FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Sídlo: 8a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Telefón: +421 903 408 410
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.franklintempleton.sk, www.franklintempleton.cz

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Nicholas F. Brady - predseda a generálny riaditeľ
Duke of Abercorn KG - riaditeľ
Vijay C. Advani- výkonný viceprezident-Global Advisory Services
Richard H. Frank - generálny riaditeľ
Mark G. Holowesko - prezident
James J. K. Hung - prezident a generálny riaditeľ
Gregory E. Johnson - prezident a generálny riaditeľ
Geoffrey A. Langlands - Msprávca spoločnosti
Gregory E. McGowan - výkonný viceprezident a hlavný právny zástupca
Dr. J. B. Mark Mobius - výkonný predseda
David E. Smart - riaditeľ a Co-Chief Executive Officer
Trevor G. Trefgarne - predseda
William C. P. Lockwood - nezávislý riaditeľ

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Sídlo
8a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Telefón
Fax

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Nicholas F. Brady - predseda a generálny riaditeľ
Duke of Abercorn KG - riaditeľ
Vijay C. Advani- výkonný viceprezident-Global Advisory Services
Richard H. Frank - generálny riaditeľ
Mark G. Holowesko - prezident
James J. K. Hung - prezident a generálny riaditeľ
Gregory E. Johnson - prezident a generálny riaditeľ
Geoffrey A. Langlands - Msprávca spoločnosti
Gregory E. McGowan - výkonný viceprezident a hlavný právny zástupca
Dr. J. B. Mark Mobius - výkonný predseda
David E. Smart - riaditeľ a Co-Chief Executive Officer
Trevor G. Trefgarne - predseda
William C. P. Lockwood - nezávislý riaditeľ

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)