Správa a zloženie portfólia

RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. 20,00 1,00 2,00 2,58
The Royal Invest Micro Fund Slovakia RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. RIB SLOVAKIA, správ. spol., a.s. 1,00 1,00 3,00 2,45
Názov fondu Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločnosti Správca fondu Minimálna výška prvej investície Maximálny poplatok pri vrátení v % Maximálny poplatok pri vydaní v % Ročný poplatok za správu a depozitára v % Poznámka