Základné údaje

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD 12,340000 641 549 605,19 244 157,23 244 157,23 13,049550 12,340000
Franklin Global Fundamental Strategies Fund USD 15,600000 1 100 909 175,63 389 411,28 389 411,28 16,497000 15,600000
Franklin Income Fund USD 13,780000 5 651 695 129,71 313 721,20 313 721,20 14,572350 13,780000
Templeton Emerging Markets Balanced Fund USD 10,520000 105 421 122,52 96 914,05 96 914,05 11,124900 10,520000
Templeton Global Balanced Fund USD 37,610000 497 262 561,51 67 872,00 67 872,00 39,772575 37,610000
Templeton Global Income Fund USD 19,680000 183 097 610,29 706 107,00 706 107,00 20,811600 19,680000
Franklin Biotechnology Discovery Fund USD 41,550000 1 626 861 033,02 3 463 234,51 3 463 234,51 43,939125 41,550000
Franklin European Dividend Fund EUR 20,200000 24 292 340,41 12 497,84 12 497,84 21,361500 20,200000
Franklin European Growth Fund EUR 15,610000 77 491 763,53 564 507,51 564 507,51 16,507575 15,610000
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 43,480000 94 558 472,90 407 028,32 407 028,32 45,980100 43,480000
Franklin Global Real Estate Fund USD 12,660000 99 186 408,21 77 332,69 77 332,69 13,387950 12,660000
Franklin Gold & Precious Metals Fund USD 6,680000 443 160 279,08 1 221 101,37 1 221 101,37 7,064100 6,680000
Franklin India Fund USD 70,380000 2 816 308 323,24 2 614 142,97 2 614 142,97 74,426850 70,380000
Franklin Japan Fund USD 10,380000 129 228 353,05 29 885,20 29 885,20 10,976850 10,380000
Franklin MENA Fund USD 10,010000 68 306 522,05 118 921,79 118 921,79 10,585575 10,010000
Franklin Mutual U.S. Value Fund USD 103,990000 243 354 337,87 178 015,08 178 015,08 109,969425 103,990000
Franklin Mutual European Fund EUR 32,940000 560 415 888,59 776 449,00 776 449,00 34,834050 32,940000
Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 26,540000 519 464 449,89 2 234 490,17 2 234 490,17 28,066050 26,540000
Franklin Natural Resources Fund USD 8,540000 268 124 831,84 21 869 755,52 21 869 755,52 9,031050 8,540000
Franklin Technology Fund USD 49,860000 11 877 860 690,06 27 549 404,64 27 549 404,64 52,726950 49,860000
Franklin U.S. Opportunities Fund USD 34,220000 7 586 960 910,04 11 649 087,22 11 649 087,22 36,187650 34,220000
Franklin World Perspectives Fund USD 28,690000 209 582 757,64 2 783 936,33 2 783 936,33 30,339675 28,690000
Templeton Asian Growth Fund USD 37,550000 1 884 335 802,45 2 177 707,48 2 177 707,48 39,709125 37,550000
Templeton Asian Smaller Companies Fund USD 64,000000 1 087 875 827,97 11 078 830,46 11 078 830,46 67,680000 64,000000
Templeton BRIC Fund USD 19,130000 375 360 846,08 432 104,30 432 104,30 20,229975 19,130000
Templeton China Fund USD 17,850000 268 704 482,76 63 972,35 63 972,35 18,876375 17,850000
Templeton Eastern Europe Fund EUR 16,030000 132 592 748,66 49 867,76 49 867,76 16,951725 16,030000
Templeton Emerging Markets Fund USD 47,150000 754 385 123,25 27 755 737,51 27 755 737,51 49,861125 47,150000
Templeton EM Smaller Companies Fund USD 15,380000 382 944 523,53 1 441 450,12 1 441 450,12 16,264350 15,380000
Templeton Euroland Fund EUR 28,200000 153 897 558,56 32 836,16 32 836,16 29,821500 28,200000
Templeton Frontier Markets Fund USD 24,640000 278 875 818,15 740 006,41 740 006,41 26,056800 24,640000
Templeton Global Climate Change Fund EUR 36,300000 1 346 656 110,62 672 025,17 672 025,17 38,387250 36,300000
Templeton Global Fund USD 46,650000 605 917 000,87 68 574,33 68 574,33 49,332375 46,650000
Templeton Growth (Euro) Fund EUR 22,470000 7 674 744 961,00 2 465 780,88 2 465 780,88 23,762025 22,470000
Templeton Latin America Fund USD 61,040000 579 634 755,89 354 978,14 354 978,14 64,549800 61,040000
Franklin Strategic Balanced Fund EUR 15,830000 183 799 477,00 0,00 0,00 16,740225 15,830000
Franklin Strategic Conservative Fund EUR 12,250000 75 398 200,32 0,00 0,00 12,862500 12,250000
Franklin Strategic Dynamic Fund EUR 17,780000 166 820 667,68 0,00 0,00 18,802350 17,780000
Franklin Global Convertible Securities Fund USD 22,180000 759 049 179,11 100 039,30 100 039,30 23,455350 22,180000
Franklin Euro High Yield Fund EUR 21,050000 259 311 355,41 285 578,48 285 578,48 22,102500 21,050000
Franklin European Corporate Bond Fund EUR 12,790000 40 391 919,35 67 410,82 67 410,82 13,429500 12,790000
Franklin European Total Return Fund EUR 15,140000 2 099 594 286,00 917 880,57 917 880,57 15,897000 15,140000
Franklin High Yield Fund USD 22,450000 1 001 472 593,03 31 570,22 31 570,22 23,572500 22,450000
Franklin Strategic Income Fund EUR 15,260000 507 028 889,83 239 472,95 239 472,95 16,023000 15,260000
Franklin U.S. Government Fund USD 10,580000 796 159 839,10 86 852,35 86 852,35 11,109000 10,580000
Templeton Asian Bond Fund USD 15,190000 90 367 755,74 107 440,63 107 440,63 15,949500 15,190000
Templeton Emerging Markets Bond Fund USD 11,430000 1 905 767 854,20 1 896 727,57 1 896 727,57 12,001500 11,430000
Templeton Global Bond (Euro) Fund EUR 12,550000 41 963 301,20 39 387,55 39 387,55 13,177500 12,550000
Templeton Global Bond Fund USD 24,700000 2 737 745 335,78 3 546 396,61 3 546 396,61 25,935000 24,700000
Templeton Global High Yield Fund USD 16,310000 89 039 403,40 54 413,82 54 413,82 17,125500 16,310000
Templeton Global Total Return Fund USD 23,730000 1 958 365 146,64 4 273 941,46 4 273 941,46 24,916500 23,730000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR