Správa a zloženie portfólia

Fio investiční společnost, a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
Fio globální akciový fond - Třída CZK Fio investiční společnost, a.s. Fio investiční společnost, a.s. 200,00 3,00 0,00 2,26
Fio globální akciový fond - Třída EUR Fio investiční společnost, a.s. Fio investiční společnost, a.s. 200,00 3,00 0,00 2,26
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka