Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Sídlo: Pod Dráhou 1637/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika
Telefón:
Fax:
E-mail: [email protected]
www - stránka: www.gsfondy.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Lubomír Vystavěl - Vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Údaje o členovi SASS

Spoločnosť
Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Sídlo
Pod Dráhou 1637/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika
Telefón
Fax
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Lubomír Vystavěl - Vedúci organizačnej zložky

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Akcionári člena SASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

Goldman Sachs Asset Management B.V.