Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
GS US Factor Credit - P Cap USD USD 1 222,970000 13 914 405,12 688,62 690,90 1 259,659100 1 222,970000
GS Europe Equity - P Cap EUR EUR 84,840000 77 662 467,12 9 902,02 9 784,13 87,385200 84,840000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR EUR 187,130000 158 165 515,37 103 423,94 103 291,30 194,428070 187,130000
GS Global Equity Income - P Cap EUR EUR 624,230000 55 104 892,56 153 895,79 154 013,12 642,956900 624,230000
GS US Enhanced Equity - P Cap USD USD 220,080000 48 788 378,93 6 917,64 6 860,66 226,682400 220,080000
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD USD 1 271,960000 23 605 045,07 7 948,01 7 924,11 1 335,558000 1 271,960000
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR EUR 686,380000 41 869 453,93 8 164,49 8 071,71 720,699000 686,380000
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD USD 1 776,220000 5 744 951,97 1 610,61 1 611,87 1 865,031000 1 776,220000
GS Asia Equity Income - X Cap USD USD 962,860000 4 997 811,10 2 716,08 2 709,56 1 011,003000 962,860000
GS Europe Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 784,050000 3 944 387,77 33 033,59 33 060,14 823,252500 784,050000
GS Euro Bond - X Cap EUR EUR 462,960000 6 361 662,91 7 407,36 7 419,52 486,108000 462,960000
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR EUR 1 225,550000 1 141 686,36 93 332,99 93 086,01 1 286,827500 1 225,550000
GS Europe Equity Income - X Cap EUR EUR 470,190000 7 310 767,67 6 434,08 6 355,94 493,699500 470,190000
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR EUR 466,610000 48 917 294,71 51 817,97 51 164,99 489,940500 466,610000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap USD USD 800,930000 7 957 161,41 8 356,32 8 305,52 840,976500 800,930000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD USD 1 822,860000 10 975 140,61 24 681,93 24 307,21 1 914,003000 1 822,860000
GS Global Food & Beverages Equity - X Cap EUR EUR 2 350,760000 14 117 790,61 1 160 081,25 1 154 269,11 2 468,298000 2 350,760000
GS Global Health Care Equity - X Cap USD USD 2 630,590000 11 351 853,61 41 538,81 40 775,05 2 762,119500 2 630,590000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD USD 1 176,520000 38 242 276,14 8 181,87 8 153,47 1 235,346000 1 176,520000
GS US Equity Income - X Cap USD USD 746,860000 53 027 733,56 63 512,47 60 321,20 784,203000 746,860000
GS Greater China Equity - X Cap USD USD 935,610000 34 485 105,27 5 889,90 5 844,67 982,390500 935,610000
GS Japan Equity - X cap JPY JPY 6 914,000000 1 822 582 883,33 8 950,38 8 930,09 7 259,700000 6 914,000000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR EUR 945,210000 10 951 912,32 286 405,25 285 083,93 992,470500 945,210000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) EUR 685,040000 26 488 832,57 7 638,88 7 607,77 719,292000 685,040000
GS Global Bank & Insurance Equity - X Cap EUR EUR 1 386,590000 4 592 363,52 54 639,97 54 307,77 1 455,919500 1 386,590000
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR 156,100000 1 406 954,26 9 566,74 9 596,16 160,783000 156,100000
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD USD 51,220000 841 155,71 26,50 26,60 53,781000 51,220000
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 1 163,040000 3 625 144,29 626,33 626,26 1 221,192000 1 163,040000
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) CZK 15 663,680000 62 170 208,14 82 816,95 82 178,26 16 446,864000 15 663,680000
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK CZK 4 389,270000 1 100 027 059,95 9 204,07 9 192,31 4 608,733500 4 389,270000
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR EUR 235,270000 419 221,43 58 604,58 58 631,98 235,270000 223,506500
GS Global Food & Beverages Equity - X cap USD USD 2 249,870000 30 879 206,53 11 467,35 11 362,04 2 362,363500 2 249,870000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK CZK 2 468,740000 3 143 753 022,62 939 900,15 916 215,26 2 592,177000 2 468,740000
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR EUR 254,280000 14 266 824,90 76 385,20 76 250,02 261,908400 254,280000
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) CZK 4 943,370000 4 875 321,76 7 597,40 7 545,93 5 190,538500 4 943,370000
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 6 634,130000 6 676 057,69 2 863,22 2 834,20 6 965,836500 6 634,130000
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 8 813,110000 30 122 765,49 1 058,61 1 051,04 9 253,765500 8 813,110000
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD USD 93,710000 9 831 356,88 566,03 568,09 96,521300 93,710000
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) CZK 17 701,940000 62 053 681,90 542 266,19 539 441,07 18 587,037000 17 701,940000
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR EUR 1 128,480000 318 878 986,97 470 922,60 468 958,90 1 162,334400 1 128,480000
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK 279,680000 17 954 784,35 18 461,26 18 449,52 288,070400 279,680000
GS Europe RE Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 21 629,800000 2 242 011,39 4 997,01 4 990,44 22 088,351760 21 629,800000
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 29 082,400000 39 697 965,23 11 667,02 11 487,08 29 664,048000 29 082,400000
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 580,760000 300 638 765,34 208 701,91 206 245,61 591,213680 580,760000
GS Global Food & Bev Eq - P Cap EUR (hdg ii) EUR 702,310000 25 084 765,32 210,69 208,35 737,425500 702,310000
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) CZK 25 371,890000 11 738 249,30 1 822,96 1 793,11 26 640,484500 25 371,890000
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK CZK 1 579,770000 113 273 641,49 658 087,29 656 673,74 1 587,668850 1 579,770000
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR EUR 490,870000 96 146 477,40 7 581,00 7 467,79 515,413500 490,870000
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) CZK 10 884,580000 7 768 631,48 9 845,41 9 782,18 11 131,659966 10 884,580000
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR EUR 1 728,070000 818 176 163,07 44 079,61 43 962,78 1 754,163857 1 728,070000
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR EUR 1 767,830000 8 588 288,51 35 324,78 36 803,67 1 856,221500 1 767,830000
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR EUR 5 725,520000 33 066 927,62 245 596,18 242 048,18 6 011,796000 5 725,520000
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) CZK 7 477,990000 4 091 463,03 3 527,75 3 461,14 7 851,889500 7 477,990000
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR EUR 248,090000 2 935 467,92 668,60 666,55 255,532700 248,090000
GS Global Health Care Equity - P Cap EUR EUR 1 177,490000 27 876 263,60 95,38 93,61 1 212,814700 1 177,490000
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK CZK 141 269,180000 475 453 017,84 1 929 459,31 1 912 642,82 144 094,563600 141 269,180000
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR EUR 9 698,930000 221 991 529,86 184,28 184,00 9 892,908600 9 698,930000
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR EUR 416,060000 22 492 714,02 1 105,06 1 105,98 428,541800 416,060000
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK CZK 122 634,060000 4 737 579 286,90 47 826,60 41 430,67 125 086,741200 122 634,060000
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR CZK 717,980000 403 863,99 12 016,11 12 031,68 744,904250 717,980000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR