Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,039843 13 986 770,16 13 986 294,88 13 986 294,88 0,040636 0,039843
IAD - EURO Bond EUR 0,039522 19 080 758,70 19 080 791,92 19 080 791,92 0,040273 0,039522
IAD - Global Index EUR 0,047026 128 321 047,60 128 191 779,00 128 191 779,00 0,048860 0,047026
IAD - CE Bond EUR 0,034736 8 883 195,18 8 805 519,38 8 805 519,38 0,034910 0,034736
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,021413 8 239 631,99 8 231 943,59 8 231 943,59 0,021905 0,021413
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,085454 437 320 346,50 428 068 387,60 423 085 602,00 0,088018 0,085454
IAD - Growth Opportunities EUR 0,038911 23 479 407,63 23 479 554,57 23 479 554,57 0,040078 0,038911
IAD - Český konzervativní EUR 0,048514 7 415 611,79 7 319 281,32 7 319 281,32 0,048514 0,048514
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,040505 1 958 209,40 1 958 232,09 1 958 232,09 0,041720 0,039695
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,039947 30 628 467,46 30 627 560,12 30 627 560,12 0,039947 0,039947
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,039173 1 929 614,80 1 929 592,41 1 929 592,41 0,040348 0,038390
IAD - Energy Fund EUR 1,857870 10 002 798,11 10 002 798,09 3 161 611,82 1,857870 1,857870
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,372297 90 718 904,49 27 329 684,49 27 329 684,49 1,413466 1,372297
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,063515 8 389 936,14 8 389 937,96 8 389 937,96 1,063515 1,063515
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR