Prehľad predajov

RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. 0,2896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -111 290,59 -109 600,52
The Royal Invest Micro Fund Slovakia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 790,00 6 790,00 6 790,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )