Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,420000 1 586 907 628,72 250 128,93 250 128,93 12,076650 11,420000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 12,470000 1 060 640 503,06 374 661,16 374 661,16 13,187025 12,470000
Franklin Income Fund USD 12,350000 2 749 499 325,10 0,00 0,00 13,060125 12,350000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 8,920000 118 515 404,95 68 435,98 68 435,98 9,432900 8,920000
Templeton Global Balanced Fund USD 32,340000 488 740 864,55 57 278,00 57 278,00 34,199550 32,340000
Templeton Global Income Fund USD 16,950000 212 536 586,10 657 073,45 657 073,45 17,924625 16,950000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 30,480000 1 706 331 831,77 1 617 236,12 1 617 236,12 32,232600 30,480000
Franklin European Dividend Fund EUR 16,110000 93 819 353,07 8 278,66 8 278,66 17,036325 16,110000
Franklin European Growth Fund EUR 13,670000 120 652 335,31 496 767,18 496 767,18 14,456025 13,670000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 34,150000 73 307 081,03 287 019,63 287 019,63 36,113625 34,150000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,990000 135 079 609,34 59 741,32 59 741,32 13,736925 12,990000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,840000 406 425 020,68 1 253 078,26 1 253 078,26 6,175800 5,840000
Franklin India Fund USD 45,360000 1 124 847 517,34 1 857 987,32 1 857 987,32 47,968200 45,360000
Franklin Japan Fund USD 7,660000 0,00 14 131,13 14 131,13 8,100450 7,660000
Franklin MENA Fund USD 8,890000 67 436 194,50 110 011,64 110 011,64 9,401175 8,890000
Franklin Mutual Beacon Fund USD 88,130000 296 081 340,60 155 511,62 155 511,62 93,197475 88,130000
Franklin Mutual European Fund EUR 25,760000 574 650 677,39 647 839,45 647 839,45 27,241200 25,760000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 21,320000 507 509 295,66 1 809 082,12 1 809 082,12 22,545900 21,320000
Franklin Natural Resources Fund USD 6,830000 478 300 347,51 19 614 708,71 19 614 708,71 7,222725 6,830000
Franklin Technology Fund USD 30,730000 7 969 820 965,27 17 426 952,00 17 426 952,00 32,496975 30,730000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 22,560000 5 998 707 326,58 6 367 260,51 6 367 260,51 23,857200 22,560000
Franklin World Perspectives Fund USD 25,030000 233 059 282,87 2 090 106,38 2 090 106,38 26,469225 25,030000
Templeton Asian Growth Fund USD 35,490000 2 226 414 416,81 2 183 323,84 2 183 323,84 37,530675 35,490000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 51,630000 821 704 886,69 7 378 718,66 7 378 718,66 54,598725 51,630000
Templeton BRIC Fund USD 17,450000 386 571 393,88 201 886,43 201 886,43 18,453375 17,450000
Templeton China Fund USD 27,860000 418 436 897,31 70 357,87 70 357,87 29,461950 27,860000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 20,870000 265 293 803,56 0,00 0,00 22,070025 20,870000
Templeton Emerging Markets Fund USD 39,340000 729 785 645,19 19 425 503,94 19 425 503,94 41,602050 39,340000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 12,360000 419 896 549,02 1 183 031,47 1 183 031,47 13,070700 12,360000
Templeton Euroland Fund EUR 20,620000 146 311 392,53 22 294,71 22 294,71 21,805650 20,620000
Templeton Frontier Markets Fund USD 18,090000 254 313 579,59 624 087,65 624 087,65 19,130175 18,090000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 28,550000 1 006 690 369,58 281 886,11 281 886,11 30,191625 28,550000
Templeton Global Fund USD 37,960000 563 939 565,23 58 483,87 58 483,87 40,142700 37,960000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 17,750000 6 513 861 331,49 1 511 660,58 1 511 660,58 18,770625 17,750000
Templeton Latin America Fund USD 52,500000 683 204 432,91 410 280,11 410 280,11 55,518750 52,500000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,200000 190 543 564,18 0,00 0,00 15,016500 14,200000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,090000 120 682 847,11 0,00 0,00 12,694500 12,090000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,200000 143 816 722,82 0,00 0,00 16,074000 15,200000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 19,160000 1 025 568 089,64 103 105,55 103 105,55 20,261700 19,160000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 17,780000 279 978 712,73 252 733,11 252 733,11 18,669000 17,780000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,190000 56 814 563,85 56 338,42 56 338,42 12,799500 12,190000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,600000 1 201 511 278,04 628 519,34 628 519,34 15,330000 14,600000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,850000 12 845 126,75 0,00 0,00 10,342500 9,850000
Franklin High Yield Fund USD 18,890000 1 013 864 638,88 26 731,57 26 731,57 19,834500 18,890000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,270000 0,00 314 475,47 314 475,47 14,983500 14,270000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,580000 629 698 146,52 116 226,72 116 226,72 11,109000 10,580000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,970000 163 439 129,48 121 213,34 121 213,34 16,768500 15,970000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,020000 2 511 745 393,83 2 317 029,94 2 317 029,94 10,521000 10,020000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,180000 50 374 407,33 46 380,72 46 380,72 12,789000 12,180000
Templeton Global Bond Fund USD 25,950000 4 047 070 126,50 4 374 695,03 4 374 695,03 27,247500 25,950000
Templeton Global High Yield Fund USD 14,090000 85 081 859,57 53 127,43 53 127,43 14,794500 14,090000
Templeton Global Total Return Fund USD 23,580000 3 092 847 302,32 5 153 076,46 5 153 076,46 24,759000 23,580000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR