Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 100,020000 86 583 130,86 11 929,39 11 929,39 103,020600 100,020000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 221,340000 173 587 840,78 96 945,59 96 945,59 229,972260 221,340000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 704,930000 58 389 219,54 162 871,96 162 871,96 726,077900 704,930000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 273,910000 40 639 334,07 11 486,31 11 486,31 282,127300 273,910000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 354,890000 19 506 082,06 6 903,38 6 903,38 1 422,634500 1 354,890000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 763,400000 44 036 337,78 6 569,82 6 569,82 801,570000 763,400000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 2 012,010000 6 261 557,92 1 290,04 1 290,04 2 112,610500 2 012,010000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 1 175,890000 7 643 837,27 3 324,30 3 324,30 1 234,684500 1 175,890000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 484,600000 6 281 913,33 7 753,60 7 753,60 508,830000 484,600000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 311,880000 5 013 648,09 136 350,25 136 350,25 1 377,474000 1 311,880000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 516,380000 8 267 611,64 7 435,36 7 435,36 542,199000 516,380000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 537,390000 47 133 555,06 57 623,25 57 623,25 564,259500 537,390000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 2 031,570000 43 658 799,27 88 074,13 88 074,13 2 133,148500 2 031,570000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 310,560000 41 045 710,76 11 145,33 11 145,33 1 376,088000 1 310,560000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 863,020000 54 835 332,60 119 952,94 119 952,94 906,171000 863,020000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 1 066,590000 38 815 565,11 6 937,17 6 937,17 1 119,919500 1 066,590000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 8 524,000000 2 678 819 534,33 10 357,77 10 357,77 8 950,200000 8 524,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 1 088,710000 12 715 940,99 301 734,89 301 734,89 1 143,145500 1 088,710000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 749,330000 26 856 261,21 8 824,11 8 824,11 786,796500 749,330000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 159,700000 1 333 869,46 10 595,94 10 595,94 164,491000 159,700000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 62,820000 2 237 374,61 32,85 32,85 65,961000 62,820000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 458,380000 4 055 088,82 838,92 838,92 1 531,299000 1 458,380000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 822,820000 74 084 738,43 81 650,03 81 650,03 18 713,961000 17 822,820000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 5 348,900000 1 281 758 468,62 16 553,35 16 553,35 5 616,345000 5 348,900000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 245,280000 373 465,39 61 888,31 61 888,31 245,280000 233,016000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 555,580000 4 798 399 828,46 1 476 189,93 1 476 189,93 2 683,359000 2 555,580000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 278,170000 5 109 673,56 83 632,65 83 632,65 286,515100 278,170000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 5 273,760000 4 403 722,85 4 225,42 4 225,42 5 537,448000 5 273,760000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 073,640000 6 091 650,06 1 356,73 1 356,73 7 427,322000 7 073,640000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 025,790000 30 226 689,36 1 250,10 1 250,10 10 527,079500 10 025,790000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 115,300000 11 140 914,28 703,90 703,90 118,759000 115,300000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 20 606,650000 80 615 885,52 555 750,95 555 750,95 21 636,982500 20 606,650000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 306,180000 364 422 688,45 571 775,07 571 775,07 1 345,365400 1 306,180000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 287,930000 20 598 497,86 20 924,84 20 924,84 296,567900 287,930000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 34 584,280000 47 595 944,52 5 107,93 5 107,93 35 275,965600 34 584,280000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 684,360000 350 020 444,31 227 763,22 227 763,22 696,678480 684,360000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 31 544,410000 14 154 560,38 2 346,40 2 346,40 33 121,630500 31 544,410000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 634,500000 135 845 544,36 874 481,12 874 481,12 1 642,672500 1 634,500000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 572,990000 105 097 845,67 8 849,26 8 849,26 601,639500 572,990000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 12 059,080000 7 909 430,08 10 671,54 10 671,54 12 332,821116 12 059,080000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 931,210000 852 281 168,45 52 370,55 52 370,55 1 960,371271 1 931,210000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 1 990,320000 8 096 095,21 18 054,19 18 054,19 2 089,836000 1 990,320000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 6 449,210000 69 502 901,87 1 283 418,59 1 283 418,59 6 771,670500 6 449,210000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 515,530000 4 092 476,69 4 099,96 4 099,96 8 941,306500 8 515,530000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 262,370000 1 412 405,93 948,99 948,99 270,241100 262,370000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 146 379,160000 521 771 300,35 2 598 384,51 2 598 384,51 149 306,743200 146 379,160000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 11 557,560000 253 456 625,49 358,28 358,28 11 788,711200 11 557,560000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 423,250000 22 229 318,26 1 124,15 1 124,15 435,947500 423,250000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 127 370,050000 4 925 240 361,30 749 764,03 749 764,03 129 917,451000 127 370,050000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 763,800000 343 007,78 13 329,84 13 329,84 792,442500 763,800000
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 23 280,840000 2 041 384,32 5 356,12 5 356,12 24 444,882000 23 280,840000
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR EUR 1 742,410000 58 335 272,64 104,54 104,54 1 794,682300 1 742,410000
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) EUR 112,070000 90 517 759,47 229,41 229,41 115,432100 112,070000
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD USD 262,260000 9 968 809,04 1 258,00 1 258,00 270,127800 262,260000
GS Europe High Yield - P Cap EUR EUR 458,010000 3 539 735,99 7 745,87 7 745,87 471,750300 458,010000
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) CZK 25 158,860000 1 159 842 183,20 147,95 147,95 26 416,803000 25 158,860000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR