Prehľad predajov

ARTS Asset Management GmbH

Týždenné údaje o OPF

Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
I-AM GreenStars Absolute Return 5,1457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,82 454,24 1 951,28 4 562,56 5 417,88
C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI 8,0091 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968 005,31 5 962 585,61 5 962 585,61
C-QUADRAT ARTS TR Value Invest Protect 3,3890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 177,48 888 304,89 888 304,89
I-AM GreenStars Absolute Return (R) T 5,1442 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -329,25 -2 577,53 261,10 5 834,68 4 637,91
I-AM GreenStars Absolute Return (R) A 5,7454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Absolute Return (I) T 5,1259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-AM GreenStars Opportunities (R) VTA 10,1977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,13 67,20 156,76 212,67 212,67
I-AM GreenStars Opportunities (I) VTA 10,1982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T 9,4444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 200,67 6 882,97 6 882,97
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )