Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom MAFRA Slovakia, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín, zorganizovali 16. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2018, ktorá sa uskutočnila 8. - 9. novembra 2018 v hoteli Holiday INN, Žilina.

Cieľom bolo poskytnúť celkový prehľad o možnostiach kolektívneho investovania, analyzovať faktory ovplyvňujúce výkonnosť podielových fondov v jednotlivých kategóriách, zhodnotiť globálne trendy a predstaviť vybrané segmenty, subjekty a vzťahy na finančnom trhu.

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2018 bola určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacim v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.  

V prílohe nájdete jednotlivé prezentácie prednášajúcich.