Prehľad predajov

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
I-AM GreenStars Absolute Return (R) VTIA 5,2321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 508,31 -3 754,40 -4 561,30 -5 310,47 -2 610,02
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 7,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 595 090,18 1 595 090,18 1 595 090,18 3 563 095,49
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 2,9925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 309,64 299 309,64 299 309,64 721 487,13
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 281,22 -127,57 1 227,19 2 240,29 1 488,29
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,7750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,2489 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTIA 10,2203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,21 55,88 122,99 111,84 279,75
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) VTIA 10,2233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,4099 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 961,00 5 961,00 5 961,00 9 161,67
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )