Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,041559 14 909 096,07 14 908 687,07 14 908 687,07 0,042386 0,041559
IAD - EURO Bond EUR 0,041105 23 558 356,68 23 558 349,41 23 558 349,41 0,041886 0,041105
IAD - Global Index EUR 0,053781 134 619 969,80 134 471 438,60 134 471 438,60 0,055878 0,053781
IAD - CE Bond EUR 0,036488 8 670 029,83 8 594 597,16 8 594 597,16 0,036670 0,036488
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,023265 8 061 938,99 8 053 543,82 8 053 543,82 0,023800 0,023265
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,086197 455 625 543,70 446 740 421,10 441 819 414,70 0,088783 0,086197
IAD - Growth Opportunities EUR 0,045927 27 164 927,47 27 164 762,76 27 164 762,76 0,047305 0,045927
IAD - Český konzervativní EUR 0,049324 7 843 696,13 7 745 551,48 7 745 551,48 0,049324 0,049324
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,041878 2 026 398,61 2 026 379,68 2 026 379,68 0,043134 0,041040
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,040450 35 533 848,53 35 532 929,82 35 532 929,82 0,040450 0,040450
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,040418 1 992 144,98 1 992 138,96 1 992 138,96 0,041631 0,039610
IAD - Energy Fund EUR 1,888438 10 018 080,56 10 015 806,82 2 920 984,91 1,888438 1,888438
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,420704 94 849 439,44 31 064 860,78 31 064 860,78 1,463325 1,420704
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. EUR 1,092748 8 532 088,16 8 530 152,62 8 530 152,62 1,092748 1,092748
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR