Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 23.2.2024

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
KBC Equity Fund North America 13,1035 24 972,00 0,00 24 972,00 0,00 -24 972,00 -37 800,00 -123 432,00 -129 825,00 -35 795,00 -102 454,00
KBC Equity Fund Europe 12,2874 10 924,00 28 298,00 10 924,00 28 298,00 17 374,00 26 083,00 -37 650,00 -42 134,00 -5 223,00 -93 015,00
KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing 14,9934 399 499,00 27 713,00 399 499,00 27 713,00 -371 786,00 -1 086 096,00 -2 162 771,00 -2 174 770,00 -1 579 437,00 -2 805 460,00
KBC Equity Fund Medical Technologies 12,6697 1 159,00 18 133,00 1 159,00 18 133,00 16 974,00 2 725,00 -171 530,00 -199 075,00 -150 434,00 -214 399,00
KBC Equity Fund We Care Responsible Investing 9,8845 399 733,00 381 701,00 399 733,00 381 701,00 -18 032,00 734 612,00 977 574,00 1 979 025,00 1 105 348,00 5 011 262,00
KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing 20,6238 4 393,00 18 404,00 4 393,00 18 404,00 14 011,00 375 455,00 255 367,00 123 043,00 401 769,00 44 655,00
KBC Equity Fund US Small Caps 19,8221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 787,00 -5 386,00 -5 023,00 -11 413,00 2 978,00
KBC Equity Fund World 10,4812 77 881,00 64 999,00 77 881,00 64 999,00 -12 882,00 24 356,00 -311 157,00 -264 360,00 -192 255,00 410 586,00
TAM - Americký akciový 10,1998 555 470,19 559 551,65 555 470,19 559 551,65 4 081,46 -2 471 491,23 -951 296,21 5 496 341,15 -1 579 147,75 12 245 289,29
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest 1,1206 1 420 336,54 715 896,24 320 336,52 715 896,24 -704 440,30 3 065 383,78 7 334 379,34 10 475 937,72 7 283 917,32 -10 149 614,25
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 1,5003 7 829,36 126 985,33 7 829,36 24 935,33 119 155,97 -11 461,57 50 277,26 144 714,53 9 509,49 229 301,34
IAD - EURO Bond 2,5945 3 410,39 1 733 723,18 3 410,39 1 733 723,18 1 730 312,79 1 704 284,30 1 714 965,40 3 648 618,33 1 714 827,31 3 595 689,40
KBC Renta Dollarenta 5,9723 2 110,00 49 357,00 2 110,00 49 357,00 47 247,00 226 765,00 465 463,00 687 878,00 414 906,00 697 682,00
KBC Renta Eurorenta Responsible Investing 7,0052 0,00 45,00 0,00 45,00 45,00 69 858,00 377 580,00 418 798,00 146 449,00 747 063,00
EAM SK Eurový dlhopisový fond 2,1014 308 707,44 2 776 393,56 308 707,44 2 776 393,56 2 467 686,12 11 153 744,48 27 232 976,09 47 398 299,06 21 980 731,82 75 578 345,71
TAM - Dlhopisový fond 1,8446 333 047,02 4 177 342,65 333 047,02 4 177 342,65 3 844 295,63 8 721 363,53 45 624 739,54 35 588 251,54 35 336 621,09 26 234 217,50
EAM SK Euro Plus Fond 0,7994 193 171,97 1 593 315,72 193 171,97 1 593 315,72 1 400 143,75 6 115 507,84 15 193 419,12 29 036 901,66 12 469 740,53 41 510 924,31
KBC Multi Interest Cash USD 0,1047 14 197,00 0,00 14 197,00 0,00 -14 197,00 -1 155,00 908 493,00 7 281 036,00 94 417,00 7 273 351,00
KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby 1,1939 31 185,00 0,00 31 185,00 0,00 -31 185,00 1 864 960,00 3 550 397,00 3 957 548,00 2 638 302,00 3 925 306,00
IAD - Global Index 10,4022 14 300,92 10 425,43 14 300,92 10 425,43 -3 875,49 -8 255 598,41 -8 735 226,05 -14 261 523,77 -8 582 199,26 -14 397 078,45
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 7,2793 343 087,66 57 746,54 343 087,66 57 746,54 -285 341,12 -1 481 386,57 -4 408 862,36 -9 512 048,43 -3 750 828,63 -15 305 221,34
EAM SK Aktívne portfólio 3,8190 1 870 116,70 414 923,35 1 870 116,70 414 923,35 -1 455 193,35 -4 613 402,89 -10 865 941,72 -21 859 616,43 -9 401 921,47 -35 527 683,63
KBC Renta Czechrenta Responsible Investing 5,1437 0,00 9 588,00 0,00 9 588,00 9 588,00 1 663 775,00 1 662 848,00 1 628 745,00 1 660 386,00 1 596 004,00
KBC Equity Fund Belgium 15,1543 10 392,00 0,00 10 392,00 0,00 -10 392,00 -40 412,00 -64 729,00 -85 895,00 -52 421,00 -63 801,00
KBC Equity Fund Flanders 14,9628 101 441,00 0,00 101 441,00 0,00 -101 441,00 -149 317,00 -261 373,00 -195 410,00 -117 031,00 55 323,00
KBC Equity Fund We Live Responsible Investing 9,5061 106 433,00 90 644,00 106 433,00 90 644,00 -15 789,00 198 741,00 501 187,00 927 423,00 446 722,00 2 017 575,00
KBC Equity Fund Asia Pacific 13,5396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 190,00 -12 192,00 0,00 -13 961,00
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 4,2618 39 166,91 57 313,90 39 166,91 57 313,90 18 146,99 -65 670,27 -503 535,02 -1 374 907,23 -396 976,29 -3 859 993,64
KBC Equity Fund New Asia 12,7530 50 919,00 57 664,00 50 919,00 57 664,00 6 745,00 41 375,00 -123 321,00 -569 334,00 -30 553,00 111 634,00
KBC Equity Fund Eurozone 12,8579 5 298,00 0,00 5 298,00 0,00 -5 298,00 -24 319,00 -131 436,00 -125 011,00 -64 820,00 -343 125,00
KBC Equity Fund USA and Canada 12,0550 0,00 32 546,00 0,00 32 546,00 32 546,00 61 360,00 17 819,00 -42 163,00 125 244,00 -110 133,00
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,4955 0,00 29,89 0,00 29,89 29,89 29,89 89,66 209,27 89,66 304,92
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,5364 0,00 974,30 0,00 974,30 974,30 1 264,77 -14 268,83 1 073,66 1 458,42 3 305,96
KBC Equity Fund Emerging Markets 12,7436 21 480,00 1 301,00 21 480,00 1 301,00 -20 179,00 -16 698,00 -4 713,00 123 403,00 -12 305,00 469 432,00
KBC Equity Fund Trends 13,5235 75 312,00 13 358,00 75 312,00 13 358,00 -61 954,00 -253 631,00 -416 132,00 -551 080,00 -312 778,00 -687 595,00
KBC Equity Fund New Shares 13,7642 2 673,00 1 002,00 2 673,00 1 002,00 -1 671,00 -41 421,00 -68 244,00 -66 469,00 -85 918,00 28 653,00
IAD - CE Bond 2,8512 1 622,74 45 341,39 1 622,74 45 341,39 43 718,65 -229 930,97 -330 523,13 -678 058,96 -324 066,63 -1 105 146,64
ERSTE BOND DANUBIA 5,3072 0,00 536,88 0,00 536,88 536,88 536,88 125 469,28 158 360,35 63 146,49 239 137,12
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 13,1756 6 229,23 0,00 6 229,23 0,00 -6 229,23 27 384,37 19 701,35 765,29 16 844,26 55 103,90
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 13,4706 4 648,98 0,00 4 648,98 0,00 -4 648,98 -13 099,42 61 141,27 131 702,04 84 970,80 287 159,71
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7783 0,00 194,71 0,00 194,71 194,71 179,86 -6 454,07 -9 726,12 -2 848,63 -3 248,37
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,8986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Private Growth 1 6,6517 178 467,60 88 880,00 178 467,60 88 880,00 -89 587,60 -1 614 863,72 -4 913 589,99 -8 545 489,86 -4 882 381,35 -19 706 639,53
TAM - Private Growth 2 9,3129 136 510,96 31 458,46 136 510,96 31 458,46 -105 052,50 -845 223,24 -3 028 526,84 -2 415 832,25 -3 246 886,21 -2 892 501,65
EAM SK Fond budúcnosti 9,4254 531 347,03 483 442,81 531 347,03 483 442,81 -47 904,22 249 295,07 1 102 922,90 4 123 845,32 17 946,70 11 338 697,00
TAM - Premium Harmonic 4,4394 356 618,39 45 024,80 356 618,39 45 024,80 -311 593,59 -1 015 287,26 -3 084 291,41 -6 969 846,60 -2 344 226,11 -14 335 800,01
TAM - Premium Strategic 6,6156 180 891,34 89 667,28 180 891,34 89 667,28 -91 224,06 -175 100,36 -629 280,52 -558 490,23 -563 988,42 -140 058,47
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 21,5699 30 013,38 135 179,86 30 013,38 135 179,86 105 166,48 71 827,00 41 990,70 -4 999,70 62 240,90 220 286,14
IAD - KD RUSSIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,1492 225 861,19 37 250,06 225 861,19 37 250,06 -188 611,13 -931 900,56 -2 243 311,20 -4 640 612,76 -1 702 225,96 -12 202 039,19
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,4787 1 140 479,14 1 480 073,80 1 140 479,14 1 480 073,80 339 594,66 2 149 438,60 7 703 562,86 14 019 919,15 5 459 278,23 42 120 658,77
ČSOB Privátny o.p.f. 0,1569 973 667,00 2 734 066,00 973 667,00 2 734 066,00 1 760 399,00 6 638 322,00 32 180 589,00 47 602 122,00 16 644 131,00 48 251 917,00
ČSOB Rastový o.p.f. 5,5830 261 558,00 225 918,00 261 558,00 225 918,00 -35 640,00 63 491,00 91 435,00 -538 746,00 362 098,00 4 205 019,00
ČSOB Vyvážený o.p.f. 3,8894 147 731,00 120 597,00 147 731,00 120 597,00 -27 134,00 -299 098,00 -1 188 369,00 -2 426 449,00 -842 026,00 -3 309 774,00
IAD - Optimal Balanced 6,7762 3 576,67 341,85 3 576,67 341,85 -3 234,82 -463 545,13 -504 041,71 -867 538,24 -498 895,50 -1 269 005,52
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA 6,7952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 936,10 0,00 -119 763,37
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA 17,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 024,81 -14 024,81 -14 024,81 -84 148,07
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA 12,3954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76 -21 574,76
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA 3,2656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 799,86 -103 433,41 -64 799,86 -105 265,73
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VTA 5,1833 0,00 19 999,97 0,00 19 999,97 19 999,97 19 999,97 -69 435,84 -69 438,13 -69 435,84 -153 209,51
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA 49,3805 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 076,79
IAD - Prvý realitný fond 1,2230 1 960 148,83 1 411 119,92 1 722 837,09 1 376 792,74 -549 028,91 -2 656 941,23 9 809 058,09 15 591 756,02 -461 863,25 42 188 521,15
ERSTE RESERVE DOLLAR 0,6281 0,00 3 718,60 0,00 3 718,60 3 718,60 5 014,85 47 058,49 155 032,32 20 772,98 8 601 814,02
ERSTE RESERVE EURO PLUS 1,0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,33
ERSTE RESERVE CORPORATE 0,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,32 284,03 284,03 284,03 284,03
ERSTE BOND EURO CORPORATE 4,1495 10 944,96 5 960,36 10 944,96 5 960,36 -4 984,60 -16 724,75 -16 724,75 -103 332,54 -16 724,75 -191 193,83
ERSTE BOND EM GOVERNMENT 7,1579 5 191,96 0,00 5 191,96 0,00 -5 191,96 -41 198,62 -4 717 696,37 -4 751 713,36 -4 206 005,35 -6 967 510,58
ERSTE BOND DOLLAR 6,5208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 522,59 -7 809 637,15 25 089,26 -19 320 007,30
ERSTE STOCK GLOBAL 10,2057 7 383,07 193,82 7 383,07 193,82 -7 189,25 -49 953,84 -1 193 843,73 -603 146,88 -1 182 046,16 1 395 358,38
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN 12,1035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 898,21 11 411,50 5 331,31 10 125,25 12 528,29
ERSTE STOCK ISTANBUL 27,6726 20 117,68 0,00 20 117,68 0,00 -20 117,68 -78 201,76 -77 438,25 -209 006,57 -77 086,92 -293 389,50
ERSTE STOCK EM GLOBAL 11,6549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 139,86 -1 382,61 -23 757,16 6 903,29 -1 537 538,17
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov 13,8132 5 018 666,06 3 373 162,35 5 018 666,06 3 373 162,35 -1 645 503,71 2 111 695,45 11 154 161,53 39 876 550,05 3 866 184,72 83 081 392,53
TAM - Realitný Fond 1,5272 426 081,96 1 615 174,33 426 081,96 1 615 174,33 1 189 092,37 3 653 189,74 21 815 466,04 18 437 728,94 22 444 863,30 -67 498 481,16
Realitný o.p.f - 365.invest 1,4472 9 367 838,61 2 784 663,49 8 267 838,61 2 784 663,49 -6 583 175,12 -5 768 430,96 186 189,05 16 552 870,40 -11 355 083,56 19 031 629,63
GIS European Equities Opportunity 11,1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 646,66 0,00 -6 459,82
GIS Central and Eastern European Equities 14,4602 2 380,23 0,00 2 380,23 0,00 -2 380,23 -2 380,23 -5 291,86 -14 480,56 -2 380,23 -49 503,81
GIS Global Equity Allocation 10,7230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 598,64 -4 598,64 -7 206,74 -4 598,64 -37 192,11
GIS Euro Corporate Bonds 3,3514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA EUR Konto 0,4583 612 231,00 435 318,00 612 231,00 435 318,00 -176 913,00 831 744,00 3 300 391,00 5 922 362,00 1 887 869,00 11 401 800,00
UNIQA CEE Dluhopisový fond 4,7909 6 916,00 7 710,00 6 916,00 7 710,00 794,00 -56 467,00 -212 149,00 -163 181,00 -139 427,00 -422 784,00
UNIQA CEE Akciový fond 13,1448 33 989,00 28 810,00 33 989,00 28 810,00 -5 179,00 -219 527,00 -582 397,00 856 351,00 -522 895,00 209 479,00
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 19,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12,05 -12,05 -12,05 -12,05 -12,05
IAD - Growth Opportunities 16,3876 23 660,60 369,02 23 660,60 369,02 -23 291,58 -282 286,71 -284 853,59 -524 943,92 -284 264,90 -1 238 789,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA 2,2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -194 885,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA 5,9967 794 826,43 0,00 794 826,43 0,00 -794 826,43 -794 826,43 -2 154 242,12 -4 493 192,60 -2 154 242,12 -8 911 825,30
KBC Equity Fund Strategic Satellites 12,7253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Český konzervativní 5,0853 0,00 19,77 0,00 19,77 19,77 639 103,59 411 422,98 304 081,95 469 435,74 -853 473,96
IAD - Protected Equity 1 1,1583 19,47 4,00 19,47 4,00 -15,47 132,53 1 314,49 1 361,82 1 202,49 4 336,14
UNIQA Realitní fond 14,1375 13 030,00 9 546,00 13 030,00 9 546,00 -3 484,00 -145 327,00 -319 794,00 -568 650,00 -241 284,00 -978 527,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,3914 2 546,80 0,00 2 546,80 0,00 -2 546,80 -2 516,43 -2 456,92 -2 367,35 -2 486,80 -10 542,37
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 14,1279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,9969 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59 -24,59
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto 0,0661 1 287 958,50 1 689 954,13 1 277 847,18 1 689 954,13 401 995,63 1 682 839,72 3 184 596,57 6 190 528,42 1 984 272,63 8 955 295,44
Horizon Access India Fund 10,3647 48 123,00 18 134,00 48 123,00 18 134,00 -29 989,00 -21 896,00 -53 356,00 -58 984,00 -44 914,00 33 257,00
TAM - Private Growth 4,5129 66 003,95 265 410,35 66 003,95 265 410,35 199 406,40 65 532,53 -5 082 240,19 -14 804 734,55 -1 895 290,68 -30 845 161,40
Raiffeisen-Russland-Aktien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIQA Selection Global Equity 9,2337 95 974,00 91 517,00 95 974,00 91 517,00 -4 457,00 -451 685,00 -1 377 582,00 2 662 693,00 -796 654,00 27 384 316,00
UNIQA Selection Emerging Equity 10,4089 34 577,00 36 275,00 34 577,00 36 275,00 1 698,00 -92 787,00 -124 006,00 299 741,00 -133 752,00 217 616,00
UNIQA Selection Opportunities 5,8571 44 425,00 24 871,00 44 425,00 24 871,00 -19 554,00 -123 806,00 -242 371,00 1 734 567,00 -277 681,00 1 759 123,00
ČSOB Svetový akciový o.p.f. 11,1045 195 284,00 516 160,00 195 284,00 516 160,00 320 876,00 1 542 847,00 3 122 719,00 5 247 200,00 2 787 854,00 7 823 827,00
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3319 462 251,29 1 005 254,54 462 251,29 1 005 254,54 543 003,25 2 995 132,87 17 581 139,76 53 457 544,78 9 313 319,15 52 602 543,02
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,8918 1 039 929,79 41 513,48 1 039 929,79 41 513,48 -998 416,31 -3 490 451,08 -7 684 336,20 -15 126 391,76 -6 299 079,53 -29 666 352,45
IAD - Protected Equity 2 1,5378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 1 310,00 1 302,40 1 280,00 2 008,47
BNP Paribas Funds Equity Brazil [Classic, C] 26,0604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 130,00 -51 574,00 -50 284,00 -51 130,00 -51 395,00
BNP Paribas Funds Euro Bond [Classic, C] 5,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,00 481,00 -36,00 414,00 -13 771,00
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond [C] 4,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688,00 669,00 50 681,00 688,00 74 143,00
BNP Paribas Funds Euro Government Bond [C] 6,8528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 530,00 -3 566,00 -4 732,00 -4 530,00 -40 568,00
BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond [C] 6,5201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 532,00 747,00 522,00 4 970,00
BNPP Funds Sustainable Europe Dividend [C] 11,1040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 277,00 -3 513,00 -7 423,00 -3 566,00 -16 399,00
BNP Paribas Funds Japan Equity [Classic, C] 14,5272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 181,00 -95,00 181,00 -17 490,00
BNP Paribas Funds Latin America Equity [C] 22,4474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 649,00 -17 649,00 -41 553,00 -17 649,00 -56 333,00
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R] 0,2477 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -137 784,00 -135 763,00 39 741,00 -137 784,00 47 185,00
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C] 0,3737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 153 533,00 -2 148 559,00 -2 943 471,00 -2 153 533,00 4 939 886,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap [Classic, R] 14,7057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,00 1 355,00 7 363,00 1 355,00 14 140,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 6,2573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,0144 0,00 168,64 0,00 168,64 168,64 4 820,43 33 150,91 32 702,48 5 543,50 31 036,58
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 10,6827 0,00 44,43 0,00 44,43 44,43 44,43 132,76 310,10 132,76 531,56
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,4920 0,00 68,93 0,00 68,93 68,93 420,72 -131,05 879,45 -427,16 763,48
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 15,8612 0,00 1 195,60 0,00 1 195,60 1 195,60 855,94 64 706,84 65 851,45 1 924,45 65 335,68
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 20,0655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,90 1 817,38 2 927,34 1 214,74 -183 736,75
GS US Equity Income - X Cap USD 11,5107 0,00 642,53 0,00 642,53 642,53 6 883,87 17 906,86 40 444,28 11 195,55 67 912,47
GS Greater China Equity - X Cap USD 22,6465 0,00 19,97 0,00 19,97 19,97 19,97 58,96 137,59 58,96 235,25
GS Japan Equity - X cap JPY 14,9440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap [Classic, C] 14,4331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -66 227,00 -76 011,00 -66 974,00 -66 227,00 12 050,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,7319 0,00 1 452,67 0,00 1 452,67 1 452,67 7 879,35 8 372,22 1 014,07 11 857,46 4 473,57
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,9060 0,00 39,98 0,00 39,98 39,98 59,48 178,40 -2 691,13 139,32 -2 414,44
TAM - Dlhopisový fond 2028 4,5533 501 033,37 629 027,42 501 033,37 629 027,42 127 994,05 -1 859 276,78 -7 989 246,49 -25 734 063,61 -6 219 985,48 -43 815 434,72
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA 4,2919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Climate Impact [Classic, C] 15,0244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -123 341,00 -165 614,00 -139 435,00 -123 341,00 -59 839,00
Raiffeisen-Active-Commodities (R) VTA 13,6475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 222,11
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA 6,1206 22 957,46 0,00 22 957,46 0,00 -22 957,46 -22 957,46 -62 292,82 -62 292,82 -62 292,82 -154 240,64
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA 4,7103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 426,23 -75 176,74 -52 426,23 -75 176,74
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,9798 0,00 64,94 0,00 64,94 64,94 136,68 270,50 183,23 246,52 -959,50
EAM SK Svetové akcie 8,6683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799 999,99 2 199 999,99 5 809 999,96 799 999,99 13 719 999,92
UNIQA Eurobond 1,9332 375,00 20,00 375,00 20,00 -355,00 -15 920,00 130 974,00 1 497 256,00 177 485,00 1 788 625,00
EAM SK Privátny P11 2,1883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,0269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I 39,2817 11 577 022,96 0,00 0,00 0,00 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 577 022,96 -11 172 022,96 -11 577 022,96 -9 642 970,96
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA 5,0082 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Bonds Corporates Euro 4,0349 0,00 183 859,00 0,00 183 859,00 183 859,00 546 231,00 1 097 161,00 1 157 661,00 982 029,00 1 217 227,00
KBC Bonds Emerging Europe 4,8942 0,00 17 978,00 0,00 17 978,00 17 978,00 417 606,00 412 520,00 314 338,00 414 251,00 441 639,00
KBC Bonds Emerging Markets 6,9096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 608,00 6 006,00 6 006,00 6 006,00 8 112,00
KBC Bonds High Interest 5,2666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 912,00 112 482,00 -70 250,00 -86 560,00 -26 618,00
BNP Paribas Funds Europe Equity [Classic, C] 12,6718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110 417,00 -110 729,00 -185 606,00 -110 417,00 -256 380,00
BNP Paribas Funds Energy Transition [C] 37,4681 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 877,00 -117 044,00 -82 359,00 -98 877,00 56 983,00
BNPP Funds Sustainable Global Low Vol Equity[C] 8,5892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 108,00 -24 765,00 -23 352,00 -22 108,00 -68 405,00
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity [C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Equity [Classic, C] 15,0015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 773,00 -4 293,00 -9 887,00 -3 773,00 -25 509,00
BNP Paribas Funds China Equity [Classic, C] 21,4238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 260,00 -22 866,00 -72 559,00 -19 260,00 -170 670,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic, C] 10,2210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 -977,00 40,00 361,00 -3 890,00
BNP Paribas Funds Europe Growth [Classic, C] 13,9372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -742,00 -677,00 -724,00 -741,00 -17 399,00
BNP Paribas Funds Turkey Equity [Classic, R] 29,9768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 304,00 -62 134,00 -43 863,00 -48 304,00 -252 729,00
IAD - Energy Fund 1,3643 150 130,83 150 000,00 0,00 0,00 -130,83 -69 928,13 -69 928,13 1 918 775,98 -69 928,13 5 326 452,62
J&T BOND EUR zmiešaný 0,8837 660 060,64 1 700 825,37 660 060,64 1 700 825,37 1 040 764,73 4 436 014,65 10 035 445,60 29 990 140,73 4 100 726,86 29 606 317,46
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 4,3874 479 310,78 386 266,30 479 310,78 386 266,30 -93 044,48 -89 183,02 -2 676 808,23 -8 341 178,87 -2 073 880,69 -18 900 232,79
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest 0,8820 158 223,74 7 935,71 158 223,74 7 935,71 -150 288,03 -444 387,20 -1 324 377,12 -2 239 680,55 -1 268 213,73 -9 901 097,71
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,2709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78 29,97 60,48 19,84 112,54
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7968 0,00 9,41 0,00 9,41 9,41 -1 649,99 -5 310,58 -3 686,24 -5 547,88 -4 040,65
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 6,7971 137 637,15 133 500,00 137 637,15 133 500,00 -4 137,15 653 112,57 1 030 869,06 281 992,51 841 813,02 -1 644 923,59
EAM SK ESG MIX Klasik 3,9258 287 598,90 3 689,57 287 598,90 3 689,57 -283 909,33 -1 376 058,43 -3 970 445,30 -6 315 761,71 -3 417 554,40 -9 446 335,32
EAM SK ESG MIX Balans 4,2728 8 756,72 4 084,46 8 756,72 4 084,46 -4 672,26 -111 062,45 -561 372,84 -769 632,41 -463 663,49 -1 418 133,95
EAM SK ESG MIX Aktív 5,0773 68 522,14 12 457,87 68 522,14 12 457,87 -56 064,27 -525 771,24 -1 452 749,38 -2 318 985,99 -1 087 179,80 -3 423 060,80
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,5323 0,00 15,72 0,00 15,72 15,72 15,72 23,69 113,37 23,69 113,37
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,0448 228,19 457,40 228,19 457,40 229,21 229,21 -1 326,86 -845,03 -1 326,86 1 908,68
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 4,0630 0,00 84,88 0,00 84,88 84,88 266,40 526,11 1 157,92 469,31 1 945,46
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,4276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 090,18 1 595 090,18 1 595 090,18 1 595 090,18 3 563 095,49
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,6314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 309,64 299 309,64 299 309,64 299 309,64 721 487,13
J&T SELECT EUR zmiešaný 3,6327 1 726,85 203 428,35 1 726,85 203 428,35 201 701,50 192 103,84 -148 438,75 -801 547,18 -81 873,70 -2 921 664,14
UNIQA Small Cap Portfolio 13,6768 65 884,00 52 808,00 65 884,00 52 808,00 -13 076,00 -48 004,00 -88 797,00 160 381,00 -53 518,00 439 954,00
Horizon USD Low 4,9902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 210,00 -88 582,00 -181 785,00 -93 097,00 -180 413,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,0696 22 691,08 17 726,31 22 691,08 17 726,31 -4 964,77 53 386,55 346 536,69 501 968,96 168 924,06 469 745,53
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9906 46 822,51 2 095,01 46 822,51 2 095,01 -44 727,50 -116 796,42 -2 733 675,43 -10 436 690,93 -223 814,48 -16 948 727,41
Franklin K2 Alternative Strategies Fund 3,3539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -357,83 -6 081,63 -13 069,68 -1 949,62 -19 163,34
Franklin Global Fundamental Strategies Fund 11,1190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 645,88 -6 555,47 -12 451,94 -760,24 -24 195,14
Franklin Income Fund 7,8006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 415,00 54 415,00 0,00 54 415,00
Templeton Emerging Markets Balanced Fund 11,0357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 058,38 3 424,51 5 668,15 2 221,93 11 093,04
Templeton Global Balanced Fund 12,0002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,87 1 099,06 1 804,04 560,21 1 146,67
Templeton Global Income Fund 9,8271 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 338,80 -112 932,68 -97 920,29 -105 210,33 -85 470,65
Franklin Biotechnology Discovery Fund 19,4607 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100 847,07 -126 318,44 -215 901,40 -112 319,82 -317 594,96
Franklin European Dividend Fund 11,6737 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,71 163,73 249,38 104,33 706,14
Franklin European Growth Fund 13,2595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,39 -17 251,31 -22 862,77 -17 885,67 -30 370,44
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 13,9383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 889,98 4 484,13 2 970,94 5 852,79 3 465,58
Franklin Global Real Estate Fund 18,9777 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,27 726,84 3 959,54 338,21 11 079,20
Franklin Gold & Precious Metals Fund 28,4513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 734,55 -44 632,47 -47 944,43 -33 561,70 -23 851,84
Franklin India Fund 9,8693 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 029,64 -3 735,54 -89 097,16 15 499,50 -11 467,17
Franklin Japan Fund 18,3571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 566,55 0,00 -1 459,11
Franklin MENA Fund 10,1060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 512,26 -12 984,40 -6 465,54 -13 498,65 12 438,90
Franklin Mutual U.S. Value Fund 14,8192 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,69 1 916,46 -3 752,88 1 289,68 -9 898,70
Franklin Mutual European Fund 12,1330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47,09 -9 475,00 -7 249,01 -9 259,78 -5 288,02
Franklin Mutual Global Discovery Fund 12,6259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 171,63 -22 283,87 -15 749,93 -17 381,99 -41 071,26
Franklin Natural Resources Fund 20,3946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 223,31 1 170 664,86 1 175 194,83 18 332,55 1 605 822,94
Franklin Technology Fund 21,4068 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 316,43 -412 633,89 -374 080,57 -129 652,46 545 590,61
Franklin U.S. Opportunities Fund 16,3588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88 702,02 -555 827,29 -687 486,29 -422 601,12 -1 014 073,59
Franklin World Perspectives Fund 18,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 882,27 21 289,19 13 833,66 14 133,07 136 883,73
Templeton Asian Growth Fund 15,3896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26 171,85 -83 763,77 -86 317,62 -84 175,93 -106 230,73
Templeton Asian Smaller Companies Fund 11,5208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 738,35 287 276,16 335 179,88 40 857,93 747 804,80
Templeton BRIC Fund 14,9650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,64 -10 342,51 152 925,53 -10 452,36 165 610,96
Templeton China Fund 24,9325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 156,89 -1 460,19 311,74 5 330,83
Templeton Eastern Europe Fund 13,3268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 873,98 -2 921,13 -2 921,13 -1 873,98 648,23
Templeton Emerging Markets Fund 14,6976 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 900,17 -87 171,35 -68 419,38 22 565,65 738 931,62
Templeton EM Smaller Companies Fund 11,5549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 977,02 -13 363,98 -12 759,98 -3 233,69 -11 328,62
Templeton Euroland Fund 11,7117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,53 641,82 977,27 472,75 1 277,31
Templeton Frontier Markets Fund 9,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 533,40 -886,84 -11 065,83 -1 880,16 -32 501,04
Templeton Global Climate Change Fund 16,6800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 920,75 -6 627,01 11 364,41 3 086,40 136 057,35
Templeton Global Fund 15,6235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,24 1 532,43 -4 560,36 965,06 -6 007,15
Templeton Growth (Euro) Fund 10,5972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 819,34 41 233,99 66 451,07 34 466,81 194 378,05
Templeton Latin America Fund 18,4377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 306,22 -43 248,46 -45 978,45 -39 656,47 -54 112,52
Franklin Strategic Balanced Fund 6,1888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Conservative Fund 4,9371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Strategic Dynamic Fund 8,3333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Franklin Global Convertible Securities Fund 8,1633 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 826,47 -3 359,38 -2 820,84 -14 288,46
Franklin Euro High Yield Fund 3,6936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 811,08 -1 631,58 -1 486,69 -1 737,59 513,74
Franklin European Corporate Bond Fund 4,1706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409,51 1 291,25 2 048,96 824,69 3 649,20
Franklin European Total Return Fund 5,0725 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 110,40 26 846,30 51 206,09 21 912,40 109 615,65
Franklin High Yield Fund 5,7389 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,89 318,47 524,28 229,78 -649,79
Franklin Strategic Income Fund 5,5201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 151,92 -21 087,11 -48 862,42 -20 037,94 -55 507,66
Franklin U.S. Government Fund 6,9912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,35 123,35 303,83 171,76 1 193,43
Templeton Asian Bond Fund 8,3036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,69 179,15 296,81 119,62 -1 703,41
Templeton Emerging Markets Bond Fund 10,0457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 050,25 -62 552,68 -72 139,18 -57 247,03 -137 215,37
Templeton Global Bond (Euro) Fund 4,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,82 -946,81 -561,70 372,16 -5 803,31
Templeton Global Bond Fund 8,9905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 804,22 -123 805,80 -208 931,37 -20 593,29 -252 613,20
Templeton Global High Yield Fund 6,8909 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,11 -457,42 -804,38 34,00 -739,54
Templeton Global Total Return Fund 9,5283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 438,80 -88 961,91 -158 647,51 -79 076,87 -422 953,91
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,3463 0,00 260,01 0,00 260,01 260,01 -1 389,78 -587,42 -3 741,11 -595,08 -3 650,85
ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4,9014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 344,00 -25 581,03 -25 123,39 -20 345,28 -46 419 432,80
ERSTE BOND USA CORPORATE 6,7856 4 056,36 9 879,56 4 056,36 9 879,56 5 823,20 -354,95 -354,95 -45 506 855,62 -354,95 -46 632 010,20
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 3,2819 19 084,67 0,00 19 084,67 0,00 -19 084,67 -133 467,37 -780 812,42 35 303 647,47 -886 675,52 34 760 530,66
ERSTE RESERVE EURO 0,6592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond 4,1345 429 193,00 2 137,80 429 193,00 2 137,80 -427 055,20 -1 841 203,58 -4 168 139,55 -9 533 617,28 -3 538 047,30 -21 663 684,46
BGF Euro-Markets Fund A2 EUR 15,3519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund D2 EUR 11,9845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund A2 EUR 5,2507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Short Duration Bond Fund A2 EUR 1,9436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF European Equity Income Fund A2 EUR 13,4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund A2 EUR 7,0934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund A2 EUR 10,4393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi Asset Income Fund A2 EUR 6,0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund A2 EUR Hdg 4,8085 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund A2 EUR 3,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 4,6470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -170,54
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 5,2380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 490 231,86 -1 540 391,82 0,00 -1 748 297,78
Horizon Access Fund China 17,2608 0,00 4 696,00 0,00 4 696,00 4 696,00 15 376,00 13 198,00 -15 760,00 10 154,00 255 905,00
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,0750 1 182,90 1 445,98 1 182,90 1 445,98 263,08 263,08 2 630,94 2 613,62 2 630,94 3 573,42
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,6139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,0382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Equity [EUR C] 9,2506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,00 -7 406,00 -7 948,00 1 571,00 -45 941,00
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,2704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,12 31,29 62,80 19,52 116,16
Horizon Flexible Plan 5,3633 143 556,00 6 286,00 143 556,00 6 286,00 -137 270,00 -502 473,00 -1 435 128,00 -2 043 342,00 -1 210 482,00 -3 234 201,00
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,6133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,36 34,86 69,68 22,92 129,27
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) VTA 4,8845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140 839,26 0,00 -201 050,47
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA 3,7989 31 109,70 0,00 31 109,70 0,00 -31 109,70 -31 109,70 -31 109,70 -109 148,58 -31 109,70 -818 184,08
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) VTA 6,5858 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 176,55
TAM - Balanced Fund 3,7567 796 958,50 145 289,55 796 958,50 145 289,55 -651 668,95 -1 663 738,01 -4 060 923,09 -7 384 023,04 -3 510 633,64 -13 075 903,68
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,3707 259 268,10 199 562,43 259 268,10 199 562,43 -59 705,67 50 260,79 563 879,93 2 126 913,19 85 204,51 4 762 095,44
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,0206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,7161 0,00 751,64 0,00 751,64 751,64 -4 402,47 -9 830,78 -17 981,19 -9 286,07 -60 837,46
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,7308 249,36 2 829,76 249,36 2 829,76 2 580,40 2 491,12 9 120,60 13 450,85 8 935,78 39 223,37
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-EUR 10,6165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 574,87 233 817,16 619 768,41 156 352,89 1 070 044,40
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 13,2188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99 047,66 -105 152,16 -347 996,19 -94 400,61 -421 462,44
FF - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 12,5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 562,54 -34 540,96 -65 368,05 -24 263,64 -79 304,65
FF - Sustainable Europe Eqt Fund A-ACC-EUR 12,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,74 1 599,84 6 146,98 1 605,23 7 712,72
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 7,3876 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 853,35 21 536,36 -91 926,23 19 035,09 -108 393,01
FF - Sustainable Eurozone Eqt Fund A-ACC-EUR 13,6768 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,70 663,77 -242 860,16 522,94 -441 465,19
FF - European High Yield Fund A-DIST-EUR 6,3168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -222 899,81 -256 331,74 -222 898,52 -261 142,78
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 8,5451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 959,40 1 266 656,23 3 465 544,02 1 076 619,49 4 712 532,48
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR 9,6904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -783,76 19 745,49 13 649,16 15 752,90 25 861,08
FF - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 10,1949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 020,00 -256 810,41 -521 763,33 -263 867,68 -589 235,80
FF - Global M-A Income Fund A-QINC(G)-EUR (hdg) 6,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 113,21 -589 389,97 -651 227,32 -589 389,97 -5 043 846,39
FF - Global Opportunities Fund A-ACC-EUR 10,5396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 289,07 -7 785,74 2 987,65 -5 689,78 -293,83
FF - Global Technology Fund A-DIST-EUR 14,1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 905,02 -29 557,09 21 738,37 -26 543,64 -83 608,75
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-EUR 22,8242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 088,90 75 231,94 75 527,86 64 635,41 309 166,03
Fidelity Funds - Italy Fund A-ACC-EUR 14,5743 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 905,86 -5 945,35 -6 905,86 -12 514,16
FF - Japan Value Fund A-DIST-EUR (hedged) 14,6261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 771,24 -114 800,73 -43 771,24 -169 921,13
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 20,0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -157 771,94 0,00 -557 223,63
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD 15,0820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -601 646,44 0,00 -902 443,18
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR 8,4194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 038,78 -201 065,48 -201 072,91 -201 066,36 -308 185,43
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,9870 0,00 17,73 0,00 17,73 17,73 17,73 52,83 125,44 52,83 218,65
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 11,1067 29 125,04 25 134,21 29 125,04 25 134,21 -3 990,83 -94 758,29 -257 875,27 -542 326,94 -220 317,85 -486 399,57
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile 6,6001 431 823,42 250 960,76 431 823,42 250 960,76 -180 862,66 -189 494,22 -885 977,02 -3 113 445,37 -1 030 431,36 -5 263 664,56
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest 1,3928 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 700 000,00 1 281 616,82 3 631 616,82 981 616,82 2 557 496,41
IAD - Korunový realitný fond 1,2965 80 760,20 167 555,81 80 760,20 167 555,81 86 795,61 608 073,76 1 818 671,70 3 004 411,26 828 760,90 5 829 586,90
BNP Paribas Funds Euro Equity [Classic, C] 13,6374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 278,00 -13 866,00 9 689,00 -16 278,00 -37 741,00
BNP Paribas Funds Aqua [Classic, C] 13,0559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -776 567,00 -870 653,00 -870 116,00 -776 567,00 -1 496 450,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity [C] 15,8022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -777,00 -777,00 0,00 -2 721,00
BNP Paribas Funds Russia Equity [Classic, C] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic EUR, R] 17,7848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 179,00 -81 006,00 -100 796,00 -63 179,00 -166 923,00
BNP Paribas Funds Smart Food [Classic, C] 10,0411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 186,00 -4 129,00 -2 560,00 -4 186,00 -624,00
BNP Paribas Funds Global Convertible [EUR, C] 6,5461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14 362,00 -14 360,00 -17 441,00 -14 362,00 -293,00
BNP Paribas Funds US Small Cap [Classic, R] 18,9365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 122,00 -44 118,00 -15 754,00 -45 122,00 63 940,00
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced [R] 5,4534 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 417,00 -10 988,00 -14 735,00 -12 417,00 -12 878,00
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond [C] 4,3383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 514,00 717,00 444,00 2 524,00
BNP Paribas Funds Health Care Innovators [C] 10,5034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 455,00 -4 775,00 18 464,00 -9 455,00 122 618,00
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convert [C] 3,2718 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 -4 691,00 -7 507,00 67,00 -6 806,00
BNP Paribas Funds Europe Convertible [C] 4,7195 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 966,00 4 084,00 -462,00 -8 477,00 6 219,00
BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond [EUR, C] 5,8214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 150,00 75,00 375,00
BNPP Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [C] 12,8824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565,00 1 641,00 3 403,00 1 130,00 -12 143,00
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,8229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,8301 3 248,69 535,43 3 248,69 535,43 -2 713,26 -2 414,66 -1 336,73 1 664,06 154,07 7 976,82
Horizon KBC Dynamic Balanced 6,9834 22 913,00 3 536,00 22 913,00 3 536,00 -19 377,00 -127 038,00 -439 854,00 -761 455,00 -361 768,00 -1 269 800,00
Horizon KBC Defensive Balanced 4,8043 1 800,00 296,00 1 800,00 296,00 -1 504,00 -71 545,00 -183 887,00 -302 306,00 -153 367,00 -338 382,00
EAM SK Erste Private Banking Conservative 3,4336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354 106,83 -927 279,36 -1 016 211,90 -836 999,36 -1 217 392,64
BNP Paribas Funds China Equity [Classic EUR, C] 19,0631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 037,00 -48 412,00 -46 656,00 -62 037,00 167 862,00
BNP Paribas Funds India Equity [Classic EUR, C] 10,9133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 284,00 15 795,00 13 297,00 -43 284,00 -33 197,00
BNP Paribas Funds US Growth [Classic EUR, R] 14,6493 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -91 298,00 -109 862,00 -105 161,00 -91 298,00 391 291,00
BNP Paribas Funds Global Environment [C] 11,5058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -87 347,00 -78 994,00 -67 227,00 -87 347,00 -30 186,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 2,6006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 2,8132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 530,00
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA 0,6673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE MORTAGE 7,4594 2 144,40 0,00 2 144,40 0,00 -2 144,40 -8 232,44 -8 232,44 -33 987,47 -8 232,44 -163 327,01
ERSTE BOND EM CORPORATE 3,2496 7 913,01 0,00 7 913,01 0,00 -7 913,01 -7 913,01 -642 566,81 -677 069,55 -642 377,01 -827 535,25
ERSTE BOND INFLATION LINKED 3,9151 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 914,00 127 422,77 271 772,14 127 287,07 707 446,23
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG 3,6428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 388 529,10 0,00 -1 388 529,10
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 3,5426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 678,00 -156 813,00 -10 300,00 -326 091,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2180 92 676,02 354 593,06 92 676,02 354 593,06 261 917,04 698 648,16 2 639 378,78 4 761 967,79 1 204 653,83 14 599 511,72
Eurizon Fund - Bond High Yield 4,1139 64 503,78 9 887,50 64 503,78 9 887,50 -54 616,28 247 385,80 384 044,07 666 212,60 318 698,43 484 952,83
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,7752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,57 57,15 114,43 37,77 215,34
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA 6,1216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 5,5908 3 516,00 0,00 3 516,00 0,00 -3 516,00 -14 024,00 -25 850,00 -112 956,00 -25 850,00 -203 796,00
Horizon 2030 5,6374 23 586,00 2 416,00 23 586,00 2 416,00 -21 170,00 21 291,00 5 917,00 6 648,00 14 556,00 27 330,00
Horizon 2035 6,2055 6 370,00 415,00 6 370,00 415,00 -5 955,00 -7 624,00 40 841,00 -40 696,00 34 457,00 137 751,00
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M [Classic, C] 0,6255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 669,00 -413,00 1 432,00 -11 669,00 9 529,00
BNP Paribas Funds Euro Sh Term Corp Bond Opp [C] 1,7294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 444,00 2 590,00 3 289,00 965,00 29 678,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, C] 7,5411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 6 735,00 9 961,00 4 271,00 17 395,00
BNP Paribas Funds Emerging M-A Income [EUR, DIS] 9,4921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 331,00 -6 910,00 -11 159,00 -4 912,00 -39 791,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [Classic, C] 16,6956 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 254,00 -54 212,00 -77 692,00 -28 254,00 -35 750,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap [EUR, DIS] 17,0843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 616,00 1 974,00 3 411,00 1 735,00 12 231,00
BNP Paribas Flexi I US Mortgage [EUR, C] 8,4573 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond [C] 2,6232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 748,00 -3 708,00 -3 668,00 -3 708,00 -4 020,00
BNP Paribas Funds Eur HY Short Dur Bond [EUR, C] 2,2821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 695,00 -6 560,00 121 609,00 5 695,00 139 873,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology [C] 16,5779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -162 283,00 -246 829,00 -113 748,00 -162 283,00 96 898,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,9263 421,89 10 668,42 421,89 10 668,42 10 246,53 44 810,92 61 665,19 112 550,83 63 922,30 128 344,95
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 2,0049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 442,00
Horizon CSOB Globalny Rast 2 6,1087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 541,00 -13 425,00 0,00 -75 742,00
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 12,7752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horizon CSOB Europsky Rast 1 8,3035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 290,00 -76 464,00 -126 225,00 -67 856,00 -181 653,00
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 2,2553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 486,00
EAM SK Global Renta 3,5841 1 300 194,87 53 070,36 1 300 194,87 53 070,36 -1 247 124,51 -6 512 532,37 -16 367 402,56 -32 618 547,27 -13 590 323,01 -47 296 906,58
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 5,0638 13 975,46 0,00 13 975,46 0,00 -13 975,46 -81 909,81 -277 147,35 -717 819,09 -144 821,82 -1 851 388,93
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 5,2482 91 946,55 9 887,50 91 946,55 9 887,50 -82 059,05 -426 973,13 -1 399 136,59 -2 822 395,25 -910 207,65 -5 217 203,57
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,1930 276 809,78 64 248,12 276 809,78 64 248,12 -212 561,66 -972 121,75 -2 723 107,77 -6 374 571,66 -1 913 323,14 -10 808 446,57
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,1275 297 910,43 179 206,46 297 910,43 179 206,46 -118 703,97 -775 801,85 -3 169 106,60 -7 339 274,78 -2 212 581,10 -8 950 509,12
Invesco Euro Bond Fund - A (Accumulation) EUR 5,6026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Euro Equity Fund - A (Accumulation) EUR 12,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Acc) EUR 6,9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Income Fund - A (Dis-GI) EUR 11,9597 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (Acc) USD 20,3113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Global Leisure Fund - A (EUR Hdg) Acc 20,2833 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Acc) EUR 5,5589 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Pan European High Inc Fund - A (Dis) EUR 9,8206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Sust Pan Eur Str Eq A Acc 11,7865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
J&T PROFIT EUR zmiešaný 5,0996 30 855,58 199,97 30 855,58 199,97 -30 655,61 -375 069,53 -990 461,18 -2 031 389,94 -753 174,62 -3 271 675,43
Horizon CSOB Financie 1 7,4646 8 835,00 0,00 8 835,00 0,00 -8 835,00 -14 340,00 -32 216,00 -114 550,00 -22 093,00 -267 770,00
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 0,9919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 322,00 -75 990,00 -2 771,00 -114 705,00
TAM - Q Fund 15,0683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -171 027 634,08 -166 827 634,08 -29 133 682,59 -166 527 634,74
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 6,0708 10 652,64 0,00 10 652,64 0,00 -10 652,64 -110 128,74 -255 781,51 -443 067,86 -165 023,63 -849 539,71
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,8668 44 697,77 23 356,57 44 697,77 23 356,57 -21 341,20 -349 455,03 -1 156 249,93 -7 192 716,42 -675 033,29 -18 510 078,26
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,7937 130 664,11 57 592,35 130 664,11 57 592,35 -73 071,76 -274 141,77 -1 074 421,85 -4 171 391,73 -987 717,84 -7 523 556,07
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 7,7095 29 883,62 66 294,91 29 883,62 66 294,91 36 411,29 174 184,62 393 964,88 831 351,64 251 209,51 2 119 919,11
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 7,3547 639,00 0,00 639,00 0,00 -639,00 -8 252,00 -38 217,00 -91 863,00 -28 448,00 -121 654,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,9772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,89 37,00 74,45 17,64 131,56
BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities [C] 2,0301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,00 235,00 3 185,00 143,00 3 278,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe IG Classic 0,9509 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,00 101 634,00 692,00 105 805,00
BNP Paribas Flexi I ABS Europe AAA Classic 0,5122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart ESG 3,9669 7 294,81 1 477,47 7 294,81 1 477,47 -5 817,34 -8 418,74 -98 979,68 -264 766,48 -76 753,57 -547 742,48
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,3670 63 201,14 55 703,76 63 201,14 55 703,76 -7 497,38 -175 841,94 -216 865,81 -618 912,68 -507 097,17 201 512,73
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,4781 1 097 169,51 4 202 176,27 1 097 169,51 4 202 176,27 3 105 006,76 15 186 296,73 42 765 170,23 78 647 102,94 33 259 103,40 152 379 069,78
Perspective North America 100 Timing USD 5 9,6207 42 403,00 0,00 42 403,00 0,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -42 403,00 -43 417,00
Horizon CSOB Investicna Prilezitost 4,9527 1 918,00 0,00 1 918,00 0,00 -1 918,00 -145 136,00 -245 119,00 -364 043,00 -210 924,00 -825 978,00
Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 3,6808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 108,00 -11 318,00 0,00 -58 641,00
Perspective North America 100 Timing USD 6 9,7012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94 013,00 -94 013,00 -94 013,00 -101 461,00
Sivek Global Low Div 4,7279 74 958,00 15 158,00 74 958,00 15 158,00 -59 800,00 -152 106,00 -519 184,00 -991 444,00 -393 832,00 -1 564 725,00
BNP Paribas Funds US Multi-Factor Equity [Acc] 11,2924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 529,00 -16 529,00 -8 554,00 -16 529,00 -6 360,00
BNP Paribas Funds Seasons [Classic, C] 9,7338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 857,00 -13 438,00 -13 014,00 -13 438,00 -12 619,00
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 2,4833 473 304,14 4 950,46 473 304,14 4 950,46 -468 353,68 -1 269 759,26 -8 201 109,15 -16 542 843,53 -4 857 513,63 -18 960 139,98
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 9,8417 0,00 33,40 0,00 33,40 33,40 33,40 89,36 133,96 89,36 268,41
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 9,8431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f. 13,8793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117 398,53
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] 11,3064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -204,00 112,00 919,00 112,00 41,00
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,9291 0,00 108,08 0,00 108,08 108,08 632,63 811,97 2 353,16 1 227,05 4 939,78
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 17,6258 0,00 133,95 0,00 133,95 133,95 -639,59 -19 571,70 -20 234,57 -273,43 -21 677,11
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,7556 12 864,60 6 875,78 12 864,60 6 875,78 -5 988,82 -24 594,81 1 085 662,36 1 091 141,36 -101 487,03 1 274 859,00
BNP Paribas Funds Euro Bond Opp [EUR, Acc] 6,7884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -743,00 -368,00 59,00 -474,00 41 706,00
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,7206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,12 82,80 166,78 54,73 309,91
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Growth [C] 8,5245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 014,00 -597,00 2 959,00 -5 014,00 -8 833,00
BNP Paribas Funds Sustainable M-A Stability [C] 5,8998 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 873,00 7 687,00 8 579,00 7 272,00 28 772,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Classic] 6,8282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 -3 818,00 7,00 1 224,00 11 206,00
BNPP Funds Sustainable M-A Bal [Solidarity BE] 6,8208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 163,00 -95 115,00 -121 299,00 -95 163,00 -309 420,00
TAM - Globálny akciový fond 10,5073 614 205,89 603 128,04 614 205,89 603 128,04 -11 077,85 1 069 918,76 2 398 337,90 7 778 148,72 1 761 884,02 14 000 784,16
BNP Paribas Flexi I Conv Bond Classic [C] 0,9256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 428,00 4 740,00 361,00 54 266,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA 4,3586 201 686,78 0,00 201 686,78 0,00 -201 686,78 -201 686,78 -247 904,50 -657 732,85 -247 904,50 -1 500 342,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA 0,8871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA 7,5769 513 286,17 0,00 513 286,17 0,00 -513 286,17 -513 286,17 -513 286,17 -575 530,34 -513 286,17 -1 101 423,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA 10,1481 1 099 189,97 0,00 1 099 189,97 0,00 -1 099 189,97 -1 099 189,97 -1 156 483,69 -1 707 762,89 -1 156 483,69 -3 046 291,59
Eurizon Fund - Equity China A 13,7672 34 097,15 100 962,25 34 097,15 100 962,25 66 865,10 111 982,69 37 154,59 -301 333,23 27 504,05 295 664,68
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 7,3510 1 824,57 9 850,00 1 824,57 9 850,00 8 025,43 87 249,56 29 088,51 67 114,67 39 172,12 -170 065,90
Eurizon Fund - Equity USA 12,5914 88 761,78 349 113,57 88 761,78 349 113,57 260 351,79 1 152 514,22 4 526 600,92 7 374 167,39 3 050 201,99 12 468 605,65
Epsilon Fund - Euro Bond 7,3076 8 542,13 134 910,12 8 542,13 134 910,12 126 367,99 597 453,76 1 131 550,65 1 319 326,12 998 848,90 1 381 359,39
Perspective Global Timing USD 3 8,9519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 203,00 -192 179,00 -95 203,00 -192 179,00
Perspective Global Timing USD 4 7,8798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 711,00 0,00 -4 711,00
Eurizon AM Slovakia - MIX 15 3,2842 74 869,00 2 512,26 74 869,00 2 512,26 -72 356,74 -428 047,19 -865 054,93 -2 396 370,35 -719 332,48 -5 163 466,08
BNP Paribas Envir AR Thematic Eq (EARTH) - EUR 28,4045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 385,00 -29 613,00 -29 423,00 -29 385,00 -21 871,00
KBC Eco Fund Water Responsible Investing 14,9737 355 948,00 208 742,00 355 948,00 208 742,00 -147 206,00 -360 822,00 -2 115 943,00 -1 342 029,00 -919 056,00 444 105,00
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (D) 12,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (A) 13,5261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany UCITS ETF (DE) (D) 4,8726 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF(DE) 15,3070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE) 0,5262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (D) 12,6963 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (D) 4,3754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (D) 8,7016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World UCITS ETF USD (D) 12,3995 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (D) 14,7870 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Infl Linked Gov Bond UCITS ETF EUR (A) 5,5107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (D) 13,8272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR(D) 24,2847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Far East ex-Japan UCITS ETF USD (D) 16,8053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (D) 12,9668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (D) 1,7537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DM Property Yield UCITS ETF USD (D) 18,7095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (D) 14,3923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (D) 4,0189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (D) 7,7933 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (D) 14,3050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (A) 5,4842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (D) 20,2295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Water UCITS ETF USD (D) 15,7494 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (D) 25,4962 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (D) 12,3835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (D) 8,0130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (D) 15,3609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Glbl Infl Lnkd Gov Bond UCITS ETF USD(A) 8,1919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (D) 3,9571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Aggregate Bond UCITS ETF EUR (D) 5,6158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (D) 7,1660 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (D) 4,2524 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (D) 0,6029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (A) 4,7007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (A) 12,6210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 5,9937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (A) 14,0228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (A) 11,7288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (A) 12,2497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 12,5152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (A) 14,0158 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (A) 13,8036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin UCITS ETF EUR (D) 4,5095 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ex-Fin 1-5y UCITS ETF EUR(D) 2,7651 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,3470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (D) 5,8166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (D) 9,7372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 6,5346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (A) 17,0488 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI Pacific ex-Jp UCITS ETF USD(A) 16,1861 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (A) 13,0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (A) 12,7346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (A) 13,9375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (A) 15,0436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (A) 13,3611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 16,4432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (A) 12,6942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (A) 14,8654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.M EM Local Gov Bond UCITS ETF USD(D) 7,9298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 6,6141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF 5,5133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Em Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD(D) 6,8771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (A) 12,3932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond IR Hdg ESG UCITS ETF EUR(D) 3,2254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,9276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (D) 7,2297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (D) 6,3096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MinVol UCITS ETF EUR(A) 9,6139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global AAA-AA Gov Bond UCITS ETF USD (D) 9,3080 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (D) 4,1181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond EUR Hdg UCITS ETF(D) 8,0136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond EUR Hdg UCITS ETF (D) 6,2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (A) 14,5585 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (A) 13,2847 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (D) 1,7528 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Value UCITS ETF USD (A) 14,8268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core Glbl Agg Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 4,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 6,4575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 11,6662 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (A) 5,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Float Rate Bond UCITS ETF EUR Hdg (D) 3,8634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,9773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hdg (A) 5,7729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (A) 3,2557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan ESG $EM Bond UCITS ETF USD(A) 7,6713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (A) 13,4234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Screend UCITS ETF EUR(A) 12,5257 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (A) 13,5347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM IMI ESG Screend UCITS ETF USD(A) 13,7708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp B 0-3y ESG UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,3948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (D) 12,6602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (A) 13,5275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 14,5110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD(A) 14,5525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhancd UCITS ETF EUR(A) 12,3507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (A) 13,2708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P.Morgan $EM Bond UCITS ETF EUR Hdg(A) 8,1078 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ HY Corp Bond ESG UCITS ETF USD (A) 6,1411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (A) 3,3971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (A) 13,5190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (A) 13,9253 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € GovB 20yr Target Dur UCITS ETF EUR (D) 16,3035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (D) 3,4926 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (A) 15,6997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (A) 13,8851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (A) 14,1792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge S&P 500 MinVol UCITS ETF EUR Hdg(A) 11,0370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (A) 8,9330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (A) 8,1181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (A) 6,2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (A) 6,4742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe Quality Div UCITS ETF EUR(D) 11,5683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (A) 19,4471 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (A) 18,0232 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,3798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF 1,7699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (D) 3,1404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe MF UCITS ETF EUR (A) 12,0335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (D) 13,5553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity Innovation R 14,2771 81 043,29 517 090,02 81 043,29 517 090,02 436 046,73 1 548 481,17 2 933 265,03 5 710 430,10 2 835 449,33 14 007 324,71
TAM - MA Fund 9,0057 200 000,07 0,00 0,00 0,00 -200 000,07 -5 140 000,24 -15 810 000,49 -15 310 000,66 -5 910 000,40 -14 810 000,79
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF (A) 13,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída CZK 13,3741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fio globální akciový fond - Třída EUR 13,4029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund Equity People 12,5561 134 683,87 19 458,87 134 683,87 19 458,87 -115 225,00 -389 303,84 -1 206 545,75 -2 114 996,91 -735 657,47 -1 185 410,46
Eurizon Fund Equity Planet 12,0773 164 987,11 59 679,35 164 987,11 59 679,35 -105 307,76 -729 554,94 -1 487 168,71 -2 567 345,52 -1 158 315,75 -1 705 868,02
TAM - Realitný fond II. 3,9648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 911 999,80 1 911 999,80 1 561 999,80 1 911 999,80 68 361 999,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 14,9067 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (A) 6,4443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Dvlpmt Bank Bonds UCITS ETF EUR Hdg(A) 4,0538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 6,1528 259 612,57 14 175,06 259 612,57 14 175,06 -245 437,51 -972 360,56 -3 047 682,31 -8 547 411,56 -2 405 409,25 -15 368 898,04
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,0616 273 617,38 0,00 273 617,38 0,00 -273 617,38 -2 263 606,81 -6 796 013,34 -14 217 757,84 -5 777 315,67 -27 957 582,94
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 3,1436 0,00 415 800,00 0,00 415 800,00 415 800,00 1 020 260,00 3 350 450,00 3 829 599,94 1 639 150,00 3 646 351,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,2222 61 805,77 109 350,00 61 805,77 109 350,00 47 544,23 212 098,36 2 141 636,29 1 618 604,41 693 722,06 1 234 596,85
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,4127 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -61 588,49 -155 683,61 -365 521,98 -241 107,56 -754 390,98
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest 1,6156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 0,00 4 300 000,00
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M 2,8792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 337,00 7 203,00 8 970,00 5 316,00 42 881,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest 1,8025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 799 999,99 7 799 999,99 5 799 999,99 10 056 999,98
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (D) 6,4117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hdg (D) 15,3692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. 5,5298 89 697,00 102 258,00 89 697,00 102 258,00 12 561,00 -180 665,00 -621 605,00 -1 244 401,00 -585 825,00 -1 753 401,00
ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. 4,4753 57 970,00 10 454,00 57 970,00 10 454,00 -47 516,00 -75 268,00 -30 313,00 -213 542,00 22 447,00 -667 448,00
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 4,6817 0,00 29,67 0,00 29,67 29,67 29,67 89,63 209,43 89,63 344,54
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 10,0665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 9 161,67
Eurizon AM Slovakia - MIX 30 4,8775 361 213,83 10 039,40 361 213,83 10 039,40 -351 174,43 -1 324 646,94 -3 166 391,94 -6 290 166,12 -1 962 585,07 -24 050 235,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA 11,7973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66 -16 349,66
Eko o.p.f. - 365.invest 10,1207 26 288,12 47 605,20 26 288,12 47 605,20 21 317,08 149 867,30 245 695,54 407 101,47 142 879,53 -2 175 673,36
Invesco Glob Consumer Trends A (CHF Hgd)-Acc 20,3341 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends A (GBP Hgd)-Acc 20,1201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (CHF Hgd)-Acc 20,2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (EUR Hgd)-Acc 20,2706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-Acc 20,3689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 (GBP Hgd)-AD 20,3655 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -Acc 20,4087 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends P1 -AD 20,5138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (CHF Hgd)-Acc 20,2938 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-Acc 20,3456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (EUR Hgd)-AD 20,4738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-Acc 20,2653 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 (GBP Hgd)-AD 20,4576 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -Acc 20,4057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invesco Glob Consumer Trends PI1 -AD 20,3258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest 16,7454 7 640,96 42 957,72 7 640,96 42 957,72 35 316,76 219 134,52 473 329,08 671 896,26 362 378,29 1 013 078,08
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 0,4908 117,87 0,00 117,87 0,00 -117,87 -117,87 -117,87 -117,87 -117,87 111,14
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) 6,1793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) 6,7224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 219,55 12 219,55 12 219,55 -10 305,29
ERSTE FIXED INCOME PLUS 3,2514 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 345,12 -553,62 -4 842,72 -651,00
PRIVATE BANKING DYNAMIC 4,9114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156 016,12
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS 6,6958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 947,70 0,00 206 752,82
ERSTE BEST OF AMERICA 10,7390 0,00 5 950,55 0,00 5 950,55 5 950,55 -375,22 121 033,47 138 203,79 129 134,80 118 030,50
ERSTE BEST OF EUROPE 10,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 399,04 -7 198,08 -7 239,28 -7 186,86 12 266,04
ERSTE GREEN INVEST 19,3944 17 939,60 1 670,86 17 939,60 1 670,86 -16 268,74 -44 652,29 -133 944,40 -129 136,90 -107 773,65 -146 676,53
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 25,5444 3 163,05 8 513,24 3 163,05 8 513,24 5 350,19 -2 055,40 23 780,13 31 857,08 18 219,08 102 715,03
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3,8601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -121,04 0,00 -122,00
ERSTE FUTURE INVEST 11,4786 0,00 413,49 0,00 413,49 413,49 18 242,21 14 933,11 -23 827,35 17 480,71 48 972,42
ERSTE BEST OF WORLD 9,2127 0,00 7 247,58 0,00 7 247,58 7 247,58 28 819,52 19 356,57 31 966,95 25 532,83 100 779,17
ERSTE BOND CORPORATE PLUS 2,7309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,02 322,53 109,52 10 218,04
ERSTE FAIR INVEST 10,5473 492,60 0,00 492,60 0,00 -492,60 -298,17 -207,41 -51 527,03 -298,17 -62 602,11
ERSTE EQUITY RESEARCH 10,0159 0,00 5 107,20 0,00 5 107,20 5 107,20 10 669,06 14 916,80 36 041,84 15 763,23 57 298,29
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 8,7100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 14,5498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 7,4945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF 14,3851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF 12,3149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF 13,0993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF 13,8045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 3,3966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF 1,9941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF 6,9842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF 7,6615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF 10,9592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF 9,5239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF 10,9612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (D) 6,4872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $Hgh Yld Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hdg 6,0889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 13,3315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - ESG Zodpovedné Portfólio 5,1225 51 185,47 39 396,73 51 185,47 39 396,73 -11 788,74 -361 219,49 -947 412,69 -2 194 006,20 -799 216,88 -3 346 030,94
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f. 1,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 633 005,71 5 704 162,76 11 782 529,90 3 629 902,07 26 876 614,97
Wood & Company Office Podfond 4,0839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wood & Company Retail Podfond 7,1498 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Asia Pacific S Div 50 UCITS ETF (DE) 10,7483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DJ Eurozone Sust Screen UCITS ETF (DE) 14,1577 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 18,5111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Health Care UCITS ETF(DE) 12,9966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Food & Bev UCITS ETF(DE) 11,2535 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Telecom UCITS ETF (DE) 14,2582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Eur 600 Auto UCITS ETF (DE) 21,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares STOXX Glob Selct Div 100 UCITS ETF (DE) 13,5227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - AP Realitný fond 3,9867 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE 11,1339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 921,42 2 020,36 2 972,32 6 921,42 7 223,46
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,7948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 420,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 EUR 12,0110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class A2 USD 14,5430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 EUR 12,0119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Dragon Fund Class E2 USD 14,5276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 4,8679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Asian Tiger Bond Fund Class A2 USD 4,8936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Europe Fund Class A2 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Emerging Markets Bond Fund Class A2 USD 8,4691 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Bond Fund Class A2 EUR 5,9220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Euro Corporate Bond Fund Class A2 EUR 4,4970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 EUR 5,2592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class A2 USD 3,7134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF FI Global Opportunities Fund Class E2 USD 3,6783 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class A2 USD 9,4885 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 EUR 7,1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Allocation Fund Class E2 USD 9,4884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Corporate Bond Fund Class A2 USD 6,4776 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Equity Income Fund Class A2 USD 12,7242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global High Yield Bond Fund Class A2 USD 4,8548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Global Multi-Asset Income Fund Class A2 USD 7,2482 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Latin American Fund Class A2 USD 24,7889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Natural Res Growth & Inc Fund Class A2 USD 20,1116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 EUR 16,1299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class A2 USD 19,2487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 EUR 16,1677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Sustainable Energy Fund Class E2 USD 19,2191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Basic Value Fund Class A2 USD 13,6227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF US Dollar Short Dur Bond Fund Class A2 USD 2,2940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Gold Fund Class A2 USD 29,4393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 EUR 10,2659 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class A2 USD 11,4098 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 EUR 10,2648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Healthscience Fund Class E2 USD 11,4084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Mining Fund Class A2 USD 25,3869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Fixed Income Strategies Fund Class E2 EUR 3,2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF FI Strategies Fund Class A2 Hedged USD 3,2365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 EUR 18,5492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class A2 USD 19,9463 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 EUR 18,5523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF World Technology Fund Class E2 USD 19,9495 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 EUR Hdg 22,2582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund A2 USD 22,2527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Next Generation Technology Fund E2 EUR 20,7223 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 EUR Hedged 19,8157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future Of Transport Fund A2 USD 19,9335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Future of Transport Fund E2 EUR 17,3155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 EUR 12,0946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class A2 USD 15,0238 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 EUR 12,1008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Circular Economy Class E2 USD 15,0234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 EUR 13,4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class A2 USD 16,0437 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class E2 EUR 13,3556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 EUR 5,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund A2 USD 4,7852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF China Bond Fund E2 EUR 5,0856 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 EUR 4,8608 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Defensive Class A2 Hdg USD 4,8799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Def E2 EUR 4,8624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Class A2 6,2570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF - BlackRock Man Index Prtf Cons Cl A2 Hdg 6,2736 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Cons E2 EUR 6,2496 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 EUR 7,1141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Moderate Class A2 Hdg USD 7,1392 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Moderate E2 EUR 7,1106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 EUR 10,2846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Man Index Prtf - Growth Class A2 Hdg USD 10,2996 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF BlackRock Man Index Prtf - Growth E2 EUR 10,2795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund A2 EUR 3,7165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG FI Global Opportunities Fund E2 EUR 3,6855 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund A2 EUR 4,2964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund E2 EUR 4,3045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 EUR 8,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class A2 USD Hedged 8,2424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 EUR 8,2436 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF ESG Multi-Asset Fund Class E2 USD Hedged 8,2420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class A2 EUR 5,4293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF European Absolute Return Fund Class E2 EUR 5,4539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 Hdg EUR 5,5372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class A2 USD 5,5911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Event Driven Fund Class E2 EUR 5,3473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 EUR Hdg 5,9567 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Emerging Companies AR Fund A2 USD Hdg 5,9917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund A4 EUR Hdg 5,7894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Global Equity AR Fund E2 EUR 7,1429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 7,9139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 8,6860 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 8,4385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 7,6365 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27 036,64 33 988,51 163 698,28 -27 036,64 117 887,83
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 4,2121 89 700,00 39 953,30 89 700,00 39 953,30 -49 746,70 235 629,59 261 699,14 297 563,60 285 476,96 460 115,50
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 051,99 44 051,99 44 051,99 44 051,99 78 390,42
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 11,1633 0,00 16 537,49 0,00 16 537,49 16 537,49 61 373,17 79 681,57 220 753,39 76 181,03 266 054,07
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 20,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 787,42 17 493,46 21 793,65 20 731,53 78 968,38
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 19,2362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 491,06 -142 649,73 0,00 -157 558,91
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 9,2042 0,00 4 319,67 0,00 4 319,67 4 319,67 4 319,67 34 567,59 44 933,04 4 319,67 78 787,95
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,6036 26 759,88 0,00 26 759,88 0,00 -26 759,88 -31 466,88 -64 770,62 101 150,36 -28 164,18 313 484,10
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 10,0918 0,00 2 899,28 0,00 2 899,28 2 899,28 14 567,65 16 767,29 200 029,24 14 567,65 318 255,33
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,0570 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,0666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,4973 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 592,64 0,00 99 592,64
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 7,7336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60 -5 927,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 020,89 5 736,86 16 599,79 5 736,86 63 848,42
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 5,7052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 751,32 301,80 -21 751,32 -4 946,00
KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing 15,8726 32 750,00 40 284,00 32 750,00 40 284,00 7 534,00 194 747,00 307 056,00 617 176,00 308 912,00 1 274 513,00
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (D) 18,1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Digital Security UCITS ETF USD (A) 17,8831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World IT Sector ESG UCITS ETF 19,0051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing 20,0886 7 366,00 27 000,00 7 366,00 27 000,00 19 634,00 67 359,00 249 612,00 299 495,00 59 464,00 530 355,00
KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing 15,3675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 228,00 15 228,00 228,00 11 002,00
iShares Diversified Commodity Swap ETF (DE) 10,7584 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cryptomix o.p.f. - 365.invest 42,7153 5 752,30 4 554,61 5 752,30 4 554,61 -1 197,69 23 956,26 74 145,70 131 782,73 54 854,32 224 136,57
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D5 4,9186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Defensive Agg-D2 4,8596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D5 6,3175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Conservative Agg-D2 6,2605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D5 7,1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Moderate Agg-D2 7,1137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D5 10,2807 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BSF Managed Index Portfolios Growth Agg-D2 10,2832 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ Tips 0-5 UCITS ETF USD (D) 4,6753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hdg (D)  8,3474 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10yr UCITS ETF USD (D) 8,3826 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (D) 15,3385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € HY Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (D) 4,5611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (D) 9,6432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares USD Devlp Bank Bonds UCITS ETF USD (A) 4,0751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 20+yr UCITS ETF USD (D) 15,3421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (D) 3,1347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hdg (A) 1,1104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (A) 4,6787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Edge MSCI Europe M-factor UCITS EUR(D) 11,8919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares E-Vehicles and Driving Tec UCITS USD(A) 21,1381 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS EUR Hdg(D)  5,3041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Fallen Angels HY UCITS USD (A) 6,0916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA ESG Enh UCITS ETF EUR Hdg 13,1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Refinitiv Incl and Divers UCITS USD(A) 13,9064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (A) 17,0113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 0-1yr UCITS ETF USD (A) 0,2466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hdg (A) 2,3073 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (A) 2,3193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 1-3yr UCITS ETF USD (D) 2,6993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Enh Roll Yield Com Swap UCITS USD(A) 11,5516 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares $ T-Bond 7-10 yr UCITS ETF USD (A) 8,0523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Euro Flex. Bond [Classic, C] 2,1340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 886,00 -1 317,00 -39 177,00 -1 886,00 -37 773,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 USD 15,9704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BGF Multi-Theme Equity Fund Class D2 EUR 13,3773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,9269 0,00 51 970,00 0,00 51 970,00 51 970,00 260 582,62 264 821,86 736 812,86 339 383,94 1 283 907,00
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 6,1529 4 004,59 30 734,13 4 004,59 30 734,13 26 729,54 138 301,91 375 360,86 581 756,93 293 719,53 1 234 750,28
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 1,1515 120 686,82 1 057 874,93 120 686,82 1 057 874,93 937 188,11 5 252 032,95 18 841 559,94 38 602 935,88 13 556 588,18 83 443 604,04
ERSTE STOCK TECHNO 18,6953 0,00 52 382,10 0,00 52 382,10 52 382,10 133 272,25 413 508,93 658 626,46 286 646,15 1 160 751,21
ERSTE STOCK BIOTEC 12,6452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,19
BlackRock Global Impact Fund USD (A) 15,0025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BR Global HY ESG and Credit Scrnd Fund USD (A) 5,1525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK ESG fond dividendových akcií 9,4094 16 658,66 92 313,77 16 658,66 92 313,77 75 655,11 657 253,95 1 768 352,38 3 408 363,04 1 313 347,98 8 950 772,16
Horizon Start 100 5,9731 96 487,00 0,00 96 487,00 0,00 -96 487,00 -370 140,00 -740 969,00 -1 018 746,00 -430 859,00 -1 139 152,00
iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (D) 11,6862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (A) 14,4557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Ageing Population UCITS ETF 14,8379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Agribusiness UCITS ETF 16,9346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF 16,3037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 17,2815 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (A) 19,5202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (A) 14,4255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS (A) 11,5163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (A) 16,8720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (A) 11,7751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI Poland UCITS ETF 26,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Cons Portf UCITS ETF 4,1778 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Moderate Portf ETF 6,4746 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portf ETF  9,6599 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate ETF 14,6850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate ETF 13,4550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate 3,9264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) 13,8676 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities [C] 6,7467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 971,00 -965,00 401,00 -1 506,00 2 771,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,4751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IAD - Privátny investičný fond, o.p.f. 1,8553 16 220,75 0,00 0,00 0,00 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 -16 220,75 131 279,25
FF - Sustainable Global Div+Fund A-DIST-EUR 10,0649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,02 77,37 57 423,04 72,11 62 892,45
KBC Equity Fund We Like Responsible Investing 13,7264 87 142,00 22 973,00 87 142,00 22 973,00 -64 169,00 -94 950,00 -268 890,00 -252 427,00 -165 031,00 -196 651,00
KBC Equity Fund EM Responsible Investing 12,4047 3 949,00 2 630,00 3 949,00 2 630,00 -1 319,00 12 183,00 -20 848,00 -52 887,00 2 591,00 -32 055,00
EAM SK Privátny P12 2,5824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EAM SK Fond reálnych aktív 5,5623 6 060,41 74 977,07 6 060,41 74 977,07 68 916,66 300 505,84 809 635,93 1 738 254,10 645 359,45 4 312 843,14
EAM SK ESG fond dlhopisových príležitostí 3,9202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O 39,3300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 3 976 000,00 0,00 7 480 005,00
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A 39,3166 229 552,60 0,00 0,00 0,00 -229 552,60 -229 552,60 -144 552,60 565 347,40 -229 552,60 2 346 597,40
Invesco Metaverse Fund Class A Acc EUR 21,8765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 37 644,28 0,00 37 644,28 0,00 -37 644,28 -79 086,44 -187 183,20 -880 159,98 -137 667,97 28 515 047,56
UNIQA Future Trends 2 272,00 4 392,00 2 272,00 4 392,00 2 120,00 15 981,00 29 453,00 53 854,00 23 229,00 107 148,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP 64 967,00 35 025,00 64 967,00 35 025,00 -29 942,00 -81 805,00 -385 990,00 -442 525,00 -225 676,00 -656 739,00
KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43 042,00 -76 370,00 -31 289,00 -82 184,00 -37 933,00
KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR 257 226,00 869 142,00 257 226,00 869 142,00 611 916,00 2 006 962,00 2 963 212,00 3 363 183,00 3 048 071,00 4 767 292,00
ERSTE BOND COMBIRENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 014,08 1 259,28 0,00 3 389,08
Horizon Start 100 Plus 5 235,00 0,00 5 235,00 0,00 -5 235,00 -28 365,00 -66 012,00 -88 407,00 -55 793,00 27 545 690,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,81 71,00 163,32 50,78 252,93
The Royal Invest Micro Fund Slovakia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 790,00
TAM - Premium Dynamic 4 634,84 51 496,77 4 634,84 51 496,77 46 861,93 186 918,38 377 848,73 1 425 810,84 283 693,94 2 282 028,65
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. 4 768,41 190 453,46 4 768,41 190 453,46 185 685,05 461 622,91 765 943,54 3 583 757,94 564 368,93 3 583 757,94
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 426,17 0,00 1 090,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 0,00 14 646,56 0,00 14 646,56 14 646,56 174 977,28 496 671,00 566 326,73 423 895,42 572 517,04
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,20 298,36 696,40 198,90 1 094,42
iShares iBond Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iShares iBond Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF(A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perspective CSOB Svet Smart Start 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 013,00 8 200 737,00 -2 013,00 8 200 737,00
TAM - Global Megatrends fond 1 597,77 48 834,59 1 597,77 48 834,59 47 236,82 221 591,25 663 153,03 1 650 866,68 509 510,59 1 650 866,68
PARTNERS Fond krátkodobých investícií, o.p.f. 42 436,99 449 824,63 42 436,99 449 824,63 407 387,64 2 481 081,85 8 515 871,83 12 653 155,90 5 981 788,00 12 653 155,90
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10 449,55 2 436 380,26 10 449,55 2 436 380,26 2 425 930,71 9 528 503,74 23 166 669,22 33 224 919,32 17 377 881,36 33 224 919,32
Plato Institutional Index Fund Pacific Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 446,00 4 446,00 4 123,00 4 446,00
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,60 5 322,07 5 322,07 33,48 5 322,07
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,60 94,60 0,00 94,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,57 208,57 0,00 208,57
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 0,00 69,69 0,00 69,69 69,69 69,69 956,32 956,32 188,90 956,32
Eurizon Fund Absolute Prudent R 992,52 0,00 992,52 0,00 -992,52 -992,52 -992,52 -2 911,64 -992,52 -29 933,68
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest 8 005,46 1 799,98 8 005,46 1 799,98 -6 205,48 31 448,94 8 513 699,26 8 513 699,26 8 513 699,26 8 513 699,26
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 912,49 11 912,49 11 912,49 11 912,49 11 912,49
Perspective Global 95 USD 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )