Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 11,540000 735 471 478,74 260 715,99 260 715,99 12,203550 11,540000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 13,620000 1 030 926 761,27 375 100,92 375 100,92 14,403150 13,620000
Franklin Income Fund USD 12,710000 4 320 039 145,50 0,00 0,00 13,440825 12,710000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 9,580000 107 476 998,99 88 180,37 88 180,37 10,130850 9,580000
Templeton Global Balanced Fund USD 34,070000 477 207 578,55 64 254,30 64 254,30 36,029025 34,070000
Templeton Global Income Fund USD 17,990000 185 272 270,53 742 283,00 742 283,00 19,024425 17,990000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 31,560000 1 560 738 202,93 3 231 355,55 3 231 355,55 33,374700 31,560000
Franklin European Dividend Fund EUR 18,530000 26 422 123,64 10 643,93 10 643,93 19,595475 18,530000
Franklin European Growth Fund EUR 14,000000 107 145 682,96 554 786,09 554 786,09 14,805000 14,000000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 38,960000 79 241 997,09 379 731,07 379 731,07 41,200200 38,960000
Franklin Global Real Estate Fund USD 11,910000 99 629 763,31 65 201,43 65 201,43 12,594825 11,910000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 5,200000 375 924 377,29 1 143 127,52 1 143 127,52 5,499000 5,200000
Franklin India Fund USD 56,640000 1 720 876 905,54 2 173 810,55 2 173 810,55 59,896800 56,640000
Franklin Japan Fund USD 8,760000 77 784 535,16 14 886,81 14 886,81 9,263700 8,760000
Franklin MENA Fund USD 9,590000 62 299 516,03 143 390,92 143 390,92 10,141425 9,590000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 94,870000 249 825 298,66 157 771,75 157 771,75 100,325025 94,870000
Franklin Mutual European Fund EUR 28,500000 513 704 392,34 738 721,18 738 721,18 30,138750 28,500000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 24,570000 527 640 263,16 2 045 948,63 2 045 948,63 25,982775 24,570000
Franklin Natural Resources Fund USD 7,850000 297 963 518,55 18 232 787,23 18 232 787,23 8,301375 7,850000
Franklin Technology Fund USD 37,770000 9 764 000 168,42 24 646 637,84 24 646 637,84 39,941775 37,770000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 26,830000 6 346 069 515,64 10 789 111,76 10 789 111,76 28,372725 26,830000
Franklin World Perspectives Fund USD 26,750000 213 560 520,78 2 755 981,05 2 755 981,05 28,288125 26,750000
Templeton Asian Growth Fund USD 32,880000 1 784 334 203,08 2 152 018,89 2 152 018,89 34,770600 32,880000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 55,390000 811 257 790,92 9 413 104,54 9 413 104,54 58,574925 55,390000
Templeton BRIC Fund USD 17,410000 361 283 380,65 418 087,56 418 087,56 18,411075 17,410000
Templeton China Fund USD 19,190000 352 359 973,50 69 720,96 69 720,96 20,293425 19,190000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 12,480000 97 637 414,93 24 380,87 24 380,87 13,197600 12,480000
Templeton Emerging Markets Fund USD 42,090000 724 573 307,52 25 227 206,57 25 227 206,57 44,510175 42,090000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 13,530000 393 928 290,50 1 328 553,47 1 328 553,47 14,307975 13,530000
Templeton Euroland Fund EUR 24,400000 150 579 556,80 27 968,11 27 968,11 25,803000 24,400000
Templeton Frontier Markets Fund USD 19,820000 230 811 276,43 660 734,74 660 734,74 20,959650 19,820000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 31,360000 1 278 577 653,08 574 988,90 574 988,90 33,163200 31,360000
Templeton Global Fund USD 41,950000 579 597 978,76 66 490,70 66 490,70 44,362125 41,950000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 19,540000 6 876 220 133,84 2 055 747,09 2 055 747,09 20,663550 19,540000
Templeton Latin America Fund USD 66,210000 734 714 564,05 416 217,19 416 217,19 70,017075 66,210000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 14,360000 184 669 793,46 0,00 0,00 15,185700 14,360000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 11,710000 87 769 309,75 0,00 0,00 12,295500 11,710000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 15,670000 145 097 047,70 0,00 0,00 16,571025 15,670000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 20,140000 798 193 734,88 95 046,74 95 046,74 21,298050 20,140000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 19,770000 299 674 920,27 267 302,27 267 302,27 20,758500 19,770000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,240000 40 623 117,17 60 379,33 60 379,33 12,852000 12,240000
Franklin European Total Return Fund EUR 14,440000 1 527 165 159,10 828 716,54 828 716,54 15,162000 14,440000
Franklin Global Aggregate Bond Fund USD 9,710000 13 747 673,31 0,00 0,00 10,195500 9,710000
Franklin High Yield Fund USD 20,710000 920 087 987,54 28 385,74 28 385,74 21,745500 20,710000
Franklin Strategic Income Fund EUR 14,350000 413 054 262,80 273 099,08 273 099,08 15,067500 14,350000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,150000 751 274 970,59 68 410,86 68 410,86 10,657500 10,150000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,540000 106 830 751,17 112 134,65 112 134,65 16,317000 15,540000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 10,580000 1 905 608 562,13 1 889 151,43 1 889 151,43 11,109000 10,580000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,230000 46 099 620,27 40 423,84 40 423,84 12,841500 12,230000
Templeton Global Bond Fund USD 25,190000 3 143 809 047,31 4 031 954,70 4 031 954,70 26,449500 25,190000
Templeton Global High Yield Fund USD 15,210000 77 007 349,91 52 178,33 52 178,33 15,970500 15,210000
Templeton Global Total Return Fund USD 23,280000 2 219 702 473,60 4 392 819,78 4 392 819,78 24,444000 23,280000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR