IAD Investments, správ. spol., a. s.

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a. s.
Sídlo: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 33 52 69 23
Fax: +421 2 33 52 69 40
E-mail: info@iad.sk
www - stránka: www.iad.sk

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Vladimír Bencz - predseda
Peter Lukáč, MBA - člen
Mgr. Vladimír Bolek - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Robert Bartek
Ing. Vanda Vránska
Ing. Miroslav Vester

Akcionári člena ASS nad 5 %

(100%)Pro Partners Holding, a.s.

Údaje o členovi ASS

Spoločnosť
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Sídlo
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Fax
+421 2 33 52 69 40
E-mail
info@iad.sk
WWW - stránka

Predstavenstvo

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Vladimír Bencz - predseda
Peter Lukáč, MBA - člen
Mgr. Vladimír Bolek - člen

Dozorná rada

(titl, meno a priezvisko)

Ing. Robert Bartek
Ing. Vanda Vránska
Ing. Miroslav Vester

Akcionári člena ASS nad 5 %

(titl, meno a priezvisko)

(100%)Pro Partners Holding, a.s.