151,782800 150,280000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 165,170000 1 433 501 791,90 50 883 860,29 50 883 860,29 166,821700 165,170000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 214,580000 989 138 703,35 126 670 574,42 126 670 574,42 216,725800 214,580000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 136,920000 175 666 256,17 3 301 818,41 3 301 818,41 139,658400 136,920000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 90,140000 3 621 443,47 2 294 824,14 2 294 824,14 91,942800 90,140000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 132,760000 358 598 254,39 40 419 335,34 40 419 335,34 136,742800 132,760000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,147450 477 925 325,48 477 925 325,48 477 925 325,48 0,151136 0,143027
Eurizon Fund - Equity China A EUR 82,950000 201 255 754,08 16 629 259,98 16 629 259,98 85,438500 82,950000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 81,500000 2 976 639,83 2 938 894,65 2 938 894,65 82,722500 81,500000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 224,330000 1 383 794 858,71 59 669 156,24 59 669 156,24 231,059900 224,330000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 153,080000 1 287 352 508,61 4 189 599,07 4 189 599,07 155,376200 153,080000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,094472 15 033 163,75 15 033 163,75 15 033 163,75 0,095889 0,091638
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 140,410000 1 570 473 049,65 117 052 524,94 117 052 524,94 144,622300 140,410000
Eurizon Fund Equity People EUR 113,740000 712 412 487,14 26 143 463,27 26 143 463,27 117,152200 113,740000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 120,190000 1 237 343 424,09 44 239 980,74 44 239 980,74 123,795700 120,190000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,092082 42 432 578,66 42 432 578,66 42 432 578,66 0,093463 0,089320
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,090987 17 861 766,85 17 861 766,85 17 861 766,85 0,092352 0,088257
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 120,560000 164 796 865,82 180 237,20 180 237,20 122,368400 120,560000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 220,290000 137 134,89 11 014,50 11 014,50 223,594350 220,290000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 240,490000 2 244 333,38 545 736,63 545 736,63 244,097350 240,490000
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC USD 376,200000 216 134,24 67 923,56 67 923,56 381,843000 376,200000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 341,650000 349 878 391,52 1 364 208,45 1 364 208,45 346,774750 341,650000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 133,170000 53 992 231,18 9 904 687,88 9 904 687,88 135,167550 133,170000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 145,690000 573 735,06 305 507,03 305 507,03 147,875350 145,690000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 132,290000 587 030 382,34 1 983 790,41 1 983 790,41 136,258700 132,290000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 108,200000 2 700 351,77 432 480,69 432 480,69 111,446000 108,200000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 98,610000 100 055 152,54 971 813,38 971 813,38 101,568300 98,610000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 111,970000 30 979 846,89 745 272,32 745 272,32 115,329100 111,970000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 690,160000 44 605 689,21 3 609 053,69 3 609 053,69 710,864800 690,160000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 140,210000 2 542 912,18 1 127 501,20 1 127 501,20 144,416300 140,210000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 119,610000 30 584 324,94 55 618,65 55 618,65 121,404150 119,610000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 98,290000 2 492 350,46 101 238,70 101 238,70 100,747250 98,290000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 96,490000 19 567 605,68 192 208,08 192 208,08 98,902250 96,490000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 101,540000 10 908 637,76 389 507,44 389 507,44 103,063100 101,540000
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC EUR 120,810000 462 162 018,88 60 183,92 60 183,92 120,846243 120,810000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 87,220000 512 989 563,91 171 566,97 171 566,97 89,400500 87,220000
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC EUR 101,540000 618 614 072,84 11 778,64 11 778,64 104,586200 101,540000
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio EUR 0,101338 7 973 607,02 7 973 607,02 7 973 607,02 0,103871 0,098298
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,790000 21 437 563,56 39 109,25 39 109,25 12,328803 11,790000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 122,610000 466 523 035,00 73 425 848,57 73 425 848,57 128,740500 122,610000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 126,310000 81 072 176,19 16 172 836,23 16 172 836,23 132,625500 126,310000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,360000 21 437 563,56 73 292,89 73 292,89 11,700800 11,360000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,550000 21 437 563,56 0,00 0,00 6,746500 6,550000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,710000 21 437 563,56 0,00 0,00 10,001300 9,710000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 154,180000 206 544 106,10 2 110,42 2 110,42 161,889000 154,180000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 145,140000 206 544 106,10 0,00 0,00 152,397000 145,140000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 156,770000 25 016 918,77 17 092,63 17 092,63 164,608500 156,770000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,040084 14 326 902,78 14 326 495,79 14 326 495,79 0,040882 0,040084
IAD - EURO Bond EUR 0,039994 21 262 931,69 21 262 876,77 21 262 876,77 0,040754 0,039994
IAD - Global Index EUR 0,048023 128 189 874,30 128 058 251,00 128 058 251,00 0,049896 0,048023
IAD - CE Bond EUR 0,035161 8 674 345,73 8 601 865,70 8 601 865,70 0,035337 0,035161
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,022074 8 128 966,20 8 121 024,56 8 121 024,56 0,022582 0,022074
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,085732 442 700 209,70 433 699 423,60 428 792 694,30 0,088304 0,085732
IAD - Growth Opportunities EUR 0,039115 23 389 765,01 23 389 729,85 23 389 729,85 0,040288 0,039115
IAD - Český konzervativní EUR 0,049601 7 474 437,16 7 374 086,23 7 374 086,23 0,049601 0,049601
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040837 1 974 220,79 1 974 244,43 1 974 244,43 0,042062 0,040020
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040131 31 962 209,59 31 961 303,55 31 961 303,55 0,040131 0,040131
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,039499 1 945 690,45 1 945 681,20 1 945 681,20 0,040684 0,038709
IAD - Energy Fund EUR 1,866729 9 985 294,58 9 970 225,72 3 105 238,35 1,866729 1,866729
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,394279 91 698 227,66 27 333 191,76 27 333 191,76 1,436107 1,394279
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,069644 8 484 763,60 8 438 288,88 8 438 288,88 1,069644 1,069644
TAM - Americký akciový EUR 0,068801 136 095 021,82 136 095 021,82 136 095 021,82 0,068801 0,066737
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,073214 206 485 679,68 206 485 679,68 153 780 520,00 0,073214 0,071018
TAM - Private Growth 1 EUR 0,041465 156 821 573,43 156 821 573,43 156 821 573,43 0,041465 0,040221
TAM - Private Growth 2 EUR 0,045560 49 727 104,31 49 727 104,31 47 893 617,74 0,045560 0,044193
TAM - Premium Harmonic EUR 0,035981 118 631 989,10 118 631 989,10 118 631 989,10 0,035981 0,034902
TAM - Premium Strategic EUR 0,037791 56 100 848,96 56 100 848,96 56 100 848,96 0,037791 0,036657
TAM - Realitný Fond EUR 0,034748 288 462 516,89 288 462 516,89 288 462 516,89 0,034748 0,033706
TAM - Private Growth EUR 0,036227 116 360 696,10 116 360 696,10 116 360 696,10 0,036227 0,035140
TAM - SmartFund EUR 0,102178 126 541 304,45 126 541 304,45 126 541 304,45 0,102178 0,099113
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,065174 10 446 006,27 10 446 006,27 10 446 006,27 0,065500 0,064848
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,086511 140 112 958,79 140 112 958,79 75 929 776,74 0,086511 0,083916
TAM - Balanced Fund EUR 0,105744 168 876 018,92 168 876 018,92 168 876 018,92 0,105744 0,102572
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,108806 57 991 936,28 57 991 936,28 57 991 936,28 0,108806 0,105542
TAM - Q Fund EUR 0,087022 168 226 390,55 168 226 390,55 104 164 298,61 0,087022 0,084411
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,096837 73 434 077,93 73 434 077,93 73 434 077,93 0,096837 0,093932
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,103672 54 000 781,06 54 000 781,06 54 000 781,06 0,103672 0,100562
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,108646 21 355 690,68 21 355 690,68 21 355 690,68 0,108646 0,105387
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,120279 108 562 406,50 108 562 406,50 108 562 406,50 0,120279 0,116671
TAM - MA Fund EUR 0,097108 179 493 882,11 179 493 882,11 117 486 327,61 0,097108 0,094195
TAM - Realitný fond II. EUR 0,119473 120 867 595,44 120 867 595,44 37 585 966,98 0,119473 0,119473
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,097403 63 937 777,18 63 937 777,18 63 937 777,18 0,097403 0,094481
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,093441 6 218 060,64 6 218 060,64 6 218 060,64 0,094375 0,092507
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,096945 22 014 142,39 22 014 142,39 22 014 142,39 0,097914 0,095976
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,098556 4 918 323,03 4 918 323,03 4 918 323,03 0,099542 0,097570
TAM - AP Realitný fond EUR 62 172,992486 53 157 908,58 53 157 908,58 53 157 908,58 62 172,992486 62 172,992486
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,102467 29 335 379,50 29 335 379,50 29 335 379,50 0,102467 0,101442
TAM - Premium Dynamic EUR 0,098410 1 879 319,19 1 879 319,19 1 879 319,19 0,098410 0,095458
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,099052 936 517,52 936 517,52 936 517,52 0,099052 0,096080
KBC Equity Fund North America USD 4 169,510000 69 997 651,00 3 313 044,00 3 313 044,00 4 294,595300 4 169,510000
KBC Equity Fund Europe EUR 2 013,080000 19 596 987,00 3 121 903,00 3 121 903,00 2 073,472400 2 013,080000
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing EUR 758,830000 104 629 082,00 15 965 640,00 15 965 640,00 781,594900 758,830000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 549,180000 214 089 656,00 4 041 011,00 4 041 011,00 5 715,655400 5 549,180000
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing EUR 2 416,910000 255 201 334,00 45 171 951,00 45 171 951,00 2 489,417300 2 416,910000
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing USD 707,690000 225 171 932,00 6 513 098,00 6 513 098,00 728,920700 707,690000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 286,860000 36 994 298,00 1 089 813,00 1 089 813,00 2 355,465800 2 286,860000
KBC Equity Fund World EUR 625,930000 149 813 659,00 26 367 629,00 26 367 629,00 644,707900 625,930000
KBC Renta Dollarenta USD 1 069,160000 41 293 786,00 2 173 397,00 2 173 397,00 1 079,851600 1 069,160000
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing EUR 2 663,540000 52 543 703,00 8 197 065,00 8 197 065,00 2 690,175400 2 663,540000
KBC Multi Interest Cash USD USD 6 052,417000 277 091 768,00 28 262 987,00 28 262 987,00 6 058,469417 6 052,417000
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby CZK 139,265000 588 531 455,00 4 707 087,00 4 707 087,00 139,404265 139,265000
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing CZK 37 529,620000 3 524 825 836,00 616 155,00 616 155,00 37 904,916200 37 529,620000
KBC Equity Fund Belgium EUR 160,650000 73 478 554,00 1 644 713,00 1 644 713,00 165,469500 160,650000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 746,160000 37 487 532,00 2 916 626,00 2 916 626,00 3 858,544800 3 746,160000
KBC Renta Canarenta CAD 2 411,340000 11 428 011,00 188 310,00 188 310,00 2 435,453400 2 411,340000
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing EUR 2 439,880000 55 232 654,00 6 407 061,00 6 407 061,00 2 513,076400 2 439,880000
KBC Equity Fund Asia Pacific JPY 87 262,000000 1 381 529 169,00 211 959,00 211 959,00 89 879,860000 87 262,000000
KBC Equity Fund New Asia EUR 861,830000 118 674 610,00 15 268 731,00 15 268 731,00 887,684900 861,830000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 668,820000 14 556 448,00 1 847 745,00 1 847 745,00 688,884600 668,820000
KBC Equity Fund USA and Canada EUR 1 244,320000 6 422 730,00 1 477 702,00 1 477 702,00 1 281,649600 1 244,320000
KBC Equity Fund Emerging Markets EUR 1 852,990000 42 940 244,00 6 632 057,00 6 632 057,00 1 908,579700 1 852,990000
KBC Equity Fund Trends EUR 202,670000 251 266 390,00 11 478 517,00 11 478 517,00 208,750100 202,670000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 578,080000 14 053 377,00 2 688 043,00 2 688 043,00 1 625,422400 1 578,080000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,039038 39 967 310,00 39 967 310,00 33 298 759,00 0,039038 0,039038
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,049188 84 386 985,00 84 386 915,00 84 386 915,00 0,049926 0,049188
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042415 29 784 077,00 29 784 034,00 29 784 034,00 0,043051 0,042415
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 336,750000 7 765 040,00 9 714,00 9 714,00 1 376,852500 1 336,750000
Horizon Access India Fund USD 2 049,570000 32 273 886,00 1 198 026,00 1 198 026,00 2 111,057100 2 049,570000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,089626 53 771 897,00 53 715 071,00 53 715 071,00 0,092315 0,089626
KBC Bonds Corporates Euro EUR 828,800000 23 839 760,00 724 824,00 724 824,00 837,088000 828,800000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 645,970000 4 629 978,00 1 751 332,00 1 751 332,00 652,429700 645,970000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 288,590000 21 073 673,00 1 319 941,00 1 319 941,00 2 311,475900 2 265,704100
KBC Bonds High Interest EUR 1 815,150000 28 078 659,00 1 352 066,00 1 352 066,00 1 833,301500 1 815,150000
Horizon USD Low USD 120,180000 44 100 863,00 1 418 857,00 1 418 857,00 121,982700 120,180000
Horizon Access Fund China USD 988,660000 25 177 535,00 1 852 324,00 1 852 324,00 1 018,319800 988,660000
Horizon Flexible Plan EUR 55,080000 80 865 628,00 19 106 295,00 19 106 295,00 55,906200 55,080000
Horizon KBC Dynamic Balanced EUR 1 021,500000 1 181 286 480,00 6 284 060,00 6 284 060,00 1 036,822500 1 021,500000
Horizon KBC Defensive Balanced EUR 945,910000 1 371 748 740,00 1 801 693,00 1 801 693,00 960,098650 945,910000
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 USD 964,380000 25 206 087,00 527 423,00 527 423,00 993,311400 954,736200
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 USD 958,640000 25 323 445,00 338 984,00 338 984,00 987,399200 949,053600
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,170000 6 724 457,00 6 710 461,00 6 710 461,00 10,475100 10,068300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 11,380000 3 715 846,00 3 086 939,00 3 086 939,00 11,721400 11,266200
Horizon 2030 EUR 105,670000 33 471 010,00 594 894,00 594 894,00 107,255050 105,670000
Horizon 2035 EUR 107,660000 16 356 181,00 1 550 383,00 1 550 383,00 109,274900 107,660000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,610000 290 419 917,00 1 581 553,00 1 581 553,00 9,898300 9,513900
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 9,380000 3 139 281,00 2 849 944,00 2 849 944,00 9,661400 9,286200
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,650000 2 865 638,00 2 865 478,00 2 865 478,00 10,969500 10,543500
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,480000 7 604 901,00 2 622 563,00 2 622 563,00 10,794400 10,375200
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,800000 5 002 798,00 5 002 798,00 5 002 798,00 11,124000 10,692000
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,180000 4 976 508,00 2 001 485,00 2 001 485,00 10,485400 10,078200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 8,940000 4 670 124,00 3 318 510,00 3 318 510,00 9,208200 8,850600
Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 100,260000 22 522 751,00 614 839,00 614 839,00 1 133,267800 1 089,257400
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,530000 11 429 455,00 11 372 873,00 11 372 873,00 9,625300 9,434700
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 9,150000 266 456 588,00 1 815 777,00 1 815 777,00 9,424500 9,058500
Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 097,110000 26 882 409,00 550 766,00 550 766,00 1 130,023300 1 086,138900
Sivek Global Low Div EUR 146,680000 60 373 003,00 18 446 661,00 18 446 661,00 148,880200 146,680000
Perspective Global Timing USD 3 USD 995,380000 44 345 959,00 1 025 836,00 1 025 836,00 1 025,241400 985,426200
Perspective Global Timing USD 4 USD 984,550000 33 121 229,00 216 464,00 216 464,00 1 014,086500 974,704500
KBC Eco Fund Water Responsible Investing EUR 2 032,100000 1 022 521 616,00 59 716 151,00 59 716 151,00 2 093,063000 2 032,100000
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. EUR 0,045073 28 799 294,00 28 799 161,00 28 799 161,00 0,045749 0,045073
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. EUR 0,043984 6 943 756,00 6 943 756,00 6 943 756,00 0,044644 0,043984
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing EUR 677,970000 74 152 809,00 6 317 781,00 6 317 781,00 698,309100 677,970000
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing EUR 500,730000 142 950 137,00 1 664 272,00 1 664 272,00 515,751900 500,730000
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing EUR 696,530000 174 974 195,00 410 283,00 410 283,00 717,425900 696,530000
Horizon Start 100 EUR 10,320000 18 329 104,00 18 320 663,00 18 320 663,00 10,629600 10,216800
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing EUR 149,890000 57 576 867,00 6 240 955,00 6 240 955,00 154,386700 149,890000
KBC Equity Fund EM Responsible Investing EUR 428,570000 44 191 470,00 1 915 201,00 1 915 201,00 441,427100 428,570000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP EUR 95,480000 236 075 601,00 8 258 717,00 8 258 717,00 98,344400 95,480000
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP USD 98,470000 163 078 915,00 1 762 603,00 1 762 603,00 101,424100 98,470000
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR EUR 123,620000 97 026 427,00 36 477 895,00 36 477 895,00 127,328600 123,620000
Horizon Start 100 Plus EUR 10,030000 38 376 501,00 27 689 550,00 27 689 550,00 10,130300 9,929700
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 EUR 10,000000 8 191 200,00 8 191 200,00 8 191 200,00 10,200000 9,900000
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity JPY 32 632,000000 945 828 449,00 10 174,00 10 174,00 33 327,061600 32 605,894400
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,051568 168 045 876,00 168 045 876,00 117 617 238,00 0,052084 0,051052
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,067453 1 058 625 726,00 1 058 625 726,00 1 045 448 766,00 0,068465 0,066104
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,230355 38 018 139,89 38 018 139,89 38 018 139,89 1,248810 1,205748
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,013590 35 011 723,78 35 011 723,78 22 010 846,97 0,013590 0,013590
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,009877 853 495,66 853 495,66 853 495,66 0,009877 0,009877
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010654 36 562 707,07 36 562 707,07 33 309 633,23 0,010654 0,010654
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010866 86 213 921,26 86 213 921,26 81 209 682,28 0,010866 0,010866
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,009230 27 026 077,23 27 026 077,23 27 026 077,23 0,009368 0,009045
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007793 4 058 901,92 4 058 901,92 3 152 435,83 0,007910 0,007637
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,007408 388 674,31 388 674,31 388 674,31 0,007408 0,007186
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 27,510000 36 980 775,13 7 113 963,20 7 113 963,20 28,885500 27,510000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 76,690000 3 664 945,20 616 460,60 616 460,60 80,524500 76,690000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 7,650000 23 120 387,15 6 179 575,51 6 179 575,51 8,032500 7,650000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 78,960000 80 925 069,61 30 012 253,67 30 012 253,67 82,908000 78,960000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 66,440000 53 958 317,89 9 885 122,92 9 885 122,92 69,762000 66,440000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 46,390000 3 175 762,78 456 877,16 456 877,16 48,709500 46,390000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 56,720000 43 064 157,67 9 916 891,22 9 916 891,22 59,556000 56,720000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 70,260000 26 884 464,90 7 120 679,07 7 120 679,07 73,773000 70,260000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,350000 25 293 703,54 4 467,66 4 467,66 8,767500 8,350000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 86,140000 88 532 026,15 81 736,73 81 736,73 90,447000 86,140000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 40,370000 13 056 198,96 41 571,56 41 571,56 42,388500 40,370000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 90,730000 609 699 438,51 3 013 025,53 3 013 025,53 94,812850 90,730000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 177,630000 568 349 512,01 970 968,21 970 968,21 186,511500 177,630000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 582,950000 1 959 227 997,27 18 308 597,09 18 308 597,09 1 662,097500 1 582,950000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 628,680000 23 283 496,10 596 568,95 596 568,95 1 710,114000 1 628,680000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 388,180000 118 747 656,72 4 105 058,15 4 105 058,15 1 457,589000 1 388,180000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 277,760000 349 947,05 105 323,20 105 323,20 1 341,648000 1 277,760000
CPR Invest - Megatrends EUR 130,770000 171 583 666,36 3 689 220,97 3 689 220,97 137,308500 130,770000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 96,920000 3 579 024,83 2 341,97 2 341,97 101,281400 96,920000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 47,570000 9 496,05 192,09 192,09 49,710650 47,570000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 144,580000 28 055 959,58 1 664 029,77 1 664 029,77 151,086100 144,580000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 31,040000 28 049 696,50 164 265,92 164 265,92 32,436800 31,040000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 138,970000 97 975 633,30 49 370 863,12 49 370 863,12 145,223650 138,970000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 109,920000 44 121 699,54 126 622,99 126 622,99 114,866400 109,920000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 90,610000 10 836 215,22 2 040 144,32 2 040 144,32 94,687450 90,610000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 88,620000 470 169,86 101 109,77 101 109,77 92,607900 88,620000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 107,100000 10 519 435,05 4 688 824,93 4 688 824,93 111,919500 107,100000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 54,080000 2 982 662,21 155 910,87 155 910,87 56,513600 54,080000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 56,130000 77 391 811,86 3 564 943,21 3 564 943,21 58,655850 56,130000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,890000 62 390 767,25 3 142 153,14 3 142 153,14 17,650050 16,890000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 18,450000 45 273 401,89 217 732,11 217 732,11 19,280250 18,450000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 47,900000 2 366 080,67 921 300,36 921 300,36 50,055500 47,900000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 86,590000 38 697 492,19 18 081 405,84 18 081 405,84 90,486550 86,590000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 42,140000 37 189 756,07 17 744 844,99 17 744 844,99 44,036300 42,140000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 40,660000 846 729,12 62 759,69 62 759,69 42,489700 40,660000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 10,680000 1 138 065 854,26 29 757 603,94 29 757 603,94 11,160600 10,680000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 11,670000 7 642 856,09 6 568,22 6 568,22 12,195150 11,670000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 52,510000 393 554 484,10 16 735 530,00 16 735 530,00 54,872950 52,510000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 75,530000 74 808 363,02 4 890 226,71 4 890 226,71 78,928850 75,530000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 145,960000 378 263 861,50 36 042 022,20 36 042 022,20 152,528200 145,960000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 159,890000 6 625 555,14 49 427,92 49 427,92 167,085050 159,890000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 174,260000 86 163 295,03 17 381 557,25 17 381 557,25 182,101700 174,260000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 190,580000 8 400 887,10 66 204,03 66 204,03 199,156100 190,580000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 51,840000 9 731 679,92 47 872,94 47 872,94 54,172800 51,840000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 110,440000 18 273 430,67 24 547,71 24 547,71 115,409800 110,440000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 376,230000 1 153 937 262,29 9 658 044,57 9 658 044,57 393,160350 376,230000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 411,310000 34 001 896,28 280 543,87 280 543,87 429,818950 411,310000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 61,670000 288 567 878,53 22 080 482,95 22 080 482,95 64,445150 61,670000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 67,290000 40 661 743,95 925 477,85 925 477,85 70,318050 67,290000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 122,300000 272 987 368,55 9 040 290,03 9 040 290,03 127,803500 122,300000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 133,800000 9 276 841,06 511 246,29 511 246,29 139,821000 133,800000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 48,780000 12 956 269,30 3 785 549,85 3 785 549,85 50,975100 48,780000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 32,730000 96 502 067,76 8 386 667,51 8 386 667,51 34,202850 32,730000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 100,370000 13 257 210,68 939 092,94 939 092,94 104,886650 100,370000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 88,600000 1 299 510,77 104 342,00 104 342,00 92,587000 88,600000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 98,530000 2 954 286,29 534,17 534,17 102,963850 98,530000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 60,130000 585 820,66 44 987,94 44 987,94 62,835850 60,130000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 116,050000 1 983 482,12 799 805,34 799 805,34 121,272250 116,050000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 126,960000 6 372 867,41 129 384,99 129 384,99 132,673200 126,960000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 10,460000 18 707 406,08 1 102 936,74 1 102 936,74 10,930700 10,460000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 75,480000 24 566 836,46 5 280 332,85 5 280 332,85 78,876600 75,480000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,440000 128 657 234,64 1 319 315,59 1 319 315,59 11,954800 11,440000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 88,860000 7 623 815,88 77 024,11 77 024,11 92,858700 88,860000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 97,210000 166 373 166,96 146 819,96 146 819,96 101,584450 97,210000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 466,230000 323 149 753,76 36 214 351,84 36 214 351,84 487,210350 466,230000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 510,330000 372 306 734,10 857 711,57 857 711,57 533,294850 510,330000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,510000 9 762 526,13 217 800,37 217 800,37 14,117950 13,510000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 91,650000 879 061,94 127 322,65 127 322,65 95,774250 91,650000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,780000 36 415 084,57 504 213,86 504 213,86 15,445100 14,780000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 56,980000 27 384 038,21 132 533,09 132 533,09 59,544100 56,980000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 62,350000 976 829,44 0,00 0,00 65,155750 62,350000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 10,360000 227 862 900,66 13 196 964,33 13 196 964,33 10,826200 10,360000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 11,340000 7 832 129,41 52 183,41 52 183,41 11,850300 11,340000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 18,070000 34 871 560,59 9 747 766,70 9 747 766,70 18,883150 18,070000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 19,790000 12 415 703,82 120 821,88 120 821,88 20,680550 19,790000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 66,810000 106 903 013,85 3 109 408,29 3 109 408,29 69,816450 66,810000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 73,340000 3 037 047,43 36 012,05 36 012,05 76,640300 73,340000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 46,140000 5 477 090,67 1 748 086,11 1 748 086,11 48,216300 46,140000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 51,840000 2 206 710,56 1 748 390,78 1 748 390,78 54,172800 51,840000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 43,940000 1 606 656,46 1 606 425,66 1 606 425,66 45,917300 43,940000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 36,410000 6 356 502,91 1 825 843,64 1 825 843,64 38,048450 36,410000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 92,260000 34 807 012,89 17 737 123,76 17 737 123,76 96,411700 92,260000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 110,700000 40 929 036,86 851 489,23 851 489,23 115,681500 110,700000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 121,120000 2 381 692,19 139 104,81 139 104,81 126,570400 121,120000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 11,700000 73 195 867,81 3 526 282,33 3 526 282,33 12,226500 11,700000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 12,800000 62 804 031,90 363 755,59 363 755,59 13,376000 12,800000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 157,830000 829 633 321,35 137 540 346,96 137 540 346,96 164,932350 157,830000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 172,720000 58 253 959,19 129 979,87 129 979,87 180,492400 172,720000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 7,350000 197 449 120,39 539 780,21 539 780,21 7,680750 7,350000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,720000 6 470 941,27 78 253,78 78 253,78 7,022400 6,720000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 17,420000 23 667 860,98 2 073 612,82 2 073 612,82 18,203900 17,420000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 19,070000 48 754 712,03 358 715,57 358 715,57 19,928150 19,070000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 212,780000 252 214 668,95 523 805,63 523 805,63 222,355100 212,780000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 233,600000 76 227 622,09 124 686,25 124 686,25 244,112000 233,600000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 17,830000 719 045 118,72 61 488 868,57 61 488 868,57 18,632350 17,830000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 19,500000 852 734 426,83 701 188,52 701 188,52 20,377500 19,500000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 46,000000 93 904 086,55 5 134 708,92 5 134 708,92 48,070000 46,000000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 50,340000 255 092,43 38 104,88 38 104,88 52,605300 50,340000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 215,190000 1 172 584 928,14 25 335 832,35 25 335 832,35 225,949500 215,190000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 52,750000 2 913 123,94 2 243 477,81 2 243 477,81 54,068750 52,222500
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 51,010000 5 047 055,59 1 156 376,09 1 156 376,09 52,285250 50,499900
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 52,320000 13 343 023,24 3 003 955,42 3 003 955,42 53,628000 51,796800
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 49,290000 1 146 090,72 374 103,61 374 103,61 50,522250 48,797100
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 52,730000 7 027 395,15 1 864 976,36 1 864 976,36 54,048250 52,202700
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 51,130000 8 632 582,57 0,00 0,00 52,408250 50,618700
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 97,870000 208 223 227,15 1 774 187,07 1 774 187,07 102,274150 97,870000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 105,200000 205 686 362,75 2 968 087,85 2 968 087,85 110,460000 105,200000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 145,770000 279 452 110,75 15 714 468,67 15 714 468,67 152,329650 145,770000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 61,190000 58 670 790,36 554 321,86 554 321,86 63,943550 61,190000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 51,800000 2 061 899,64 8 065,83 8 065,83 54,131000 51,800000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 68,130000 50 372 190,14 283 594,43 283 594,43 71,195850 68,130000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 48,590000 9 160 225,82 1 556 058,60 1 556 058,60 49,804750 47,618200
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 13,110000 201 912 553,54 2 269 046,78 2 269 046,78 13,765500 13,110000
CPR Invest - Climate Action EUR 146,940000 765 254 219,23 1 416 844,63 1 416 844,63 154,287000 146,940000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 46,080000 6 998 448,65 1 342 444,49 1 342 444,49 47,232000 45,158400
AF - European Equity ESG Improvers EUR 66,640000 13 088 439,17 11 707 868,05 11 707 868,05 69,638800 66,640000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 41,880000 83 759,84 0,00 0,00 43,764600 41,880000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 47,660000 6 434,51 0,00 0,00 49,804700 47,660000
AF - European Equty ESG Improvers USD 47,740000 97 763,89 928,25 928,25 49,888300 47,740000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 50,710000 69 786 722,77 78 456,69 78 456,69 52,991950 50,710000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 48,610000 6 489 078,35 1 377 256,39 1 377 256,39 49,582200 47,637800
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2026 EUR 51,430000 7 553 404,83 4 088 387,58 4 088 387,58 52,458600 50,401400
AFS - BUY&WATCH HIB OPPORTS 06/2028 - A EUR EUR 52,220000 2 618 552,82 2 615 998,81 2 615 998,81 53,264400 51,175600
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 II EUR 103,120000 1 941 244,68 542 285,91 542 285,91 108,276000 103,120000
CPR Invest - B&W Europ Strat Autonomy 2028 EUR 102,150000 97 835 375,30 3 145 060,40 3 145 060,40 107,257500 102,150000
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 EUR (C) USD 49,560000 32 207 556,23 10 561 441,57 10 561 441,57 51,790200 49,560000
AF GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS - A2 USD (C) EUR 50,270000 575 640,55 14 418,32 14 418,32 52,532150 50,270000
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 222,970000 13 914 405,12 688,62 690,90 1 259,659100 1 222,970000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 84,840000 77 662 467,12 9 902,02 9 784,13 87,385200 84,840000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 187,130000 158 165 515,37 103 423,94 103 291,30 194,428070 187,130000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 624,230000 55 104 892,56 153 895,79 154 013,12 642,956900 624,230000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 220,080000 48 788 378,93 6 917,64 6 860,66 226,682400 220,080000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 271,960000 23 605 045,07 7 948,01 7 924,11 1 335,558000 1 271,960000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 686,380000 41 869 453,93 8 164,49 8 071,71 720,699000 686,380000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 776,220000 5 744 951,97 1 610,61 1 611,87 1 865,031000 1 776,220000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 962,860000 4 997 811,10 2 716,08 2 709,56 1 011,003000 962,860000
GS Europe Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 784,050000 3 944 387,77 33 033,59 33 060,14 823,252500 784,050000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 462,960000 6 361 662,91 7 407,36 7 419,52 486,108000 462,960000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 225,550000 1 141 686,36 93 332,99 93 086,01 1 286,827500 1 225,550000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 470,190000 7 310 767,67 6 434,08 6 355,94 493,699500 470,190000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 466,610000 48 917 294,71 51 817,97 51 164,99 489,940500 466,610000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap USD USD 800,930000 7 957 161,41 8 356,32 8 305,52 840,976500 800,930000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 822,860000 10 975 140,61 24 681,93 24 307,21 1 914,003000 1 822,860000
GS Global Food & Beverages Equity - X Cap EUR EUR 2 350,760000 14 117 790,61 1 160 081,25 1 154 269,11 2 468,298000 2 350,760000
GS Global Health Care Equity - X Cap USD USD 2 630,590000 11 351 853,61 41 538,81 40 775,05 2 762,119500 2 630,590000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 176,520000 38 242 276,14 8 181,87 8 153,47 1 235,346000 1 176,520000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 746,860000 53 027 733,56 63 512,47 60 321,20 784,203000 746,860000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 935,610000 34 485 105,27 5 889,90 5 844,67 982,390500 935,610000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 6 914,000000 1 822 582 883,33 8 950,38 8 930,09 7 259,700000 6 914,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 945,210000 10 951 912,32 286 405,25 285 083,93 992,470500 945,210000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 685,040000 26 488 832,57 7 638,88 7 607,77 719,292000 685,040000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap EUR EUR 1 386,590000 4 592 363,52 54 639,97 54 307,77 1 455,919500 1 386,590000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 156,100000 1 406 954,26 9 566,74 9 596,16 160,783000 156,100000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 51,220000 841 155,71 26,50 26,60 53,781000 51,220000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 163,040000 3 625 144,29 626,33 626,26 1 221,192000 1 163,040000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 15 663,680000 62 170 208,14 82 816,95 82 178,26 16 446,864000 15 663,680000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 4 389,270000 1 100 027 059,95 9 204,07 9 192,31 4 608,733500 4 389,270000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 235,270000 419 221,43 58 604,58 58 631,98 235,270000 223,506500
GS Global Food & Beverages Equity - X cap USD USD 2 249,870000 30 879 206,53 11 467,35 11 362,04 2 362,363500 2 249,870000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 468,740000 3 143 753 022,62 939 900,15 916 215,26 2 592,177000 2 468,740000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 254,280000 14 266 824,90 76 385,20 76 250,02 261,908400 254,280000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 943,370000 4 875 321,76 7 597,40 7 545,93 5 190,538500 4 943,370000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 634,130000 6 676 057,69 2 863,22 2 834,20 6 965,836500 6 634,130000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 813,110000 30 122 765,49 1 058,61 1 051,04 9 253,765500 8 813,110000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 93,710000 9 831 356,88 566,03 568,09 96,521300 93,710000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 701,940000 62 053 681,90 542 266,19 539 441,07 18 587,037000 17 701,940000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 128,480000 318 878 986,97 470 922,60 468 958,90 1 162,334400 1 128,480000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 279,680000 17 954 784,35 18 461,26 18 449,52 288,070400 279,680000
GS Europe RE Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 21 629,800000 2 242 011,39 4 997,01 4 990,44 22 088,351760 21 629,800000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 29 082,400000 39 697 965,23 11 667,02 11 487,08 29 664,048000 29 082,400000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 580,760000 300 638 765,34 208 701,91 206 245,61 591,213680 580,760000
GS Global Food & Bev Eq - P Cap EUR (hdg ii) EUR 702,310000 25 084 765,32 210,69 208,35 737,425500 702,310000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 25 371,890000 11 738 249,30 1 822,96 1 793,11 26 640,484500 25 371,890000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 579,770000 113 273 641,49 658 087,29 656 673,74 1 587,668850 1 579,770000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 490,870000 96 146 477,40 7 581,00 7 467,79 515,413500 490,870000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 884,580000 7 768 631,48 9 845,41 9 782,18 11 131,659966 10 884,580000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 728,070000 818 176 163,07 44 079,61 43 962,78 1 754,163857 1 728,070000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 1 767,830000 8 588 288,51 35 324,78 36 803,67 1 856,221500 1 767,830000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 5 725,520000 33 066 927,62 245 596,18 242 048,18 6 011,796000 5 725,520000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 477,990000 4 091 463,03 3 527,75 3 461,14 7 851,889500 7 477,990000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 248,090000 2 935 467,92 668,60 666,55 255,532700 248,090000
GS Global Health Care Equity - P Cap EUR EUR 1 177,490000 27 876 263,60 95,38 93,61 1 212,814700 1 177,490000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 141 269,180000 475 453 017,84 1 929 459,31 1 912 642,82 144 094,563600 141 269,180000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 9 698,930000 221 991 529,86 184,28 184,00 9 892,908600 9 698,930000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 416,060000 22 492 714,02 1 105,06 1 105,98 428,541800 416,060000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 122 634,060000 4 737 579 286,90 47 826,60 41 430,67 125 086,741200 122 634,060000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 717,980000 403 863,99 12 016,11 12 031,68 744,904250 717,980000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044990 42 705 458,00 42 677 042,00 42 677 042,00 0,044990 0,044990
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,050729 34 564 960,00 10 820 283,00 10 820 283,00 0,050729 0,049207
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,047931 132 443 443,00 41 211 961,00 41 211 961,00 0,047931 0,045535
UNIQA Realitní fond EUR 0,045903 56 014 567,00 22 142 965,00 22 142 965,00 0,045903 0,044067
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,087890 238 778 026,00 98 845 616,00 98 845 616,00 0,087890 0,083496
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,043384 77 093 491,00 30 702 668,00 30 702 668,00 0,043384 0,041215
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048537 61 904 603,00 21 818 283,00 21 818 283,00 0,048537 0,046111
UNIQA Eurobond EUR 0,029172 3 275 302,00 3 274 663,00 3 274 663,00 0,029172 0,028297
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,050074 28 897 665,00 13 063 986,00 13 063 986,00 0,051876 0,050074
UNIQA Future Trends EUR 0,033834 3 357 426,00 311 279,00 311 279,00 0,035526 0,032143
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 89,680000 70 177 253,01 36 859,00 36 859,00 94,164000 89,680000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 190,930000 94 282 703,12 6 163,00 6 163,00 200,476500 190,930000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 174,830000 106 071 210,30 41 048,00 41 048,00 183,571500 174,830000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 348,070000 95 121 269,34 744 921,00 744 921,00 365,473500 348,070000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 141,190000 38 574 924,02 3 833,00 3 833,00 148,249500 141,190000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 109,620000 34 676 769,00 6 025,00 6 025,00 115,101000 109,620000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 7 956,000000 5 812 080 848,00 129,00 129,00 8 353,800000 7 956,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 533,010000 27 450 733,36 46 280,00 46 280,00 559,660500 533,010000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 233,154149 473 092 290,50 42 778,00 42 778,00 244,811856 233,154149
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 210,674751 1 537 555 670,00 3 168 944,00 3 168 944,00 221,208489 210,674751
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 299,580000 37 490 460,64 9 437,00 9 437,00 314,559000 299,580000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 228,020000 174 945 375,60 660 787,00 660 787,00 239,421000 228,020000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 238,290000 1 485 579 226,00 1 517 890,00 1 517 890,00 250,204500 238,290000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 279,420000 421 939 478,30 1 374 569,00 1 374 569,00 287,802600 279,420000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 452,590000 314 052 028,80 1 088 016,00 1 088 016,00 475,219500 452,590000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 106,240000 256 537 227,10 969 970,00 969 970,00 111,552000 106,240000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 522,100000 66 949 998,85 58 418,00 58 418,00 548,205000 522,100000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 366,560000 98 121 680,46 126 590,00 126 590,00 384,888000 366,560000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 181,900000 39 370 357,01 126 136,00 126 136,00 190,995000 181,900000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 58,940000 20 035 066,84 86 743,00 86 743,00 61,887000 58,940000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 239,140000 21 477 209,12 209 104,00 209 104,00 251,097000 239,140000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 171,930000 74 395 787,14 580 582,00 580 582,00 177,087900 171,930000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 677,370000 822 940 819,30 1 187 683,00 1 187 683,00 697,691100 677,370000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 196,710000 1 135 805 459,00 9 806 677,00 9 806 677,00 202,611300 196,710000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 134,890000 25 202 658,06 7 514,00 7 514,00 138,936700 134,890000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 413,480000 49 531 496,37 765 458,00 765 458,00 425,884400 413,480000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 113,550000 442 775 103,30 225 788,00 225 788,00 116,956500 113,550000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 169,710000 138 873 183,70 112 591,00 112 591,00 174,801300 169,710000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 301,960000 78 069 679,32 280 132,00 280 132,00 311,018800 301,960000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 236,810000 231 302 774,90 142 062,00 142 062,00 243,914300 236,810000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 100,950000 6 096 066,77 22 196,00 22 196,00 103,978500 100,950000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 431,080000 1 002 093 936,00 238 581,00 238 581,00 1 474,012400 1 431,080000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 175,110000 110 045 479,90 25 018,00 25 018,00 180,363300 175,110000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 138,400000 47 657 723,65 142 084,00 142 084,00 142,552000 138,400000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 138,940000 1 624 780,85 91 089,00 91 089,00 143,108200 138,940000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 630,310000 116 679 876,80 265 645,00 265 645,00 649,219300 630,310000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 141,950000 242 874 722,10 2 459 504,00 2 459 504,00 146,208500 141,950000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 197,290000 24 571 581,66 806 608,00 806 608,00 203,208700 197,290000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 580,700000 378 785 478,10 3 807 905,00 3 807 905,00 598,121000 580,700000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 270,990000 559 002 054,30 1 738 584,00 1 738 584,00 279,119700 270,990000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 109,880000 162 046 841,30 40 855,00 40 855,00 113,176400 109,880000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 119,720000 136 649 287,40 41 120,00 41 120,00 123,311600 119,720000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 88,290000 1 674 625,59 323 363,00 323 363,00 90,938700 88,290000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 55,690000 579 967,80 8 655,00 8 655,00 57,360700 55,690000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 412,910000 58 095 383,38 2 232 051,00 2 232 051,00 425,297300 412,910000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 337,730000 11 385 718,64 160 420,00 160 420,00 347,861900 337,730000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 993,140000 859 523,90 35,00 35,00 1 022,934200 993,140000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 214,600000 50 249 148,12 1 942,00 1 942,00 221,038000 214,600000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 114,550000 116 181 692,70 81 090,00 81 090,00 117,986500 114,550000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 2 012,180000 1 623 237 882,00 6 589 226,00 6 589 226,00 2 072,545400 2 012,180000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 112,580000 2 057 846,99 7 194,00 7 194,00 115,957400 112,580000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 104,640000 21 964 173,48 0,00 0,00 107,779200 104,640000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 102,690000 374 281,41 0,00 0,00 105,770700 102,690000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 190,110000 154 417 610,30 1 389,00 1 389,00 195,813300 190,110000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 143,640000 363 694 145,80 18 335,00 18 335,00 147,949200 143,640000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 67,570000 18 990 271,73 14 611,00 14 611,00 69,597100 67,570000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 376,920000 78 342 593,60 66 295,00 66 295,00 388,227600 376,920000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 262,260000 233 730 332,60 341 320,00 341 320,00 270,127800 262,260000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 400,820000 458 340 586,00 106 088,00 106 088,00 412,844600 400,820000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 217,820000 424 051 278,80 213 570,00 213 570,00 224,354600 217,820000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 105,530000 91 253 617,55 10 796,00 10 796,00 108,695900 105,530000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 105,110000 38 042 196,32 20 777,00 20 777,00 108,263300 105,110000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 51,620000 5 480 321,66 176 292,00 176 292,00 53,168600 51,620000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 103,570000 35 265 784,66 87 991,00 87 991,00 106,677100 103,570000
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] EUR 100,780000 90 278 855,60 28 201,00 28 201,00 103,803400 100,780000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 90,930000 98 816 022,43 350 579,00 350 579,00 93,657900 90,930000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I EUR 1 319,030000 133 499 267,34 122 965 139,25 122 965 139,25 1 319,030000 1 319,030000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O EUR 103,210000 5 377 391,32 5 377 391,32 5 377 391,32 106,306300 98,049500
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A EUR 968,260000 7 753 266,37 7 753 266,37 7 753 266,37 977,942600 958,577400
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 179,660000 172 703 284,50 1 018 971,33 1 018 971,33 186,846400 179,660000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 141,360000 117 933 332,60 412 945,64 412 945,64 148,428000 141,360000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 238,060000 411 515 494,80 135 109,76 135 109,76 249,963000 238,060000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 296,190000 422 437 842,00 312 231,06 312 231,06 305,075700 296,190000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 227,360000 53 282 719,65 246 748,58 246 748,58 234,180800 227,360000
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien EUR 151,900000 109 542 876,60 28 029,65 28 029,65 159,495000 151,900000
Raiff-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent USD 163,880000 30 505 769,96 212 272,37 212 272,37 165,518800 163,880000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 133,250000 5 090 227 444,00 37 119 517,66 37 119 517,66 137,247500 133,250000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 142,440000 70 342 000,50 82 146,15 82 146,15 146,713200 142,440000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 68,570000 56 799 834,23 203 064,98 203 064,98 71,998500 68,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 117,270000 119 866 110,40 108 032,64 108 032,64 121,960800 117,270000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 193,300000 199 912 044,50 50 508,32 50 508,32 199,099000 193,300000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 102,620000 89 958 477,86 0,00 0,00 105,698600 102,620000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 173,430000 1 047 070 234,00 2 978 802,64 2 978 802,64 179,500050 173,430000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 149,710000 1 065 540 512,00 3 842 202,95 3 842 202,95 154,201300 149,710000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 185,380000 355 770 947,80 144 291,45 144 291,45 192,795200 185,380000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 104,300000 258 723 061,50 0,00 0,00 105,343000 104,300000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 144,020000 315 307 597,50 0,00 0,00 147,620500 144,020000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 101,210000 693 993 911,10 7 869 080,03 7 869 080,03 104,246300 101,210000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 95,570000 84 350 678,95 0,00 0,00 96,525700 95,570000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 112,900000 115 389 550,20 4 068 867,00 4 068 867,00 117,416000 112,900000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 203,220000 1 392 223 355,00 7 597 616,25 7 597 616,25 211,348800 203,220000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 114,620000 266 153 962,00 15 423,84 15 423,84 114,620000 114,620000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) VTA EUR 107,630000 273 203 348,40 16 544,88 16 544,88 107,630000 107,630000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,540000 735 471 478,74 260 715,99 260 715,99 12,203550 11,540000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,620000 1 030 926 761,27 375 100,92 375 100,92 14,403150 13,620000
Franklin Income Fund USD 12,710000 4 320 039 145,50 0,00 0,00 13,440825 12,710000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,580000 107 476 998,99 88 180,37 88 180,37 10,130850 9,580000
Templeton Global Balanced Fund USD 34,070000 477 207 578,55 64 254,30 64 254,30 36,029025 34,070000
Templeton Global Income Fund USD 17,990000 185 272 270,53 742 283,00 742 283,00 19,024425 17,990000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 31,560000 1 560 738 202,93 3 231 355,55 3 231 355,55 33,374700 31,560000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,530000 26 422 123,64 10 643,93 10 643,93 19,595475 18,530000
Franklin European Growth Fund EUR 14,000000 107 145 682,96 554 786,09 554 786,09 14,805000 14,000000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 38,960000 79 241 997,09 379 731,07 379 731,07 41,200200 38,960000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,910000 99 629 763,31 65 201,43 65 201,43 12,594825 11,910000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,200000 375 924 377,29 1 143 127,52 1 143 127,52 5,499000 5,200000
Franklin India Fund USD 56,640000 1 720 876 905,54 2 173 810,55 2 173 810,55 59,896800 56,640000
Franklin Japan Fund USD 8,760000 77 784 535,16 14 886,81 14 886,81 9,263700 8,760000
Franklin MENA Fund USD 9,590000 62 299 516,03 143 390,92 143 390,92 10,141425 9,590000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 94,870000 249 825 298,66 157 771,75 157 771,75 100,325025 94,870000
Franklin Mutual European Fund EUR 28,500000 513 704 392,34 738 721,18 738 721,18 30,138750 28,500000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 24,570000 527 640 263,16 2 045 948,63 2 045 948,63 25,982775 24,570000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,850000 297 963 518,55 18 232 787,23 18 232 787,23 8,301375 7,850000
Franklin Technology Fund USD 37,770000 9 764 000 168,42 24 646 637,84 24 646 637,84 39,941775 37,770000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 26,830000 6 346 069 515,64 10 789 111,76 10 789 111,76 28,372725 26,830000
Franklin World Perspectives Fund USD 26,750000 213 560 520,78 2 755 981,05 2 755 981,05 28,288125 26,750000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,880000 1 784 334 203,08 2 152 018,89 2 152 018,89 34,770600 32,880000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 55,390000 811 257 790,92 9 413 104,54 9 413 104,54 58,574925 55,390000
Templeton BRIC Fund USD 17,410000 361 283 380,65 418 087,56 418 087,56 18,411075 17,410000
Templeton China Fund USD 19,190000 352 359 973,50 69 720,96 69 720,96 20,293425 19,190000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 12,480000 97 637 414,93 24 380,87 24 380,87 13,197600 12,480000
Templeton Emerging Markets Fund USD 42,090000 724 573 307,52 25 227 206,57 25 227 206,57 44,510175 42,090000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 13,530000 393 928 290,50 1 328 553,47 1 328 553,47 14,307975 13,530000
Templeton Euroland Fund EUR 24,400000 150 579 556,80 27 968,11 27 968,11 25,803000 24,400000
Templeton Frontier Markets Fund USD 19,820000 230 811 276,43 660 734,74 660 734,74 20,959650 19,820000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 31,360000 1 278 577 653,08 574 988,90 574 988,90 33,163200 31,360000
Templeton Global Fund USD 41,950000 579 597 978,76 66 490,70 66 490,70 44,362125 41,950000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,540000 6 876 220 133,84 2 055 747,09 2 055 747,09 20,663550 19,540000
Templeton Latin America Fund USD 66,210000 734 714 564,05 416 217,19 416 217,19 70,017075 66,210000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,360000 184 669 793,46 0,00 0,00 15,185700 14,360000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,710000 87 769 309,75 0,00 0,00 12,295500 11,710000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,670000 145 097 047,70 0,00 0,00 16,571025 15,670000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 20,140000 798 193 734,88 95 046,74 95 046,74 21,298050 20,140000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,770000 299 674 920,27 267 302,27 267 302,27 20,758500 19,770000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,240000 40 623 117,17 60 379,33 60 379,33 12,852000 12,240000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,440000 1 527 165 159,10 828 716,54 828 716,54 15,162000 14,440000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,710000 13 747 673,31 0,00 0,00 10,195500 9,710000
Franklin High Yield Fund USD 20,710000 920 087 987,54 28 385,74 28 385,74 21,745500 20,710000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,350000 413 054 262,80 273 099,08 273 099,08 15,067500 14,350000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,150000 751 274 970,59 68 410,86 68 410,86 10,657500 10,150000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,540000 106 830 751,17 112 134,65 112 134,65 16,317000 15,540000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,580000 1 905 608 562,13 1 889 151,43 1 889 151,43 11,109000 10,580000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,230000 46 099 620,27 40 423,84 40 423,84 12,841500 12,230000
Templeton Global Bond Fund USD 25,190000 3 143 809 047,31 4 031 954,70 4 031 954,70 26,449500 25,190000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,210000 77 007 349,91 52 178,33 52 178,33 15,970500 15,210000
Templeton Global Total Return Fund USD 23,280000 2 219 702 473,60 4 392 819,78 4 392 819,78 24,444000 23,280000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 38,610000 1 173 715 117,73 0,00 0,00 40,540500 38,610000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 43,950000 677 030 322,21 0,00 0,00 46,147500 43,950000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 13,740000 5 997 450 072,54 0,00 0,00 14,427000 13,740000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,140000 4 296 467 870,77 0,00 0,00 15,897000 15,140000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 24,590000 1 508 075 686,30 0,00 0,00 25,819500 24,590000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 63,500000 13 034 607 870,44 0,00 0,00 66,675000 63,500000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,640000 818 101 122,25 0,00 0,00 20,622000 19,640000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,330000 4 241 283 935,86 0,00 0,00 13,996500 13,330000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,440000 1 464 673 292,40 0,00 0,00 17,262000 16,440000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 122,990000 2 303 609 735,26 0,00 0,00 129,139500 122,990000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) EUR 45,540000 5 589 331 851,34 0,00 0,00 46,450800 45,084600
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) EUR 134,200000 5 763 624 280,46 0,00 0,00 136,884000 132,858000
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) EUR 120,210000 260 767 196,23 0,00 0,00 122,614200 119,007900
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 38,030000 197 102 700,44 0,00 0,00 38,790600 37,649700
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,520000 1 722 533 801,52 0,00 0,00 74,990400 72,784800
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,328100 10 939 358 155,14 0,00 0,00 7,328100 7,328100
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 119,792900 2 546 976 596,75 0,00 0,00 119,792900 119,792900
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 99,027100 4 327 604 804,36 0,00 0,00 99,027100 99,027100
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 64,263400 6 185 765 516,36 0,00 0,00 64,263400 64,263400
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 16,394500 687 045 191,85 0,00 0,00 16,394500 16,394500
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 220,956600 1 400 307 043,26 0,00 0,00 220,956600 220,956600
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 38,164800 3 908 967 352,48 0,00 0,00 38,164800 38,164800
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 26,505400 937 705 261,80 0,00 0,00 26,505400 26,505400
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 47,358700 892 537 027,03 0,00 0,00 47,358700 47,358700
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 84,398700 959 428 896,95 0,00 0,00 84,398700 84,398700
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 139,497500 1 131 255 788,10 0,00 0,00 139,497500 139,497500
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 20,986000 1 147 369 606,45 0,00 0,00 20,986000 20,986000
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 29,013000 1 441 494 197,10 0,00 0,00 29,013000 29,013000
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 157,397400 2 045 598 345,58 0,00 0,00 157,397400 157,397400
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 181,649800 863 316 358,63 0,00 0,00 181,649800 181,649800
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 169,527000 1 037 658 268,16 0,00 0,00 169,527000 169,527000
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 226,569100 2 881 796 612,42 0,00 0,00 226,569100 226,569100
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 27,379600 628 754 175,65 0,00 0,00 27,379600 27,379600
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 58,339700 2 039 947 617,24 0,00 0,00 58,339700 58,339700
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 7,911300 3 524 086 385,03 0,00 0,00 7,911300 7,911300
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 28,599900 6 908 960 533,30 0,00 0,00 28,599900 28,599900
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,804800 4 853 284 520,67 0,00 0,00 82,804800 82,804800
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 14,312100 28 554 357,86 0,00 0,00 14,312100 14,312100
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 149,191700 649 049 214,81 0,00 0,00 149,191700 149,191700
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 136,021700 1 190 366 435,99 0,00 0,00 136,021700 136,021700
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 104,861900 1 799 705 379,91 0,00 0,00 104,861900 104,861900
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,979400 988 379 631,08 0,00 0,00 88,979400 88,979400
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 115,639100 12 961 243 641,70 0,00 0,00 115,639100 115,639100
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 98,269400 678 726 183,88 0,00 0,00 98,269400 98,269400
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 123,604000 688 479 344,23 0,00 0,00 123,604000 123,604000
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 96,136900 5 499 031 701,90 0,00 0,00 96,136900 96,136900
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 145,247900 252 359 225,88 0,00 0,00 145,247900 145,247900
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 76,351400 726 866 243,72 0,00 0,00 76,351400 76,351400
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 73,981900 3 209 337 862,26 0,00 0,00 73,981900 73,981900
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 69,092900 5 666 381 388,82 0,00 0,00 69,092900 69,092900
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 86,153900 59 543 225 724,43 0,00 0,00 86,153900 86,153900
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 34,690200 2 456 071 136,72 0,00 0,00 34,690200 34,690200
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 48,689200 4 210 757 482,66 0,00 0,00 48,689200 48,689200
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 104,379500 1 125 350 328,34 0,00 0,00 104,379500 104,379500
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 102,846500 1 110 612 768,55 0,00 0,00 102,846500 102,846500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 89,357400 3 643 716 363,18 0,00 0,00 89,357400 89,357400
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,968500 485 267 372,05 0,00 0,00 140,968500 140,968500
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 145,514500 81 690 439,79 0,00 0,00 145,514500 145,514500
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 107,317600 4 252 051 956,31 0,00 0,00 107,317600 107,317600
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 33 395,226100 42 537 035 723,21 0,00 0,00 33 395,226100 33 395,226100
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 159,876900 2 494 126 686,52 0,00 0,00 159,876900 159,876900
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 458,970300 668 848 727,49 0,00 0,00 458,970300 458,970300
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 61,747700 3 626 524 417,09 0,00 0,00 61,747700 61,747700
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 157,095400 3 675 977 463,77 0,00 0,00 157,095400 157,095400
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 129,243900 145 409 571,36 0,00 0,00 129,243900 129,243900
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 154,148500 2 892 947 447,50 0,00 0,00 154,148500 154,148500
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 910,221100 10 642 460 364,17 0,00 0,00 910,221100 910,221100
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 477,488100 65 073 268 477,06 0,00 0,00 477,488100 477,488100
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 154,305500 2 191 738 416,64 0,00 0,00 154,305500 154,305500
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,565400 4 726 515 096,71 0,00 0,00 44,565400 44,565400
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 119,827600 200 878 997,92 0,00 0,00 119,827600 119,827600
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 90,341500 5 374 757 273,00 0,00 0,00 90,341500 90,341500
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 84,391900 152 887 177,27 0,00 0,00 84,391900 84,391900
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 71,892000 9 705 423 230,51 0,00 0,00 71,892000 71,892000
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 96,143600 331 410 769,11 0,00 0,00 96,143600 96,143600
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 83,150600 730 090 717,64 0,00 0,00 83,150600 83,150600
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 84,458000 1 164 279 905,33 0,00 0,00 84,458000 84,458000
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 143,576700 781 114 577,25 0,00 0,00 143,576700 143,576700
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 53,733400 819 470 820,84 0,00 0,00 53,733400 53,733400
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 75,784300 109 322 587,92 0,00 0,00 75,784300 75,784300
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 95,651600 318 375 764,01 0,00 0,00 95,651600 95,651600
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 63,737800 2 100 253 916,70 0,00 0,00 63,737800 63,737800
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 83,412300 1 304 737 157,23 0,00 0,00 83,412300 83,412300
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 45,790600 133 005 165,54 0,00 0,00 45,790600 45,790600
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 50,539000 131 473 043,46 0,00 0,00 50,539000 50,539000
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 102,039700 2 854 737 272,80 0,00 0,00 102,039700 102,039700
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,454500 2 162 091 644,41 0,00 0,00 8,454500 8,454500
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,552700 1 467 505 604,90 0,00 0,00 4,552700 4,552700
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,466500 250 213 819,06 0,00 0,00 4,466500 4,466500
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 6,702700 1 593 899 254,81 0,00 0,00 6,702700 6,702700
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 4,984700 459 300 623,46 0,00 0,00 4,984700 4,984700
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,406100 52 258 865,38 0,00 0,00 4,406100 4,406100
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,777500 1 910 018 739,05 0,00 0,00 4,777500 4,777500
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,340600 585 207 946,82 0,00 0,00 5,340600 5,340600
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,362100 286 523 680,48 0,00 0,00 5,362100 5,362100
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,971300 1 157 895 480,84 0,00 0,00 4,971300 4,971300
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 7,225000 955 729 401,27 0,00 0,00 7,225000 7,225000
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 7,316300 2 192 355 464,86 0,00 0,00 7,316300 7,316300
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 9,069400 5 333 996 978,22 0,00 0,00 9,069400 9,069400
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,815800 2 583 093 535,40 0,00 0,00 5,815800 5,815800
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,987900 402 636 808,82 0,00 0,00 4,987900 4,987900
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,841000 598 233 772,39 0,00 0,00 6,841000 6,841000
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 6,723800 1 060 952 858,59 0,00 0,00 6,723800 6,723800
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,156200 3 339 677 761,25 0,00 0,00 5,156200 5,156200
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 6,144300 1 188 937 782,71 0,00 0,00 6,144300 6,144300
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,591000 1 386 975 684,02 0,00 0,00 6,591000 6,591000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 8,236300 5 472 053 705,40 0,00 0,00 8,236300 8,236300
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,279300 189 107 228,37 0,00 0,00 4,279300 4,279300
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,302900 446 227 896,84 0,00 0,00 5,302900 5,302900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,953800 1 901 638 764,62 0,00 0,00 4,953800 4,953800
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 30,420600 17 351 411 763,93 0,00 0,00 30,420600 30,420600
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 52,097800 83 356 596,95 0,00 0,00 52,097800 52,097800
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 3,627300 145 950 855,18 0,00 0,00 3,627300 3,627300
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,603400 446 469 481,21 0,00 0,00 4,603400 4,603400
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,807600 3 515 602 190,60 0,00 0,00 6,807600 6,807600
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 13,315100 7 818 265 507,09 0,00 0,00 13,315100 13,315100
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,459400 951 880 642,84 0,00 0,00 6,459400 6,459400
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,965100 60 551 184,38 0,00 0,00 7,965100 7,965100
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,426200 3 104 633 430,03 0,00 0,00 5,426200 5,426200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,064000 1 114 901 180,31 0,00 0,00 5,064000 5,064000
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 6,048000 1 679 729 786,73 0,00 0,00 6,048000 6,048000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,050000 3 050 483 520,29 0,00 0,00 5,050000 5,050000
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,411500 541 494 803,49 0,00 0,00 5,411500 5,411500
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 11,737700 3 158 464 419,25 0,00 0,00 11,737700 11,737700
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 6,744000 1 041 961 573,44 0,00 0,00 6,744000 6,744000
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,519300 3 670 209 977,50 0,00 0,00 4,519300 4,519300
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,839000 3 151 700 067,68 0,00 0,00 4,839000 4,839000
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,888700 388 186 568,39 0,00 0,00 4,888700 4,888700
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,969400 177 415 405,45 0,00 0,00 7,969400 7,969400
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 558,094800 498 015 413,02 0,00 0,00 1 558,094800 1 558,094800
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 9,419900 162 494 343,90 0,00 0,00 9,419900 9,419900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,081600 1 359 713 683,55 0,00 0,00 4,081600 4,081600
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,384400 213 100 252,42 0,00 0,00 4,384400 4,384400
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 3,863300 89 071 705,84 0,00 0,00 3,863300 3,863300
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 3,118800 1 195 135 727,53 0,00 0,00 3,118800 3,118800
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 3,945800 486 031 542,23 0,00 0,00 3,945800 3,945800
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,931400 1 296 131 301,52 0,00 0,00 5,931400 5,931400
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 3,941000 885 101 583,45 0,00 0,00 3,941000 3,941000
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,750400 575 198 749,83 0,00 0,00 5,750400 5,750400
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 6,066200 2 259 093 437,12 0,00 0,00 6,066200 6,066200
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 8,153000 7 684 525 068,15 0,00 0,00 8,153000 8,153000
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 6,572100 51 390 105,78 0,00 0,00 6,572100 6,572100
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 5,121700 4 217 080,92 0,00 0,00 5,121700 5,121700
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 5,083900 328 986 875,58 0,00 0,00 5,083900 5,083900
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,547700 754 697 174,54 0,00 0,00 4,547700 4,547700
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,074100 404 884 308,00 0,00 0,00 4,074100 4,074100
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,920900 688 635 664,63 0,00 0,00 6,920900 6,920900
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,338500 780 056 374,30 0,00 0,00 6,338500 6,338500
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,587900 281 532 087,99 0,00 0,00 6,587900 6,587900
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) EUR 4,031400 104 328 734,58 0,00 0,00 4,031400 4,031400
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,848200 210 812 677,20 0,00 0,00 4,848200 4,848200
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 5,641700 193 443 734,21 0,00 0,00 5,641700 5,641700
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 21,820000 259 118 565,67 0,00 0,00 22,256400 21,601800
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 15,520000 139 787 115,24 0,00 0,00 15,830400 15,364800
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 36,270000 968 835 509,13 0,00 0,00 36,995400 35,907300
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 103,430000 651 086 056,87 0,00 0,00 105,498600 102,395700
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 71,230000 249 546 566,82 0,00 0,00 72,654600 70,517700
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 18,450000 174 583 985,48 0,00 0,00 18,819000 18,265500
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 54,500000 113 555 146,63 0,00 0,00 55,590000 53,955000
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 25,890000 2 088 125 721,51 0,00 0,00 26,407800 25,631100
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 39,040000 677 030 322,21 0,00 0,00 39,059520 39,032192
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 42,700000 739 046 299,72 0,00 0,00 42,721350 42,691460
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 35,060000 677 030 322,21 0,00 0,00 35,070518 35,052988
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 38,350000 739 046 299,72 0,00 0,00 38,361505 38,342330
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,560000 2 366 182 611,76 0,00 0,00 12,566280 12,557488
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 37,000000 2 366 182 611,76 0,00 0,00 37,018500 36,992600
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 17,870000 1 087 026 185,94 0,00 0,00 17,878935 17,866426
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 25,690000 1 893 010 124,20 0,00 0,00 25,702845 25,684862
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 15,650000 2 657 656 024,79 0,00 0,00 15,657825 15,646870
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 12,600000 5 997 450 072,54 0,00 0,00 12,603780 12,597480
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 15,030000 6 546 816 499,18 0,00 0,00 15,037515 15,026994
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,780000 6 546 816 499,18 0,00 0,00 13,784134 13,777244
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 69,460000 14 228 577 951,37 0,00 0,00 69,494730 69,446108
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,000000 13 034 607 870,44 0,00 0,00 57,017100 56,988600
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 62,350000 14 228 577 951,37 0,00 0,00 62,368705 62,337530
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,970000 874 811 996,49 0,00 0,00 13,976985 13,967206
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 21,490000 893 039 185,05 0,00 0,00 21,500745 21,485702
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 27,560000 1 598 837 365,98 0,00 0,00 27,573780 27,554488
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,580000 4 629 785 544,38 0,00 0,00 14,587290 14,577084
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 73,120000 824 700 853,12 0,00 0,00 73,156560 73,105376
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 12,580000 353 499 123,45 0,00 0,00 12,586290 12,577484
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 14,250000 5 688 255 793,42 0,00 0,00 14,257125 14,247150
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 15,590000 6 209 300 024,10 0,00 0,00 15,597795 15,586882
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 12,740000 5 688 255 793,42 0,00 0,00 12,743822 12,737452
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 13,940000 6 209 300 024,10 0,00 0,00 13,944182 13,937212
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 113,950000 737 092 531,43 0,00 0,00 114,006975 113,927210
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,840000 1 583 300 544,85 0,00 0,00 13,846920 13,837232
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 32,360000 3 855 007 112,90 0,00 0,00 32,376180 32,353528
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 57,330000 11 783 668 462,06 0,00 0,00 57,358665 57,318534
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 62,710000 12 863 052 493,18 0,00 0,00 62,741355 62,697458
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 51,260000 11 783 668 462,06 0,00 0,00 51,275378 51,249748
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 56,070000 12 863 052 493,18 0,00 0,00 56,086821 56,058786
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 58,770000 5 028 725 264,74 0,00 0,00 58,799385 58,758246
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 114,770000 2 303 609 735,26 0,00 0,00 114,804431 114,747046
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 124,780000 2 514 620 387,01 0,00 0,00 124,842390 124,755044
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 61,920000 9 233 235 779,55 0,00 0,00 61,950960 61,907616
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 67,730000 10 079 000 176,96 0,00 0,00 67,763865 67,716454
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 55,860000 9 233 235 779,55 0,00 0,00 55,876758 55,848828
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 61,100000 10 079 000 176,96 0,00 0,00 61,118330 61,087780
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 13,420000 2 194 702 132,32 0,00 0,00 13,426710 13,417316
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 15,480000 2 395 736 847,64 0,00 0,00 15,487740 15,476904
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 18,760000 2 194 702 132,32 0,00 0,00 18,765628 18,756248
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 11,650000 1 430 526 413,18 0,00 0,00 11,655825 11,647670
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,470000 1 561 562 632,63 0,00 0,00 13,476735 13,467306
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 15,820000 1 430 526 413,18 0,00 0,00 15,824746 15,816836
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 11,140000 1 388 921 397,94 0,00 0,00 11,145570 11,137772
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 12,190000 1 516 146 597,99 0,00 0,00 12,196095 12,187562
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 10,910000 1 388 921 397,94 0,00 0,00 10,913273 10,907818
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,940000 1 516 146 597,99 0,00 0,00 11,943582 11,937612
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,040000 156 597 978,14 0,00 0,00 11,045520 11,037792
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,070000 170 942 352,94 0,00 0,00 12,076035 12,067586
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,280000 156 597 978,14 0,00 0,00 12,283684 12,277544
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 12,730000 2 981 934 014,78 0,00 0,00 12,736365 12,727454
BGF China Bond Fund A2 USD USD 13,920000 3 255 079 170,54 0,00 0,00 13,926960 13,917216
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 15,540000 2 981 934 014,78 0,00 0,00 15,544662 15,536892
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 99,280000 144 079 272,85 0,00 0,00 99,329640 99,260144
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 116,400000 157 276 934,24 0,00 0,00 116,458200 116,376720
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 88,180000 144 079 272,85 0,00 0,00 88,206454 88,162364
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 101,490000 95 192 292,68 0,00 0,00 101,540745 101,469702
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 113,980000 103 911 906,69 0,00 0,00 114,036990 113,957204
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 95,050000 95 192 292,68 0,00 0,00 95,078515 95,030990
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 119,680000 653 520 997,79 0,00 0,00 119,739840 119,656064
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 147,500000 713 383 521,19 0,00 0,00 147,573750 147,470500
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 99,040000 653 520 997,79 0,00 0,00 99,069712 99,020192
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 139,640000 489 463 740,40 0,00 0,00 139,709820 139,612072
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 177,530000 534 298 619,02 0,00 0,00 177,618765 177,494494
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 110,640000 489 463 740,40 0,00 0,00 110,673192 110,617872
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,570000 515 518 516,62 0,00 0,00 9,574785 9,568086
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,390000 515 518 516,62 0,00 0,00 9,392817 9,388122
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 90,830000 244 789 626,87 0,00 0,00 90,875415 90,811834
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 88,030000 244 789 626,87 0,00 0,00 88,056409 88,012394
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 17,690000 5 537 892 475,37 0,00 0,00 17,698845 17,686462
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 48,340000 6 045 163 426,11 0,00 0,00 48,364170 48,330332
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 15,650000 5 537 892 475,37 0,00 0,00 15,654695 15,646870
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 42,730000 6 045 163 426,11 0,00 0,00 42,742819 42,721454
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 154,330000 936 293 927,31 0,00 0,00 154,407165 154,299134
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 145,430000 936 293 927,31 0,00 0,00 145,473629 145,400914
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,680000 2 521 898 347,00 0,00 0,00 109,734840 109,658064
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 130,830000 2 752 904 235,58 0,00 0,00 130,895415 130,803834
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 132,610000 2 521 898 347,00 0,00 0,00 132,649783 132,583478
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 109,810000 303 998 392,30 0,00 0,00 109,864905 109,788038
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 115,100000 331 844 645,04 0,00 0,00 115,157550 115,076980
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 94,810000 27 247 955,05 0,00 0,00 94,857405 94,791038
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 106,710000 29 743 867,73 0,00 0,00 106,742013 106,688658
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 7,887800 974 149 526,42 0,00 0,00 7,887800 7,887800
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 7,137800 1 314 210 717,74 0,00 0,00 7,137800 7,137800
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 10,430400 359 851 940,13 0,00 0,00 10,430400 10,430400
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 24,630000 348 897 683,73 0,00 0,00 25,122600 24,383700
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 93,480000 144 079 272,85 0,00 0,00 98,154000 93,480000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 104,910000 144 079 272,85 0,00 0,00 110,155500 104,910000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 101,840000 95 192 292,68 0,00 0,00 106,932000 101,840000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 105,310000 95 192 292,68 0,00 0,00 110,575500 105,310000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 116,060000 653 520 997,79 0,00 0,00 121,863000 116,060000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 131,240000 653 520 997,79 0,00 0,00 137,802000 131,240000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 139,060000 489 463 740,40 0,00 0,00 146,013000 139,060000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 157,150000 489 463 740,40 0,00 0,00 165,007500 157,150000
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) USD 4,963600 440 231 083,72 0,00 0,00 4,963600 4,963600
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  EUR 3,991500 1 993 932 813,02 0,00 0,00 3,991500 3,991500
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) USD 167,434700 4 460 837 312,97 0,00 0,00 167,434700 167,434700
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 12,907900 723 777 422,50 0,00 0,00 12,907900 12,907900
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,324300 214 377 686,44 0,00 0,00 4,324300 4,324300
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) GBP 9,959800 2 199 480 125,95 0,00 0,00 9,959800 9,959800
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) USD 4,870500 138 946 947,89 0,00 0,00 4,870500 4,870500
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) USD 3,359600 1 687 657 087,90 0,00 0,00 3,359600 3,359600
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) GBP 5,113100 114 208 161,44 0,00 0,00 5,113100 5,113100
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 5,362300 89 503 867,38 0,00 0,00 5,362300 5,362300
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,505600 617 962 117,76 0,00 0,00 5,505600 5,505600
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) EUR 5,752300 3 403 494,13 0,00 0,00 5,752300 5,752300
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) USD 6,971300 735 481 340,64 0,00 0,00 6,971300 6,971300
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  EUR 4,605900 256 565 325,80 0,00 0,00 4,605900 4,605900
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) USD 6,101600 176 314 828,62 0,00 0,00 6,101600 6,101600
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,864700 99 916 718,79 0,00 0,00 4,864700 4,864700
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) USD 6,996600 62 969 711,64 0,00 0,00 6,996600 6,996600
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) USD 6,414600 269 381 306,45 0,00 0,00 6,414600 6,414600
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) USD 107,642000 7 949 730 539,46 0,00 0,00 107,642000 107,642000
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) EUR 4,760600 2 023 238 282,39 0,00 0,00 4,760600 4,760600
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) USD 5,313400 3 662 586 771,84 0,00 0,00 5,313400 5,313400
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) USD 126,441700 3 817 070 579,03 0,00 0,00 126,441700 126,441700
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) USD 7,138100 1 192 957 196,15 0,00 0,00 7,138100 7,138100
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) USD 136,477800 3 648 160 755,74 0,00 0,00 136,477800 136,477800
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD USD 12,350000 170 942 352,94 0,00 0,00 12,967500 12,350000
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR EUR 11,290000 156 597 978,14 0,00 0,00 11,854500 11,290000
BlackRock Global Impact Fund USD (A) USD 119,089500 30 691 018,50 0,00 0,00 119,089500 119,089500
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) USD 112,535700 2 292 960,58 0,00 0,00 112,535700 112,535700
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 82,554800 314 121 239,20 0,00 0,00 82,554800 82,554800
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) USD 38,176900 254 005 529,63 0,00 0,00 38,176900 38,176900
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) USD 175,575000 479 727 604,63 0,00 0,00 175,575000 175,575000
iShares Ageing Population UCITS ETF USD 6,398100 652 611 934,02 0,00 0,00 6,398100 6,398100
iShares Agribusiness UCITS ETF USD 43,781300 564 779 074,23 0,00 0,00 43,781300 43,781300
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD 29,822600 83 503 296,94 0,00 0,00 29,822600 29,822600
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF USD 26,562300 156 721 928,10 0,00 0,00 26,562300 26,562300
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) USD 434,187300 1 280 163 978,90 0,00 0,00 434,187300 434,187300
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) EUR 252,979500 531 350 123,39 0,00 0,00 252,979500 252,979500
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) USD 417,696700 1 078 491 023,37 0,00 0,00 417,696700 417,696700
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) USD 6,350600 3 134 037 881,03 0,00 0,00 6,350600 6,350600
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 9,605400 5 978 523 978,12 0,00 0,00 9,605400 9,605400
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD 18,741900 118 074 249,24 0,00 0,00 18,741900 18,741900
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF EUR 4,641100 13 045 851,21 0,00 0,00 4,641100 4,641100
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF EUR 5,217200 21 005 023,69 0,00 0,00 5,217200 5,217200
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  EUR 5,592900 40 618 066,61 0,00 0,00 5,592900 5,592900
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF EUR 4,756400 1 254 762,71 0,00 0,00 4,756400 4,756400
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF USD 5,236900 63 202 921,81 0,00 0,00 5,236900 5,236900
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate EUR 4,981300 28 384 359,94 0,00 0,00 4,981300 4,981300
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) EUR 5,180000 53 904 439,56 0,00 0,00 5,283600 5,128200
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 100,834200 51 024 947,52 0,00 0,00 100,834200 100,834200
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) EUR 5,040700 149 566 611,04 0,00 0,00 5,040700 5,040700
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) USD 100,296300 35 710 531,67 0,00 0,00 100,296300 100,296300
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) EUR 5,046400 48 719 305,28 0,00 0,00 5,046400 5,046400
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 36,810000 319 531 336,10 4 533 317,15 4 533 317,15 38,742525 36,810000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 37,700000 114 286 904,70 1 161 467,01 1 161 467,01 38,423840 37,700000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 13,960000 87 111 662,51 227 774,84 227 774,84 14,692900 13,960000
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 16,880000 77 654 688,38 300 364,28 300 364,28 17,766200 16,880000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 14,040000 267 541 599,00 477 790,97 477 790,97 14,531400 14,040000
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR EUR 22,710000 292 702 706,10 3 268 665,28 3 268 665,28 23,902275 22,710000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,617000 194 138 731,70 1 345 111,61 1 345 111,61 8,918595 8,617000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 25,410000 984 785 209,30 11 877 592,80 11 877 592,80 26,744025 25,410000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 97,660000 92 659 624,38 122 755,31 122 755,31 102,787150 97,660000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 39,850000 431 295 899,80 2 129 529,04 2 129 529,04 41,942125 39,850000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 6,827000 627 786 309,80 1 821 511,16 1 821 511,16 7,065945 6,827000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 28,580000 40 906 565,28 387 826,89 387 826,89 30,080450 28,580000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 54,850000 7 426 098 827,00 780 281,60 780 281,60 57,729625 54,850000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 17,850000 991 767 705,60 3 166 306,44 3 166 306,44 18,787125 17,850000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 20,810000 55 829 438,07 43 350,26 43 350,26 21,902525 20,810000
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 31,480000 34 319 381,70 712 118,89 712 118,89 33,132700 31,480000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31,330000 277 102 524,50 8 557 786,89 8 557 786,89 32,974825 31,330000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 36,560000 480 924 930,30 7 758 567,63 7 758 567,63 38,479400 36,560000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,239000 32 915 590,77 899 869,78 899 869,78 8,527365 8,239000
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR EUR 9,787000 54 827 402,92 2 379 254,35 2 379 254,35 10,300818 9,787000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 6,828700 177 367 228,00 0,00 0,00 7,170135 6,828700
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 164,810000 181 949 140,90 0,00 0,00 173,050500 164,810000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,809400 317 347 232,80 0,00 0,00 14,499870 13,809400
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,714900 20 551 253,45 0,00 0,00 10,200645 9,714900
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 57,720000 1 239 570 134,00 0,00 0,00 60,606000 57,720000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 10,240000 136 668 396,90 0,00 0,00 10,752000 10,240000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 23,480000 1 858 460 359,00 0,00 0,00 24,654000 23,480000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 12,990000 45 144 429,96 0,00 0,00 13,639500 12,990000
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc EUR 21,590000 395 043 824,90 0,00 0,00 22,669500 21,590000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 9,520000 626 822,88 0,00 0,00 9,996000 9,520000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 6,910000 963 873,68 0,00 0,00 7,255500 6,910000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,840000 2 411 452,33 0,00 0,00 6,840000 6,840000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,940000 2 921 833,99 0,00 0,00 6,940000 6,940000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,190000 2 270 991,32 0,00 0,00 7,190000 7,190000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,150000 376 660,69 0,00 0,00 7,150000 7,150000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,600000 16 503 370,08 0,00 0,00 7,600000 7,600000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,570000 949 946,23 0,00 0,00 7,570000 7,570000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 6,860000 6 264,01 0,00 0,00 6,860000 6,860000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 6,940000 5 940,21 0,00 0,00 6,940000 6,940000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 6,920000 5 952,95 0,00 0,00 6,920000 6,920000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,190000 5 548,54 0,00 0,00 7,190000 7,190000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,150000 5 550,37 0,00 0,00 7,150000 7,150000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,610000 5 327,87 0,00 0,00 7,610000 7,610000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,580000 5 329,32 0,00 0,00 7,580000 7,580000
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR EUR 11,640000 8 365 490,19 0,00 0,00 12,222000 11,640000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,117633 93 231,90 93 231,90 93 231,90 0,119986 0,116457
The Royal Invest Micro Fund Slovakia EUR 0,100000 6 790,00 6 790,00 6 790,00 0,103000 0,099000
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,565900 935 709 704,36 0,00 0,00 1,565900 1,518923
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 1,080300 9 039 037,30 0,00 0,00 1,080300 1,047891
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,067029 111 421 214,52 111 421 214,52 111 421 214,52 1,093705 1,035018
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. EUR 1,004785 3 643 791,40 3 643 791,40 3 643 791,40 1,004785 1,004785
Wood & Company Office Podfond EUR 1,929200 226 210 000,00 0,00 0,00 1,987076 1,871324
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,688600 103 910 000,00 0,00 0,00 2,769258 2,607942
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,488344 349 990 628,60 349 990 628,60 344 534 115,40 1,532994 1,488344
J&T SELECT zmiešaný EUR 1,178275 20 528 784,93 20 528 784,93 20 528 784,93 1,213623 1,178275
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,007709 15 334 940,83 15 334 940,83 15 334 940,83 1,037940 1,007709
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,019999 2 843 965,42 2 843 965,42 2 843 965,42 1,050599 1,009799
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR