Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 20.5.2022

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
AM SLSP Eurový dlhopisový fond EUR 0,049167 81 587 749,72 81 587 749,72 66 511 636,72 0,049659 0,049167
AM SLSP Euro Plus Fond EUR 0,044872 128 891 905,66 128 891 905,66 82 954 756,56 0,044872 0,044872
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. EUR 0,045052 406 925 517,00 406 925 517,00 406 901 713,82 0,045953 0,045052
ERSTE BOND DANUBIA EUR 128,080000 80 370 291,58 7 511 763,92 1 859 081,20 131,282000 128,080000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 669,270000 170 077 390,69 3 661 440,69 3 661 440,69 692,694450 669,270000
AM SLSP Fond budúcnosti o.p.f. EUR 0,053852 109 307 566,48 109 307 566,48 109 307 566,48 0,055468 0,053852
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR 333,300000 47 978 475,50 9 710 250,00 9 710 250,00 344,965500 333,300000
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f. EUR 0,035150 43 938 008,94 43 938 008,94 43 938 008,94 0,035150 0,035150
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 144,160000 35 294 003,29 9 432 060,59 832 364,19 145,601600 144,160000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 115,660000 356 085 271,46 20 976 213,26 11 933 683,14 116,527450 115,660000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 136,390000 230 226 144,00 7 395 474,97 1 773,07 137,412925 136,390000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 184,700000 467 408 788,28 2 683 377,82 2 683 377,82 191,164500 184,700000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 176,620000 270 459 079,24 21 874 958,65 2 816 482,06 182,801700 176,620000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,620000 147 065 913,64 5 945 010,82 1 625 234,02 142,436700 137,620000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 155,630000 511 677 028,80 15 901 346,67 3 744 914,90 161,855200 155,630000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 121,040000 22 669 913,06 138 227,68 138 227,68 125,881600 121,040000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 192,010000 29 239 265,55 1 991 162,90 1 991 162,90 199,690400 192,010000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 227,340000 209 614 504,53 3 503 536,74 386 932,68 236,433600 227,340000
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,062146 501 073 335,17 501 073 335,17 451 126 535,06 0,063078 0,062071
AM SLSP Realitný fond EUR 0,024972 1 381 216,16 1 381 216,16 1 381 216,16 0,025721 0,024972
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f. EUR 0,017223 65 128 007,27 65 128 007,27 65 128 007,27 0,017223 0,017223
AM SLSP Privátny P11, o.p.f. EUR 0,012566 9 164 343,55 9 164 343,55 9 164 343,55 0,012566 0,012566
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. EUR 0,010241 58 852 737,07 58 852 737,07 58 852 737,07 0,010395 0,010241
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. EUR 0,010691 11 216 320,63 11 216 320,63 11 216 320,63 0,010905 0,010691
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. EUR 0,011077 27 482 284,29 27 482 284,29 27 482 284,29 0,011354 0,011077
ERSTE BOND EURO RENT EUR 164,580000 197 296 441,97 41 683 691,79 154 458,33 168,694500 164,580000
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 196,270000 300 455 192,88 41 998 058,94 8 650 259,07 203,139450 196,270000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 165,230000 176 055 155,14 9 939 346,35 2 698 631,05 171,013050 165,230000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 185,590000 242 086 010,05 22 808 921,24 2 683 476,01 192,085650 185,590000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 270,240000 537 010 326,64 7 447 417,12 0,00 1 279,766800 1 270,240000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 132,360000 132 597 730,72 15 335 381,14 520 017,86 136,992600 132,360000
AM SLSP Erste Private Banking Conservative EUR 0,009076 5 426 507,48 5 426 507,48 5 426 507,48 0,009076 0,009076
ERSTE MORTAGE EUR 145,420000 128 991 438,12 13 138 799,84 532 649,70 150,509700 145,420000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 188,430000 645 989 008,72 31 894 463,22 11 996 582,09 195,025050 188,430000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,030000 74 663 891,12 133 037,34 133 037,34 140,791050 136,030000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 116,090000 61 307 646,23 12 030 989,18 12 030 989,18 120,153150 116,090000
AM SLSP Global Renta, o.p.f. EUR 0,009969 364 302 290,75 364 302 290,75 364 302 290,75 0,010019 0,009969
AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. EUR 1,001352 125 005 928,88 125 005 928,88 89 730 548,96 1,011366 1,001352
AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. EUR 0,898445 168 217 431,92 168 217 431,92 167 590 758,45 0,907429 0,898445
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 114,700000 395 369 316,89 2 523,40 2 523,40 115,560250 114,700000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 185,440000 35 376 107,84 0,00 0,00 191,930400 185,440000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 196,500000 35 376 107,84 192 654,34 192 654,34 203,377500 196,500000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 98,900000 112 532 026,35 5 736,20 5 736,20 101,867000 98,900000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 108,190000 42 131 557,84 0,00 0,00 110,353800 108,190000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 112,670000 72 053 562,45 36 730,42 36 730,42 115,486750 112,670000
ERSTE BEST OF AMERICA EUR 267,140000 73 518 931,94 578 892,38 578 892,38 277,825600 267,140000
ERSTE BEST OF EUROPE EUR 197,940000 51 674 442,81 247 622,94 247 622,94 205,857600 197,940000
ERSTE GREEN INVEST EUR 129,550000 450 347 323,86 5 764 845,45 5 764 845,45 136,027500 129,550000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 274,590000 732 543 185,08 1 305 126,27 1 305 126,27 285,573600 274,590000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 126,130000 232 483 141,34 504,52 504,52 130,544550 126,130000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 123,250000 468 408 025,26 510 255,00 510 255,00 129,412500 123,250000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 190,540000 209 296 756,26 333 826,08 333 826,08 198,161600 190,540000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 105,940000 250 288 102,34 79 984,70 79 984,70 109,647900 105,940000
ERSTE FAIR INVEST EUR 80,420000 55 969 608,15 234 424,30 234 424,30 84,441000 80,420000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 21,040000 254 994 512,34 255 951,60 255 951,60 21,881600 21,040000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 175,580000 174 212 083,33 474 767,27 474 767,27 184,359000 175,580000
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond EUR 0,039128 81 634 178,26 81 634 178,26 81 634 178,26 0,040419 0,037563
Eurizon AM SK - Stredoeurópsky Dlhopisový fond EUR 0,029829 31 868 007,43 31 868 007,43 22 368 449,47 0,030276 0,028636
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio EUR 0,037000 99 240 311,12 99 240 311,12 99 240 311,12 0,037185 0,035520
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio EUR 0,045316 415 067 078,07 415 067 078,07 415 067 078,07 0,045996 0,043503
GIS European Equities Opportunity EUR 193,964000 21 243 605,13 1 259 155,71 1 259 155,71 200,364812 193,964000
GIS Central and Eastern European Equities EUR 200,117000 1 740 460,92 328 376,59 328 376,59 206,720861 200,117000
GIS Global Equity Allocation EUR 185,844000 7 853 130,39 284 739,40 284 739,40 191,976852 185,844000
GIS Euro Corporate Bonds EUR 147,629000 39 909 665,35 110 547,84 110 547,84 149,843435 147,629000
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond EUR 0,036448 113 998 429,32 113 998 429,32 50 853 534,39 0,036448 0,036448
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica EUR 0,040634 160 879 619,00 160 879 619,00 160 879 619,00 0,041244 0,039009
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund EUR 0,113672 126 051 312,00 126 051 312,00 126 051 312,00 0,114240 0,109125
Eurizon Opportunitá Flessibile 15 EUR 97,120000 365 870 561,20 90 132,02 90 132,02 97,120000 97,120000
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond EUR 0,097942 108 365 076,16 108 365 076,16 108 365 076,16 0,098677 0,097158
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility EUR 204,040000 473 911 903,05 11 319 680,18 11 319 680,18 212,201600 204,040000
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile EUR 167,220000 4 792 644 689,28 83 694 855,29 83 694 855,29 167,220000 167,220000
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility EUR 119,330000 886 677 418,26 63 486 307,94 63 486 307,94 124,103200 119,330000
Eurizon Fund - Bond High Yield EUR 217,120000 812 875 478,42 8 811 963,26 8 811 963,26 221,462400 217,120000
Eurizon AM Slovakia - Edícia 2018 EUR 0,098721 25 071 007,29 25 071 007,29 25 071 007,29 0,098721 0,097734
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R EUR 148,940000 64 534 927,26 8 100 032,49 8 100 032,49 150,429400 148,940000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R EUR 155,490000 1 448 538 663,74 24 163 982,71 24 163 982,71 157,044900 155,490000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R EUR 168,540000 1 693 008 775,17 62 172 340,78 62 172 340,78 170,225400 168,540000
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R EUR 210,050000 808 914 785,67 111 061 900,98 111 061 900,98 212,150500 210,050000
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked EUR 149,000000 405 259 449,61 4 472 179,19 4 472 179,19 151,980000 149,000000
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG EUR 93,790000 4 636 815,71 3 216 529,46 3 216 529,46 95,665800 93,790000
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity EUR 120,440000 273 081 721,41 33 936 299,26 33 936 299,26 124,053200 120,440000
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio EUR 0,132838 210 396 991,17 210 396 991,17 210 396 991,17 0,136159 0,128853
Eurizon Fund - Equity China A EUR 117,300000 253 098 205,17 20 634 021,09 20 634 021,09 120,819000 117,300000
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets EUR 87,470000 3 810 809,02 3 716 147,52 3 716 147,52 88,782050 87,470000
Eurizon Fund - Equity USA EUR 193,070000 894 848 249,50 25 796 457,81 25 796 457,81 198,862100 193,070000
Epsilon Fund - Euro Bond EUR 166,890000 912 643 468,18 4 907 081,69 4 907 081,69 169,393350 166,890000
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 EUR 0,095566 24 728 927,45 24 728 927,45 24 728 927,45 0,096999 0,092699
Eurizon Fund Equity Innovation R EUR 123,870000 1 302 350 182,19 78 616 885,48 78 616 885,48 127,586100 123,870000
Eurizon Fund Equity People EUR 110,860000 707 427 321,14 22 484 041,54 22 484 041,54 114,185800 110,860000
Eurizon Fund Equity Planet EUR 118,760000 1 219 593 306,67 37 213 117,73 37 213 117,73 122,322800 118,760000
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 EUR 0,092677 51 642 841,89 51 642 841,89 51 642 841,89 0,094067 0,089897
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio EUR 0,091885 17 988 289,13 17 988 289,13 17 988 289,13 0,093263 0,089128
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC EUR 129,460000 479 009 982,50 146 289,80 146 289,80 131,401900 129,460000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC EUR 238,600000 166 168,72 11 930,00 11 930,00 242,179000 238,600000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC USD 248,590000 1 080 978,29 581 931,40 581 931,40 252,318850 248,590000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R2" (USD) ACC USD 378,550000 1 792 972,73 70 506,15 70 506,15 384,228250 378,550000
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC EUR 360,790000 417 105 261,63 1 167 155,65 1 167 155,65 366,201850 360,790000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC EUR 130,540000 51 035 835,32 7 790 962,69 7 790 962,69 132,498100 130,540000
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC USD 136,310000 847 202,73 250 531,00 250 531,00 138,354650 136,310000
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC EUR 121,690000 554 957 522,85 1 051 845,77 1 051 845,77 125,340700 121,690000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC USD 112,380000 1 718 650,81 334 897,07 334 897,07 115,751400 112,380000
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC EUR 107,370000 102 331 456,24 1 033 594,08 1 033 594,08 110,591100 107,370000
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC EUR 131,240000 35 274 929,95 555 276,44 555 276,44 135,177200 131,240000
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC EUR 734,040000 46 745 400,43 2 057 264,55 2 057 264,55 756,061200 734,040000
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC USD 126,790000 1 535 236,96 530 522,11 530 522,11 130,593700 126,790000
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC EUR 123,300000 50 831 660,73 57 334,50 57 334,50 125,149500 123,300000
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC EUR 99,490000 3 449 040,41 102 474,70 102 474,70 101,977250 99,490000
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC EUR 108,650000 12 141 511,50 126 251,30 126 251,30 111,366250 108,650000
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC EUR 100,420000 12 261 867,18 365 127,12 365 127,12 101,926300 100,420000
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC EUR 93,310000 776 385 105,59 93 621,94 93 621,94 95,642750 93,310000
C-QUADRAT Active YOU T (rastový) EUR 9,330000 14 086 432,83 7 223 448,94 7 223 448,94 9,819825 9,330000
C-QUADRAT Active YOU A (výnosový) EUR 8,330000 14 086 432,83 0,00 0,00 8,767325 8,330000
C-QUADRAT Active PLUS T (rastový) EUR 7,250000 15 446 608,47 6 694 001,15 6 694 001,15 7,630625 7,250000
C-QUADRAT Active PLUS A (výnosový) EUR 7,210000 15 446 608,47 0,00 0,00 7,588525 7,210000
I-AM GreenStars Absolute Return EUR 11,860000 22 122 669,49 30 706,24 30 706,24 12,402002 11,860000
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI EUR 130,480000 511 088 305,70 70 676 036,92 70 676 036,92 137,004000 130,480000
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect EUR 131,010000 83 120 389,44 15 553 953,16 15 553 953,16 137,560500 131,010000
C-QUADRAT Active YOU VT (plne rastový) EUR 9,730000 14 086 432,83 0,00 0,00 10,240825 9,730000
C-QUADRAT Active PLUS VT (plne rastový) EUR 7,350000 15 446 608,47 69 264,97 69 264,97 7,735875 7,350000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T EUR 11,430000 22 122 669,49 60 880,11 60 880,11 11,772900 11,430000
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A EUR 6,790000 22 122 669,49 0,00 0,00 6,993700 6,790000
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T EUR 9,650000 22 122 669,49 0,00 0,00 9,939500 9,650000
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA EUR 141,450000 232 213 751,60 2 178,19 2 178,19 148,522500 141,450000
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA EUR 131,260000 232 213 751,60 0,00 0,00 137,823000 131,260000
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T EUR 173,890000 27 040 398,11 10 057,62 10 057,62 182,584500 173,890000
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,037434 13 664 968,06 13 664 811,72 13 664 811,72 0,038179 0,037434
IAD - EURO Bond EUR 0,039524 19 250 757,35 19 250 805,16 19 250 805,16 0,040275 0,039524
IAD - Global Index EUR 0,044420 127 673 748,50 127 546 985,60 127 546 985,60 0,046152 0,044420
IAD - CE Bond EUR 0,032155 8 944 770,30 8 866 401,02 8 866 401,02 0,032316 0,032155
IAD - KD RUSSIA EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
IAD - Optimal Balanced EUR 0,020885 11 841 824,80 11 834 273,98 11 834 273,98 0,021365 0,020885
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,080630 336 880 655,60 327 880 483,60 319 073 996,40 0,083049 0,080630
IAD - Growth Opportunities EUR 0,039525 24 685 817,56 24 685 652,38 24 685 652,38 0,040711 0,039525
IAD - Český konzervativní EUR 0,045044 8 422 176,97 8 316 599,03 8 316 599,03 0,045044 0,045044
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,039494 1 906 087,51 1 906 107,49 1 906 107,49 0,040679 0,038704
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039223 22 067 141,39 22 067 098,99 22 067 098,99 0,039223 0,039223
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,038116 1 876 518,54 1 876 509,53 1 876 509,53 0,039259 0,037354
IAD - Energy Fund EUR 1,785559 4 226 190,90 4 224 918,28 3 480 161,61 1,785559 1,785559
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,253603 77 134 480,70 15 150 218,48 15 150 218,48 1,291211 1,253603
TAM - Americký akciový EUR 0,064301 103 682 364,27 103 682 364,27 103 682 364,27 0,064301 0,062372
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,072489 247 734 831,44 247 734 831,44 181 769 133,80 0,072489 0,070314
TAM - Private Growth 1 EUR 0,042608 183 134 155,03 183 134 155,03 183 134 155,03 0,042608 0,041330
TAM - Private Growth 2 EUR 0,046808 48 344 648,50 48 344 648,50 48 344 648,50 0,046808 0,045404
TAM - Premium Harmonic EUR 0,036615 142 279 001,27 142 279 001,27 142 279 001,27 0,036615 0,035517
TAM - Premium Strategic EUR 0,038716 55 003 996,54 55 003 996,54 55 003 996,54 0,038716 0,037555
TAM - Realitný Fond EUR 0,033617 364 804 742,78 364 804 742,78 259 868 909,34 0,033617 0,032608
TAM - Private Growth EUR 0,036834 165 979 930,13 165 979 930,13 165 979 930,13 0,036834 0,035729
TAM - SmartFund EUR 0,109283 193 159 367,41 193 159 367,41 193 159 367,41 0,109283 0,106005
TAM - PrivatePersonal I. EUR 0,100000 65,24 65,24 65,24 0,100000 0,100000
TAM - PrivateExclusive Fund EUR 0,100000 0,01 0,01 0,01 0,100000 0,100000
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund EUR 0,088866 4 699 976,00 4 699 976,00 4 699 976,00 0,089310 0,088422
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,067872 8 075 082,34 8 075 082,34 8 075 082,34 0,068211 0,067533
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds EUR 0,061733 3 525 638,70 3 525 638,70 3 525 638,70 0,062042 0,061424
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,088431 165 059 064,00 165 059 064,00 84 092 648,69 0,088431 0,085778
TAM - Balanced Fund EUR 0,105240 179 827 045,24 179 827 045,24 179 827 045,24 0,105240 0,102083
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,108821 48 748 723,84 48 748 723,84 48 748 723,84 0,108821 0,105556
TAM - Q Fund EUR 0,095002 163 625 494,79 163 625 494,79 88 280 461,69 0,095002 0,092152
TAM – Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,099231 100 574 275,71 100 574 275,71 100 574 275,71 0,099231 0,096254
TAM – Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,104782 59 415 306,92 59 415 306,92 59 415 306,92 0,104782 0,101639
TAM – Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,109971 16 921 874,17 16 921 874,17 16 921 874,17 0,109971 0,106672
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,110915 79 748 747,61 79 748 747,61 79 748 747,61 0,110915 0,107588
TAM - Raiffeisen Conservative EUR 0,096655 1 552 392,73 1 552 392,73 1 552 392,73 0,098105 0,093755
TAM - MA Fund EUR 0,099742 171 713 718,68 171 713 718,68 99 399 930,15 0,099742 0,096750
TAM - Realitný fond II. EUR 0,103987 43 843 355,25 43 843 355,25 32 891 151,27 0,103987 0,103987
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,096643 113 989 622,51 113 989 622,51 113 989 622,51 0,096643 0,093744
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,094083 6 202 305,52 6 202 305,52 6 202 305,52 0,095024 0,093142
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,095313 23 046 949,58 23 046 949,58 23 046 949,58 0,096266 0,094360
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,094164 5 010 080,62 5 010 080,62 5 010 080,62 0,095106 0,093222
TAM - AP Realitný fond EUR 54 895,919230 46 936 010,94 46 936 010,94 46 936 010,94 54 895,919230 54 895,919230
KBC Equity Fund America USD 3 622,550000 61 892 918,00 2 767 354,00 2 767 354,00 3 731,226500 3 622,550000
KBC Equity Fund Europe EUR 1 838,830000 19 075 022,00 2 886 014,00 2 886 014,00 1 893,994900 1 838,830000
KBC Equity Fund Finance EUR 754,710000 54 543 739,00 4 086 870,00 4 086 870,00 777,351300 754,710000
KBC Equity Fund Medical Technologies USD 5 409,110000 209 539 716,00 3 960 888,00 3 960 888,00 5 571,383300 5 409,110000
KBC Equity Fund Oil EUR 765,860000 33 941 984,00 10 662 266,00 10 662 266,00 788,835800 765,860000
KBC Equity Fund Pharma EUR 2 333,850000 187 919 909,00 29 530 850,00 29 530 850,00 2 403,865500 2 333,850000
KBC Equity Fund Technology USD 530,690000 155 118 555,00 4 933 962,00 4 933 962,00 546,610700 530,690000
KBC Equity Fund Telecom EUR 485,440000 19 579 326,00 9 680 238,00 9 680 238,00 500,003200 485,440000
KBC Equity Fund US Small Caps USD 2 277,480000 38 051 921,00 1 095 238,00 1 095 238,00 2 345,804400 2 277,480000
KBC Equity Fund World EUR 576,150000 133 936 759,00 20 554 340,00 20 554 340,00 593,434500 576,150000
KBC Equity Fund Emerging Europe EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
KBC Equity Fund Commodities & Materials EUR 769,400000 9 364 075,00 2 054 146,00 2 054 146,00 792,482000 769,400000
KBC Equity Fund Utilities EUR 1 076,880000 6 875 629,00 2 346 312,00 2 346 312,00 1 109,186400 1 076,880000
KBC Equity Fund High Dividend North America USD 1 494,310000 35 953 015,00 876 865,00 876 865,00 1 539,139300 1 494,310000
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology EUR 350,410000 40 023 562,00 14 972 137,00 14 972 137,00 360,922300 350,410000
KBC Renta Dollarenta USD 1 133,350000 124 163 398,00 2 417 302,00 2 417 302,00 1 144,683500 1 133,350000
KBC Renta Eurorenta EUR 2 857,790000 56 281 527,00 8 068 988,00 8 068 988,00 2 886,367900 2 857,790000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR 36,669000 0,00 0,00 0,00 36,705669 36,669000
KBC Multi Interest Cash USD USD 5 717,620000 107 676 314,00 19 693 358,00 19 693 358,00 5 723,337620 5 717,620000
KBC Multi Interest Cash CZK CZK 129,399000 487 131 654,00 2 009 997,00 2 009 997,00 129,528399 129,399000
KBC Multi Interest EURO Medium EUR 45,545000 0,00 0,00 0,00 45,590545 45,545000
KBC Renta Czechrenta CZK 34 521,550000 71 546 612,00 607 746,00 607 746,00 34 866,765500 34 521,550000
KBC Equity Fund Belgium EUR 996,810000 36 607 558,00 1 710 896,00 1 710 896,00 1 026,714300 996,810000
KBC Equity Fund Flanders EUR 3 844,000000 41 502 994,00 2 597 661,00 2 597 661,00 3 959,320000 3 844,000000
KBC Equity Fund Buyback America USD 2 836,960000 124 979 227,00 824 911,00 824 911,00 2 922,068800 2 836,960000
KBC Renta Canarenta CAD 2 452,050000 13 273 879,00 247 337,00 247 337,00 2 476,570500 2 452,050000
KBC Equity Fund Food & Personal Products EUR 2 253,190000 53 933 514,00 3 368 331,00 3 368 331,00 2 320,785700 2 253,190000
KBC Equity Fund Japan JPY 72 115,000000 1 120 693 591,00 214 011,00 214 011,00 74 278,450000 72 115,000000
KBC Equity Fund Consumer Durables EUR 742,300000 38 992 597,00 3 989 046,00 3 989 046,00 764,569000 742,300000
KBC Equity Fund New Asia EUR 907,190000 126 848 759,00 13 016 902,00 13 016 902,00 934,405700 907,190000
KBC Equity Fund Latin America EUR 1 201,110000 15 098 729,00 2 256 769,00 2 256 769,00 1 237,143300 1 201,110000
KBC Equity Fund Eurozone EUR 586,070000 13 783 890,00 1 848 332,00 1 848 332,00 603,652100 586,070000
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals EUR 1 109,650000 6 122 177,00 1 190 473,00 1 190 473,00 1 142,939500 1 109,650000
KBC Equity Fund Buyback Europe EUR 1 231,560000 70 171 492,00 569 964,00 569 964,00 1 268,506800 1 231,560000
KBC Equity Fund New Markets EUR 1 899,570000 44 151 484,00 4 842 234,00 4 842 234,00 1 956,557100 1 899,570000
KBC Equity Fund Trends EUR 204,460000 247 809 607,00 11 173 096,00 11 173 096,00 210,593800 204,460000
KBC Equity Fund New Shares EUR 1 601,700000 14 545 714,00 2 500 909,00 2 500 909,00 1 649,751000 1 601,700000
KBC Renta Short EUR EUR 688,910000 1 550 839,00 918,00 918,00 695,799100 688,910000
KBC Equity Fund Luxury & Tourism EUR 205,610000 11 830 285,00 831 603,00 831 603,00 211,778300 205,610000
ČSOB Privátny o.p.f. EUR 0,038451 22 581 700,00 22 581 700,00 16 013 354,00 0,038451 0,038451
ČSOB Rastový o.p.f. EUR 0,047312 74 420 034,00 74 377 339,00 74 377 339,00 0,048022 0,047312
ČSOB Vyvážený o.p.f. EUR 0,042274 0,00 32 553 305,00 32 553 305,00 0,042908 0,042274
KBC Equity Fund High Dividend EUR 1 922,910000 118 963 402,00 6 605 053,00 6 605 053,00 1 980,597300 1 922,910000
KBC Equity Fund Strategic Satellites EUR 1 301,630000 7 852 328,00 9 459,00 9 459,00 1 340,678900 1 301,630000
Horizon Access India Fund USD 1 802,020000 27 800 021,00 778 020,00 778 020,00 1 856,080600 1 802,020000
ČSOB Svetový akciový o.p.f. EUR 0,078518 37 645 328,00 37 607 009,00 37 607 009,00 0,080874 0,078518
Archipel Portfolio Pro November 90 EUR 367,446700 9 951 356,00 7 710 168,00 7 710 168,00 367,446700 361,935000
Archipel Portfolio Pro May 90 EUR 12,639700 6 981 567,00 4 698 768,00 4 698 768,00 12,829296 12,639700
KBC Bonds Corporates Euro EUR 857,050000 22 236 885,00 635 566,00 635 566,00 865,620500 857,050000
KBC Bonds Emerging Europe EUR 578,770000 3 046 769,00 364 585,00 364 585,00 584,557700 578,770000
KBC Bonds Emerging Markets USD 2 255,550000 22 608 516,00 1 353 446,00 1 353 446,00 2 278,105500 2 232,994500
KBC Bonds High Interest EUR 1 933,720000 34 631 652,00 1 625 810,00 1 625 810,00 1 953,057200 1 933,720000
Horizon USD Low USD 114,990000 46 962 970,00 1 542 827,00 1 542 827,00 116,714850 114,990000
Horizon Access Fund China USD 1 133,620000 29 702 358,00 1 628 161,00 1 628 161,00 1 167,628600 1 133,620000
KBC Flexible Plan EUR 55,780000 93 577 569,00 22 074 864,00 22 074 864,00 56,616700 55,780000
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 USD 10,330000 6 823 416,00 1 550 242,00 1 550 242,00 10,639900 10,226700
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 EUR 11,510000 3 339 631,00 2 979 663,00 2 979 663,00 11,855300 11,394900
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced EUR 1 026,600000 1 248 128 593,00 7 814 505,00 7 814 505,00 1 041,999000 1 026,600000
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced EUR 953,890000 1 513 747 220,00 2 209 514,00 2 209 514,00 968,198350 953,890000
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 EUR 10,890000 5 368 204,00 3 712 782,00 3 712 782,00 11,216700 10,781100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 2 USD 1 046,190000 28 585 989,00 610 286,00 610 286,00 1 077,575700 1 035,728100
KBC Perspective World Selection 100 AP USD 3 USD 1 036,280000 28 472 803,00 382 102,00 382 102,00 1 067,368400 1 025,917200
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 EUR 10,110000 7 228 403,00 7 225 425,00 7 225 425,00 10,413300 10,008900
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 EUR 10,560000 3 860 556,00 3 277 792,00 3 277 792,00 10,876800 10,454400
IN.Focus 2030 EUR 106,340000 42 795 069,00 543 685,00 543 685,00 107,935100 106,340000
IN.Focus 2035 EUR 107,780000 20 763 892,00 1 449 060,00 1 449 060,00 109,396700 107,780000
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 CZK 9,680000 315 031 209,00 1 629 754,00 1 629 754,00 9,970400 9,583200
Horizon CSOB Globalny Rast 2 EUR 10,350000 3 644 672,00 3 325 186,00 3 325 186,00 10,660500 10,246500
Horizon CSOB Europsky Rast 1 EUR 10,640000 3 078 891,00 3 078 237,00 3 078 237,00 10,959200 10,533600
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 USD 10,420000 7 849 451,00 2 768 398,00 2 768 398,00 10,732600 10,315800
Horizon CSOB Financie 1 EUR 10,390000 5 189 515,00 5 187 041,00 5 187 041,00 10,701700 10,286100
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 USD 10,170000 5 161 472,00 2 174 103,00 2 174 103,00 10,475100 10,068300
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 EUR 9,770000 5 295 013,00 3 805 239,00 3 805 239,00 10,063100 9,672300
KBC Perspective North America 100 Timing USD 5 USD 1 247,790000 27 207 427,00 727 887,00 727 887,00 1 285,223700 1 235,312100
Horizon CSOB Investicna Prilezitost EUR 9,980000 12 650 977,00 12 650 977,00 12 650 977,00 10,079800 9,880200
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 CZK 8,870000 267 414 305,00 1 790 796,00 1 790 796,00 9,136100 8,781300
KBC Perspective North America 100 Timing USD 6 USD 1 232,230000 33 605 306,00 668 715,00 668 715,00 1 269,196900 1 219,907700
Sivek Global Low DIS EUR 151,170000 76 171 156,00 20 725 762,00 20 725 762,00 153,437550 151,170000
KBC Perspective Global Timing USD 3 USD 1 008,320000 46 305 280,00 1 260 281,00 1 260 281,00 1 038,569600 998,236800
KBC Perspective Global Timing USD 4 USD 993,640000 34 148 317,00 230 161,00 230 161,00 1 023,449200 983,703600
KBC Eco Fund Water EUR 1 911,210000 867 063 005,00 45 977 811,00 45 977 811,00 1 968,546300 1 911,210000
ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. EUR 0,044330 26 516 310,00 26 466 288,00 26 466 288,00 0,044995 0,044330
ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. EUR 0,044714 7 021 499,00 7 018 800,00 7 018 800,00 0,045385 0,044714
KBC Eco Fund Climate Change EUR 752,310000 68 318 954,00 2 807 829,00 2 807 829,00 774,879300 752,310000
KBC Eco Fund Alternative Energy EUR 643,230000 113 222 955,00 636 198,00 636 198,00 662,526900 643,230000
KBC Eco Fund Impact Investing EUR 713,350000 173 103 626,00 131 257,00 131 257,00 734,750500 713,350000
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,049228 208 822 396,90 208 822 396,90 129 622 975,10 0,049351 0,049105
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,062602 907 275 515,40 907 275 515,40 895 105 412,10 0,063541 0,061976
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,421830 360 345 911,40 360 345 911,40 352 948 893,40 1,464485 1,407612
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 1,189069 52 167 567,18 52 167 567,18 52 167 567,18 1,206905 1,177178
J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,179213 25 526 780,47 25 526 780,47 25 526 780,47 1,214589 1,179213
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest EUR 0,819745 10 097 295,78 10 097 295,78 5 530 515,24 0,844337 0,811548
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,012524 21 510 074,11 21 510 074,11 7 551 876,98 0,012524 0,012524
Realitný plus o.p.f. - 365.invest EUR 0,010809 164 034 345,40 164 034 345,40 130 285 009,70 0,010971 0,010701
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,990274 18 760 322,82 18 760 322,82 18 760 322,82 1,010079 0,980371
J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest EUR 1,004509 18 846 796,60 18 846 796,60 18 846 796,60 1,034644 1,004509
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,010036 501 816,22 501 816,22 501 816,22 0,010036 0,010036
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest EUR 0,009598 766 728,47 766 728,47 614 701,63 0,009742 0,009502
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010181 17 212 980,62 17 212 980,62 13 611 272,35 0,010690 0,009672
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,010103 62 063 632,85 62 063 632,85 53 383 627,94 0,010608 0,009598
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 0,009309 2 265 993,57 2 265 993,57 2 172 707,67 0,009402 0,009030
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR 0,007285 5 147 399,86 5 147 399,86 1 843 970,63 0,007358 0,007066
Cryptomix o.p.f. - 365.invest EUR 0,006331 29 419,98 29 419,98 29 419,98 0,006648 0,006014
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR 35,240000 72 679 092,98 10 688 957,86 10 688 957,86 37,002000 35,240000
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10year EUR 83,540000 4 054 571,81 569 876,05 569 876,05 87,717000 83,540000
Amundi Fund Solutions - Conservative EUR EUR 8,220000 27 449 893,02 7 427 120,74 7 427 120,74 8,631000 8,220000
Amundi Fund Solutions - Balanced EUR EUR 82,340000 82 666 245,76 27 768 950,50 27 768 950,50 86,457000 82,340000
Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth EUR 69,110000 57 420 483,37 8 797 022,89 8 797 022,89 72,565500 69,110000
Amundi Unicredit Premium PTF - Prudential EUR 47,720000 3 658 430,19 554 361,19 554 361,19 50,106000 47,720000
Amundi Unicredit Premium PTF - Multi-Asset EUR 57,340000 45 329 605,81 11 124 409,49 11 124 409,49 60,207000 57,340000
Amundi Unicredit Premium PTF - Dynamic EUR 66,930000 24 380 993,61 6 548 313,87 6 548 313,87 70,276500 66,930000
Amundi Fund Solutions - Conservative USD USD 8,710000 28 981 597,05 8 621,05 8 621,05 9,145500 8,710000
Amundi Fund Solutions - Balanced USD USD 87,200000 87 279 022,27 85 583,87 85 583,87 91,560000 87,200000
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD 50,080000 14 491 054,75 91 815,95 91 815,95 52,584000 50,080000
Amundi Funds - Protect 90 A2 EUR (C) EUR 91,590000 1 289 567 294,38 5 058 802,74 5 058 802,74 95,711550 91,590000
First Eagle Amundi International Fund AHE (C) EUR 173,080000 650 692 734,76 701 753,03 701 753,03 181,734000 173,080000
CPR Invest - Global Disruptive Opp EUR EUR 1 575,540000 2 126 089 505,23 10 182 621,75 10 182 621,75 1 654,317000 1 575,540000
CPR Invest - Global Disruptive Opp USD USD 1 564,420000 33 674 138,87 544 274,99 544 274,99 1 642,641000 1 564,420000
CPR Invest - Global Silver Age EUR EUR 1 502,650000 140 718 236,47 3 913 772,44 3 913 772,44 1 577,782500 1 502,650000
CPR Invest - Global Silver Age USD USD 1 329,980000 926 285,02 119 768,74 119 768,74 1 396,479000 1 329,980000
CPR Invest - Megatrends EUR 131,740000 113 286 801,97 2 708 252,73 2 708 252,73 138,327000 131,740000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility EUR EUR 34,380000 38 310 015,19 13 503 291,30 13 503 291,30 36,099000 34,380000
Amundi S.F. - European Eq Optimal Volatility USD USD 36,300000 40 447 714,04 14 258,66 14 258,66 38,115000 36,300000
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 95,290000 4 333 465,16 2 302,59 2 302,59 99,578050 95,290000
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 45,390000 16 299,88 189,16 189,16 47,432550 45,390000
AF - Asia Equity Concentrated A EUR (C) EUR 155,400000 32 274 480,86 1 716 958,97 1 716 958,97 162,393000 155,400000
AF - Asia Equity Concentrated A USD (C) USD 32,200000 35 381 404,34 179 009,08 179 009,08 33,649000 32,200000
Amundi Funds - Emerging World Equity A EUR (C) EUR 147,120000 174 085 891,46 55 267 624,12 55 267 624,12 153,740400 147,120000
Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) USD 112,310000 46 764 106,10 134 377,74 134 377,74 117,363950 112,310000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 EUR (C) EUR 94,450000 13 626 814,62 2 313 490,41 2 313 490,41 98,700250 94,450000
Amundi Funds - Euro Corporate Bond A2 USD (C) USD 89,140000 490 264,69 119 187,18 119 187,18 93,151300 89,140000
Amundi Funds - Japan Equity A EUR (C) EUR 107,560000 44 290 015,58 4 615 709,27 4 615 709,27 112,400200 107,560000
Amundi Funds - Japan Equity A USD (C) USD 52,420000 2 867 023,25 155 968,80 155 968,80 54,778900 52,420000
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 63,280000 235 600 377,78 5 194 036,76 5 194 036,76 66,127600 63,280000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A EUR (C) EUR 16,870000 53 862 486,68 3 028 422,22 3 028 422,22 17,629150 16,870000
Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD (C) USD 17,790000 48 356 144,44 261 158,34 261 158,34 18,590550 17,790000
AF - Emerging Markets Bond A EUR Hgd (C) EUR 48,080000 2 931 907,57 1 207 606,42 1 207 606,42 50,243600 48,080000
Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 92,530000 42 171 389,14 19 571 796,35 19 571 796,35 96,693850 92,530000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 EUR (C) EUR 45,630000 43 713 794,54 18 383 985,82 18 383 985,82 47,683350 45,630000
Amundi Funds - Euro Government Bond A2 USD (C) USD 42,500000 1 018 880,28 67 702,30 67 702,30 44,412500 42,500000
Amundi Funds - Euroland Equity A EUR (C) EUR 9,140000 662 740 523,32 18 042 485,67 18 042 485,67 9,551300 9,140000
Amundi Funds - Euroland Equity A USD (C) USD 9,650000 6 095 396,90 9 680,08 9 680,08 10,084250 9,650000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR SATI (D) EUR 49,320000 413 571 658,39 18 982 789,79 18 982 789,79 51,539400 49,320000
AF - Eur Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 67,320000 66 457 854,43 5 352 077,27 5 352 077,27 70,349400 67,320000
Amundi Funds - European Equity Value A EUR (C) EUR 130,300000 670 138 386,42 26 042 056,91 26 042 056,91 136,163500 130,300000
Amundi Funds - European Equity Value A USD (C) USD 137,760000 9 491 294,14 43 965,59 43 965,59 143,959200 137,760000
AF - European Equity Small Cap A EUR (C) EUR 182,220000 94 762 001,67 13 806 936,41 13 806 936,41 190,419900 182,220000
AF - European Equity Small Cap A USD (C) USD 192,330000 9 928 105,11 92 339,86 92 339,86 200,984850 192,330000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 EUR (C) EUR 54,180000 6 567 218,90 54 726,08 54 726,08 56,618100 54,180000
Amundi Funds - Global Aggregate Bond A2 USD (C) USD 111,400000 38 885 046,73 29 057,53 29 057,53 116,413000 111,400000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A EUR (C) EUR 380,420000 1 450 719 262,80 10 492 030,77 10 492 030,77 397,538900 380,420000
Amundi Funds - Global Ecology ESG A USD (C) USD 401,130000 37 863 888,37 302 706,57 302 706,57 419,180850 401,130000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR QTI (D) EUR 59,940000 268 264 964,26 22 445 016,60 22 445 016,60 62,637300 59,940000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD QTI (D) USD 63,240000 45 355 541,59 905 891,51 905 891,51 66,085800 63,240000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 EUR (C) EUR 112,820000 190 463 653,05 8 638 390,82 8 638 390,82 117,896900 112,820000
AF - Global Eq Sustainable Income A2 USD (C) USD 119,110000 10 374 438,26 469 476,39 469 476,39 124,469950 119,110000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd (C) EUR 50,750000 5 246 067,88 5 259 931,98 5 259 931,98 53,033750 50,750000
AF - Global M-A Target Income A2 EUR Hgd QTI (D) EUR 36,790000 101 635 733,34 11 582 749,04 11 582 749,04 38,445550 36,790000
Amundi Funds - Optimal Yield A EUR (C) EUR 97,700000 15 789 270,93 1 118 859,42 1 118 859,42 102,096500 97,700000
AF - Pioneer Flexible Opportunities A EUR (C) EUR 90,550000 1 986 040,78 87 433,54 87 433,54 94,624750 90,550000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A USD (C) USD 97,190000 4 164 645,86 543,79 543,79 101,563550 97,190000
AF - Pioneer Flexi Opportunities A EUR Hgd (C) EUR 62,000000 697 144,54 59 101,19 59 101,19 64,790000 62,000000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A EUR (C) EUR 118,000000 2 638 487,07 1 206 027,26 1 206 027,26 123,310000 118,000000
AF - Pioneer Global High Yield Bond A USD (C) USD 124,580000 7 256 817,50 143 683,37 143 683,37 130,186100 124,580000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR (C) EUR 11,320000 13 842 077,47 1 460 636,59 1 460 636,59 11,829400 11,320000
AF - Pioneer Strategic Income A EUR Hgd (C) EUR 81,970000 17 582 236,58 5 761 861,80 5 761 861,80 85,658650 81,970000
AF - Pioneer Strategic Income A USD (C) USD 11,960000 137 014 994,70 3 122 786,38 3 122 786,38 12,498200 11,960000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR (C) EUR 97,610000 6 082 076,17 54 725,14 54 725,14 102,002450 97,610000
Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 USD (C) USD 103,060000 189 380 275,35 183 183,82 183 183,82 107,697700 103,060000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A EUR (C) EUR 370,190000 233 740 393,30 25 356 918,87 25 356 918,87 386,848550 370,190000
AF - Pioneer US Equity Fundam Growth A USD (C) USD 391,040000 302 691 839,59 729 385,17 729 385,17 408,636800 391,040000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR (C) EUR 13,540000 10 547 238,91 260 458,31 260 458,31 14,149300 13,540000
AF - Pioneer US High Yield Bond A EUR Hgd (C) EUR 92,180000 1 144 270,89 168 483,29 168 483,29 96,328100 92,180000
AF - Pioneer US High Yield Bond A USD (C) USD 14,300000 41 887 634,37 496 195,79 496 195,79 14,943500 14,300000
AF - Real Assets Target Income A2 EUR (C) EUR 62,090000 55 501 629,40 113 724,85 113 724,85 64,884050 62,090000
AF - Real Assets Target Income A2 USD (C) USD 65,570000 2 123 621,00 0,00 0,00 68,520650 65,570000
Amundi Funds - Top European Players A EUR (C) EUR 9,830000 146 235 019,74 12 704 091,39 12 704 091,39 10,272350 9,830000
Amundi Funds - Top European Players A USD (C) USD 10,380000 7 809 816,16 49 377,45 49 377,45 10,847100 10,380000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Europe and Mediterranean Eq A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A EUR (C) EUR 66,070000 59 290 328,54 3 518 414,08 3 518 414,08 69,043150 66,070000
AF - Emg Markets Local Currency Bond A USD (C) USD 69,730000 3 558 675,38 36 358,42 36 358,42 72,867850 69,730000
AF - Emg Markets Short Term Bond A2 EUR Hgd (C) EUR 46,480000 6 621 074,60 2 088 372,99 2 088 372,99 48,571600 46,480000
AF - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR (C) EUR 53,760000 2 097 450,64 2 076 345,87 2 076 345,87 56,179200 53,760000
AF - Euro Multi-Asset Target Inc A2 EUR QTI (D) EUR 48,270000 1 798 460,92 1 658 182,96 1 658 182,96 50,442150 48,270000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR AD (D) EUR 41,370000 8 290 092,37 2 575 248,87 2 575 248,87 43,231650 41,370000
Amundi Funds - Strategic Bond A EUR (C) EUR 91,550000 38 535 938,84 19 075 774,09 19 075 774,09 95,669750 91,550000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A EUR (C) EUR 116,530000 44 633 709,30 1 035 964,29 1 035 964,29 121,773850 116,530000
Amundi Funds - Global Multi-Asset A USD (C) USD 123,050000 2 702 998,95 145 850,84 145 850,84 128,587250 123,050000
Amundi Funds - China Equity A EUR (C) EUR 14,270000 93 749 248,46 3 746 918,91 3 746 918,91 14,912150 14,270000
Amundi Funds - China Equity A USD (C) USD 15,060000 74 670 978,61 448 777,66 448 777,66 15,737700 15,060000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR (C) EUR 144,460000 543 336 102,65 129 456 549,81 129 456 549,81 150,960700 144,460000
Amundi Funds - Pioneer Global Equity A USD (C) USD 152,560000 53 719 072,41 112 369,09 112 369,09 159,425200 152,560000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 USD (C) USD 6,890000 113 682 625,98 569 088,91 569 088,91 7,200050 6,890000
AF - Pioneer US Short Term Bond A2 EUR (C) EUR 6,530000 6 866 975,66 53 435,90 53 435,90 6,823850 6,530000
AF - Pioneer US Equity Research A EUR (C) EUR 16,580000 82 113 399,93 2 087 837,31 2 087 837,31 17,326100 16,580000
AF - Pioneer US Equity Research A USD (C) USD 17,510000 52 786 895,02 360 458,09 360 458,09 18,297950 17,510000
AF - Pioneer US Equity Research Value A EUR (C) EUR 223,480000 551 648 249,74 448 592,07 448 592,07 233,536600 223,480000
AF - Pioneer US Equity Research Value A USD (C) USD 236,790000 85 472 139,73 120 229,41 120 229,41 247,445550 236,790000
Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C) EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - Russian Equity A USD (C) USD 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR (C) EUR 16,290000 943 501 326,76 58 971 639,87 58 971 639,87 17,023050 16,290000
Amundi Funds - US Pioneer Fund A USD (C) USD 17,200000 787 423 550,44 556 001,57 556 001,57 17,974000 17,200000
Amundi Funds Argo Bond A EUR (C) EUR 47,480000 129 377 893,46 6 388 632,09 6 388 632,09 49,616600 47,480000
Amundi Funds Argo Bond A USD (C) USD 50,130000 247 421,46 48 257,03 48 257,03 52,385850 50,130000
First Eagle Amundi International Fund - AE (C) EUR 207,550000 1 329 037 501,83 13 264 465,29 13 264 465,29 217,927500 207,550000
AFS - Buy and Watch Income 06/2025 A EUR ND EUR 49,910000 3 414 317,38 2 552 497,12 2 552 497,12 51,157750 49,410900
AFS - Buy and Watch Income 07/2025 A EUR ND EUR 48,350000 5 052 890,84 1 166 661,52 1 166 661,52 49,558750 47,866500
AFS- Buy and Watch HI Bond 11/2024 A EUR (C) EUR 48,260000 13 357 924,26 2 935 670,81 2 935 670,81 49,466500 47,777400
AFS - Buy and Watch HI Bond 11/24 A EUR (AD) (D) EUR 46,620000 1 111 210,72 353 838,71 353 838,71 47,785500 46,153800
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (C) EUR 47,120000 6 590 037,37 1 718 698,18 1 718 698,18 48,298000 46,648800
AFS - Buy and Watch HI Bond 01/2025 A EUR (D) EUR 45,830000 9 814 123,77 0,00 0,00 46,975750 45,371700
AF - Multi-Asset Sustainable Future A EUR (C) EUR 100,640000 400 842 492,13 1 613 849,55 1 613 849,55 105,168800 100,640000
CPR Invest - MedTech A EUR Acc EUR 110,840000 272 072 518,78 2 864 645,05 2 864 645,05 116,382000 110,840000
AF - Polen Capital Global Growth A2 EUR (C) EUR 129,500000 166 596 197,10 7 767 159,29 7 767 159,29 135,327500 129,500000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR EUR 60,130000 51 939 026,17 637 820,02 637 820,02 62,835850 60,130000
AF - Pioneer US Equity ESG Improvers - A EUR HGD EUR 51,480000 1 040 672,44 8 003,44 8 003,44 53,796600 51,480000
AF - Pioneer US Equtiy ESG Improvers - A USD USD 64,270000 39 753 392,75 278 037,23 278 037,23 67,162150 64,270000
AFS - Buy and Watch US HY opp 03/2025 - A EUR EUR 46,820000 8 943 552,97 1 559 633,52 1 559 633,52 47,990500 45,883600
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund EUR 14,530000 172 221 621,84 1 518 082,55 1 518 082,55 15,256500 14,530000
CPR Invest - Climate Action EUR 139,520000 627 173 683,74 1 147 614,60 1 147 614,60 146,496000 139,520000
AFS - Buy and Watch US HY opp 11/2025 - A EUR EUR 45,630000 7 012 001,86 1 389 079,50 1 389 079,50 46,770750 44,717400
AF - European Equity ESG Improvers EUR 63,860000 12 561 634,24 11 011 641,43 11 011 641,43 66,733700 63,860000
AF - Global Corporate ESG Improvers Bond EUR 44,010000 88 012,82 0,00 0,00 45,990450 44,010000
AF - Pioneer Global HY ESG Improvers Bond EUR 45,300000 4 529,78 0,00 0,00 47,338500 45,300000
AF - European Equty ESG Improvers USD 44,150000 130 817,59 802,48 802,48 46,136750 44,150000
Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond - A EUR EUR 49,320000 168 421 662,60 165 824,25 165 824,25 51,539400 49,320000
AFS - BUY&WATCH US HY OPPORTS 03/2026 - A EUR EUR 50,000000 6 414 093,14 1 441 393,10 1 441 393,10 51,000000 49,000000
NN (L) Euromix Bond - P Cap EUR EUR 159,190000 7 429 748,98 0,00 0,00 163,965700 159,190000
NN (L) US Factor Credit – P Cap USD USD 1 242,770000 15 792 508,15 0,00 0,00 1 280,053100 1 242,770000
NN (L) European Equity - P Cap EUR EUR 77,670000 79 925 255,07 8 588,67 8 588,67 80,000100 77,670000
NN (L) International - CE Equity EUR EUR 149,920000 136 678 044,09 67 042,57 67 042,57 155,766880 149,920000
NN (L) Global High Dividend P - Cap EUR EUR 596,770000 60 921 134,69 153 508,34 153 508,34 614,673100 596,770000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - P Cap USD USD 187,320000 49 706 572,64 6 100,94 6 100,94 192,939600 187,320000
NN (L) Energy - X Cap USD USD 1 163,340000 38 770 419,02 8 683,73 8 683,73 1 221,507000 1 163,340000
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR EUR 594,380000 25 666 670,54 13 695,11 13 695,11 624,099000 594,380000
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
NN (L) EM Enh Index Sustainable Eq X Cap (USD) USD 1 839,460000 5 874 033,71 1 728,30 1 728,30 1 931,433000 1 839,460000
NN (L) Asia Income - X Cap USD USD 1 108,570000 8 362 126,25 3 240,24 3 240,24 1 163,998500 1 108,570000
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR EUR 1 020,770000 4 978 017,46 9 218,57 9 218,57 1 071,808500 1 020,770000
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR EUR 500,790000 9 040 092,17 8 012,64 8 012,64 525,829500 500,790000
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR EUR 816,070000 554 565,50 11 686,94 11 686,94 856,873500 816,070000
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hdg iii) EUR 475,250000 7 332 914,83 0,00 0,00 499,012500 475,250000
NN (L) EURO Equity - X Cap EUR EUR 156,530000 904 464,63 0,00 0,00 164,356500 156,530000
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR EUR 1 493,680000 1 542 967,82 113 922,97 113 922,97 1 568,364000 1 493,680000
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR EUR 448,330000 6 409 076,50 5 349,03 5 349,03 470,746500 448,330000
NN (L) Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 496,120000 57 272 819,46 50 928,70 50 928,70 520,926000 496,120000
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR EUR 978,990000 30 353 891,26 179 285,38 179 285,38 1 027,939500 978,990000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD USD 744,310000 11 381 881,58 8 298,23 8 298,23 781,525500 744,310000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD USD 1 675,450000 15 502 172,82 17 985,93 17 985,93 1 759,222500 1 675,450000
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR EUR 2 397,300000 14 842 923,28 1 095 448,63 1 095 448,63 2 517,165000 2 397,300000
NN (L) Health Care - X Cap USD USD 2 478,140000 13 884 162,61 37 050,04 37 050,04 2 602,047000 2 478,140000
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD USD 1 143,430000 37 275 299,47 8 586,01 8 586,01 1 200,601500 1 143,430000
NN (L) US High Dividend - X Cap USD USD 656,140000 37 697 439,74 9 812,89 9 812,89 688,947000 656,140000
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD USD 1 132,520000 34 624 768,77 6 748,14 6 748,14 1 189,146000 1 132,520000
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY JPY 5 513,000000 1 071 215 889,33 8 636,69 8 636,69 5 788,650000 5 513,000000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR 252,040000 22 552 348,05 0,00 0,00 259,601200 252,040000
NN (L) Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 911,860000 11 121 905,35 251 247,52 251 247,52 957,453000 911,860000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap EUR EUR 683,000000 28 093 750,51 11 549,53 11 549,53 717,150000 683,000000
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR EUR 1 335,250000 6 342 246,73 34 701,81 34 701,81 1 402,012500 1 335,250000
NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 205,870000 3 009 848,29 13 309,50 13 309,50 212,046100 205,870000
NN (L) EM High Dividend - X Cap USD USD 53,470000 931 964,07 28,66 28,66 56,143500 53,470000
NN (L) EM High Dividend - X Cap CZK (hedged i) CZK 1 176,720000 3 782 258,43 883,20 883,20 1 235,556000 1 176,720000
NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hdg i) CZK 14 097,270000 54 434 694,98 76 644,96 76 644,96 14 802,133500 14 097,270000
NN (L) International - CE Equity CZK CZK 3 549,590000 1 001 319 764,92 7 374,21 7 374,21 3 727,069500 3 549,590000
NN (L) First Class Stable Yield Opp - X Cap EURR EUR 243,130000 924 307,55 0,00 0,00 243,130000 230,973500
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD USD 2 213,950000 38 341 040,17 13 124,75 13 124,75 2 324,647500 2 213,950000
NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK CZK 2 328,270000 664 385 544,97 261 957,70 261 957,70 2 444,683500 2 328,270000
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap EUR EUR 270,310000 16 979 371,33 81 473,06 81 473,06 278,419300 270,310000
NN (L) First Class Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 724,780000 5 948 908,99 11 050,18 11 050,18 4 961,019000 4 724,780000
NN (L) Energy - X Cap CZK (hedged i) CZK 5 998,440000 8 293 597,05 9 329,21 9 329,21 6 298,362000 5 998,440000
NN (L) Climate & Environment - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 316,750000 29 352 898,06 789,01 789,01 8 732,587500 8 316,750000
NN (L) EM High Dividend - P Cap USD USD 97,090000 12 254 375,49 607,66 607,66 100,002700 97,090000
NN (L) Patrimonial Aggressive X Cap CZK (hdg i) CZK 15 936,250000 54 320 078,14 538 372,91 538 372,91 16 733,062500 15 936,250000
NN (L) Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 075,350000 293 120 907,53 350 309,24 350 309,24 1 107,610500 1 075,350000
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 347,230000 20 323 289,19 22 489,50 22 489,50 357,646900 347,230000
NN (L) European Real Estate - X Cap CZK (hdg i) CZK 26 331,180000 2 850 704,12 5 573,85 5 573,85 26 989,459500 26 331,180000
NN (L) Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 24 590,420000 34 069 979,23 9 773,40 9 773,40 25 082,228400 24 590,420000
NN (L) Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 520,380000 258 691 878,10 156 574,54 156 574,54 529,746840 520,380000
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) EUR 700,400000 28 457 641,32 210,12 210,12 735,420000 700,400000
NN (L) US Enhanced Core Conc Equity - X Cap CZK CZK 21 294,400000 9 513 037,19 1 190,18 1 190,18 22 359,120000 21 294,400000
NN (L) International - Short Term bond CZK CZK 1 495,210000 159 602 794,29 792 393,31 792 393,31 1 502,686050 1 495,210000
NN (L) European Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 444,620000 90 562 487,79 6 866,71 6 866,71 466,851000 444,620000
NN (L) Patrimonial Bal Eur Sustainable X Cap CZK CZK 10 121,970000 8 744 233,12 8 847,70 8 847,70 10 351,738719 10 121,970000
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 717,660000 883 375 924,53 26 984,44 26 984,44 1 743,596666 1 717,660000
NN (L) Health & Well-being - X Cap USD USD 181,830000 3 223 411,25 2 957,36 2 957,36 190,921500 181,830000
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR EUR 1 779,060000 10 722 850,28 37 700,06 37 700,06 1 868,013000 1 779,060000
NN (L) Smart Connectivity - X CAP EUR EUR 5 452,000000 11 885 660,10 61 989,24 61 989,24 5 724,600000 5 452,000000
NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 662,490000 4 012 973,07 3 774,85 3 774,85 6 995,614500 6 662,490000
NN (L) First Class Yield Opportunities P CAP EUR EUR 252,350000 3 095 115,85 216,01 216,01 259,920500 252,350000
UNIQA EUR Konto EUR 0,044546 53 397 862,00 53 364 435,00 53 364 435,00 0,044546 0,044546
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,047076 33 662 231,00 10 897 764,00 10 897 764,00 0,047076 0,045664
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,038540 106 884 613,00 33 300 046,00 33 300 046,00 0,038540 0,036613
UNIQA Realitní fond EUR 0,045308 58 216 251,00 23 363 383,00 23 363 383,00 0,045308 0,043496
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,080503 193 604 715,00 66 531 015,00 66 531 015,00 0,080503 0,076478
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,045264 78 786 015,00 32 245 960,00 32 245 960,00 0,045264 0,043000
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,048289 63 387 709,00 20 422 039,00 20 422 039,00 0,048289 0,045874
UNIQA CZK Konto EUR 0,046561 24 382 558,00 333 147,00 333 147,00 0,046561 0,046561
UNIQA Eurobond EUR 0,029461 1 283 848,00 1 283 625,00 1 283 625,00 0,029461 0,028577
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,051083 24 971 101,00 12 358 810,00 12 358 810,00 0,052922 0,051083
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] USD 89,840000 91 216 903,31 38 464,00 38 464,00 94,332000 89,840000
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] EUR 206,590000 117 873 637,90 21 464,00 21 464,00 216,919500 206,590000
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] EUR 178,690000 147 906 534,60 46 312,00 46 312,00 187,624500 178,690000
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] EUR 380,780000 89 670 595,13 869 341,00 869 341,00 399,819000 380,780000
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] EUR 152,110000 69 310 891,08 4 037,00 4 037,00 159,715500 152,110000
BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond Opp [C] EUR 119,900000 36 430 854,16 0,00 0,00 125,895000 119,900000
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] EUR 99,990000 38 882 114,58 7 775,00 7 775,00 104,989500 99,990000
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] JPY 6 036,000000 4 224 456 535,00 119,00 119,00 6 337,800000 6 036,000000
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] USD 492,050000 29 825 491,03 52 492,00 52 492,00 516,652500 492,050000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] USD 219,236784 535 763 927,60 32 549,00 32 549,00 230,198623 219,236784
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] EUR 204,692099 577 972 306,00 321 943,00 321 943,00 214,926704 204,692099
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] USD 265,540000 42 333 271,20 8 665,00 8 665,00 278,817000 265,540000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] EUR 233,270000 271 835 762,40 831 841,00 831 841,00 244,933500 233,270000
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] EUR 267,920000 1 236 099 378,00 1 654 272,00 1 654 272,00 281,316000 267,920000
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] EUR 253,010000 432 562 254,30 1 367 782,00 1 367 782,00 260,600300 253,010000
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] EUR 814,400000 551 424 351,70 1 440 582,00 1 440 582,00 855,120000 814,400000
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] EUR 105,200000 284 301 308,50 996 851,00 996 851,00 110,460000 105,200000
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] USD 540,280000 84 155 885,12 65 251,00 65 251,00 567,294000 540,280000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] USD 438,830000 151 363 289,80 160 503,00 160 503,00 460,771500 438,830000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] USD 154,510000 55 404 273,10 122 310,00 122 310,00 162,235500 154,510000
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] EUR 54,670000 22 721 981,29 94 843,00 94 843,00 57,403500 54,670000
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] EUR 118,250000 14 956 325,16 234 803,00 234 803,00 124,162500 118,250000
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] EUR 162,210000 62 944 644,53 614 978,00 614 978,00 167,076300 162,210000
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] EUR 598,300000 625 090 751,00 1 046 853,00 1 046 853,00 616,249000 598,300000
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] EUR 182,290000 1 163 046 347,00 10 011 285,00 10 011 285,00 187,758700 182,290000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] USD 144,700000 30 344 824,36 11 442,00 11 442,00 149,041000 144,700000
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] EUR 396,980000 63 918 517,28 837 539,00 837 539,00 408,889400 396,980000
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] EUR 129,980000 515 815 806,80 257 701,00 257 701,00 133,879400 129,980000
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] EUR 173,070000 190 867 017,90 116 310,00 116 310,00 178,262100 173,070000
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] USD 282,530000 93 234 005,80 270 579,00 270 579,00 291,005900 282,530000
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] EUR 248,940000 481 554 838,50 139 384,00 139 384,00 256,408200 248,940000
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] EUR 97,810000 8 082 352,07 26 802,00 26 802,00 100,744300 97,810000
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] EUR 1 419,220000 941 260 447,90 150 298,00 150 298,00 1 461,796600 1 419,220000
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] EUR 181,740000 163 533 640,80 30 446,00 30 446,00 187,192200 181,740000
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] EUR 140,460000 65 597 824,74 133 593,00 133 593,00 144,673800 140,460000
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] EUR 148,820000 2 281 448,26 106 573,00 106 573,00 153,284600 148,820000
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] EUR 696,600000 278 990 930,60 303 301,00 303 301,00 717,498000 696,600000
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] EUR 175,090000 348 402 019,00 2 659 943,00 2 659 943,00 180,342700 175,090000
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] EUR 172,670000 21 823 909,26 698 398,00 698 398,00 177,850100 172,670000
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] EUR 471,730000 86 535 778,73 2 256 023,00 2 256 023,00 485,881900 471,730000
BNP Paribas Funds Global Environment [C] EUR 260,650000 843 159 315,00 1 587 276,00 1 587 276,00 268,469500 260,650000
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] EUR 107,500000 273 445 987,10 24 101,00 24 101,00 110,725000 107,500000
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] EUR 119,700000 197 854 443,40 0,00 0,00 123,291000 119,700000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] EUR 92,380000 2 362 776,21 319 293,00 319 293,00 95,151400 92,380000
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] EUR 61,370000 1 071 790,10 74 190,00 74 190,00 63,211100 61,370000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] EUR 503,330000 113 005 667,30 2 840 808,00 2 840 808,00 518,429900 503,330000
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] EUR 423,980000 20 216 954,59 190 783,00 190 783,00 436,699400 423,980000
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] EUR 1 086,080000 1 016 725,28 876,00 876,00 1 118,662400 1 086,080000
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] EUR 211,460000 71 528 177,00 4 991,00 4 991,00 217,803800 211,460000
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] EUR 109,390000 110 390 694,10 92 514,00 92 514,00 112,671700 109,390000
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] EUR 1 612,490000 1 415 846 514,00 5 048 065,00 5 048 065,00 1 660,864700 1 612,490000
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] EUR 101,720000 2 117 050,82 7 470,00 7 470,00 104,771600 101,720000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic EUR 99,830000 2 665 826,39 0,00 0,00 102,824900 99,830000
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic EUR 98,990000 431 998,66 0,00 0,00 101,959700 98,990000
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] USD 163,760000 150 694 651,90 1 247,00 1 247,00 168,672800 163,760000
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] EUR 123,490000 358 573 899,70 15 906,00 15 906,00 127,194700 123,490000
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] EUR 339,330000 104 865 752,00 377 109,00 377 109,00 349,509900 339,330000
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] EUR 82,160000 36 110 555,56 19 711,00 19 711,00 84,624800 82,160000
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] EUR 401,150000 111 306 373,50 20 069,00 20 069,00 413,184500 401,150000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] EUR 265,590000 323 403 050,70 374 245,00 374 245,00 273,557700 265,590000
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] EUR 422,460000 847 876 810,20 93 628,00 93 628,00 435,133800 422,460000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] EUR 225,260000 671 826 368,50 205 456,00 205 456,00 232,017800 225,260000
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] EUR 109,130000 143 874 649,40 17 492,00 17 492,00 112,403900 109,130000
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] EUR 105,110000 66 355 689,00 20 241,00 20 241,00 108,263300 105,110000
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR EUR 84,550000 19 998 807,00 295 260,00 295 260,00 87,086500 84,550000
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M EUR 97,480000 6 052 951,00 59 837,00 59 837,00 100,404400 97,480000
HB Reavis Stredoeurópsky Realitný fond EUR 1 285,050000 130 669 054,97 120 449 591,20 120 449 591,20 1 285,050000 1 285,050000
Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent EUR 182,860000 183 918 286,09 943 810,68 943 810,68 190,174400 182,860000
Raiffeisen-Energie-Aktien EUR 137,890000 153 815 948,02 776 822,34 776 822,34 144,784500 137,890000
Raiffeisen-Asia Opport-ESG-Aktien (R) VTA EUR 249,830000 431 005 379,76 141 789,77 141 789,77 262,321500 249,830000
Raiffeisen-Europa-HighYield EUR 282,480000 446 679 620,33 191 516,36 191 516,36 290,954400 282,480000
Raiffeisen-Osteuropa-Rent EUR 203,720000 57 050 134,40 143 922,07 143 922,07 209,831600 203,720000
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent USD 160,300000 34 036 775,48 447 940,52 447 940,52 161,903000 160,300000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix EUR 134,050000 5 135 596 810,91 45 661 602,57 45 661 602,57 138,071500 134,050000
Raiffeisen-Russland-Aktien EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds EUR 146,450000 114 869 640,79 230 758,92 230 758,92 150,843500 146,450000
Raiffeisen-Active-Commodities EUR 83,750000 82 013 526,48 705 196,94 705 196,94 87,937500 83,750000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Local Bonds (R) EUR 112,910000 140 230 590,32 212 111,03 212 111,03 117,426400 112,910000
Raiffeisen-Euro-Corporates EUR 196,760000 153 504 851,88 86 282,01 86 282,01 202,662800 196,760000
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds EUR 105,980000 101 945 809,03 0,00 0,00 109,159400 105,980000
Raiffeisenfonds-Ertrag VTA EUR 175,280000 1 066 520 432,46 3 310 414,33 3 310 414,33 181,414800 175,280000
Raiffeisenfonds-Sicherheit VTA EUR 154,440000 1 199 968 949,80 4 866 423,55 4 866 423,55 159,073200 154,440000
Raiffeisenfonds-Wachstum VTA EUR 181,990000 345 730 240,51 145 256,96 145 256,96 189,269600 181,990000
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) V EUR 102,900000 539 019 833,06 0,00 0,00 103,929000 102,900000
Raiffeisen-Euro-Rent EUR 155,200000 342 147 464,53 0,00 0,00 159,080000 155,200000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide EUR 103,660000 767 139 880,91 9 831 777,20 9 831 777,20 106,769800 103,660000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm EUR 95,140000 126 396 046,30 0,00 0,00 96,091400 95,140000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum EUR 113,510000 73 352 698,57 4 889 804,89 4 889 804,89 118,050400 113,510000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien EUR 198,110000 1 365 378 511,11 9 425 198,15 9 425 198,15 206,034400 198,110000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum EUR 118,120000 300 983 809,00 15 894,82 15 894,82 118,120000 118,120000
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA EUR 116,500000 273 783 329,40 17 908,38 17 908,38 116,500000 116,500000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,480000 1 629 295 955,56 258 996,33 258 996,33 12,140100 11,480000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,650000 1 081 165 367,38 377 567,91 377 567,91 13,377375 12,650000
Franklin Income Fund USD 12,590000 2 683 125 026,02 0,00 0,00 13,313925 12,590000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,150000 122 119 584,26 66 979,20 66 979,20 9,676125 9,150000
Templeton Global Balanced Fund USD 33,430000 508 885 793,94 56 939,20 56 939,20 35,352225 33,430000
Templeton Global Income Fund USD 17,500000 223 168 383,62 644 101,49 644 101,49 18,506250 17,500000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 29,780000 1 666 909 158,26 1 745 874,37 1 745 874,37 31,492350 29,780000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,790000 96 832 576,32 8 051,69 8 051,69 17,755425 16,790000
Franklin European Growth Fund EUR 13,900000 123 865 565,88 507 800,83 507 800,83 14,699250 13,900000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 35,330000 76 262 152,73 282 000,14 282 000,14 37,361475 35,330000
Franklin Global Real Estate Fund USD 13,530000 140 793 217,72 63 665,21 63 665,21 14,307975 13,530000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,720000 467 073 985,28 1 378 807,17 1 378 807,17 7,106400 6,720000
Franklin India Fund USD 46,220000 1 155 175 362,05 1 966 448,75 1 966 448,75 48,877650 46,220000
Franklin Japan Fund USD 8,060000 52 091 242,27 14 033,87 14 033,87 8,523450 8,060000
Franklin MENA Fund USD 9,570000 75 421 190,69 96 958,72 96 958,72 10,120275 9,570000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 90,930000 308 220 052,67 155 560,93 155 560,93 96,158475 90,930000
Franklin Mutual European Fund EUR 26,870000 612 838 511,50 640 289,38 640 289,38 28,415025 26,870000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 22,120000 520 556 549,63 1 741 182,65 1 741 182,65 23,391900 22,120000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,660000 538 528 109,30 18 245 356,74 18 245 356,74 8,100450 7,660000
Franklin Technology Fund USD 29,770000 7 756 044 546,28 18 527 223,29 18 527 223,29 31,481775 29,770000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 21,820000 6 045 316 445,35 6 733 382,99 6 733 382,99 23,074650 21,820000
Franklin World Perspectives Fund USD 24,030000 224 177 162,30 2 185 299,52 2 185 299,52 25,411725 24,030000
Templeton Asian Growth Fund USD 34,670000 2 185 457 896,15 2 191 153,07 2 191 153,07 36,663525 34,670000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 52,800000 865 219 986,16 7 395 766,31 7 395 766,31 55,836000 52,800000
Templeton BRIC Fund USD 16,730000 375 492 974,10 202 979,00 202 979,00 17,691975 16,730000
Templeton China Fund USD 23,910000 338 606 712,61 70 247,76 70 247,76 25,284825 23,910000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Templeton Emerging Markets Fund USD 39,200000 758 639 818,50 19 166 149,12 19 166 149,12 41,454000 39,200000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 12,830000 436 364 681,54 1 187 940,04 1 187 940,04 13,567725 12,830000
Templeton Euroland Fund EUR 21,570000 153 570 204,61 21 050,98 21 050,98 22,810275 21,570000
Templeton Frontier Markets Fund USD 19,680000 279 227 023,70 673 896,18 673 896,18 20,811600 19,680000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 29,690000 1 047 985 423,15 265 850,72 265 850,72 31,397175 29,690000
Templeton Global Fund USD 39,890000 594 847 511,38 56 724,81 56 724,81 42,183675 39,890000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 18,380000 6 751 767 473,53 1 467 468,14 1 467 468,14 19,436850 18,380000
Templeton Latin America Fund USD 60,190000 780 539 194,28 400 665,24 400 665,24 63,650925 60,190000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,550000 195 037 901,86 0,00 0,00 15,386625 14,550000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,520000 128 034 510,44 0,00 0,00 13,146000 12,520000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,500000 146 753 291,38 0,00 0,00 16,391250 15,500000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,590000 1 122 484 866,30 108 136,36 108 136,36 20,716425 19,590000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 18,760000 324 064 116,42 256 775,82 256 775,82 19,698000 18,760000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,680000 60 498 215,07 56 933,37 56 933,37 13,314000 12,680000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,140000 1 276 266 007,01 621 277,13 621 277,13 15,897000 15,140000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 10,060000 12 185 012,34 0,00 0,00 10,563000 10,060000
Franklin High Yield Fund USD 19,240000 1 049 796 794,61 21 198,81 21 198,81 20,202000 19,240000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,490000 516 307 011,87 324 518,11 324 518,11 15,214500 14,490000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,820000 647 715 326,44 117 312,84 117 312,84 11,361000 10,820000
Templeton Asian Bond Fund USD 16,140000 169 005 983,34 143 221,92 143 221,92 16,947000 16,140000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,780000 2 748 701 640,94 2 359 617,29 2 359 617,29 11,319000 10,780000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,470000 52 370 881,34 51 451,54 51 451,54 13,093500 12,470000
Templeton Global Bond Fund USD 26,760000 4 243 877 503,66 4 616 440,28 4 616 440,28 28,098000 26,760000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,680000 89 630 135,18 53 219,60 53 219,60 15,414000 14,680000
Templeton Global Total Return Fund USD 24,880000 3 326 605 187,05 5 242 953,54 5 242 953,54 26,124000 24,880000
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR EUR 34,130000 1 513 942 583,48 0,00 0,00 35,836500 34,130000
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR EUR 47,980000 825 729 360,29 0,00 0,00 50,379000 47,980000
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 14,150000 9 194 508 062,77 0,00 0,00 14,857500 14,150000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR EUR 15,180000 6 037 282 941,04 0,00 0,00 15,939000 15,180000
BGF European Equity Income Fund A2 EUR EUR 23,150000 1 972 972 877,36 0,00 0,00 24,307500 23,150000
BGF Global Allocation Fund A2 EUR EUR 63,350000 14 896 962 412,35 0,00 0,00 66,517500 63,350000
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR EUR 19,250000 955 743 733,58 0,00 0,00 20,212500 19,250000
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR EUR 13,510000 5 489 939 045,86 0,00 0,00 14,185500 13,510000
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg EUR 16,230000 1 817 453 146,49 0,00 0,00 17,041500 16,230000
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR EUR 120,520000 4 314 943 417,74 0,00 0,00 126,546000 120,520000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR 43,160000 6 189 455 393,55 0,00 0,00 44,023200 42,728400
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR 117,940000 5 432 979 089,38 0,00 0,00 120,298800 116,760600
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) EUR 128,770000 180 431 512,99 0,00 0,00 131,345400 127,482300
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) EUR 40,480000 573 753 403,92 0,00 0,00 41,289600 40,075200
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) EUR 73,300000 734 628 239,42 0,00 0,00 74,766000 72,567000
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) GBP 7,283700 10 621 545 406,07 0,00 0,00 7,283700 7,283700
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) EUR 126,346300 2 242 933 740,38 0,00 0,00 126,346300 126,346300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 106,988600 3 782 820 202,50 0,00 0,00 106,988600 106,988600
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) USD 56,745500 5 312 041 278,35 0,00 0,00 56,745500 56,745500
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) EUR 18,944600 820 682 795,63 0,00 0,00 18,944600 18,944600
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 234,869900 2 375 429 137,57 0,00 0,00 234,869900 234,869900
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) USD 40,296100 3 644 543 444,89 0,00 0,00 40,296100 40,296100
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) EUR 36,315100 1 249 647 309,25 0,00 0,00 36,315100 36,315100
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) USD 52,528600 1 318 583 912,05 0,00 0,00 52,528600 52,528600
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) USD 72,904800 885 634 077,63 0,00 0,00 72,904800 72,904800
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) EUR 140,386900 2 065 505 150,29 0,00 0,00 140,386900 140,386900
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) USD 25,531000 1 833 863 963,59 0,00 0,00 25,531000 25,531000
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 32,732600 1 601 150 917,34 0,00 0,00 32,732600 32,732600
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) EUR 164,806700 1 780 502 940,65 0,00 0,00 164,806700 164,806700
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) EUR 202,412700 474 354 184,18 0,00 0,00 202,412700 202,412700
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) EUR 219,025800 284 359 023,08 0,00 0,00 219,025800 219,025800
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) USD 240,992800 3 338 617 801,39 0,00 0,00 240,992800 240,992800
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) USD 25,058400 652 341 906,15 0,00 0,00 25,058400 25,058400
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) USD 55,289900 2 032 689 364,96 0,00 0,00 55,289900 55,289900
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) USD 10,797900 5 572 779 208,44 0,00 0,00 10,797900 10,797900
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) EUR 26,807200 6 590 059 230,07 0,00 0,00 26,807200 26,807200
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) USD 88,049200 5 349 317 833,19 0,00 0,00 88,049200 88,049200
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) USD 15,678500 50 094 708,31 0,00 0,00 15,678500 15,678500
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) USD 167,993000 840 060 287,11 0,00 0,00 167,993000 167,993000
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 145,304900 828 196 643,83 0,00 0,00 145,304900 145,304900
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 114,189100 1 551 795 464,15 0,00 0,00 114,189100 114,189100
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) USD 99,015200 979 962 575,59 0,00 0,00 99,015200 99,015200
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 122,013300 7 668 187 234,27 0,00 0,00 122,013300 122,013300
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) EUR 96,571200 543 308 944,26 0,00 0,00 96,571200 96,571200
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) EUR 129,601300 368 941 270,03 0,00 0,00 129,601300 129,601300
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 84,462100 4 655 553 795,44 0,00 0,00 84,462100 84,462100
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 158,601600 436 589 381,52 0,00 0,00 158,601600 158,601600
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 56,986900 724 874 577,08 0,00 0,00 56,986900 56,986900
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 65,474100 2 161 957 604,89 0,00 0,00 65,474100 65,474100
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) EUR 61,953400 5 074 668 474,71 0,00 0,00 61,953400 61,953400
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 73,999900 40 961 886 390,13 0,00 0,00 73,999900 73,999900
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) USD 35,032100 1 226 126 709,66 0,00 0,00 35,032100 35,032100
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) USD 43,643100 3 899 847 444,59 0,00 0,00 43,643100 43,643100
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) EUR 109,374700 1 295 554 379,95 0,00 0,00 109,374700 109,374700
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) EUR 105,536500 1 349 340 136,61 0,00 0,00 105,536500 105,536500
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 91,013500 3 862 972 212,13 0,00 0,00 91,013500 91,013500
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) EUR 151,187500 320 760 999,71 0,00 0,00 151,187500 151,187500
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) EUR 166,963900 50 710 290,40 0,00 0,00 166,963900 166,963900
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 118,250200 3 983 826 297,58 0,00 0,00 118,250200 118,250200
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) JPY 26 026,446400 29 897 776 250,66 0,00 0,00 26 026,446400 26 026,446400
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) USD 165,658900 2 965 342 703,97 0,00 0,00 165,658900 165,658900
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) USD 384,998100 666 924 903,77 0,00 0,00 384,998100 384,998100
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) EUR 55,314100 3 443 093 210,25 0,00 0,00 55,314100 55,314100
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) EUR 126,449600 3 666 995 176,13 0,00 0,00 126,449600 126,449600
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) EUR 98,318400 238 429 853,01 0,00 0,00 98,318400 98,318400
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) EUR 132,310900 2 447 682 737,22 0,00 0,00 132,310900 132,310900
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) USD 669,664900 6 892 390 180,93 0,00 0,00 669,664900 669,664900
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) USD 400,130500 52 691 154 269,76 0,00 0,00 400,130500 400,130500
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) USD 157,731200 1 605 527 985,34 0,00 0,00 157,731200 157,731200
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) USD 44,762000 3 997 090 694,42 0,00 0,00 44,762000 44,762000
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 133,219100 608 844 622,84 0,00 0,00 133,219100 133,219100
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 91,864900 4 086 008 541,27 0,00 0,00 91,864900 91,864900
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) USD 86,720700 217 925 293,47 0,00 0,00 86,720700 86,720700
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) USD 62,758900 5 058 370 881,87 0,00 0,00 62,758900 62,758900
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) EUR 91,945300 648 019 530,99 0,00 0,00 91,945300 91,945300
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 82,563200 847 999 575,98 0,00 0,00 82,563200 82,563200
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) USD 89,032600 993 855 056,15 0,00 0,00 89,032600 89,032600
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 152,602000 1 331 889 051,47 0,00 0,00 152,602000 152,602000
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) EUR 51,180000 794 738 142,67 0,00 0,00 51,180000 51,180000
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) USD 83,510700 150 611 779,96 0,00 0,00 83,510700 83,510700
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) EUR 100,413400 324 018 677,01 0,00 0,00 100,413400 100,413400
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) EUR 70,617800 2 264 752 241,33 0,00 0,00 70,617800 70,617800
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) EUR 91,098600 1 202 265 921,49 0,00 0,00 91,098600 91,098600
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 45,646100 150 843 875,07 0,00 0,00 45,646100 45,646100
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) EUR 42,249700 93 009 287,68 0,00 0,00 42,249700 42,249700
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 99,484000 3 601 941 560,63 0,00 0,00 99,484000 99,484000
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) USD 8,390800 3 677 520 850,27 0,00 0,00 8,390800 8,390800
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,822300 1 525 274 710,13 0,00 0,00 4,822300 4,822300
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,840900 273 982 328,29 0,00 0,00 4,840900 4,840900
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD 8,174600 2 761 069 735,38 0,00 0,00 8,174600 8,174600
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) USD 5,508800 480 966 415,68 0,00 0,00 5,508800 5,508800
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) USD 4,527700 75 448 822,79 0,00 0,00 4,527700 4,527700
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 4,887300 972 320 472,24 0,00 0,00 4,887300 4,887300
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) USD 5,346200 515 757 693,26 0,00 0,00 5,346200 5,346200
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) EUR 5,048700 322 908 623,57 0,00 0,00 5,048700 5,048700
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) USD 4,874000 1 142 658 968,83 0,00 0,00 4,874000 4,874000
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) EUR 6,153500 788 661 002,59 0,00 0,00 6,153500 6,153500
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) EUR 6,503700 1 355 415 365,33 0,00 0,00 6,503700 6,503700
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) USD 7,493300 3 812 316 219,68 0,00 0,00 7,493300 7,493300
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) USD 5,809500 1 847 552 072,50 0,00 0,00 5,809500 5,809500
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) USD 4,976800 254 544 496,90 0,00 0,00 4,976800 4,976800
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) EUR 6,443100 446 207 051,96 0,00 0,00 6,443100 6,443100
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) EUR 5,782400 400 937 693,82 0,00 0,00 5,782400 5,782400
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 5,317100 1 533 272 867,09 0,00 0,00 5,317100 5,317100
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) USD 5,516600 500 031 595,26 0,00 0,00 5,516600 5,516600
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) EUR 6,028000 884 635 028,19 0,00 0,00 6,028000 6,028000
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) USD 6,994100 3 619 856 263,87 0,00 0,00 6,994100 6,994100
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 4,375100 389 703 322,36 0,00 0,00 4,375100 4,375100
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) USD 5,000000 547 265 602,07 0,00 0,00 5,000000 5,000000
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) EUR 4,751700 882 719 284,40 0,00 0,00 4,751700 4,751700
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) USD 30,233700 15 487 141 137,05 0,00 0,00 30,233700 30,233700
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) EUR 44,169400 70 671 124,87 0,00 0,00 44,169400 44,169400
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) EUR 4,858900 162 990 851,37 0,00 0,00 4,858900 4,858900
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) EUR 4,742500 627 435 797,17 0,00 0,00 4,742500 4,742500
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) USD 7,292400 3 707 149 957,61 0,00 0,00 7,292400 7,292400
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) USD 11,371700 7 821 750 416,99 0,00 0,00 11,371700 11,371700
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) USD 6,160200 839 889 372,92 0,00 0,00 6,160200 6,160200
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) USD 7,817300 148 243 109,19 0,00 0,00 7,817300 7,817300
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,501900 1 151 529 863,77 0,00 0,00 5,501900 5,501900
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) USD 4,939400 2 056 356 282,59 0,00 0,00 4,939400 4,939400
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,670100 1 482 552 550,00 0,00 0,00 5,670100 5,670100
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) USD 5,259700 2 047 734 162,91 0,00 0,00 5,259700 5,259700
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) EUR 5,286300 244 055 005,73 0,00 0,00 5,286300 5,286300
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) USD 9,879300 2 828 285 916,37 0,00 0,00 9,879300 9,879300
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) USD 7,045000 1 278 679 507,80 0,00 0,00 7,045000 7,045000
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) EUR 4,780300 2 522 009 360,11 0,00 0,00 4,780300 4,780300
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR 4,898700 2 381 045 170,20 0,00 0,00 4,898700 4,898700
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) USD 4,954100 214 166 328,85 0,00 0,00 4,954100 4,954100
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) EUR 7,317800 166 731 891,90 0,00 0,00 7,317800 7,317800
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) USD 1 435,187500 393 885 792,94 0,00 0,00 1 435,187500 1 435,187500
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) EUR 7,544700 79 220 097,87 0,00 0,00 7,544700 7,544700
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) EUR 4,429000 527 195 932,01 0,00 0,00 4,429000 4,429000
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) EUR 4,607700 134 664 065,80 0,00 0,00 4,607700 4,607700
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) EUR 4,343200 61 184 231,33 0,00 0,00 4,343200 4,343200
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) EUR 4,296700 157 318 811,93 0,00 0,00 4,296700 4,296700
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD 4,199200 426 967 390,03 0,00 0,00 4,199200 4,199200
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD 5,323500 1 057 386 425,02 0,00 0,00 5,323500 5,323500
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR 4,387300 242 686 751,24 0,00 0,00 4,387300 4,387300
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD 5,324700 144 319 850,51 0,00 0,00 5,324700 5,324700
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR 5,834400 359 004 498,19 0,00 0,00 5,834400 5,834400
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD 7,063800 1 171 175 551,70 0,00 0,00 7,063800 7,063800
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF EUR 5,718900 24 741 398,97 0,00 0,00 5,718900 5,718900
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF USD 4,995500 10 166 403,19 0,00 0,00 4,995500 4,995500
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR 4,983600 239 897 590,62 0,00 0,00 4,983600 4,983600
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD 4,578200 597 355 544,80 0,00 0,00 4,578200 4,578200
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR 4,188200 279 158 960,09 0,00 0,00 4,188200 4,188200
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD 6,144500 1 600 642 924,13 0,00 0,00 6,144500 6,144500
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD 5,861000 443 543 578,60 0,00 0,00 5,861000 5,861000
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR 6,419200 44 209 134,27 0,00 0,00 6,419200 6,419200
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR 4,428500 97 280 963,74 0,00 0,00 4,428500 4,428500
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg EUR 4,767000 283 096 849,18 0,00 0,00 4,767000 4,767000
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD 4,598500 40 466 924,88 0,00 0,00 4,598500 4,598500
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) EUR 24,640000 275 389 690,16 0,00 0,00 25,132800 24,393600
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) EUR 13,470000 132 685 216,64 0,00 0,00 13,739400 13,335300
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) EUR 34,150000 1 322 149 440,93 0,00 0,00 34,833000 33,808500
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) EUR 103,800000 786 249 958,57 0,00 0,00 105,876000 102,762000
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) EUR 77,050000 274 821 354,02 0,00 0,00 78,591000 76,279500
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) EUR 21,600000 238 442 345,50 0,00 0,00 22,032000 21,384000
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) EUR 52,820000 254 383 595,28 0,00 0,00 53,876400 52,291800
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) EUR 30,210000 1 976 469 873,27 0,00 0,00 30,814200 29,907900
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR EUR 43,100000 825 729 360,29 0,00 0,00 43,121550 43,091380
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD USD 45,530000 873 373 944,38 0,00 0,00 45,552765 45,520894
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR EUR 39,010000 825 729 360,29 0,00 0,00 39,021703 39,002198
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD USD 41,200000 873 373 944,38 0,00 0,00 41,212360 41,191760
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD USD 12,840000 3 994 516 696,16 0,00 0,00 12,846420 12,837432
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD USD 38,100000 3 994 516 696,16 0,00 0,00 38,119050 38,092380
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD USD 16,740000 985 199 280,13 0,00 0,00 16,748370 16,736652
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR EUR 27,440000 3 192 141 090,63 0,00 0,00 27,453720 27,434512
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR EUR 16,010000 2 359 667 235,55 0,00 0,00 16,018005 16,006798
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR EUR 13,070000 9 194 508 062,77 0,00 0,00 13,073921 13,067386
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD USD 14,940000 9 725 031 177,99 0,00 0,00 14,947470 14,937012
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD USD 13,810000 9 725 031 177,99 0,00 0,00 13,814143 13,807238
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD USD 66,920000 15 756 517 143,54 0,00 0,00 66,953460 66,906616
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR EUR 57,300000 14 896 962 412,35 0,00 0,00 57,317190 57,288540
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD USD 60,520000 15 756 517 143,54 0,00 0,00 60,538156 60,507896
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD USD 13,970000 869 491 207,48 0,00 0,00 13,976985 13,967206
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD USD 20,330000 1 010 890 147,01 0,00 0,00 20,340165 20,325934
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD USD 26,090000 1 922 320 193,04 0,00 0,00 26,103045 26,084782
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD USD 14,270000 5 806 708 528,81 0,00 0,00 14,277135 14,267146
BGF Latin American Fund Class A2 USD USD 60,120000 986 633 062,53 0,00 0,00 60,150060 60,107976
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD USD 13,400000 595 518 253,95 0,00 0,00 13,406700 13,397320
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR EUR 14,020000 6 466 353 878,81 0,00 0,00 14,027010 14,017196
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD USD 14,810000 6 839 462 497,62 0,00 0,00 14,817405 14,807038
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR EUR 12,640000 6 466 353 878,81 0,00 0,00 12,643792 12,637472
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD USD 13,350000 6 839 462 497,62 0,00 0,00 13,354005 13,347330
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD USD 109,120000 949 645 560,11 0,00 0,00 109,174560 109,098176
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD USD 13,560000 1 679 630 778,54 0,00 0,00 13,566780 13,557288
BGF World Gold Fund Class A2 USD USD 35,130000 4 495 049 723,51 0,00 0,00 35,147565 35,122974
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR EUR 57,770000 13 622 364 434,16 0,00 0,00 57,798885 57,758446
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD USD 61,020000 14 408 374 862,01 0,00 0,00 61,050510 61,007796
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR EUR 52,050000 13 622 364 434,16 0,00 0,00 52,065615 52,039590
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD USD 54,980000 14 408 374 862,01 0,00 0,00 54,996494 54,969004
BGF World Mining Fund Class A2 USD USD 65,850000 6 827 475 753,52 0,00 0,00 65,882925 65,836830
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR EUR 113,320000 4 314 943 417,74 0,00 0,00 113,353996 113,297336
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD USD 117,630000 4 563 915 652,94 0,00 0,00 117,688815 117,606474
BGF World Technology Fund Class A2 EUR EUR 52,630000 8 086 147 395,88 0,00 0,00 52,656315 52,619474
BGF World Technology Fund Class A2 USD USD 55,590000 8 552 718 100,62 0,00 0,00 55,617795 55,578882
BGF World Technology Fund Class E2 EUR EUR 47,840000 8 086 147 395,88 0,00 0,00 47,854352 47,830432
BGF World Technology Fund Class E2 USD USD 50,530000 8 552 718 100,62 0,00 0,00 50,545159 50,519894
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg EUR 13,910000 2 757 238 445,10 0,00 0,00 13,916955 13,907218
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD USD 15,240000 2 916 331 103,38 0,00 0,00 15,247620 15,236952
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR EUR 19,280000 2 757 238 445,10 0,00 0,00 19,285784 19,276144
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged EUR 12,580000 1 591 320 050,05 0,00 0,00 12,586290 12,577484
BGF Future Of Transport Fund A2 USD USD 13,790000 1 683 139 216,94 0,00 0,00 13,796895 13,787242
BGF Future of Transport Fund E2 EUR EUR 16,890000 1 591 320 050,05 0,00 0,00 16,895067 16,886622
BGF Circular Economy Class A2 EUR EUR 11,040000 1 861 635 924,32 0,00 0,00 11,045520 11,037792
BGF Circular Economy Class A2 USD USD 11,670000 1 969 052 317,15 0,00 0,00 11,675835 11,667666
BGF Circular Economy Class E2 EUR EUR 10,900000 1 861 635 924,32 0,00 0,00 10,903270 10,897820
BGF Circular Economy Class E2 USD USD 11,510000 1 969 052 317,15 0,00 0,00 11,513453 11,507698
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR EUR 11,450000 185 895 818,86 0,00 0,00 11,455725 11,447710
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD USD 12,090000 196 622 007,61 0,00 0,00 12,096045 12,087582
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR EUR 12,830000 185 895 818,86 0,00 0,00 12,833849 12,827434
BGF China Bond Fund A2 EUR EUR 14,210000 6 146 240 415,81 0,00 0,00 14,217105 14,207158
BGF China Bond Fund A2 USD USD 15,010000 6 500 878 487,80 0,00 0,00 15,017505 15,006998
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR 17,480000 6 146 240 415,81 0,00 0,00 17,485244 17,476504
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR EUR 104,460000 155 839 964,56 0,00 0,00 104,512230 104,439108
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD USD 117,880000 164 831 930,52 0,00 0,00 117,938940 117,856424
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR EUR 93,490000 155 839 964,56 0,00 0,00 93,518047 93,471302
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 EUR 102,890000 89 085 624,00 0,00 0,00 102,941445 102,869422
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg USD 111,070000 94 225 864,50 0,00 0,00 111,125535 111,047786
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR EUR 97,090000 89 085 624,00 0,00 0,00 97,119127 97,070582
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR EUR 120,580000 761 282 598,40 0,00 0,00 120,640290 120,555884
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD USD 142,850000 805 208 604,33 0,00 0,00 142,921425 142,821430
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR EUR 100,560000 761 282 598,40 0,00 0,00 100,590168 100,539888
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR EUR 137,240000 429 488 441,15 0,00 0,00 137,308620 137,212552
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD USD 167,320000 454 269 924,20 0,00 0,00 167,403660 167,286536
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR EUR 109,570000 429 488 441,15 0,00 0,00 109,602871 109,548086
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR EUR 9,910000 987 113 324,04 0,00 0,00 9,914955 9,908018
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR EUR 9,800000 987 113 324,04 0,00 0,00 9,802940 9,798040
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR EUR 93,230000 259 830 542,62 0,00 0,00 93,276615 93,211354
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR EUR 91,040000 259 830 542,62 0,00 0,00 91,067312 91,021792
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR EUR 18,800000 6 300 226 612,20 0,00 0,00 18,809400 18,796240
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged USD 49,470000 6 663 749 687,72 0,00 0,00 49,494735 49,460106
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR EUR 16,750000 6 300 226 612,20 0,00 0,00 16,755025 16,746650
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged USD 44,060000 6 663 749 687,72 0,00 0,00 44,073218 44,051188
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR EUR 148,390000 1 534 621 910,44 0,00 0,00 148,464195 148,360322
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR EUR 140,770000 1 534 621 910,44 0,00 0,00 140,812231 140,741846
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR EUR 109,820000 5 115 419 552,59 0,00 0,00 109,874910 109,798036
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD USD 125,860000 5 410 579 260,77 0,00 0,00 125,922930 125,834828
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR EUR 133,120000 5 115 419 552,59 0,00 0,00 133,159936 133,093376
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg EUR 100,700000 714 984 373,46 0,00 0,00 100,750350 100,679860
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg USD 101,640000 756 238 971,81 0,00 0,00 101,690820 101,619672
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg EUR 89,470000 61 800 811,88 0,00 0,00 89,514735 89,452106
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR EUR 101,290000 65 366 718,73 0,00 0,00 101,320387 101,269742
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) USD 6,931600 1 088 264 698,07 0,00 0,00 6,931600 6,931600
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) USD 6,148500 1 423 261 987,31 0,00 0,00 6,148500 6,148500
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF USD 7,482600 168 359 486,65 0,00 0,00 7,482600 7,482600
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) EUR 31,180000 588 474 857,53 0,00 0,00 31,803600 30,868200
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 EUR 98,210000 155 839 964,56 0,00 0,00 103,120500 98,210000
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 EUR 109,350000 155 839 964,56 0,00 0,00 114,817500 109,350000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 EUR 102,720000 89 085 624,00 0,00 0,00 107,856000 102,720000
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 EUR 105,750000 89 085 624,00 0,00 0,00 111,037500 105,750000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 EUR 116,120000 761 282 598,40 0,00 0,00 121,926000 116,120000
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 EUR 130,990000 761 282 598,40 0,00 0,00 137,539500 130,990000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 EUR 135,420000 429 488 441,15 0,00 0,00 142,191000 135,420000
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 EUR 152,980000 429 488 441,15 0,00 0,00 160,629000 152,980000
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR EUR 36,280000 482 625 793,45 3 899 983,99 3 899 983,99 38,184700 36,280000
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR EUR 40,960000 150 728 535,44 1 711 447,83 1 711 447,83 43,110400 40,960000
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR EUR 15,440000 145 699 530,80 423 052,47 423 052,47 16,250600 15,440000
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR EUR 16,130000 126 680 879,56 290 059,82 290 059,82 16,976825 16,130000
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR EUR 15,520000 285 267 438,67 537 213,95 537 213,95 16,063200 15,520000
Fidelity Funds - European Fund A-ACC-EUR EUR 19,860000 283 649 077,40 3 762 841,15 3 762 841,15 20,902650 19,860000
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,976000 252 124 533,31 1 597 747,91 1 597 747,91 9,290160 8,976000
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) EUR 23,770000 915 775 795,98 11 781 170,17 11 781 170,17 25,017925 23,770000
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR EUR 87,330000 147 773 811,35 101 596,89 101 596,89 91,914825 87,330000
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR EUR 40,100000 534 633 530,96 2 551 022,11 2 551 022,11 42,205250 40,100000
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) EUR 7,885000 1 049 288 374,87 7 298 172,52 7 298 172,52 8,160975 7,885000
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR EUR 26,640000 314 945 683,76 366 636,82 366 636,82 28,038600 26,640000
FF - Global Property Fund A-DIST-EUR EUR 16,690000 29 319 869,50 2 870 016,27 2 870 016,27 17,566225 16,690000
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR EUR 44,440000 6 344 927 672,46 775 201,11 775 201,11 46,773100 44,440000
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR EUR 21,050000 1 290 908 263,47 2 659 278,77 2 659 278,77 22,155125 21,050000
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR EUR 17,000000 55 043 472,43 42 179,66 42 179,66 17,892500 17,000000
FF - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) EUR 23,190000 20 150 187,97 639 546,50 639 546,50 24,407475 23,190000
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD USD 31,040000 296 620 634,98 11 289 908,51 11 289 908,51 32,669600 31,040000
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD USD 38,370000 572 650 122,06 10 126 465,56 10 126 465,56 40,384425 38,370000
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR EUR 8,824000 36 894 872,14 1 210 512,75 1 210 512,75 9,132840 8,824000
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR EUR 7,209700 193 794 098,00 0,00 0,00 7,570185 7,209700
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR EUR 142,520000 172 508 551,80 0,00 0,00 149,646000 142,520000
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR EUR 13,151100 344 497 365,90 0,00 0,00 13,808655 13,151100
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR EUR 9,729900 24 061 920,98 0,00 0,00 10,216395 9,729900
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD USD 58,240000 1 523 563 872,00 0,00 0,00 61,152000 58,240000
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc EUR 10,960000 169 275 016,00 0,00 0,00 11,508000 10,960000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR EUR 22,870000 2 188 197 547,00 0,00 0,00 24,013500 22,870000
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR EUR 13,120000 56 468 624,56 0,00 0,00 13,776000 13,120000
Invesco Sustainable Pan European Str Equity Fund EUR 20,850000 541 695 648,10 0,00 0,00 21,892500 20,850000
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc CHF 10,380000 833 368,37 0,00 0,00 10,899000 10,380000
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc GBP 7,270000 1 229 940,60 0,00 0,00 7,633500 7,270000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,320000 3 219 426,18 0,00 0,00 7,320000 7,320000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,290000 5 557 738,19 0,00 0,00 7,290000 7,290000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,410000 3 760 988,08 0,00 0,00 7,410000 7,410000
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,400000 1 136 704,21 0,00 0,00 7,400000 7,400000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc USD 7,520000 31 121 568,17 0,00 0,00 7,520000 7,520000
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD USD 7,520000 1 493 468,37 0,00 0,00 7,520000 7,520000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc CHF 7,330000 6 696,12 0,00 0,00 7,330000 7,330000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc EUR 7,280000 6 233,09 0,00 0,00 7,280000 7,280000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD EUR 7,300000 6 245,94 0,00 0,00 7,300000 7,300000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc GBP 7,410000 5 716,09 0,00 0,00 7,410000 7,410000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD GBP 7,410000 5 716,09 0,00 0,00 7,410000 7,410000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc USD 7,530000 5 268,89 0,00 0,00 7,530000 7,530000
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD USD 7,530000 5 268,89 0,00 0,00 7,530000 7,530000
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. EUR 0,113859 9 531 514,71 9 531 514,71 9 531 514,71 0,116136 0,112720
Fio globální akciový fond - Třída CZK CZK 1,349200 729 782 289,70 0,00 0,00 1,349200 1,308724
Fio globální akciový fond - Třída EUR EUR 0,929500 5 498 375,63 0,00 0,00 0,929500 0,901615
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. EUR 1,002765 41 379 484,59 41 379 484,59 41 379 484,59 1,022820 0,972682
Wood & Company Office Podfond EUR 1,669400 163 000 000,00 0,00 0,00 1,719482 1,619318
Wood & Company Retail Podfond EUR 2,143900 76 300 000,00 0,00 0,00 2,208217 2,079583
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR